Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки платників податків » Інші »

Діє до 01.01.2011 І. Чи є посадовими особами платника податків: голова правління, директор, президент, генеральний директор, головний бухгалтер?

Надрукувати документ
25.08.2011

Поняття посадової особи можна розкрити з допомогою тих критеріїв, які наведено у примітці до ст. 364 Кримінального кодексу України: службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням. З наведеного визначення, основними критеріями посадової особи є її обов’язки (функції): організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські. Визначення посадової особи міститься також у ст. 2 Закону України від 16 грудня 1993 року N 3723-XII "Про державну службу": посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Однак сфера застосування цього визначення, на відміну від ст. 364 Кримінального кодексу України, обмежується виключно державною службою, тому на сферу корпоративного права воно не поширюється. Особа, котра здійснює ці функції, постійно або тимчасово, вважається посадовою особою. Слід звернути увагу на те, що поняття посадової особи невід’ємне від поняття "посада". Саме перебування на певній посаді надає особі ті чи інші повноваження. Якщо особа не обіймає посади, то вона не може вважатися посадовою особою. Посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця певної організації, на яку покладено встановлене законом та корпоративними актами коло повноважень. Отже, посада поза певною організацією не існує. Таким чином, поняття посадової особи існує лише у взаємозв’язку із організацією. Посади бувають різними. Їх можна класифікувати за порядком заміщення, складом повноважень, строком їх дії та іншими ознаками. Найважливішим, найзмістовнішим, поділом є поділ посад за характером повноважень на управлінські і господарські. Управлінські посади – це посади, які передбачають повноваження на прийняття рішень від імені організації. Господарські посади передбачають повноваження на вчинення дій щодо розпорядження майном та коштами. (продовження див. ІІ-ІІІ)


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.