Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки платників податків » Податкова звітність

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи має право ФОП платник ЄП доручити проведення господарської діяльності та здачу звітності іншій особі за нотаріально посвідченим договором доручення?

25.08.2011

Фізична особа – підприємець має право доручити іншій фізичній особі виконати певні повноваження (Крім безпосереднього провадження діяльності), за умови, що вони зазначені у довіреності та з ним укладений цивільно–правовий договір.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які терміни передбачені для зберігання податкової звітності СГ (ФО і ЮО) та чи дозволяється знищувати бухгалтерські та податкові документи після проведення перевірки?

25.08.2011

Питання встановлення термінів зберігання документів податкової та бухгалтерської звітності визначаються відповідно до частини 3 статей 3.3 та 4 Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 №576/3016 (далі – Перелік №41). Якщо позапланову перевірку, яка охопила певний період, завершено, а планова перевірка не була проведена, документи зберігаються до закінчення планової перевірки. Якщо у суб’єкта господарювання була проведена планова перевірка, потрібно витримати належні терміни зберігання відповідно до статей Переліку №41. Щодо відомостей про нарахування заробітної плати найманим працівникам, то відповідно до статті 316 Переліку №41 особові рахунки робітників і службовців зберігаються 75 років. У разі ліквідації суб’єкта господарювання зазначені документи передаються правонаступнику або до місцевих архівних установ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок продовження граничного терміну подання податкової декларації для ФО?

25.08.2011

Граничні строки для подання податкової декларації, підлягають продовженню керівником податкового органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків: - перебував за межами України; - перебував у плаванні на морських судах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; - перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду; - мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально; - був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими нормативно-правовими актами встановлений порядок подання податкової звітності до органів ДПС?

25.08.2011

Порядок подання податкової звітності платниками податків до органів ДПС визначений ст. 4 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" зі змінами та доповненнями .

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи передбачено законодавством, подання податкової звітності за формою, яка не встановлена органом ДПС?

25.08.2011

Можливо, у випадку якщо платник податку вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним (керівним) органом контролюючого органу, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам закону з такого податку, збору (обов'язкового платежу). Такий звіт за іншою формою подається разом із поясненням мотивів його складення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання звітності, якщо останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день?

25.08.2011

Відповідно до вимог абзацу першого пп. 4.1.5 п. 4.1. ст. 4 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" зі змінами та доповненнями, якщо останній день строку подання податкової декларації ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках передбачено продовження граничних строків подання податкової звітності для платників податків та які при цьому застосовуються штрафні санкції?

25.08.2011

Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків - перебував за межами України; перебував у плаванні на морських судах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду; мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально; був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законодавством. Штрафні санкції, визначені підпунктом 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з нормами цього пункту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може платник податків, який до початку його перевірки органом ДПС самостійно виявив факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів подати уточнюючий розрахунок?

25.08.2011

Відповідно до вимог абзацу першого п. 17.2 ст. 17 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" зі змінами та доповненнями платник податків, який до початку його перевірки контролюючим орган...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може платник податків, який виявив факт помилкового заповнення податкового зобов'язання за звітний період, подати нову декларацію з виправленими показниками?

25.08.2011

Відповідно до вимог абзацу другого п. 17.2 ст. 17 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" зі змінами та доповненнями якщо після подачі декларації за звітний період платник податків по...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії платника податків, при відмові посадової особи органу ДПС, приймати податкову звітність?

25.08.2011

Платник податків зобов'язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення, до якої долучається заява на ім'я керівника відповідного контролюючого органу, із зазначенням дати такої відмови. При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення пошті, а граничний десятиденний строк, встановлений для поштових відправлень, не застосовується. Платник податків може також оскаржити дії службової (посадової) особи контролюючого органу з відмови у прийнятті податкової декларації у судовому порядку. Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов'язаний погасити податкове зобов'язання, самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, визначених законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може платник податків надіслати податкову звітність на адресу органу ДПС поштою?

25.08.2011

Платник податків має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларації, визначеного законодавством, надіслати декларацію (розрахунок) на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення.

Читати далі »

Діє до 31.12.2008 Хто має право підписувати податкову звітність?

25.08.2011

Документи податкової звітності мають бути підписані відповідними посадовими особами та скріплені печаткою платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може платник податку, який втратив печатку, подати податкову звітність, не завірену печаткою?

