Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки платників податків » Стан розрахунків з бюджетом

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 В якому випадку та на який період зупиняється відлік строку давності щодо сплати податків та зборів для ФО?

25.08.2011

Відповідно до пп.15.1.3 п.15.1 ст.15 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-ІІІ „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” із змінами та доповненнями відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого платник по...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 До якого органу ДПС повинен подати СПД заяву на повернення коштів, у разі помилково сплаченого платежу не за місцем перебування на податковому обліку?

25.08.2011

Якщо суб’єкт господарювання помилково сплатив платіж не за місцем перебування на податковому обліку, то заява на повернення помилково сплаченого платежу подається до органу державної податкової служби, за місцем надходження (обліку) помилково сплаченого платежу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якими кодами бюджетної класифікації СГ сплачує штрафні санкції та пеню по податках?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання сплачує суми нарахованих платежів за результатами документальних та/або камеральних перевірок, пені та штрафних (фінансових) санкцій за тими самими кодами бюджетної класифікації, що й здійснюється сплата податків, зборів (обов'язкових платежів).

Читати далі »

Чи може ФО (директор, засновник) сплатити податкове зобов’язання або податковий борг за ЮО, у разі відсутності коштів у ЮО на розрахунковому рахунку?

25.08.2011

Податкове зобов’язання або податковий борг платника податків по податках та зборах не може погасити фізична особа (в тому числі директор, засновник) за власні кошти.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність платників податків, у разі перерахування коштів на неправильний код бюджетної класифікації (тобто не на код, за яким повинні бути сплачено податкові зобов'язання)?

25.08.2011

Якщо платник податків неправильно заповнив реквізити платіжних документів або спрямував кошти на неправильний код бюджетної класифікації (тобто не на код, за яким повинні бути погашені податкові зобов'язання), то кошти не надійдуть до відповідного рахунку відповідного району, а отже не погаситься сума податкового зобов'язання платника податків. У випадку непогашення платником податків у встановлені терміни узгодженої суми податкового зобов'язання такий платник податків несе відповідальність, встановлену чинним законодавством. Зайво або помилково сплачені платежі за заявою платника підлягають поверненню йому на розрахунковий рахунок або зарахуванню в рахунок інших платежів, що має відображення в обліку датою проведення зазначених операцій. Зокрема, з моменту перерахування платежу платником податків на правильний рахунок (код бюджетної класифікації) сума податкового зобов'язання вважається погашеною, та нарахування пені на відповідну суму податкового боргу припиняється.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який граничний термін для подання заяв на повернення надміру сплачених або невідшкодованих податків?

25.08.2011

Відповідно до пп.15.3.1 п.15.3 ст.15 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-ІІІ „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” із змінами та доповненнями заяви на повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) аб...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливо погашення суми заборгованості перед бюджетом шляхом проведення взаємних заліків між платежами по різних податках?

25.08.2011

Повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) у випадках, передбачених податковими законами, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб), яка може бути подана не пізніше 1095 дня, наступного за днем виникнення такої переплати. Заява подається платником податку до органу державної податкової служби України за місцем перебування на податковому обліку в довільній формі. Обов'язковим реквізитом заяви є визначення платником податку напрямів зарахування коштів, що повертаються як помилково та/або надміру сплачені: - на поточний (вкладний) рахунок платника податку в установі банку; - на погашення податкового зобов'язання (податкового боргу) з інших податків, зборів (обов'язкових платежів), надходження яких контролюється органами державної податкової служби, незалежно від виду бюджету, щодо якого обліковується такий борг; - шляхом оформлення чека на одержання готівки в разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими нормативними актами передбачено порядок заповнення розрахункових документів для сплати штрафних санкції платниками податків?

25.08.2011

Порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету затверджено наказом ДПА України від 01.07.02р. N 301 "Про затвердження Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/з...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зобов’язаний платник податків повторно перераховувати узгоджені податкові зобов’язання, які не надійшли до бюджету з вини банку?

25.08.2011

Закон України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" із змінами та доповненнями не звільняє платника податків від обов'язку сплатити основну суму узгодженого податкового зобов'язання у випадках, коли така су...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні органи ДПС надавати на вимогу платника податків акти звірок по податках та зборах?

