Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » П(С)БО » П(С)БО держ.сектор »

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Надрукувати документ
04.03.2010

Додаток 5
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дата /рік, місяць, число/ 

Установа 

_______________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія 

_______________________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання 

_______________________________________ 

за КОПФГ 

Орган державного управління 

_______________________________________ 

за КОДУ 

Вид економічної діяльності 

______________________________________ 

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.  

 

Контрольна сума 

         

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 20__ рік

Форма N 5-дс

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Надій-
шло за рік 

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарахована амортизація за рік 

Втрати від зменшення корисності 

Інші зміни за рік 

Залишок на кінець року 

первісна (пере-
оцінена) вартість 

накопичена амортизація 

первісної (пере-
оціненої) вартості 

накопиченої амортизації 

первісна (пере-
оцінена) вартість 

накопичена амортизація 

первісної (пере-
оціненої) вартості 

накопиченої амортизації 

первісна (пере-
оцінена) вартість 

накопи-
чена аморти-
зація 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Права користування природними ресурсами 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права користування майном 

020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторське право та суміжні з ним права 

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нематеріальні активи 

050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Основні засоби

Групи основних засобів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло за рік 

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарахована амортизація за рік 

Втрати від зменшення корисності 

Інші зміни за рік 

Залишок на кінець року 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

первісної (переоціненої) вартості 

зносу 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

первісної (переоціненої) вартості 

зносу 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Земельні ділянки 

080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машини та обладнання 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні засоби 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тварини 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багаторічні насадження 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші основні засоби 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музейні фонди 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечні фонди 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білизна, постільні речі, одяг та взуття 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентарна тара 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилади та апарати для наукових цілей 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні матеріальні активи 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.