25.08.2011

Відповідно до вимог п.3.1.12 наказу МВС від 11.01.1999 №17 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування ште...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як платнику податків подавати звітність до органів ДПС, якщо працівниками податкової міліції було вилучено документи та печатку?

25.08.2011

У випадку вилучення у платника податків податковою міліцією документів та печатки на момент подання звітності до податкових органів, така звітність надається разом з відповідним Описом, який засвідчує вилучення документів та печатки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податків після закінчення перевірки подати уточнюючий розрахунок та сплатити штраф від суми недоплати, за періоди які перевірені працівниками органів ДПС в ході проведення документальної виїзної перевірки?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання має право подати уточнюючий розрахунок або декларацію з цього податку, що подається за наступний податковий період та сплатити штраф від суми недоплати, за періоди які перевірені працівниками органів ДПС в ході проведення документальної виїзної перевірки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка податкова звітність (звітна, звітна нова, уточнююча) подається платником податків до органів ДПС, якщо така не подавалась до нього?

25.08.2011

Оскільки платник податку не подавав до органу ДПС звітності, то перша податкова звітність яка буде подаватись до податкового органу буде з позначкою "Звітна".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи ставиться підпис директора підприємства у графі "головний бухгалтер" податкової звітності, у разі коли штатним розкладом не передбачено посаду головного бухгалтера (у заяві за формою 1-ОПП зазначається тільки керівник)?

25.08.2011

Директор підприємства, який є власником або керівником цього підприємства, звітність якого не потребує оприлюднення, при відсутності посади головного бухгалтера (бухгалтера) має право самостійно вести бухгалтерський облік та складати звітність, виконуючи одночасно обов’язки і керівника і бухгалтера. При цьому у нього є всі підстави при поданні податкової звітності ставити свій підпис у графі „головний бухгалтер”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи звільняться від обов’язку подавати податкову звітність платник податків, який призупиняє на певний період ведення своєї діяльності?

25.08.2011

Законодавчими актами України не передбачено звільнення від обов’язку подавати податкову звітність суб’єкту господарювання, який призупиняє на певний період ведення своєї діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Порядок подання звітності платником, у разі тимчасової відсутності керівника або головного бухгалтера?

25.08.2011

У разі відсутності керівника та головного бухгалтера юридичної особи на роботі з об'єктивних причин, податкова декларація може бути підписана іншими особами, які уповноважені установчими та/або організаційно – розпорядчими документами виконувати обов'язки керівників на час їх відсутності, за умови, що повноваження особи, яка підписала податкову декларацію, підтверджені відповідними документами (установчими, наказами чи розпорядженнями тощо), які подаються разом з податковою декларацією до державного податкового органу.

Читати далі »

Діє до 31.12.2008 Що включається до обов’язкових реквізитів податкової звітності?

25.08.2011

Під обов'язковими реквізитами податкової звітності розуміються: тип документу (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період; назва платника; код платника згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року N 118 "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України", або реєстраційний (обліковий) номер з ТРДПАУ для юридичної особи; код виду економічної діяльності (КВЕД); код форми власності; код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (якщо передбачено формою); ідентифікаційний номер згідно з ДРФО або в разі відмови від нього серія та номер паспорту для фізичної особи; реєстраційний (обліковий) номер платника в разі спільної (сумісної) діяльності; місцезнаходження платника; ОДПС, до якого подається звітність; індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію для платників ПДВ; дата подання звіту (або дата заповнення - в залежності від форми); ініціали, прізвища та ідентифікаційні номери посадових осіб для звітів, в яких це передбачено формою; підписи цих осіб, засвідчені печаткою.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках працівники органів ДПС проставляють штамп "ОТРИМАНО” на примірнику податкової звітності, що залишається у платника?

25.08.2011

За відсутності зауважень, у працівників органів ДПС, до оформлення податкової звітності вона реєструється і вважається прийнятою. Цей факт засвідчують відповідні відмітки: штамп, дата реєстрації документа та реєстраційний номер. На примірнику, що залишається у платника податків, проставляється штамп "ОТРИМАНО".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок приймання податкової звітності працівниками ДПС?

25.08.2011

Податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках податкова звітність, офіційно отримана органом ДПС від платника податків, може бути не визнана ним як податкова декларація?

