Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Постанови КМУ »

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням №1266

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
22.01.2010

Додаток 1 
до Порядку 

 
ПРИКЛАДИ
обчислення середньої заробітної плати та розрахунку страхових виплат (умовні)

Розділ виключено 

(додаток 1 доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949,
розділ виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

До пункту 4 Порядку

1. Застрахована особа захворіла 12 січня 2006 року.

Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 липня по 31 грудня 2005 р. включно.

2. Застрахована особа зареєструвалася в Державній службі зайнятості як безробітна 5 січня 2006 року. Трудовий договір, укладений з роботодавцем, розірвано 29 грудня 2005 року.

Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період з 1 червня по 30 листопада 2005 р. включно.

3. МСЕК установила застрахованій особі ступінь втрати професійної працездатності 13 лютого 2006 р. унаслідок нещасного випадку на виробництві, який стався 3 грудня 2004 року.

Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з 1 червня по 30 листопада 2004 року.

4. Особа звільнилася з роботи 7 листопада 2006 р., наступного дня звернулася до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, а 15 листопада отримала статус безробітного.

Розрахунковим для призначення допомоги по безробіттю є період з травня по жовтень 2006 року.

У розрахунковому періоді особа хворіла з 20 липня по 9 вересня включно. Місяцями розрахункового періоду є травень, червень, липень, вересень та жовтень. Оскільки в серпні особа взагалі не працювала з поважних причин, зазначений місяць виключається з розрахункового періоду.

5. Особа працювала на посаді бухгалтера цукрового заводу з 20 травня 2006 року. Звільнена за власним бажанням 25 січня 2007 року.

Оскільки особа працювала на підприємстві з сезонним характером виробництва і відпрацювала менш як 12 календарних місяців, до розрахункового періоду включаються всі повністю відпрацьовані місяці, тобто червень - грудень 2006 року.

(розділ доповнено пунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

6. Особа, яка потерпіла на виробництві, МСЕК 12 травня 2001 р. встановлено 40 відсотків стійкої втрати професійної працездатності у зв'язку з професійним захворюванням, яке сталося 8 листопада 2000 року. Через певний час (5 червня 2007 р.) у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, що пов'язане з цим самим страховим випадком, їй видано листок непрацездатності. Ця особа продовжує працювати на тому самому підприємстві (на іншому підприємстві) за іншою професією, з якою не пов'язане професійне захворювання.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід), для оплати днів тимчасової непрацездатності є період роботи перед настанням тимчасової непрацездатності (з грудня 2006 р. до травня 2007 р.), протягом якого застрахована особа працювала та роботодавцем сплачувалися страхові внески.

(розділ доповнено пунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

7. Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з укладеними цивільно-правовими договорами і підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття.

Термін дії договорів: 

16.02.2009 - 30.04.2009 

04.05.2009 - 30.06.2009 

01.08.2009 - 24.10.2009 

11.09.2009 - 15.11.2009 

 

Дата реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної - 25 листопада 2009 року.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється сума доходу для розрахунку допомоги по безробіттю, є квітень - червень, серпень - жовтень 2009 року.

(розділ доповнено пунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

8. Особа є творчим працівником і брала участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах.

Дата взяття на облік як платника страхових внесків у державній службі зайнятості - 19 січня 2009 року. Дата зняття з обліку за особистою заявою - 9 жовтня 2009 року. Сплата внесків здійснювалася відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої Мінпраці, за січень - жовтень 2009 р. з доходу, отриманого одноразово 9 жовтня 2009 року.

Особа зареєстрована безробітною в державній службі зайнятості 12 листопада 2009 року.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється сума доходу для розрахунку допомоги по безробіттю, є місяці, протягом яких особа добровільно брала участь у страхуванні перед місяцем реєстрації в державній службі зайнятості як безробітної. Розрахунковим періодом у такому разі є травень - жовтень 2009 року.

(розділ доповнено пунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

До пункту 6 Порядку

1. Працівника прийнято на роботу 5 серпня 2006 року. Страховий випадок настав 15 вересня 2006 року.

Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є період з 5 серпня по 14 вересня 2006 р. включно.

2. Застрахована особа хворіла з 10 до 30 листопада (включно) 2006 року.

(абзац перший пункту 2 розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 травня по 31 жовтня 2006 року.

З 1 грудня 2006 р. у застрахованої особи виникло право на призначення допомоги по вагітності та пологах. Для обчислення середньої заробітної плати у такому разі береться розрахунковий період з 1 червня до 30 листопада 2006 р.