25.08.2011

На усну вимогу платника податків, працівником підрозділу адміністрування облікових показників та звітності, на підставі даних карток особових рахунків, здійснюється звірення стану розрахунків платника податків з бюджетами за податками, зборами (обов'язковими платежами) за відповідний звітний період. На письмову вимогу платника податків звірення стану розрахунків платника з бюджетом за податками, зборами (обов'язковими платежами) за звітний період оформлюється актом за затвердженою формою.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок повернення помилково та/або надміру сплачених сум податків і зборів (обов’язкових платежів), платникам податків?

25.08.2011

Повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) у випадках, передбачених податковими законами, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб), яка може бути подана не пізніше 1095 дня, наступного за днем виникнення такої переплати. Заява подається платником податку до органу державної податкової служби України за місцем перебування на податковому обліку в довільній формі. Обов'язковим реквізитом заяви є визначення платником податку напрямів зарахування коштів, що повертаються як помилково та/або надміру сплачені: на поточний (вкладний) рахунок платника податку в установі банку; на погашення податкового зобов'язання (податкового боргу) з інших податків, зборів (обов'язкових платежів), надходження яких контролюється органами державної податкової служби, незалежно від виду бюджету, щодо якого обліковується такий борг; шляхом оформлення чека на одержання готівки в разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На які податки не розповсюджується порядок повернення помилково та/або надміру сплачених податків, платникам податків?

25.08.2011

Повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) платникам податків не розповсюджується на: а) відшкодування податку на додану вартість; б) повернення платникам податків сум акцизного збору, сплачених на підставі пункту 20 статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби", крім сум акцизного збору, сплачених за придбання акцизних марок, у разі повернення їх продавцям відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року N 567; в) виконання судових рішень щодо повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно платнику податків сплачувати до бюджету суму донарахованого за уточненим розрахунком податкового зобов’язання та штрафу, якщо у картці особового рахунку за таким видом податку (збору, платежу) обліковується переплата?

25.08.2011

Якщо у картці особового рахунку платника податків є переплата, то погашення податкових зобов’язань (або штрафних санкцій) щодо такого платежу може здійснюватись шляхом зарахування сум переплати в рахунок сплати його зобов’язань.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 I Чи несе відповідальність Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк за порушення строків перерахування отриманих своєчасно платіжних документів для перерахування платежів до бюджетів у жовтні-листопаді місяці 2008 року?

25.08.2011

Якщо у жовтні-листопаді 2008 року Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк порушив строки зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, у разі своєчасного отримання банком платіжних документів від платників податків, то такий банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірах, встановлених для відповідного податку, збору (обов'язкового платежу), а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Законом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду. Якщо порушення термінів перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) у жовтні-листопаді 2008 року стало наслідком регулювання Національним банком України економічних нормативів Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, то установа банку і платники податків, зборів (обов'язкових платежів) звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 II Чи несе відповідальність Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк за порушення строків перерахування отриманих своєчасно платіжних документів для перерахування платежів до бюджетів у жовтні-листопаді місяці 2008 року?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Якщо порушення термінів перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) у жовтні-листопаді 2008 року стало наслідком регулювання Національним банком України економічних нормативів Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, то установа банку і платн...

Читати далі »

Який порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету та які коди сплати зазначаються платником при їх заповненні?

25.08.2011

У разі сплати платежів до бюджету платником у розрахунковому документі в полі "Призначення платежу", вказуються коди видів сплати в залежності від виду сплати, а саме: 101 - сплата суми податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу; 106 - сплата пені; 109 - оплата податкового векселя; 116 - сплата процентів за користування податковим кредитом; 121 - сплата адміністративного штрафу; 125 - авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який термін сплати суми податкового зобов’язання та штрафних санкцій у разі самостійного виявлення помилки, яка відображена у звітній декларації або у разі подання уточнюючого розрахунку?