25.08.2011

Податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право працівники органів ДПС відмовити у прийнятті податкової звітності та який порядок подання податкової звітності у цьому випадку?

25.08.2011

Відмова службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від’ємного значення об’єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов’язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законом.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена за неподання податкової звітності за поточні звітні періоди, якщо перевірка платника податків проводиться у зв’язку з ліквідацією?

25.08.2011

Штрафні санкції за неподання звітності, за періоди що не настали (поточні звітні періоди), якщо проводиться позапланова перевірка платника у зв’язку з ліквідацією підприємства, не застосовуються.

Читати далі »

Діє до 31.12.2008 В яких випадках працівники органів ДПС проставляють штамп "ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання" на примірнику податкової звітності, що залишається у платника?

25.08.2011

У випадку якщо працівники підрозділу ведення та захисту податкової звітності попередили платника в усній формі, що податкова звітність, заповнена ним всупереч правилам, та запропонували надати нову, оформлену належним чином, але платник наполягає на прийнятті податкової звітності, то така звітність приймається, реєструється, а на примірнику, що залишається у платника, проставляється штамп "ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання".

Читати далі »

Діє до 27.01.2010 В яких випадках працівники органів ДПС проставляють штамп "ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання" на примірнику податкової звітності, що залишається у платника?

25.08.2011

У випадку якщо працівники підрозділу ведення та захисту податкової звітності попередили платника в усній формі, що податкова звітність, заповнена ним всупереч правилам, та запропонували надати нову, оформлену належним чином, але платник податків наполягає на прийнятті податкової звітності, то така звітність приймається, реєструється, а на примірнику, що залишається у платника, проставляється штамп "ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках працівники органів ДПС проставляють штамп "ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання" на примірнику податкової звітності, що залишається у платника?

25.08.2011

У випадку якщо працівник, до обов’язків якого належить приймання податкової звітності, попередив платника в усній формі, що податкова звітність, заповнена ним всупереч правилам, та запропонував надати нову, оформлену належним чином, але платник податків наполягає на прийнятті податкової звітності, то така звітність приймається, реєструється, а на примірнику, що залишається у платника, проставляється штамп "ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання".

Читати далі »

Який порядок приймання, обробки уточнених документів податкової звітності?

25.08.2011

Порядок приймання та обробки уточнених документів податкової звітності визначено у пп.4.15.1 – пп.4.15.4 Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України, затверджених наказом ДПА України від 31.12.08 N 827.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ЮО доручити надання податкової звітності до органів ДПС ФО та які документи (нотаріальний договір доручення, або наказ, або інший документ) потрібен для таких дій?

25.08.2011

Обмежень законодавства щодо права юридичної особи доручити фізичній особі надання податкової звітності до органів ДПС немає. Тому, при поданні звітності до органів ДПС, інших додаткових документів посвідчуючих особу - не передбачено.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно подавати звітність до податкового органу і хто має її підписувати до моменту ліквідації ЮО, якщо помер засновник, він же директор підприємства і виконує обов’язки бухгалтера, та є однією посадовою особою підприємства?

25.08.2011

У разі відсутності засновника, посадових осіб на підприємстві та правонаступників підприємства податковими органами приймається рішення щодо підготовки та подання документів до суду щодо скасування державної реєстрації підприємства. У випадку коли є правонаступник підприємства, то до податкового органу подається звітність цим правонаступником з обов’язковим поданням відповідних підтверджуючих документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають співпадати дані свідоцтва про державну реєстрацію з даними, зазначеними у печатці, при поданні звітності до органів ДПС?

25.08.2011

Дані свідоцтва про державну реєстрацію мають співпадати з даними, зазначеними у печатці, при поданні звітності до органів ДПС. У випадку невідповідності даних, зазначених у свідоцтві про державну реєстрацію із даними зазначеними у печатці, звітність, яка подається до податкового органу може бути не визнана як податкова звітність.

Читати далі »

Діє до 01.02.2010 Чи вважається прийнятою своєчасно податкова декларація (розрахунок), яка надіслана поштою з повідомленням про вручення пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання розрахунку, але отримана органом ДПС вчасно?

25.08.2011

Податкова декларація (розрахунок) вважається прийнятою своєчасно у разі якщо платник податків не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларації, визначеного згідно з підпунктом 4.1.4. пункту 4.1. статті 4 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181 „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (із змінами і доповненнями), надіслав декларацію (розрахунок) на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення. Діє до 01.02.2010р.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи може платник податку у разі відмови службовою особою органу ДПС прийняти уточнюючий розрахунок надіслати його на адресу органу ДПС поштою з відповідною скаргою?

25.08.2011

У випадку невиконання службовою (посадовою) особою податкового органу свого обов'язку щодо прийняття уточнюючого розрахунку платник може надіслати вказаний розрахунок з відповідною заявою на ім'я керівника відповідного контролюючого органу, складеною у довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови на адресу податкового органу поштою.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи може платник податку у разі відмови службовою особою органу ДПС прийняти уточнюючий розрахунок надіслати його на адресу органу ДПС поштою з відповідною скаргою?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І.). Повна: Згідно з пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормати...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи вважається прийнятою своєчасно податкова декларація (розрахунок) по податку на прибуток та інших податках і зборах, яка надіслана поштою з повідомленням про вручення пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання р

25.08.2011

Податкова декларація (розрахунок) вважається прийнятою своєчасно у разі якщо платник податків не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларації, визначеного згідно з пп.4.1.4. п.4.1. ст.4 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, надсилає декларацію (розрахунок) на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення. При цьому, у разі якщо платник податку надсилає податкову декларацію (розрахунок) поштою пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку її подання, але при цьому органи державної податкової служби отримують її в терміни, що не перевищують зазначені вище граничні строки подання декларації (розрахунку), то до такого платника не застосовуються штрафні санкції, визначені пп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податків надавати звітність до органів ДПС через кур’єрську службу та чи необхідно при цьому додаткові документи?

25.08.2011

Обмежень законодавства щодо права платника податків доручити через кур’єрську службу надання податкової звітності до органів ДПС немає. Тому, при поданні звітності до органів ДПС надання інших додаткових документів не передбачено.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку після закінчення планової перевірки виправити самостійно виявлену помилку щодо зменшення податкових зобов’язань за періоди, що вже перевірені?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання може подати уточнюючий розрахунок або декларацію щодо зменшення податкових зобов’язань за періоди, що вже перевірені в ході проведення документальної виїзної перевірки. Однак податковий орган має право повторно перевірити уточнюючий період.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можуть СГ завіряти в органах ДПС копії податкової звітності, що була раніше подана до податкового органу?

25.08.2011

Завірення в органах ДПС копій податкової звітності, що була подана до податкового органу, чинними нормативно-правовими актами не передбачено. При цьому, декларація про доходи і майновий стан завіряється відповідним податковим органом, з метою підтвердження майнового стану засновників –громадян.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюються строки давності щодо неподаної вчасно податкової звітності (декларації), та чи потрібно її подавати після 1095 днів від граничного терміну подання декларації?

25.08.2011

Декларація може не подаватися, а до неї застосовуються строки давності (1095 днів) у випадку коли відсутнє податкове зобов'язання у тих звітних періодах. Декларація подається без застосування строків давності за період, коли виникло податкове зобов'язання у тих звітних періодах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок приймання податкової звітності, яка подається платниками податків до органів ДПС з порушенням термінів подання?

25.08.2011

Податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом. Якщо службова (посадова) особа контролюючого органу відмовляє у прийманні податкової звітності платник податків зобов'язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення. При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення пошті. Платник податків, що не подає податкову декларацію (розрахунок) у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином ФОП підписує декларацію з податку на додану вартість, а саме: у графі „Керівник” або „Бухгалтер” чи окремо?

25.08.2011

Фізична особа – підприємець – платник податку на додану вартість при поданні декларації з податку на додану вартість підписується у графі „Платник ПДВ (для фізичної особи - платника податку)”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є податкова звітність складовою частиною податкового обліку та яким законодавчим актом це передбачено?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Для отримання податкового роз’яснення на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України

Читати далі »

Діє до 15.11.2010 Як подати податкову звітність у разі відсутності у керівника, головного бухгалтера ідентифікаційного номера (відмітка в паспорті про відмову)?