(абзац третій пункту 2 розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

3. Застрахована особа хворіла з 1 серпня 2006 р. до 31 січня 2007 року.

Розрахунковим для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 1 лютого до 31 липня 2006 року.

З 28 лютого 2007 р. у застрахованої особи виникло право на призначення страхової виплати у зв'язку з установленням МСЕК стійкої втрати працездатності внаслідок професійного захворювання (акт форми П-4 від 1 лютого 2007 р.).

З метою обчислення середньої заробітної плати для нарахування виплат від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили стійку втрату працездатності, береться розрахунковий період, визначений перед попереднім страховим випадком, тобто з 1 лютого до 31 липня 2006 року.

(розділ доповнено пунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

Розділ виключено 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

До пункту 10 Порядку

Найманий працівник у перший день роботи одержав травму на підприємстві, на якому встановлено чотириденний робочий тиждень, або 32 години. Нормальна тривалість робочого часу за професією працівника становить 40 годин на тиждень при п'ятиденному робочому тижні. Тобто робочий тиждень становить 80 відсотків нормальної тривалості робочого часу (32 год. : 40 год. х 100 відсотків).

Тарифну ставку на цей час було встановлено у розмірі 500 гривень на місяць.

Середньомісячна заробітна плата, з якої призначаються страхові виплати та здійснюється оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, становить 400 гривень (500 гривень х 80 відсотків : 100 відсотків).

Для оплати днів тимчасової непрацездатності середньоденна заробітна плата становить 25 гривень (400 гривень: 16, де 16 - кількість робочих днів за графіком роботи застрахованої особи у місяці, в якому настав страховий випадок).

До пункту 12 Порядку

1. Потерпілий на виробництві звернувся до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань для призначення страхових виплат у зв'язку з професійним захворюванням у грудні 2005 року. У липні 1998 р. потерпілий звільнився з роботи, з якою пов'язане професійне захворювання. Розрахунковим є період із січня по червень 1998 року.

Розрахунковий період у 1998 році 

Нарахована заробітна плата (Зв), гривень 

Середня заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України (Зз), гривень 

Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи (К) 

Січень 

205,4 

136,82 

1,5012 

Лютий 

210,5 

137,85 

1,527 

Березень 

260,3 

149,76 

1,7381 

Квітень 

205,2 

146,39 

1,4017 

Травень 

270,3 

148,61 

1,8189 

Червень 

201,1 

158,01 

1,2727 

Усього 

 

 

С = 9,2596 

 

Для призначення страхових виплат за страхуванням від нещасних випадків береться середньомісячна заробітна плата, що розраховується за формулою

З = Зн х С : М,

де Зн - 589,63 гривні (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2004 рік);

С - 9,2596;

М - 6 місяців;

З = 589,63 х 9,2596 : 6 = 909,96 гривні.

2. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено 10 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 23 серпня 2007 р. у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, який стався 17 грудня 1992 року.

Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді зазначена особа відпрацювала неповні календарні місяці (в червні - два робочих дні, заробітна плата - 345,7 карбованця; у вересні - дев'ять робочих днів, заробітна плата - 1710,2 карбованця; у жовтні - три робочих дні, заробітна плата - 1217,6 карбованця).

Середня заробітна плата в галузях економіки у 1992 році приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого і становить:

у червні - 473 карбованці (4966,3 крб. : 21 день х 2 дні);

у вересні - 3081 карбованець (7189,1 крб. : 21 день х 9 днів);

у жовтні - 1167,4 карбованця (8171,6 крб. : 21 день х 3 дні).

Місяці розрахункового періоду 

Фактично відпрацьовано робочих днів 

Середньомісячна заробітна плата у 1992 році, карбованців 

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України у 1992 році, карбованців 

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки у 1992 році, приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого, карбованців 

Коефіцієнт заробітної плати (графу 3 : графу 5) 

Червень 

345,7 

4966,3 

473 

0,7309 

Липень 

22 

4180,2 

5065 

5065 

0,8253 

Серпень 

21 

3990,8 

5422,1 

5422,1 

0,7360 

Вересень 

1710,2 

7189,1 

3081 

0,5551 

Жовтень 

1217,6 

8171,6 

1167,4 

1,0430 

Листопад 

22 

9210,6 

10550,3 

10550,3 

0,8730 

 

 

 

 

 

4,7633 

 

Обчислення середньомісячного заробітку для призначення щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою

З = З(н) х С : М,

де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, гривень;

З(н) - 1041,47 гривні (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2006 рік);

С - 4,7633 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду);

М - 6 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді).

