Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки платників податків » Права та обов’язки платників податків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯкі податки повинен сплачувати СГ та яку звітність при цьому необхідно подавати до органів ДПС?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання обирає сам спосіб оподаткування який йому підходить, в рамках Податкового кодексу України, та сплачує податки та/або збори, подає податкову звітність в залежності від господарської діяльності яку він здійснює.

Читати далі »

І. Який термін зберігання документів (первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів (первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів), а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого Податковим кодексом України граничного терміну подання такої звітності. У разі ліквідації платника податків документи, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.

Читати далі »

ІІ. Який термін зберігання документів (первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Мінімальні строки зберігання архівних документів юридичними особами, зазначеними у частині першій цієї статті, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, якщо інше не передбачено законом. У разі ліквідації зазначених юридичних ...

Читати далі »

І.Які права мають платники податків відповідно до ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Права платників податків передбачені статтею 17 Податкового кодексу України та іншими законами. Платник податків має право на відшкодування збитків та немайнової шкоди, завданих органом державної податкової служби внаслідок неправомірного застосування арешту майна такого платника податків, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених органам державної податкової служби, згідно із законом. Рішення про таке відшкодування приймається судом.

Читати далі »

ІІ.Які права мають платники податків відповідно до ПКУ?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Платник податку має також інші права, передбачені законом (п. 17.2 ст. 17 ПКУ). Платник податків має право на відшкодування збитків та немайнової шкоди, завданих органом державної податкової служби внаслідок неправомірного застосування арешту майна такого платника податків...

Читати далі »

І.Які дії платника податків у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення податкової, фінансової звітності та документів пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів (первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством) платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку . Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу державної податкової служби.

Читати далі »

ІІ.Які дії платника податків у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення податкової, фінансової звітності та документів пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Протягом трьох робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні (абз.2 п.44.7 ст.44 ПКУ).

Читати далі »

Чи має право ЮО відмовитися від використання податкової пільги, що надана безпосередньо такій ЮО(крім податкової пільги з ПДВ та акцизного податку), та яким чином?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Юридична особа, якій безпосередньо надана податкова пільга вправі відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, повідомивши про своє рішення письмово орган ДПС за місцем податкової реєстрації.

Читати далі »

Чи має право платник податків застосовувати податкове роз’яснення, яке було надано йому щодо норм законодавства, яке втратило чинність у зв’язку з набрання чинності ПКУ в якому передбачені такі ж самі норми?

25.08.2011

Податкове роз’яснення, яке було надано платнику податків щодо норм законодавства, яке втратило чинність, у зв’язку з набранням чинності Податкового кодексу України не може застосовуватися платником податків до норм цього Кодексу.

Читати далі »

Які обов’язки покладено на платників податків (ст.16)?

25.08.2011

Повний перелік обов’язків платників податків визначено ст.16 Податкового кодексу України. Зокрема, платник податків зобов’язаний: стати на облік у контролюючих органах; вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати та подавати декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; сплачувати податки та збори тощо.

Читати далі »

І. Який порядок оскарження платниками податків дій посадових осіб органів ДПС?

25.08.2011

Звернення адресується органу ДПС, його посадовим особам у разі, коли вирішення порушених у зверненні питань належить до їх компетенції. Якщо питання, порушене в одержаному органом ДПС зверненні, не входить до його компетенції, воно в строк не більше п'яти календарних днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. Відповідно до ст.55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Згідно із п. 1 ч.2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій або бездіяльності.

Читати далі »

ІІ. Який порядок оскарження платниками податків дій посадових осіб органів ДПС?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) У зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції заяви чи скарг, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, під...

Читати далі »

Який порядок сплати податків та зборів?

25.08.2011

Порядок сплати податків та зборів встановлюється Податковим кодексом України або законами з питань митної справи для кожного податку окремо.

Читати далі »

І. Які терміни передбачені для зберігання документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів СГ(ФО та ЮО), у випадку коли перевірка органом ДПС не проводилаcь більше 1095 днів?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платник податків повинен самостійно забезпечити належне зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, до закінчення документальної планової перевірки протягом встановленого законодавством терміну.

Читати далі »

ІІ. Які терміни передбачені для зберігання документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів СГ(ФО та ЮО), у випадку коли перевірка органом ДПС не проводилаcь більше 1095 днів?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Згідно п.78.1 ст.78 ПКУ документальні позапланові перевірки проводяться лише з підстав, визначених у цій статті. Таким чином позапланові перевірки можуть проводитись не за всіма видами зобов’язань платника податків перед бюджетом. Відповідно до п.85.2 ПКУ платник податків з...

Читати далі »

Діє до 10.05.2011 Чи може ЮО на письмове звернення до органу ДПС отримати інформацію стосовно своїх облікових даних, розрахункових рахунків тощо, або даних про свої структурні підрозділи, філії та чи може третя особа отримати ці дані?

25.08.2011

Діє до 10.05.2011 Юридична особа може на письмове звернення до органу ДПС за місцем реєстрації отримати інформацію стосовно своїх облікових даних, розрахункових рахунків або даних про свої структурні підрозділи, філії тощо в межах тієї інформації яка наявна в податковому органі. Треті особи не можуть отримати дану інформацію про відповідну особу.

Читати далі »

Чи повинен платник податків повідомляти органи ДПС про отримання або знищення печатки (при взятті на облік або у разі зняття з обліку)?

25.08.2011

Чинними нормативно-правовими актами з питань реєстрації та обліку платників податків не визначено обов'язковість надання інформації суб'єктами господарювання до органів ДПС про отримання або знищення печатки у разі взяття на облік або його ліквідації. Однак, якщо на момент подання звітності печатку платника знищено, або ще не отримано, має бути письмове підтвердження.

Читати далі »

Чи необхідно відновлювати втрачені первинні документи за період що вже було перевірено органом ДПС, а результати такої перевірки платником податку не оскаржуються ні в адміністративному, ні в судовому порядку (акту списання не має)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної...

Читати далі »

Чи має право платник податків подати уточнюючу декларацію (розрахунок) під час проведення органом ДПС камеральної перевірки, якщо платник не отримав акт про проведення такої перевірки?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної...

Читати далі »

Які дії СГ, якщо орган ДПС не вкладається у терміни проведення перевірки в тому числі після її продовження і скільки разів вона може бути продовжена ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Як має діяти СГ, якщо положення інших нормативно-правових актів суперечать вимогам ПКУ, допускають їх неоднозначне трактування або звужують чи розширюють зміст ПКУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »