Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки платників податків » Податкова звітність

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯкі критерії розподілу платників податків на великі, середні, малі враховуються при поданні звітності?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011. Відповідно до п.49.4. ст.49 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 (далі - ПКУ) платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотрим...

Читати далі »

До якого органу ДПС платник податку повинен подавати податкову звітність та сплачувати податки у разі зміни його місцезнаходження, яке пов’язане зі зміною адміністративного району?

25.08.2011

До взяття на облік платника податків в органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) він сплачує податки, збори, подає податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконує інші обов'язки платника податків за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання).

Читати далі »

Які особи несуть відповідальність за складення податкової звітності?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Відповідно до ст.47 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ (далі –ПКУ), відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у заз...

Читати далі »

Чи може платник податків, який до початку його перевірки органом ДПС самостійно виявив факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів подати уточнюючий розрахунок?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платник податків, який до початку його перевірки органом ДПС самостійно виявив факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів може подати уточнюючий розрахунок.

Читати далі »

Хто повинен підписувати податкову декларацію, яка подається податковими агентами – ЮО та ФО?

25.08.2011

Якщо податкова декларація подається податковим агентом - юридичною особою, вона повинна бути підписана керівником такого агента і особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків - фізична особа - таким платником податків.

Читати далі »

Чи може платник податків надіслати податкову звітність на адресу органу ДПС поштою (п.49.5)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011. Платники податків, за винятком платників, що належать до великих та середніх, можуть надіслати податкову звітність на адресу органу ДПС поштою, з описом вкладення, не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

Читати далі »

В яких випадках і ким подається до органу ДПС фінансова звітність, в т.ч. баланс (п.46.2)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 до 02.02.2011 До органу ДПС фінансова звітність (в т.ч. баланс) подається платниками податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Читати далі »

І. Чи мають право працівники органів ДПС відмовити у прийнятті податкової звітності?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Відмова посадової особи органу ДПС прийняти податкову декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 Податкового Кодексу України (далі – Кодекс), у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється. У разі подання платником податків до органу ДПС податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 Кодексу, такий орган ДПС зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови: у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання ; у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника - протягом трьох робочих днів з дня її отримання. Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.

Читати далі »

ІІ. Чи мають право працівники органів ДПС відмовити у прийнятті податкової звітності?

25.08.2011

Повна: (продовження див.ІІ) Відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої подат...

Читати далі »

І. Які показники та обов’язкові реквізити перевіряються працівниками органів ДПС при прийнятті податкової декларації платника податків?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 Податкового кодексу України. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають. Податкова декларація повинна бути підписана, засвідчена печаткою платника податків (за наявності). Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.

Читати далі »

ІІ. Які показники та обов’язкові реквізити перевіряються працівниками органів ДПС при прийнятті податкової декларації платника податків?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Згідно із п.48.5 ст.48 ПКУ податкова декларація повинна бути підписана: керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі вед...

Читати далі »

Чи може бути невизнана податкова декларація якщо реквізит - "дата подання" не співпадає з датою фактичного подання декларації, тобто декларація надрукована раніше, ніж подана згідно з ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011. Якщо реквізит - "дата подання" не співпадає з датою фактичного подання декларації (тобто декларація надрукована раніше, ніж подана) орган ДПС зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.

Читати далі »

Чи зобов’язаний платник податків подавати податкові декларації, розрахунки, у разі призупинення на певний період ведення господарської діяльності?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Відповідно до п.49.2 ст.41 р.ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ), платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації, розрахунки щодо кожного окремого податку, платником якого він...

Читати далі »

І. Хто є уповноваженою особою платника податків (ЮО або ФОП) у випадку подання звітності згідно ПКУ?

25.08.2011

Уповноваженою особою юридичної особи у випадку подання звітності згідно Податкового кодексу України є особа (або декілька осіб), яка має право підпису відповідної податкової звітності для подання її до податкового органу. Фізична особа, яка має нотаріально посвідчене доручення щодо представлення інтересів платника податків в податкових органах та здійснення відповідних правочинів є уповноваженою особою фізичної особи – підприємця та може підписати і надати податковому органу податкову декларацію, розрахунок.

Читати далі »

ІІ. Хто є уповноваженою особою платника податків (ЮО або ФОП) у випадку подання звітності згідно ПКУ?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Отже, уповноваженою особою юридичної особи у випадку подання звітності згідно ПКУ є особа (або декілька осіб), яка має право підпису відповідної податкової звітності для подання її до податкового органу. Фізична особа, яка має нотаріально посвідчене доручення щодо представл...

Читати далі »

Який порядок подання звітності, якщо останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день?

25.08.2011

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Читати далі »

Чи має право платник податків після закінчення перевірки подати уточнюючий розрахунок за період що перевірявся?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платник податків має право подати уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, який перевірявся, що дає право відповідному контролюючому органу на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.

Читати далі »

Який порядок заповнення у звітності графи "головний бухгалтер" у разі коли штатним розкладом не передбачено посаду головного бухгалтера (у заяві за формою 1-ОПП зазначається тільки керівник)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 У разі коли штатним розкладом не передбачено посаду головного бухгалтера, а ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації здійснюється безпосередньо керівником платника податку, то така податкова декларація підписується двічі: у графі "керівник" та у графі "особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку" або "головний бухгалтер".

Читати далі »

Яку кількість символів для повної та короткої назви ЮО потрібно відображати у податковій звітності та довідках?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 В податковій звітності та довідках юридична особа – платник податку повинна зазначати повне найменування, що містить не більше ніж 150 літер, або скорочене найменування, що містить не більше ніж 50 літер. При цьому, найменування юридичної особи, яке зазначається нею в податковій звітності та довідках, повинно відповідати найменуванню, що міститься в установчих документах такої юридичної особи, яке внесене до єдиного державного реєстру.

Читати далі »

Чи має право ЮО визначити уповноваженою особою аудиторську або іншу фірму згідно договору для подання звітності та представництва його інтересів в органах ДПС у разі коли штатним розкладом не передбачено посаду головного бухгалтера (ст.17)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Юридична особа може визначити уповноваженою особою аудиторську або іншу фірму згідно договору для подання звітності та представництва його інтересів в органах ДПС у разі коли штатним розкладом не передбачено посаду головного бухгалтера, якщо дані відносини оформленні відповідними документами.

Читати далі »

І. Чи повинен платник податків або уповноважена особа при особистому поданні декларації (розрахунку) пред’являти органам ДПС документи, що посвідчують особу (паспорт, нотаріальний договір доручення, наказ, або інше)?

25.08.2011

Під час подання податкової декларації, розрахунку до органів ДПС не передбачено Податковим кодексом України пред’явлення документів, що посвідчують особу.

Читати далі »

ІІ. Чи повинен платник податків або уповноважена особа при особистому поданні декларації (розрахунку) пред’являти органам ДПС документи, що посвідчують особу (паспорт, нотаріальний договір доручення, наказ, або інше)?

25.08.2011

(початок див.І) Повна: Пунктом 49.11 ПКУ визначено, що у разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ, такий орган державної податкової служби зобов’язаний надати такому платнику подат...

Читати далі »

Діє до 21.02.2011 І Чи обов’язково ЮО – платник податку (в т. ч. профспілкова, неприбуткова, громадська організація) повинна скріплювати звітність печаткою?

25.08.2011

Юридична особа - платник податку повинна скріплювати печаткою податкову звітність в обов’язковому порядку, за винятком крадіжки, втрати печатки яка засвідчена відповідним документом, та у випадку ліквідації підприємства і здачі печатки до моменту припинення державної реєстрації юридичної особи.

Читати далі »

Діє до 21.02.2011 ІІ Чи обов’язково ЮО – платник податку (в т. ч. профспілкова, неприбуткова, громадська організація) повинна скріплювати звітність печаткою?

25.08.2011

Діє до 21.02.2011 Повна: Згідно п.3.4.2. Інструкції, у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, суб'єктів підприємницької діяльності, інших організаційних форм підприємництва, діяльність яких передбачена чинним законодавством України (або при спрацюванні печаток...

Читати далі »

Яка адреса зазначається платником податків (ЮО або ФОП) у податковій декларації (розрахунку)?

25.08.2011

Платник податків у податковій декларації, розрахунку зазначає своє місцезнаходження (місце проживання), а саме податкову адресу: платник податків - фізична особа місце свого проживання, за яким він взятий на облік як платник податків в органі державної податкової служби. юридична особа (відокремлений підрозділ юридичної особи) - своє місцезнаходження відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Читати далі »

До яких підприємств відносяться ЮО, якщо один із критеріїв відмінний від визначених у ст.63 Господарського кодексу України?

