Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки платників податків » Інші

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Які види систем оподаткування доходів, одержаних від підприємницької діяльності, передбачені законодавством для ФОП?

25.08.2011

СГД – фізичні особи мають право самостійно обрати найсприятливішій спосіб оподаткування доходів, одержаних від підприємницької діяльності та передбачених законодавством України, а саме: -за загальноприйнятою системою оподаткування доходів, установленою розділом ІУ Декрету КМУ від 26.12.1992 №13-92 „Про прибутковий податок з громадян”; -за умови придбання фіксованого патенту; -за умови придбання свідоцтва про сплату єдиного податку. Кожен з них регулюється відповідними нормативно-правовими актами й має певні обмеження та переваги, а також різний порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і витрат та порядок подання звітності. Тому кожен суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа самостійно за своїм бажанням може обрати спосіб оподаткування, який найбільше відповідає особливостям та умовам здійснення його підприємницької діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка діяльність не може вважатися підприємницькою для ФО?

25.08.2011

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. У випадку коли фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності виконується трудова функція за дорученням або наказом роботодавця згідно з укладеним трудовим договором (контрактом) і при цьому всі вигоди (тобто доходи) від виконання такою фізичною особою трудової функції, а також усі ризики, пов'язані з таким виконанням або невиконанням, отримує (несе) роботодавець, то така діяльність не може вважатися підприємницькою для такої фізичної особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії ФОП у разі втрати податкових документів за минулі податкові періоди, і які терміни їх поновлення та чи передбачена за це відповідальність?

25.08.2011

Відповідно до ст.13 розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992року №13-92 „Про прибутковий податок з громадян” із змінами і доповненнями оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий доход, тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральній формі) і до...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи є посадовими особами платника податків: голова правління, директор, президент, генеральний директор, головний бухгалтер?

25.08.2011

Керівники підприємства (голова правління, директор, президент, генеральний директор, головний бухгалтер) незалежно від форм власності підприємств є посадовими особами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи є посадовими особами платника податків: голова правління, директор, президент, генеральний директор, головний бухгалтер?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І) Повна: Відповідно до ст. 23 Закону України від19 вересня 1991 року N 1576-XII "Про господарські товариства" посадовими особами органів управління товариства (управлінськими посадами) визнаються:голова та члени виконавчого органу; голова ревізійної комісії, у това...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІІ. Чи є посадовими особами платника податків: голова правління, директор, президент, генеральний директор, головний бухгалтер?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І-ІІ) Повна: Відповідно до статті 8 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських о...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Які дії платника податків, у разі втрати податкових документів за минулі податкові періоди, чи передбачено за це відповідальність?

25.08.2011

У разі втрати податкових документів керівник підприємства має повідомити про це правоохоронні органи та наказом призначити комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення. Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства. Копія акта в 10-денний термін надсилається державній податковій інспекції. Відповідальні особи підприємства мають відновити втрачені документи. Щодо відповідальності, то відсутність первинних документів є порушенням порядку зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями незалежно від форм власності і застосовується відповідно чинного законодавства України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Які дії платника податків, у разі втрати податкових документів за минулі податкові періоди, чи передбачено за це відповідальність?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: Стосовно ПДВ, неправомірним є віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених постачальникам, що не підтверджені відповідними податковими накладними та іншими подібними документами, визначеними пп.7.2.6 п.7.2 ст.7 Закону України від 3 квітня 1997року ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно СГ надавати до органів ДПС аудиторський висновок?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Для відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою формою ЮО подає органам ДПС заяву про включення її до Єдиного реєстру торговельних підприємств, яким надається право реалізації та зберігання безхазяйного та іншого майна, що переходить у власність держави?

25.08.2011

Форми заяви про включення юридичної особи до Єдиного реєстру торговельних підприємств, яким надається право реалізації та зберігання безхазяйного та іншого майна, що переходить у власність держави не визначено. Тобто, юридична особа таку заяву подає в довільній формі та засвідчує її підписом керівника і печаткою.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які способи (системи) оподаткування можуть застосовуватись СГ та яку звітність при цьому необхідно подавати до органів ДПС, у тому числі якщо з моменту реєстрації діяльність не ведеться?

25.08.2011

Суб'єкти господарювання можуть обирати лише один із порядків оподаткування: перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності або стати платником податків і зборів на загальних засадах. Обов’язок платників податків вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами, а також подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) визначено пунктом 1, 2 частини першої статті 9 Закону №1251.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен СГ повідомляти органи ДПС про отримання або знищення печатки (при взятті на облік або у разі зняття з обліку)?

25.08.2011

Узяття на облік платників податків та зняття з обліку та порядок подання документів до органів ДПС для взяття на облік і зняття з обліку платника податків здійснюється відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 №80 із змінами та доповненнями. При цьому, зазначений Порядок не містить вимог щодо надання суб’єктами господарювання при взятті на облік або знятті з обліку інформації про отримання або знищення печатки до органів ДПС.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи діють пільги щодо оподаткування, передбачені Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” для осіб, віднесених до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської

25.08.2011

Згідно із пунктом 18 частини першої статті 20 та пунктом 1 частини першої статті 21 Закону України 28 лютого 1991 року № 796-XII „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон № 796), особи, віднесені до 1 та 2 категорій звільняються від сплати податків та мита всіх видів. Проте, дію пункту 18 частини першої статті 20 Закон № 796 зупинено в частині звільнення від оподаткування доходів та в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України. Також, пункт 18 частини першої статті 20 Закон № 796 втратив чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються. Крім того, відповідно до ст. 1 Закону України від 25 червня 1991 року № 1251-ХІІ „Про систему оподаткування” ставки, механізм справляння податків і зборів (обов‘язкових платежів) і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якщо при проведенні перевірки органом ДПС виявлено завищення податкових зобов’язань СГ, який порядок відображення в КОР платника (актом або уточнююча звітність)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 PV2 Відповідь на дане запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. За роз’ясненнями Ви можете в письмовому вигляді звернутись до ДПА України.

Читати далі »