25.08.2011

Відповідно до п.17.2 ст.17 Закону №2181-ІІІ платник податків зобов'язаний сплатити самостійно задекларовану недоплату і штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми: якщо виправлення помилки здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку - не пізніше дня подання уточнюючого розрахунку; якщо виправлення помилки здійснюється шляхом відображення суми недоплати і штрафу у складі чергової звітної декларації - не пізніше дня граничного строку погашення податкового зобов'язання, визначеного у такій декларації.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якою датою в особовій картці платника податку обліковується надходження коштів по сплаті податкових зобов’язань, якщо банк перерахував кошти на третій день від дня отримання платіжного доручення?

25.08.2011

Відображення надходжень коштів в рахунок сплати податкових зобов’язань платників податків проводиться в інформаційній системі податкових органів датою зарахування зазначених коштів на бюджетні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, у день отримання від таких органів відомостей про зарахування та повернення коштів з відповідних рахунків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи переноситься термін сплати податків (зборів, обов’язкових платежів) у зв’язку з вихідними чи святковими днями?

25.08.2011

Якщо останній день сплати податків (зборів, обов’язкових платежів) припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем його сплати буде наступний за вихідним або святковим робочий операційний (банківський) день.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи звільняє введення мораторію Національним банком до установ банків від сплати власних податкових зобов’язань, пені та штрафних санкцій?

25.08.2011

Банк, в якому був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, на період дії такого мораторію звільняється від відповідальності, передбаченої Законом N 2181-III, за порушення строків зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) за платіжними дорученнями клієнтів банку, а також за невиконання чи неналежне виконання банком власних зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) на момент введення мораторію та під час його дії. Чинним законодавством не передбачено звільнення банків від сплати поточних податкових зобов’язань, що виникли у період дії мораторію.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок зарахування сплачених платниками коштів до бюджету та чи застосовуються штрафні санкції, якщо платіжне доручення на перерахування податку (збору) надійшло від платника до банку після операційного часу у останній день термін

25.08.2011

Відображення надходжень коштів в рахунок сплати податкових зобов’язань платників податків проводиться в інформаційній системі податкових органів датою зарахування зазначених коштів на бюджетні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, у день отримання від таких органів відомостей про зарахування та повернення коштів з відповідних рахунків. У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня. Отже, у разі подання платником податків платіжного документа на перерахування суми узгодженого податкового зобов'язання у останній день терміну сплати після закінчення операційного часу роботи банку, перерахування коштів до бюджету відбудеться на наступний день. Таким чином, узгоджена сума податкового зобов’язання буде сплачена до бюджету з порушенням встановленого терміну. В зв’язку з цим платник податків зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка сума податкових зобов’язань підлягає сплаті до бюджету при поданні платником податку до граничного терміну їх сплати уточнюючого розрахунку, яким зменшено податкові зобов'язання, задекларовані в декларації (розрахунку) за звітний (по

25.08.2011

Оскільки нарахування за уточнюючим розрахунком у картці особового рахунка платника податків провадяться за датою фактичного його подання до податкового органу, то при поданні уточнюючого розрахунку, яким зменшено податкові зобов’язання, задекларовані в податковій декларації (розрахунку) за звітний (податковий) період, до граничного терміну сплати податкових зобов’язань платник податку має право перерахувати до бюджету податкові зобов’язання з урахуванням показників поданого уточнюючого розрахунку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок повернення надміру сплачених податків, у зв’язку із повідомленням про смерть ФОП?

25.08.2011

Фізична особа – спадкоємець, яка відповідно до норм чинного законодавства отримала Свідоцтва про право на спадщину має право звернутись до органів державної податкової служби із заявою щодо повернення зайво сплачених податків (переплати), але не пізніше 1095 дня, наступного за днем виникнення такої переплати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зобов’язаний орган ДПС передавати заяву платника податків до фінансових органів та органів Держказначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів?

25.08.2011

Органи ДПС не зобов’язані передавати заяву платника податків до фінансових органів та органів Держказначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів, а передаються тільки відповідні висновки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи припиняється обов’язок ФОП щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) у разі смерті платника?

25.08.2011

Обов’язок фізичної особи щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) припиняється із сплатою податку і збору (обов’язкового платежу) або його скасуванням, а також у разі смерті платника.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії працівників органів ДПС, якщо в особових рахунках платників обліковується переплата більше 1095 днів?