25.08.2011

Якщо умови хоча б одного з критеріїв віднесення до малих або великих підприємств (кількість працюючих або обсяг валового доходу від реалізації продукції за рік), визначених пунктом 7 ст.63 Господарського кодексу України не задовольняються, такі підприємства визнаються середніми.

Читати далі »

Які дії платника податків, у разі відмови органу ДПС у прийнятті податкової декларації (розрахунку)?

25.08.2011

У разі отримання відмови органу державної податкової служби у прийнятті податкової декларації платник податків має право: подати податкову декларацію, у разі порушення строку її подання сплатити штраф; оскаржити рішення органу державної податкової служби у адміністративному або судовому порядку. У разі оскарженні дій в адміністративному порядку, платник податків подає письмову скаргу протягом 10 календарних днів, від дня отримання відмови у прийнятті звітності, з одночасним паданням податкової декларації. У разі оскарженні дій в судовому порядку, платник податків подає скаргу до суду, яким і буде прийнято відповідне рішення.

Читати далі »

Як СГ подати звітність, якщо було вилучено печатку та документи працівниками податкової міліції або іншими оперативними підрозділами (ст.49)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 У випадку вилучення у платника податків податковою міліцією або іншими оперативними підрозділами документів та печатки на момент подання звітності до органів ДПС, така звітність надається разом з відповідним описом, який засвідчує вилучення документів та печатки.

Читати далі »

Чи має право платник податків подавати податкові декларації, розрахунки до органів ДПС через кур’єрську службу та чи необхідно при цьому надавати додаткові документи?

25.08.2011

Платник податків має право доручити (уповноважити) через кур’єрську службу подання податкової декларації, розрахунку до органів ДПС, а надання інших додаткових документів при поданні податкової декларації, розрахунку до органів ДПС не передбачено.

Читати далі »

Чи має право посадова особи однієї ЮО, яка володіє корпоративними правами іншої ЮО (у якої не має у штаті посадових осіб) складати, підписувати та подавати звітність за ці дві ЮО?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 У випадку внесення зміни відомостей до облікових даних підприємства у Єдиному державному реєстрі (стосовно керівного складу) або визначення уповноваженої особи для складання та подання звітності до органів ДПС, щодо такого платника податків, а також особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку, такі посадові особи платника податків будуть мати права на складання та підписання податкової звітності (у тому числі і ті посадові особи, яки володіють корпоративними правами на іншу юридичну особу).

Читати далі »

Що є наступним податковим періодом, у разі внесення змін до звітності у складі декларації з цього податку що подається, з метою застосування ст.50 ПКУ?

25.08.2011

З метою застосування норм ст.50 Податкового кодексу України, наступним податковим періодом у разі внесення змін до звітності у складі декларації (розрахунку) з податку або збору що подається, визнається встановлений ПКУ період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата цього податку.

Читати далі »

I Які передбачено строки давності щодо подання звітності у випадку самостійного уточнення або визначення суми грошових зобов’язань органом ДПС?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням терміну 1095 днів) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації або розрахунку (крім митної декларації або обмежень, визначених ст.102 ПКУ), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку. Грошове зобов’язання може бути нараховане контролюючим органом з урахуванням строків давності – 1095 днів, за винятком якщо податкову декларацію (розрахунок) за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання, не було подано або посадову особу платника податків (фізичну особу - платника податків) засуджено за ухилення від сплати зазначеного грошового зобов’язання або у кримінальній справі винесено рішення про її закриття з нереабілітуючих підстав.

Читати далі »

II Які передбачено строки давності щодо подання звітності у випадку самостійного уточнення або визначення суми грошових зобов’язань органом ДПС?

25.08.2011

Повна: ...Відповідно до п.102.6 ст.102 ПКУ, граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазн...

Читати далі »

І Який порядок підписання податкової звітності платником, у разі тимчасової відсутності керівника або головного бухгалтера?