Отже, З = 1041,47 грн. х (4,7633 : 6) = 826,81 грн.

При 10 відсотках втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 82,68 гривні.

(розділ доповнено пунктом 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

До пункту 14 Порядку

1. Особа, що пропрацювала на підприємстві п'ять років, була вивільнена 16 січня 2006 р. і 25 січня звернулася до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. До 4 вересня 2005 р. включно зазначена особа перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 24 жовтня до 9 листопада 2005 р. включно хворіла. 

Виплати, одержані особою у розрахунковому періоді:

у серпні 2005 р. - премія разового характеру;

у вересні - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;

у жовтні - заробітна плата у розмірі 2100 гривень, у тому числі 500 гривень - премія разового характеру;

у листопаді - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;

у грудні - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.

Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по безробіттю в такому випадку є липень - грудень 2005 року.

Липень та серпень виключаються з розрахункового періоду.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді визначається:

вересень - 26 календарних днів (кількість календарних днів у вересні зменшено на 4 календарних дні у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

жовтень - 23 календарних дні (кількість календарних днів у жовтні зменшено на 8 календарних днів унаслідок хвороби);

листопад - 21 календарний день (кількість календарних днів у листопаді зменшено на 9 календарних днів через хворобу);

грудень - 31 календарний день.

Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді становить 101 (26 + 23 + 21 + 31).

Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати визначається:

серпень - премія разового характеру не враховується, оскільки цей місяць виключено з розрахункового періоду;

вересень - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;

жовтень - 1957,14 гривні /(2100 - 500) + (500 : 21 робочий день х 15 робочих днів)/ - одноразова премія враховується пропорційно відпрацьованому часу в жовтні;

листопад - заробітна плата у розмірі 1800 гривень; грудень - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.

Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати становить 7557,14 гривні (1300 + 1957,14 + 1800 + 2500).

Середня заробітна плата для призначення допомоги по безробіттю становить 74,82 гривні (7557,14 гривні : 101 календарний день).

У грудні 2005 р. максимальна сума (гранична величина) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, становить 4100 гривень, а в розрахунку на один календарний день - 134,69 гривні (4100 : 30,44 календарного дня).

Середньоденна заробітна плата не перевищує максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, з розрахунку на один календарний день.

Аналогічно здійснюється розрахунок середньої заробітної плати для призначення допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

2. Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з укладеними цивільно-правовими договорами і підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття.

Термін дії договорів: 

16.02.2009 - 30.04.2009 

04.05.2009 - 30.06.2009 

01.08.2009 - 24.10.2009 

11.09.2009 - 15.11.2009. 

 

Дата реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної - 25 листопада 2009 року.

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Сума винагороди за цивільно-правовими договорами, гривень 

квітень 

30 

1500 

травень 

31 

1300 

червень 

30 

1720 

серпень 

31 

900 

вересень 

30 

2100 

жовтень 

31 

3900 

Усього 

183 

11420 

 

Середньоденний дохід становить 62,4 гривні (11420 гривень: 183 календарних дні), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини доходу, з якого сплачуються страхові внески, з розрахунку на один календарний день.

(розділ у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

До пункту 17 Порядку

1. Особа працювала за основним місцем роботи з 5 січня 2006 р. до 23 лютого 2007 р. та за сумісництвом з 16 жовтня 2006 р. до 20 грудня 2006 року. Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є серпень 2006 р. - січень 2007 р. Оскільки період роботи за сумісництвом входить до розрахункового періоду, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням заробітної плати за кожний місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом.

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка береться для розрахунку за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка береться для розрахунку за сумісництвом, гривень 

Сумарна заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень 

Серпень 

31 

1100 

 

1100 

Вересень 

30 

950 

 

950 

Жовтень 

31 

1200 

297 

1497 

Листопад 

30 

1600 

580 

2180 

Грудень 

31 

1850 

240 

2090 

Січень 

31 

1580 

 

1580 

Усього 

184 

8280 

1117 

9397 

 

(таблиця пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 51,07 гривні (9397 грн. : 184 календарні дні), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

2. Особа подала до служби зайнятості дві довідки про середню заробітну плату - за основним місцем роботи та за сумісництвом.

За основним місцем роботи вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 23 березня 2003 р. до 23 березня 2006 р., після чого була звільнена з роботи (розрахунковий період вересень 2005 р. - лютий 2006 р., посадовий оклад - 350 гривень), але одночасно працювала за сумісництвом (звільнена 1 березня 2006 р., розрахунковим періодом є вересень 2005 р. - лютий 2006 р., заробітна плата за місяцями розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати становила відповідно 332, 352, 580, 540, 350, 350 гривень).