25.08.2011

Якщо в декларації (розрахунку) передбачено зазначення ідентифікаційного номера керівника, то він повинен обов’язково зазначатись. У звітності може зазначатись серія та номер паспорта керівника лише у випадку якщо до Єдиного державного реєстру внесені відповідні зміни відповідно до рішення суду. Обмежень щодо відображення ідентифікаційного номера головного бухгалтера в податковій звітності немає. Тобто, головний бухгалтер може не зазначати ідентифікаційного номера у податковій звітності, однак він повинен підтвердити при поданні податкової звітності, що у нього дійсно відсутній (на законних підставах) ідентифікаційний номер.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи обов’язково юридична особа – платник податку повинна скріплювати декларації печаткою?

25.08.2011

Юридична особа - платник податку повинна скріплювати печаткою декларацію в обов’язковому порядку, за винятком крадіжки, втрати печатки, яка засвідчена відповідним документом, та у випадку ліквідації підприємства і здачі печатки до моменту припинення державної реєстрації юридичної особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи проставляється штамп „ОТРИМАНО” на паперовому примірнику податкової звітності, який залишається у фізичної особи – підприємця, якщо звітність надається засобами телекомунікаційного зв'язку з накладанням ЕЦП в електронному вигляді?

25.08.2011

Враховуючи те, що для платників податків, які надають податкову звітність за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку з накладанням ЕЦП - до центру обробки електронних звітів, у тому числі через оператора, то фактом підтвердження подання податкової звітності є перша та друга квитанції. Якщо платник податків подає податкову звітність на паперових носіях, то штамп „ОТРИМАНО” проставляється на копії податкової звітності, яка залишається у платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може податковий орган не визнати як податкову декларацію звітність, у якій дата фактичного подання та "дата заповнення" звітності не співпадають?

25.08.2011

Якщо фактична дата подання та "дата заповнення" податкової звітності не співпадають, а саме, дата заповнення звітності пізніша фактичної дати подання, то податкова звітність може бути не визнана як податкова декларація.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якою печаткою слід засвідчувати податкову звітність, що подається до органу ДПС платником податку, уповноваженим на ведення обліку результатів спільної діяльності?

25.08.2011

Податкова звітність, що подається до органу ДПС платником податку, уповноваженим на ведення обліку результатів спільної діяльності, може засвідчуватися печаткою такого уповноваженого платника податку, яка містить його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, або спеціальною печаткою, яка виготовлена для ведення окремого обліку за договором про спільну діяльність та містить реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів та декларації, згідно Постанови КМУ №799?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 PV2 Відповідь на дане запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. За роз’ясненнями Ви можете в письмовому вигляді звернутись до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи відображаються у наступній звітності CГ(декларації,розрахунку) суми податків, зборів, обов’язкових платежів та штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих органами ДПС за результатами документальної або камеральної перевірки?

25.08.2011

У випадку донарахування податкових зобов’язань та штрафних (фінансових) санкцій органами податкової служби за результатами документальної перевірки, такі донарахування не відображаються платником податку у декларації (розрахунку) за винятком коли самою декларацією (розрахунком) передбачено відображення даних змін.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податків подати до органу ДПС уточнюючий розрахунок (декларацію), у разі відстроченні термінів планової або позапланової перевірки (в тому числі з вини платника податків)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 PV2 Відповідь на дане запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. За роз’ясненнями Ви можете в письмовому вигляді звернутись до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.12.2010 Як подати податкову звітність у разі відсутності у керівника, головного бухгалтера ідентифікаційного номера (відмітка в паспорті про відмову)?

25.08.2011

Для подання податкової звітності платник податків зобов’язаний зареєструватись та стати на облік у органі ДПС згідно до вимог чинного законодавства. Податкова звітність надається платником податку до того органу ДПС, в якому він перебуває на обліку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може платник податків подати уточнену декларацію, розрахунок до підписання акту камеральної перевірки та чи буде уточнення враховане?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 PV2 Відповідь на дане запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. За роз’ясненнями Ви можете в письмовому вигляді звернутись до ДПА України.

Читати далі »

Чи може податкова звітність платника податків бути не визнана як податкова декларація працівниками органів ДПС, з посиленням на вимоги наказу ДПА України від 27.01.10 №39 або інші нормативно-правовий акт?

25.08.2011

Податкова звітність платника податків може бути не визнана як податкова декларація працівниками органів ДПС, з посиленням на вимоги наказу ДПА України від 27.01.10 №39 та інші нормативно-правові акти.

Читати далі »