25.08.2011

Чинним законодавством передбачено, що призначення на посаду, звільнення, відпустка працівника або призначення до виконання функцій тимчасово відсутнього працівника оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Якщо установчими документами не передбачено покладання на іншу особу організаційно – розпорядчих або адміністративно – господарських обов’язків на випадок відсутності керівника та головного бухгалтера з об’єктивних причин (відпустка, відрядження, лікарняний тощо) відповідними організаційно – розпорядчими документами підприємства тимчасово призначається особа, уповноважена на виконання таких функцій. У разі відсутності керівника та головного бухгалтера юридичної особи на роботі з об'єктивних причин, податкова декларація може бути підписана іншими особами, які уповноважені установчими та/або організаційно – розпорядчими документами виконувати обов'язки керівників на час їх відсутності, за умови, що повноваження особи, яка підписала податкову декларацію, підтверджені відповідними документами (установчими, наказами чи розпорядженнями тощо), які подаються разом з податковою декларацією до органу ДПС.

Читати далі »

ІІ Який порядок підписання податкової звітності платником, у разі тимчасової відсутності керівника або головного бухгалтера?

25.08.2011

Повна: Отже, чинним законодавством передбачено, що призначення на посаду, звільнення, відпустка працівника або призначення до виконання функцій тимчасово відсутнього працівника оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Якщо установчими документами не передбаче...

Читати далі »

І. Чи здійснюється продовження граничних строків для подання податкової декларації, розрахунку (у тому числі у разі тимчасової відсутності посадових осіб: відрядження, лікарняний тощо)?

25.08.2011

Якщо останній день строку подання податкової декларації, розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені тільки за правилами та на підставах, які передбачені пунктами 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, а інші випадки, які не передбачені цим Кодексом, не дають права для збільшення граничного строку подання податкової декларації (розрахунку). Порядок застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1044.

Читати далі »

ІІ. Чи здійснюється продовження граничних строків для подання податкової декларації, розрахунку (у тому числі у разі тимчасової відсутності посадових осіб: відрядження, лікарняний тощо)?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) посадових осіб юридичної особи у разі, якщо протягом зазначених граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, с...

Читати далі »

I Чи може платник податків подати уточнюючу звітність після отримання повідомлення та копії наказу про проведення планової документальної перевірки, але до початку перевірки (або у день початку перевірки)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платник податків може подати уточнюючу звітність до органу ДПС до дати початку документальної планової перевірки, вказаної у отриманій копії наказу про проведення такої перевірки та письмовому повідомленні про таку перевірку.

Читати далі »

II Чи може платник податків подати уточнюючу звітність після отримання повідомлення та копії наказу про проведення планової документальної перевірки, але до початку перевірки (або у день початку перевірки)?

25.08.2011

Повна: Відповідно до абз.1 п.4.14 Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України, затверджених наказом ДПА України від 31.12.08 №827 із змінами та доповненнями (далі – Рекомендації №827), при отриманні докумен...

Читати далі »

І. Який порядок подання та за якою формою звіту про суми податкових пільг?

25.08.2011

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233 (далі – Постанова). Суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком до Постанови. Звіт подається суб'єктом господарювання за 3, 6, 9 і 12 календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Читати далі »

ІІ. Який порядок подання та за якою формою звіту про суми податкових пільг?

25.08.2011

Повна: (Початок див.І) У звіті зазначається: •у графах "Код податку, збору" та "Найменування податку, збору" - код та найменування податку та збору відповідно до бюджетної класифікації; •у графах "Код пільги згідно з довідником пільг" та "Найменування податкової пільги" - код та найменування пода...

Читати далі »

Який порядок заповнення податкових декларацій (розрахунків), що подаються ЮО, у яких посадові особи через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційних номерів облікових карток платників податків?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 При заповненні обов’язкових реквізитів податкових декларацій можливо зазначати серію та номер паспорта посадових осіб платника податку, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Читати далі »

І. Який порядок направлення податкової декларації (розрахунку) поштою та порядок її приймання органом ДПС?

25.08.2011

Платники податків, за винятком платників, що належать до великих та середніх, можуть надіслати податкову звітність на адресу органу ДПС поштою, з описом вкладення, не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації. Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 року № 799. За умови дотримання платником податків вимог, встановлених статтями 48 і 49 Податкового кодексу України податкова декларація, розрахунок реєструється датою її фактичного отримання органом державної податкової служби. У разі відмови у прийнятті податкової декларації (розрахунку) платнику податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої декларації (розрахунку) надсилається письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.