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Посадовий оклад (тарифна ставка) за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка береться для розрахунку, за сумісництвом, гривень 

Сумарна заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень 

Вересень 

30 

350 

332 

682 

Жовтень 

31 

350 

352 

702 

Листопад 

30 

350 

580 

930 

Грудень 

31 

350 

540 

890 

Січень 

31 

350 

350 

700 

Лютий 

28 

350 

350 

700 

Усього 

181 

2100 

2504 

4604 

 

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 25,44 гривні (4604 грн. : 181 календарний день), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

3. Особа працювала на підприємстві з 2006 року та була звільнена 20 липня 2009 року. За останнім основним місцем роботи особа працювала з 7 вересня до 12 листопада 2009 р. включно.

У 12-місячному періоді перед реєстрацією як безробітної особа працювала за цивільно-правовими договорами з 10 квітня до 4 травня 2009 р. включно (оплата була здійснена по закінченню договору в розмірі 1000 гривень), з 12 червня до 9 липня включно (оплата по закінченню договору у розмірі 1305 гривень) та з 15 вересня до 19 листопада 2009 р. включно з оплатою за кожний місяць роботи.

Особа подала з основних місць роботи довідки про середню заробітну плату за січень - червень 2009 р. та жовтень 2009 року. Довідки про середній дохід за цивільно-правовими договорами подані за квітень - травень, червень - липень та вересень - листопад 2009 року.

Оскільки розрахунковий період визначається за основним місцем (місцями) роботи, місяцями розрахункового періоду є шість повних календарних місяців роботи у 12 місячному періоді перед реєстрацією в державній службі зайнятості особи як безробітної, а саме: лютий - червень та жовтень 2009 року.

За цивільно-правовими договорами у разі здійснення оплати після закінчення строку договору, який триває понад один календарний місяць, сума винагороди розподіляється за місяцями відповідно до сплати страхових внесків пропорційно кількості календарних днів договору в місяці.

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Заробітна плата за основним місцем роботи, гривень 

Винагорода за виконання робіт за цивільно-правовими договорами, гривень 

Сумарний дохід, що береться для обчислення середнього доходу, гривень 

лютий 

28 

2400 

 

2400 

березень 

31 

2400 

 

2400 

квітень 

30 

2200 

840 

3040 

травень 

31 

2200 

160 

2360 

червень 

30 

2200 

900 

3100 

жовтень 

31 

1750 

1250 

3000 

Усього 

181 

13150 

3150 

16300 

 

Середньоденний дохід становить 90,06 гривні (16300 гривень: 181 календарний день), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини доходу, з якого сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

4. Особа працювала за останнім місцем роботи з 9 січня 2009 р. до 9 липня 2009 р. включно (27 календарних тижнів).

У зв'язку з тим, що особа у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку (дня реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної) працювала на останньому місці роботи не менше 26 календарних тижнів, середня заробітна плата розраховується на підставі довідки з цього місця роботи (за п'ять місяців). Тобто розрахунок допомоги по безробіттю буде здійснено на підставі довідки про середню заробітну плату з останнього місця роботи.

Розрахунковим періодом є лютий - червень 2009 року.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

(додаток 1 доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

5. Особа працювала на підприємстві з січня 2007 р. та була звільнена 30 жовтня 2008 року. За останнім основним місцем роботи особа працювала з 2 грудня 2008 р. до 16 січня 2009 р. включно. Зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна 10 лютого 2009 року.

З основних місць роботи особа подала довідки про середню заробітну плату за квітень - вересень 2008 р. та грудень 2008 р. - січень 2009 року.

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Сума заробітної плати, гривень 

червень 

30 

1530 

липень 

31 

1530 

серпень 

31 

1720 

вересень 

30 

1250 

грудень 

31 

1100 

січень 

31 

900 

Усього 

184 

8030 

 

Середньоденна заробітна плата становить 43,64 гривні (8030 гривень: 184 календарних дні), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

(розділ доповнено пунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

6. Особа працювала за основним місцем роботи з 5 лютого 2007 р. до 10 грудня 2009 р. включно, за сумісництвом з 2 липня 2009 р. до 12 листопада 2009 р. включно та за цивільно-правовими договорами у такі періоди: 14 травня - 30 червня 2009 р., 24 липня - 15 вересня 2009 р., 2 жовтня - 30 листопада 2009 року.

Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є червень - листопад 2009 року. Оскільки період роботи за сумісництвом та цивільно-правовими договорами входить до розрахункового періоду, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням заробітної плати за кожний місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом, та винагороди за цивільно-правовими договорами.

Обчислення середнього доходу для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Заробітна плата за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата за сумісництвом, гривень 

Винагорода за виконання робіт за цивільно-правовими договорами, гривень 

Сумарний дохід, що береться для обчислення середнього доходу, гривень 

червень 

30 

2200 

 

1500 

3700 

липень 

31 

2200 

300 

200 

2700 

серпень 

31 

2200 

680 

3100 

5980 

вересень 

30 

2200 

650 

1900 

4750 

жовтень 

31 

2200 

650 

1500 

4350 

листопад 

30 

2200 

240 

1550 

3990 

Усього 

183 

13200 

2520 

9750 

25470 

 

Середньоденний дохід для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 139,18 гривні (25470 гривень : 183 календарних дні), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини доходу, з якого сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день (10035 гривень : 30,44 календарного дня = 329,66 гривні).

(розділ доповнено пунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

7. Особа працювала за цивільно-правовими договорами з 6 лютого до 25 квітня 2009 р. включно, з 12 травня до 26 травня 2009 р. включно, з 1 липня до 16 вересня 2009 р. включно, з 3 жовтня до 28 листопада 2009 р. включно. У державній службі зайнятості особа зареєстрована як безробітна 12 грудня 2009 року.

Ураховуючи те, що у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку (дня реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної) особа працювала тільки за цивільно-правовими договорами та період дії таких договорів становите більше 26 тижнів, для визначення середнього доходу для призначення допомоги по безробіттю враховується розмір щомісячного доходу у місяцях розрахункового періоду, з якого сплачено страхові внески.

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Сума винагороди, гривень 

травень 

31 

360 

липень 

31 

630 

серпень 

31 

670 

вересень 

30 

300 

жовтень 

31 

450 

листопад 

30 

500 

Усього 

184 

2910 

 

Середньоденний дохід становить 15,82 гривні (2910 гривень : 184 календарних дні), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини доходу, з якого сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

(розділ доповнено пунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

До пункту 18 Порядку

Із добровільно застрахованою особою 6 липня 2005 р. трапився нещасний випадок. У грудні 2005 р. МСЕК встановила 40 відсотків втрати нею професійної працездатності, а до грудня особа хворіла.

Розрахунковим для призначення страхових виплат є період з 1 січня до 30 червня 2005 року. За цей період застрахованою особою сплачено страхові внески в розмірі 138 гривень. Діяльність застрахованої особи відноситься до 7 класу професійного ризику виробництва, страховий тариф для 7 класу - 0,93 відсотка.

Середньомісячний дохід добровільно застрахованої особи для призначення страхових виплат становить 2473,12 гривні (138 гривень : 6 місяців: 0,93 відсотка х 100 відсотків).

Середньоденний дохід за один календарний день становить 81,25 гривні (2473,12 : 30,44, де 30,44 - середньомісячна кількість календарних днів у році).

Ураховуючи, що робочий час добровільно застрахованої особи не піддається точному обліку, допомога по тимчасовій непрацездатності призначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань за календарні дні тимчасової непрацездатності виходячи з розміру середньоденної заробітної плати за один календарний день - 81,25 гривні і становить 7475 гривень (81,25 х 92, де 92 - календарні дні тимчасової непрацездатності, що оплачуються Фондом).

Щомісячна страхова виплата становить 989,25 гривні (2473,12 х 40 відсотків : 100 відсотків).

До пункту 20 Порядку

Застрахована особа була відсутня на роботі через тимчасову непрацездатність з 9 по 28 грудня 2005 року.

Розрахунковим для обчислення середньої заробітної плати є період з червня по листопад 2005 року. Страховий стаж - 10 років.

Розрахунковий період 

Відпрацьовані дні 

Нарахована заробітна плата, гривень 

Заробітна плата, з якої обчислюється розмір середньої заробітної плати, гривень 

Середньоденна заробітна плата, гривень 

Червень 

20 

4200 

4100* 

 

Липень 

21 

4300 

4100 

 

Серпень 

22 

3850 

3850 

 

Вересень 

22 

4000 

4000 

 

Жовтень 

21 

3750 

3750 

 

Листопад 

22 

3800 

3800 

 

Усього 

128 

23900 

23600 

184,38

 

____________
* Тут і далі 4100 гривень - максимальна величина (гранична сума) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, що встановлена на 2005 рік.

