Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки платників податків » Права та обов’язки платників податків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи має право ФО платник податків оскаржувати у встановленому законом порядку рішення органів ДПС та дії їх посадових осіб прийняті до нього?

25.08.2011

Згідно ст. 10 Закону України „Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 року №1251-ХП платники податків і зборів (обов’язкових платежів) мають право оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії їх посадових осіб. Отже, якщо фізична особа являється ...

Читати далі »

Які терміни встановлені щодо розгляду звернень громадян?

25.08.2011

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які права мають громадяни, СГ у здійсненні державної регуляторної політики?

25.08.2011

Права, які мають громадяни, суб’єкти господарювання у здійсненні державної регуляторної політики визначені ст. 6 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які права мають громадяни при розгляді заяв чи скарг посадовими особами органів ДПС?

25.08.2011

Статтею 18 Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР „Про звернення громадян ” із змінами та доповненнями визначено права громадянина при розгляді заяви чи скарги.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У яких випадках органи ДПС можуть відмовити в розгляді письмового звернення?

25.08.2011

Статтею 8 Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР „Про звернення громадян ” із змінами та доповненнями визначено звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які обов’язки покладено на платників податків і зборів (обов'язкових платежів) - ФОП?

25.08.2011

Обов’язки, які покладено на платників податків – фізичних осіб визначені ст. 9 Закону України „Про систему оподаткування”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які права мають платники податків і зборів (обов'язкових платежів) – ФО?

25.08.2011

Права, які мають платники податків визначені ст. 10 Закону України „Про систему оподаткування”.

Читати далі »

Діє до 30.12.2009 Чи має право громадянин, який подав до ДПС скаргу на платника податків, з вимогою перевірки останнього, безпосередньо приймати участь в організованій ДПС перевірці?

25.08.2011

Відповідно до ст. 11? Закону України від 04.12.90 №509-XII "Про державну податкову службу в Україні" із змінами та доповненнями позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи ОДПС і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: 1) за наслідкам...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право громадянин, який подав до ДПС скаргу на платника податків, з вимогою перевірки останнього, безпосередньо приймати участь в організованій ДПС перевірці?

25.08.2011

Законодавством не передбачено право громадянина вимагати від органів ДПС проведення перевірки платника податків та безпосередньо приймати участь у її проведенні. Громадянин має право бути присутнім при розгляді заяви чи скарги та особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, і брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими нормативно - правовими актами регулюються обов'язки та права ЮО?

25.08.2011

Сплата податків і зборів в порядку і розмірах, встановлених законом, є конституційним обов'язком кожного громадянина України. Обов'язки та права платників податків (обов'язкових платежів) в частині дотримання податкового законодавства передбачені Законом України „Про систему оподаткування” та іншими нормативно-правовими актами стосовно конкретного виду податку чи збору (обов'язкового платежу).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які права мають платники податків і зборів (обов'язкових платежів) – ЮО?

25.08.2011

Відповідно до ст. 10 Закону України від 25 червня 1991 року №1251-XII „Про систему оподаткування” із змінами та доповненнями платники податків і зборів (обов'язкових платежів) мають право: 1) подавати державним податковим органам документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування у по...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які обов’язки покладено на фінансові установи перед органами ДПС?

25.08.2011

Відповідно до ст. 12 Закону України від 25 червня 1991 року №1251-XII „Про систему оподаткування” із змінами та доповненнями (далі –Закон №1251) фінансові установи зобов'язані подавати органам державної податкової служби на їх письмовий запит відомості про наявність і рух коштів на поточних та вк...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які обов’язки покладено на платників податків і зборів (обов'язкових платежів) - ЮО?

25.08.2011

Обов’язки, які покладені на платників податків – юридичних осіб наведені в ст. 9 Закону України „Про систему оподаткування”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок оскарження (громадянами) дій посадових осіб органів ДПС?

25.08.2011

Звернення адресується органу ДПС, його посадовим особам у разі, коли вирішення порушених у зверненні питань належить до їх компетенції. Якщо питання, порушене в одержаному органом ДПС зверненні, не входить до його компетенції, воно в строк не більше п'яти календарних днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. Відповідно до ст.55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Згідно із п. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій або бездіяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок оскарження (громадянами) дій посадових осіб органів ДПС?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Продовження Діє до 01.01.2011 Повна: Рішення, дії (бездіяльність) органів ДПС можуть бути оскаржені, якщо: порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди у здійсненні громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незакон...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може СГ ознайомитися із посадовою інструкцією працівника податкової служби?

25.08.2011

Посадова інструкція працівника податкової служби не підлягає обов'язковому наданню для ознайомлення за запитами суб’єкта господарювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В який термін розглядаються звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад народних депутатів?

25.08.2011

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України від 17.11.1992 № 2790-XII "Про статус народного депутату України", із змінами та доповненнями, та пп.4.2.6 п.4.2 р.4 Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПА України від 01.07.98 № 315, із зм...

Читати далі »

Діє до 17.03.2010 Який порядок подання платником податку заяви (скарги) на розгляд до Міжвідомчої експертної ради з вирішення спірних питань щодо застосування податкового законодавства?

25.08.2011

Відповідно до пункту 1 Положення про Міжвідомчу експертну раду з вирішення спірних питань щодо застосування податкового законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року №870 (далі – Положення №870) Міжвідомча експертна рада з вирішення спірних питань щодо ...

Читати далі »

В який термін офіційно оприлюднюються прийняті центральними органами виконавчої влади регуляторні акти?

25.08.2011

Відповідно до ст. 12 Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160 „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” із змінами та доповненнями регуляторні акти, прийняті центральними органами виконавчої влади офіційно оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок особистого прийому громадян керівниками органів ДПС, їхніми заступниками або керівниками структурних підрозділів?

25.08.2011

Графік особистого прийому громадян із зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця прийому розміщується у приміщеннях органів ДПС у місцях, зручних для вільного огляду. Попередній запис на особистий прийом до керівників органів ДПС, їхніх перших заступників і заступників, керівників структурних підрозділів є обов'язковим і закінчується не пізніше ніж за п'ять робочих днів до календарної дати прийому.

Читати далі »

Діє до 05.10.2010 В яких випадках і ким подається до органу ДПС фінансова звітність (в тому числі баланс)?

25.08.2011

Чинним законодавством не передбачено обов’язкове подання платниками податків фінансової звітності (в тому числі балансу) до органів ДПС. Винятком є державні унітарні підприємства та їх об’єднання, які повинні подавати до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств, розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за умови продовження дії Порядку відрахування у 2008 році державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. N 158 на відповідний бюджетний рік. Також фінансова звітність може бути подана платником до органу ДПС за власним бажанням до відома.

Читати далі »

Які вимоги при оформленні письмових звернень, які адресуються органам ДПС від платників податків (ЮО, ФОП) або громадян?

25.08.2011

Оформлення письмових звернень платників податків (юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців) або громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”. Звернення адресується органу ДПС, його посадовим особам у разі, коли вирішення порушених у зверненні питань належить до їх компетенції. У зверненні мають бути вказані прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції тощо. Письмове звернення повинно бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які терміни розгляду органами ДПС письмових звернень (за винятком адміністративного оскарження) платників податків (ЮО, ФОП ) та громадян?

25.08.2011

Письмові звернення платників податків (юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців) та громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках і ким подається до органу ДПС фінансова звітність (в тому числі баланс)?

25.08.2011

Чинним законодавством з 05.10.2010 передбачено обов’язкове подання платниками податків річної фінансової звітності (в тому числі балансу) до органів ДПС підприємствами (крім банків та інших фінансових установ), які отримують дохід від будь-якої діяльності більше ста мільйонів гривень на рік. Також, державні унітарні підприємства та їх об’єднання повинні подавати до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств, розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за умови продовження дії Порядку відрахування у 2008 році державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року N 158 на відповідний бюджетний рік.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зобов’язаний платник податків надавати на письмовий запит органу ДПС документи, не пов’язані безпосередньо з нарахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів)?

25.08.2011

У випадках, передбачених законом, платник податків, зобов’язаний надати документи, не пов’язані безпосередньо з нарахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), але стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених Законом №509 та іншими законами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може ФОП ознайомитись зі своєю справою (реєстраційною і звітною частиною) яка знаходиться в органі ДПС за місцем обліку?

25.08.2011

Фізична особа – підприємець має право ознайомитись з документами реєстраційної і звітної частини своєї облікової справи, яка знаходиться в підрозділі з питань оподаткування фізичних осіб органу державної податкової служби за місцем взяття його на облік, за винятком документів, що стосуються внутрівідомчої службової переписки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок розгляду звернень, запитів і листів депутатів до органів ДПС?

25.08.2011

Відповідь на запит народного депутата України надається податковим органом у письмовій формі у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк (ч.5 ст.15 Закону №2790). Стосовно запитів депутатів місцевих рад згідно з ч.4 ст.22 Закону №93-IV, орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові місцевої ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту/ Податковий орган який одержав звернення народного депутата України, згідно ч.2 ст.16 Закону №2790 зобов'язаний протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення у визначений строк депутата повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання. У десятиденний строк розглядається питання порушене депутатом міської ради та надається йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки відповідь йому надається не пізніш як у місячний строк (ч.2 ст. 13 Закону №93-IV).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок розгляду звернень, запитів і листів депутатів до органів ДПС?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Податковий орган який одержав звернення народного депутата України, згідно ч.2 ст.16 Закону №2790 зобов'язаний протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення у визначений строк, депутата повідомляют...

Читати далі »