Читати далі »

ІІ. Який порядок направлення податкової декларації (розрахунку) поштою та порядок її приймання органом ДПС?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) За умови дотримання вимог, встановлених статтями 48 і 49 ПКУ податкова декларація, надана платником, також вважається прийнятою за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) органу де...

Читати далі »

Чи звільняться від обов’язку подавати податкову звітність СГ, який призупиняє на певний період ведення своєї діяльності?

25.08.2011

Законодавчими актами України не передбачено звільнення від обов’язку подавати податкову звітність платника податків, який призупиняє на певний період ведення своєї діяльності.

Читати далі »

Чи може головне підприємство призначити уповноваженими особами або представником платника податків - керівника /бухгалтера/ філій (відокремлених підрозділів) та делегувати їм право на нарахування, сплату, подання податкової звітності?

25.08.2011

Для отримання вмотивованої відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України з викладенням конкретних обставин справи.

Читати далі »

Чи може податкова звітність платника податків бути не визнаною як податкова декларація (розрахунок)?

25.08.2011

Податкова звітність має відповідати вимогам інформативності, достовірності, належності, аналітичності та контрольної придатності. У зв’язку з цим пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 Податкового кодексу України визначені її обов’язкові реквізити. Податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті може бути не визнаною як податкова декларація (розрахунок).

Читати далі »

І Чи необхідно подавати звітність і хто має її підписувати до моменту ліквідації ЮО або ФОП (рішення про припинення господарської діяльності, банкрутство, реорганізація)?

25.08.2011

З моменту відкриття ліквідаційної процедури всі права керівника юридичної особи або фізичної особи – підприємця, переходять ліквідатору, тому такий платник податків (в особі "ліквідатора") повинен подавати до органу ДПС за місцем реєстрації та/або за неосновним місцем обліку, податкову звітність за період до дня внесення запису про ліквідацію до державного реєстру за підписом ліквідатора, на якого покладено повноваження керівника підприємства-банкрута або фізичної особи – підприємця.

Читати далі »

ІІ Чи необхідно подавати звітність і хто має її підписувати до моменту ліквідації ЮО або ФОП (рішення про припинення господарської діяльності, банкрутство, реорганізація)?

25.08.2011

Повна: Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові о...

Читати далі »

Чи необхідно платнику податку подавати до органів ДПС податкову звітність на паперових носіях, якщо така звітність подається ним у електронному вигляді?

25.08.2011

Якщо платник податків подає до органів державної податкової служби податкову звітність в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку з накладанням ЕЦП то роздруковані оригінали на паперових носіях не додаються. Якщо платник податків подає оригінали документів податкової звітності на паперових носіях, то, за бажанням, може надати копії таких документів в електронному вигляді на електронних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках).

Читати далі »

Чи має право орган ДПС відмовити у прийнятті податкової звітності, якщо в податковому органі зафіксовано стан платника, відмінний від 0 – діючий платник, наприклад 7, 8, 10, 23, 32 або інший?

25.08.2011

Ні, не має.

Читати далі »

Чи має право орган ДПС відмовити в прийнятті звітності, якщо СГ подає звітність, яка не має інструкції та порядку її заповнення і вважає, що ця форма звітності збільшує або зменшує його зобов’язання про що є відповідна відмітка в декларації (п.46.4 )?

25.08.2011

Орган ДПС не має права відмовити в прийнятті звітності, якщо суб’єкт господарювання подає звітність, яка не має інструкції по порядку її заповнення, і такий суб’єкт господарювання вважає, що ця форма звітності збільшує або зменшує його зобов’язання про що зазначено у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

Читати далі »

Чи вважається прийнятою своєчасно податкова декларація (розрахунок), яка надіслана поштою з повідомленням про вручення пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання, але отримана органом ДПС вчасно та чи застосовується у цьому випадку штр

25.08.2011

При відправленні податкової декларації (розрахунку) поштою платникам податків необхідно керуватись п.49.5 ст.49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). У разі якщо платник податку надсилає податкову декларацію (розрахунок) поштою пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку її подання, але при цьому органи ДПС отримують її в терміни, що не перевищують граничні строки подання декларації (розрахунку), визначені ПКУ, то до такого платника не застосовуються штрафні санкції, визначені ст.120 ПКУ.