25.08.2011

Переплата, щодо якої впродовж 1095 днів, наступних за днем її виникнення, платником податків не було подано заяви на її повернення, підлягає списанню на підставі відповідного рішення керівника органу державної податкової служби, яке у довільній формі готується підрозділом адміністрування облікових показників та звітності, шляхом коригування на відповідну суму сальдо розрахунків платника податків з бюджетом (зменшення переплати).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок та терміни списання податкового боргу (у т.ч пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату) після прийняття рішення суду щодо визнання недійсним рішення податкового органу?

25.08.2011

Сума податкового боргу (у т.ч. пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату), яка виникла в результаті несплати узгодженого податкового зобов'язання, визначеного податковим органом, підлягає скасуванню у разі, якщо судом скасовано відповідне рішення такого податкового органу з дня набрання законної сили рішення суду, але не раніше дня надходження судового рішення до органу державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можуть органи ДПС перерозподіляти сплачені поточні платежі в рахунок погашення податкового боргу минулих періодів, у разі спрямування платником податків платіжного доручення на сплату поточних податкових зобов’язань?

25.08.2011

Зарахування податкових платежів здійснюється податковими органами відповідно до законодавчо встановленої черговості зарахування таких платежів в автоматичному режимі, а саме: податковий борг погашається попередньо погашенню податкових зобов’язань, які не є податковим боргом, у порядку календарної черговості його виникнення за різними податками, зборами (обов’язковими платежами) – у рівних пропорціях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи переноситься термін сплати по податку на прибуток та інших податків (зборів, обов’язкових платежів) у зв’язку з перенесенням термінів подання звітності (вихідний, святковий день)?

25.08.2011

Термін сплати податків (зборів, обов’язкових платежів) не переноситься у зв’язку з перенесенням термінів подання звітності. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації без урахування перенесення термінів подання звітності у зв’язку з вихідними чи святковими днями. Якщо останній день сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем кожного з таких строків вважається наступний за вихідним або святковим робочий операційний (банківський) день.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи переноситься термін сплати по ПДВ у зв’язку з перенесенням термінів подання звітності (вихідний, святковий день)?

25.08.2011

Термін сплати податків (зборів, обов’язкових платежів) не переноситься у зв’язку з перенесенням термінів подання звітності. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації без урахування перенесення термінів подання звітності у зв’язку з вихідними чи святковими днями. Якщо останній день сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем кожного з таких строків вважається наступний за вихідним або святковим робочий операційний (банківський) день.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який документ може підтвердити факт сплати податку юридичною особою до бюджету?

25.08.2011

Документом, підтверджуючим факт сплати податку юридичною особою до бюджету, є відповідний розрахунковий документ такого платника у виписці з рахунків, відкритих у органах Державного казначейства України для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок повернення суми податку (збору), який було помилково сплачено на код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"?

25.08.2011

Відповідно до пунктів 5 та 7 Порядку взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платникам податків, затвердженого наказом Держ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як сплатити податкові зобов’язання СГ (у т.ч. заробітну плату), у разі закриття розрахункових рахунків виконавчою службою

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 PV2 Відповідь на дане запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. За роз’ясненнями Ви можете в письмовому вигляді звернутись до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок зарахування сплачених ФОП коштів до бюджету, якщо ним було перераховано податок (збір) готівкою через установу банку у останній день терміну сплати та чи буде вважатись порушенням зарахування коштів до бюджету на наступний

25.08.2011

Відображення надходжень коштів в рахунок сплати податкових зобов’язань платників податків проводиться в інформаційній системі податкових органів датою зарахування зазначених коштів на бюджетні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, у день отримання від таких органів відомостей про зарахування та повернення коштів з відповідних рахунків. Якщо фізичною особою — підприємцем було подано до банку документи на переказ готівки в останній день терміну сплати податку (збору) протягом операційного часу, то кошти повинні бути перераховані банком в цей день. У разі подання фізичною особою — підприємцем до банку документів на переказ готівки в останній день терміну сплати податку (збору) після закінчення операційного часу роботи банку, перерахування коштів до бюджету відбудеться на наступний день, в зв’язку з чим буде порушено фізичною особою — підприємцем термін сплати податку (збору).

Читати далі »