(таблиця абзацу другого розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

Виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності з урахуванням вимоги абзацу четвертого пункту 14 цього Порядку:

(абзац третій розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця становить 553,14 гривні (184,38 гривні х 3 робочі дні);

(абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

страхова виплата за рахунок Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності або Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань становить 2028,18 гривні (184,38 гривні х 11 робочих днів).

(абзац п'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

До пункту 21 Порядку

1. Застрахована особа працювала за основним місцем роботи та за сумісництвом і в грудні 2005 р. захворіла. Розрахунковим є період з червня по листопад 2005 року. Застрахована особа надала за місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності та дані про заробітну плату за основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески і яку взято при обчисленні середньої заробітної плати для призначення виплат.

Розрахунковий період 

Кількість відпрацьованих днів за основним місцем роботи в розрахунковому періоді 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за місцем роботи за сумісництвом, гривень 

Заробітна плата для обчислення середньої заробітної плати для призначення виплат за сумісництвом, гривень 

Червень 

20 

3900 

1200 

200 

Липень 

21 

2500 

2300 

1600 

Серпень 

22 

3000 

800 

800 

Вересень 

22 

3200 

500 

500 

Жовтень 

21 

3400 

500 

500 

Листопад 

22 

4100 

1000 

 

Усього 

128 

 

 

3600 

 

Виплати за місцем роботи за сумісництвом у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності провадяться виходячи з розрахункового періоду за основним місцем роботи. Заробітна плата за місцем роботи за сумісництвом разом із заробітною платою за основним місцем роботи в розрахунковому періоді не перевищує максимальну величину заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування. Середня заробітна плата за один відпрацьований день за сумісництвом становить 28,13 гривні (3600 гривень : 128 днів).

2. Застрахована особа працювала за основним місцем роботи з 1 лютого 2006 р. та за сумісництвом з 17 січня 2007 р., а 29 січня 2007 р. захворіла. Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є липень - грудень 2006 р., за сумісництвом - з 17 до 28 січня 2007 року. Особа подала за місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності та довідку про заробітну плату за основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески та яка врахована при обчисленні середньої заробітної плати для призначення виплат за липень - грудень 2006 р. та січень 2007 року.

Місяці розрахункового періоду 

Кількість робочих днів за основним місцем роботи 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за місцем роботи за сумісництвом, гривень 

Заробітна плата для обчислення середньої заробітної плати для призначення виплат за сумісництвом, гривень 

У 2006 році 

 

 

 

 

Липень 

21 

2500 

 

 

Серпень 

22 

3000 

 

 

Вересень 

21 

3200 

 

 

Жовтень 

22 

3400 

 

 

Листопад 

22 

4100 

 

 

Грудень 

21 

3900 

 

 

Разом 

129 

 

 

 

Січень 2007 р. 

18 

2500 

550 

550 

Усього 

18 

 

 

550 

 

Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем роботи за сумісництвом у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності проводиться виходячи з кількості робочих днів за основним місцем роботи у січні 2007 року. Сума заробітної плати за місцем роботи за сумісництвом та за основним місцем роботи за січень 2007 р. не перевищує максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування. Середня заробітна плата за один відпрацьований день за сумісництвом становить 30,55 гривні (550 грн. : 18 робочих днів).

(розділ доповнено пунктом 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949) 

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.02.2006 р. N 193)

 

Додаток 2
до Порядку 

 

 

 

Кутовий штамп підприємства

Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про середню заробітну плату (дохід)
(для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю та пологами)

видана _______________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) ________________________________________________
                                                                                                                          (назва підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер _________________, номер страхового свідоцтва ______________________ 

 

Місяці розрахункового періоду 

Кількість відпрацьованих робочих днів (годин) 

Заробітна плата за відпрацьований час за основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески до Фонду, гривень 

Заробітна плата за відпрацьований час за сумісництвом, з якої сплачено страхові внески до Фонду, гривень 

Сумарна заробітна плата (дохід), гривень (графа 3 + графа 4) 

Січень 

 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

Червень 

 

 

 

 

Липень 

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

Для допомоги по тимчасовій непрацездатності та у зв'язку з вагітністю і
                                                                  (потрібне підкреслити)
пологами середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення сумарної заробітної плати (доходу) на кількість відпрацьованих робочих днів (годин). Частка (результат) становить
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (сума словами і цифрами) 

 

Керівник підприємства
(фізична особа) 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

 

 

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)
 

Додаток 3
до Порядку 

 

 

 

 

Кутовий штамп підприємства

Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про середню заробітну плату (дохід)
(для розрахунку виплат на випадок безробіття)

видана _______________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працював (працювала) _________________________________________________________
                                                                                                 (назва та місцезнаходження підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер __________________, номер страхового свідоцтва _____________________ 

 

Місяці розрахункового періоду (зазначити рік, в якому визначений розрахунковий період) 

Місяці розрахункового періоду (за винятком місяців, в яких застрахована особа не працювала (з першого до першого числа) з поважних причин* (зазначити назву місяців, що залишилися в розрахунковому періоді, та причини для виключення), місяців 

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин* (зазначити кількість днів, що залишилися в розрахунковому періоді, та причини їх виключення) 

Нарахована заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески за розрахунковий період, гривень 

Заробітна плата, що враховується для розрахунку середньої заробітної плати, гривень 

Страхові внески, сплачені застрахованою особою до Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, гривень 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для розрахунку середньої заробітної плати, гривень, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат) становить ___________________________________________________
                                                                                                                                    (сума словами і цифрами)
________________ гривень _________________ копійок**.

Якщо у розрахунковому періоді особа не працювала з поважних причин*, розмір середньоденної заробітної плати (доходу) визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент звільнення, або її частини, що відповідає графіку роботи працівника, _______ гривень, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка (результат) становить ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (сума словами і цифрами)
________________ гривень _________________ копійок**.

Дата звільнення з роботи за сумісництвом ___ ___ ____ року
            (згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка працювала за сумісництвом)

        Вихідна допомога або інші виплати при звільненні відповідно до Закону України
______________________________________________________________________________________,
                                                                                           (назва Закону, статті)
виплачена одноразово або період здійснення виплат ________________________________________
                                                                                                                                          (необхідне зазначити) 

____________
* Поважні причини - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

** Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. 

 

Керівник підприємства
(фізична особа) 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

 

 

(Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949,
додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

 

Додаток 4
до Порядку 

 

 

 

 

Кутовий штамп підприємства

Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про середню заробітну плату (дохід)
(для осіб, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської атомної станції з експлуатації, для визначення частини допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість виплат на випадок безробіття, та осіб, які працювали на підприємствах із сезонним характером виробництва, - для розрахунку виплат на випадок безробіття)

видана _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) ________________________________________________
                                                                                                  (назва та місцезнаходження підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер ___________________, номер страхового свідоцтва ____________________ 

 

Місяці розрахункового періоду (зазначити рік, в якому визначений розрахунковий період, та назву місяців) 

Місяці розрахункового періоду (за винятком місяців розрахункового періоду, в яких застрахована особа не працювала (з першого до першого числа) з поважних причин* (зазначити назву місяців, що залишилися в розрахунковому періоді, та причини для виключення місяців) 

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин* (зазначити кількість днів, що залишилися в розрахунковому періоді, та причини їх виключення) 

Нарахована заробітна плата працівника, з якої сплачувалися страхові внески, гривень 

Заробітна плата, що враховується для розрахунку середньої заробітної плати (доходу), гривень 

Страхові внески, сплачені застрахованою особою до Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, гривень 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення заробітної плати, що враховується для розрахунку середньої заробітної плати (доходу), гривень, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат) становить ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (сума словами і цифрами)
________________ гривень _____________ копійок**.

Якщо у розрахунковому періоді особа не працювала з поважних причин*, розмір середньоденної заробітної плати (доходу) визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент звільнення, або її частини, що відповідає графіку роботи працівника, __________ гривень, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44.
Частка (результат) становить _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (сума словами і цифрами)
________________ гривень _____________ копійок**.

Дата звільнення з роботи за сумісництвом ___ ____________ ____ року.
           (згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка працювала за сумісництвом - для осіб,
           зайнятих на сезонних роботах)

        Вихідна допомога або інші виплати при звільненні відповідно до Закону
України ______________________________________________________________________________,
                                                                                            (назва Закону, статті)
виплачена одноразово або період здійснення виплат ________________________________________
                                                                                                                                                (необхідне зазначити) 

____________
* Поважні причини - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

** Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. 

 

Керівник підприємства
(фізична особа) 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

 

 

(Порядок доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949,
додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

 

Додаток
до Порядку 5 

 

 

 

 

Кутовий штамп установи
Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про середньоденне грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття

видана _______________________________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)
яка проходила службу ___________________________________________________________________
                                                                           (найменування військового комісаріату, де особа перебувала на
______________________________________________________________________________________
                                          обліку, або військової частини, підприємства, установи, організації, органу,
______________________________________________________________________________________
                                                                              де особа проходила службу (адреса)
ідентифікаційний номер особи ___________________________________________________________ 

 

Місяці розрахункового періоду (зазначити рік, в якому визначений розрахунковий період, та назву місяців) 

Місяці розрахункового періоду (за винятком місяців розрахункового періоду, в яких особа перебувала (з першого до першого числа) у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком (зазначити назву місяців, що залишилися в розрахунковому періоді) 

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком) 

Грошове забезпечення, що враховується для розрахунку середнього грошового забезпечення, гривень 

Страхові внески, сплачені застрахованою особою до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, гривень 

Усього 

 

 

 

 

 

   Середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця обчислюється шляхом ділення грошового забезпечення за розрахунковий період, що враховується для розрахунку середнього грошового забезпечення у гривнях, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за
винятком календарних днів, не відпрацьованих у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком). Частка (результат) становить ____________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (сума словами і цифрами)
_____________________________________________________________ гривень _________ копійок.

       Якщо у розрахунковому періоді особа не мала грошового забезпечення у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком, середньоденне грошове забезпечення визначається шляхом ділення місячного посадового окладу, встановленого на момент звільнення, _____________ гривень, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка (результат) становить
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (сума словами і цифрами)
____________________________________________________________ гривень __________ копійок. 

    Розмір середньоденного грошового забезпечення не може перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати (грошового забезпечення) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44.

       Виплачена грошова допомога при звільненні ____________________________________________
відповідно до Закону України ____________________________________________________________
                                                                                                                             (назва Закону, статті) 

 

Керівник 

______________
(підпис) 

___________________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

___________________________________
(ініціали та прізвище) 

М.П. 

 

 

 

(Порядок доповнено додатком 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949,
додаток 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1332)

 

Додаток 6
до Порядку 

 

 

 

 

Кутовий штамп підприємства

Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про середню заробітну плату (дохід)
(для розрахунку страхових виплат)

видана _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) працює (працював) (працювала) ________________________________________________
                                                                                                                           (назва підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер _________________, номер страхового свідоцтва ______________________ 

 

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*) 

Нарахована за розрахунковий період заробітна плата (оподатковуваний дохід), з якої сплачено страхові внески до Фонду, гривень 

Нарахована за розрахунковий період заробітна плата (оподатковуваний дохід) за сумісництвом, з якої сплачено страхові внески до Фонду, гривень 

Сумарна заробітна плата, гривень (графа 3 + графа 4) 

Січень 

 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

Червень 

 

 

 

 

Липень 

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

____________
* Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

Для розрахунку страхових виплат середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення сумарної заробітної плати (графа 3 + графа 4), гривень, на кількість календарних днів (за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин*). Частка (результат) становить ___________________________________________________________________
                                                                                                            (сума словами і цифрами)
________________ гривень ________________ копійок.

Розмір середньоденної заробітної плати (доходу) не може перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день та обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Наприклад: з 1 жовтня 2006 р. - 165,9 гривень (5050 грн. : 30,44).

Розмір середньомісячної заробітної плати для розрахунку страхових виплат обчислюється відповідно до цього Порядку шляхом множення середньої заробітної плати за один календарний день на середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка (результат) становить _________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (сума словами і цифрами)
________________ гривень ________________ копійок. 

 

Керівник підприємства
(фізична особа) 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

 

 

(Порядок доповнено додатком 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. N 949)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1266 

 
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100

Виключити:

1) у пункті 1:

у підпункті "є" слова "збереження середньої заробітної плати вивільненим працівникам на встановлений чинним законодавством період їх працевлаштування";

підпункт "к";

2) у пункті 2:

у першому реченні абзацу третього слова "і забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або по вагітності та пологах";

в абзаці п'ятому слова "для забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах";

3) у першому реченні абзацу першого пункту 3 слова "та надання допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах";

4) у пункті 4:

в абзаці першому слова "а також для забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та допомогою по вагітності та пологах";

в останньому абзаці слова "Якщо перед настанням тимчасової непрацездатності або";

5) у назві розділу IV слова "та для забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю";

6) у пункті 5 слова "та забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю";

7) пункт 9;

8) у пункті 10:

у першому реченні абзацу першого слова "або періоді тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах";

у другому реченні абзацу другого слова "або надавалась допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (по вагітності та пологах)" та слова "або тимчасової непрацездатності (відпустки по вагітності та пологах)";

в абзаці четвертому слова "та забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами".

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.