Читати далі »

Як заповнюється рядок "Порядковий № декларації за рік" декларації (розрахунку) та у додатках до них по рентній платі, платі за користування надрами, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ?

25.08.2011

По кожні формі податкової декларації або розрахунку: з плати за користування надрами, з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності ведеться окрема нумерація. Платник в період календарного року, подаючи кожну наступну відповідну форму податкової декларацію (або розрахунок) як звітну, звітну нову, уточнюючу до органів ДПС, збільшує її порядковий номер (незалежно від того до якого органу ДПС подаються відповідні податкові декларації (або розрахунки): за основним місцем обліку чи не за основним місцем обліку), а нумерацію додатків до податкової декларації (розрахунку) починає з „1”. Порядковий номер податкової декларації (розрахунку) за рік у загальній частині декларації (або розрахунку) співпадає з порядковим номером за рік у додатках, які подаються разом з такою декларацією або розрахунком.

Читати далі »

Чи має право орган ДПС відмовити у прийнятті податкової декларації (розрахунку), якщо вона заповнена частково за допомогою технічних засобів (обов’язкові реквізити), а частково ручкою (в т.ч. рядок "дата подання податкової Декларації")?

25.08.2011

Ні, не має.

Читати далі »

Які граничні терміни подання податкової декларації (розрахунку) по податку на прибуток та інших податках і зборах, та сплати податкових зобов’язань за звітні податкові періоди 2011 року, що дорівнює календарному кварталу?

25.08.2011

Граничним терміном подання податкової декларації, розрахунку, яка подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу за: I квартал 2011 року є 10 травня 2011 року, а останнім днем сплати - 20 травня 2011 року; ІІ квартал (півріччя, ІІ квартал- по податку на прибуток) 2011 року - 9 серпня 2011 року, а останній день сплати - 19 серпня 2011 року; ІІІ квартал (три квартали поточного року, ІІ-ІІІ квартали – по податку на прибуток) 2011 року - 9 листопада 2011 року, а останній день сплати - 18 листопада 2011 року; ІV квартал (рік, ІІ-ІV квартали – по податку на прибуток) 2011 року - 9 лютого 2012 року, а останній день сплати - 17 лютого 2012 року.

Читати далі »

Чи може платник податків виправити у майбутніх податкових періодах показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період та за який термін?

25.08.2011

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням терміну 1095 днів) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації або розрахунку (крім митної декларації або обмежень, визначених ст.102 Податкового кодексу України), він може уточнити їх у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період.

Читати далі »

Який порядок подання звітності у разі смерті керівника ЮО (засновника) в одній особі?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної...

Читати далі »

На якій мові СГ мають право заповнювати звітність (у т.ч. в електронному вигляді)?

25.08.2011

Українська мова, як державна, є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади. Тому звітність до податкових органів (у т.ч. в електронному вигляді на адресу центру обробки електронних звітів) подається українською мовою

Читати далі »

В яких випадках працівники органів ДПС проставляють штамп "ОТРИМАНО” на примірнику податкової звітності, що залишається у платника?

25.08.2011

За відсутності зауважень у працівників органів ДПС до оформлення податкової звітності вона реєструється і вважається прийнятою. Цей факт засвідчують відповідні відмітки: штамп, дата реєстрації документа та реєстраційний номер. На примірнику, що залишається у платника податків, проставляється штамп "ОТРИМАНО".

Читати далі »

Чи мають право працівники органів ДПС відмовити платникам податків, що належать до великих та середніх підприємств у прийнятті податкових декларацій (розрахунків) на паперових носіях?

25.08.2011

Прийняття податкової декларації є обов’язком органу державної податкової служби але таким платникам податків, які належать до великих та середніх підприємств у разі подання податкових декларацій (розрахунків) на паперових носіях можуть бути надані письмові повідомлення про відмову у прийнятті їх податкових декларацій із зазначенням причин відмови.

Читати далі »

Чи може СГ отримати (завірити) копію звітності, що була раніше подана до органу ДПС, у випадку ії втрати?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної...

Читати далі »

Чи має право платник податків направляти окремо податкову декларацію (розрахунок) та додатки до неї у різні дні та якою датою у цьому випадку буде вважатись прийнятою така податкова декларація (розрахунок)?

25.08.2011

Для отримання вмотивованої відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України.

Читати далі »

Який порядок подання копії податкової декларації (розрахунку) до органу ДПС, у разі подання податкової декларації (розрахунків) на паперових носіях до одного органу ДПС та необхідності надання копії цієї декларації (розрахунку) до іншого органу ДПС?

25.08.2011

У разі подання платником податків податкової декларації, розрахунку (далі – декларація) на паперових носіях до одного органу ДПС та необхідності надання копії цієї декларації до іншого органу ДПС, платник податків зобов'язаний надавати копію такої декларації в паперовому вигляді, заповнену ідентично поданій декларації, підписану відповідними посадовими особами та скріплену печаткою платника податків.

Читати далі »

Чи може СГ подати уточнюючий розрахунок в період на який припадає зупинення планової, позапланової перевірки?-

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яка податкова декларація, розрахунок (звітна, звітна нова, уточнююча) подається платником податків вперше до органу ДПС?

25.08.2011

Перша податкова декларация буде подаватися до податкового органу з позначкою "Звітна".

Читати далі »

Чи має право платник податків подати уточнюючу декларацію (розрахунок), у разі коли ним у поданій раніше декларації (розрахунку) було не вірно заповнені деякі обов’язкові реквізити (КОАТУУ, код за ЄДРПОУ тощо), що не вплинуло на визначення суми податково

25.08.2011

Відповідно до п.48.7. ст.48 Податкового кодексу України податкова звітність, у якій не вірно заповнені обов’язкові реквізити, не вважається податковою декларацією. Отже, не передбачено подання уточнюючої декларації (розрахунку) у разі невірного заповнення деяких обов’язкових реквізитів (КОАТУУ, код за ЄДРПОУ тощо), що не вплинуло на визначення суми податкового зобов’язання.

Читати далі »

Які дії СГ у випадку помилково поданої звітності (тобто яку взагалі не потрібно було подавати або не до того органу ДПС)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право платник податків використовувати факсиміле для підпису податкової декларації, розрахунку?

25.08.2011

Ні, не має.

Читати далі »

Яким чином у Звіті про суми податкових пільг виправляються помилки та чи передбачена відповідальність у разі їх виправлення?

25.08.2011

Враховуючи те, що формою Звіту про суми податкових пільг, а також Порядком визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, не передбачено механізм подання уточненого звіту, а також враховуючи те, що зазначений звіт складається наростаючим підсумком з початку року, то допущені помилки слід виправляти у черговому звіті за формою № 1-ПП у межах року. При цьому, виправлення помилок у Звіті про суми податкових пільг не призводить до нарахування штрафних санкцій.

Читати далі »

На яку дату складається та подається звітність (останній податковий період) при ліквідації ЮО або ФОП, у т.ч. якщо ліквідація припадає на середину звітного періоду?

25.08.2011

При ліквідації юридичної особи або фізичної особи – підприємця ліквідатор, повинен подати податкову звітність до органу ДПС, в якому перебуває на обліку платник податків або за неосновним місцем обліку за період, на який припадає дата такої ліквідації. Періоди подання податкової декларації до органів державної податкової служби передбачено п.49.1., п.49.2., п.49.5., п.49.6., пп.49.12.1. п.49.12., п.п. 49.18.–49.21. ст. 49 та пп.152.9.3. п. 152.9. ст.152 Податкового Кодексу України.

Читати далі »

Чи має право СГ в ході перевірки (планової, позапланової) подати звітну, уточнюючу (декларацію, розрахунок)?

25.08.2011

За звітний період суб’єкт господарювання зобов’язаний подати податкову декларацію органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, у строки, встановлені ПКУ, та не має права подавати уточнюючі розрахунки до податкової декларації, за періоди, які на дату подання уточнюючих розрахунків, перевіряються відповідним контролюючим органом.

Читати далі »

В яких випадках працівники органів ДПС проставляють штамп ”ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання” на примірнику податкової звітності платника?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який порядок подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (форма декларації,ким подається, куди тощо)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який порядок подання фінансової звітності (в т.ч. балансу) при проведенні документальної невиїзної перевірки ( у т.ч. коли з моменту реєстрації не минув рік)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Чи проставляється штамп ”ОТРИМАНО” при поданні фінансової звітності (балансі) на примірнику, що залишається у СГ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 020, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »