Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Правила »

Правила торгівлі антикварними речами

Надрукувати документ
29.12.2008

Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства культури і мистецтв України
від 29 грудня 2001 року N 322/795

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2002 р. за N 58/6346

Відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1998 р. N 1888 "Про невідкладні заходи щодо запобігання вивезення за межі України предметів національного культурного надбання" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила торгівлі антикварними речами, що додаються.

2. Управлінню розробки, удосконалення та впровадження нормативних актів у сфері торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та управлінню охорони культурної спадщини Міністерства культури і мистецтв України:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України;

2) у десятиденний термін після державної реєстрації довести цей наказ до відома Республіканського комітету з торгівлі та захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, управлінь з питань торгівлі та побутового обслуговування населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; Міністерства культури Автономної Республіки Крим, управлінь культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директорів державних музеїв і заповідників.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Стеценка В. О. та заступника Державного секретаря Міністерства культури і мистецтв Новохатька Л. М.

 

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України 

 
 
В. Першин 

Міністр культури і мистецтв України 

Ю. Богуцький 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Державного секретаря
Міністерства фінансів України 

 
 
А. А. Максюта 

Заступник Державного
секретаря Міністерства
внутрішніх справ України 

 
 
В. Г. Мельников 

Заступник Голови
Державної митної
служби України 

 
 
П. В. Пашко 

Голова Державного
комітету архівів України 

 
Р. Я. Пиріг 

Голова Державного комітету
України у справах релігії 

 
В. Д. Бондаренко 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
О. В. Кужель 

Заступник Голови
Служби безпеки України 

 
Ю. О. Вандін 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства культури і мистецтв України
від 29 грудня 2001 р. N 322/795

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 січня 2002 р. за N 58/6346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила торгівлі антикварними речами

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають основні вимоги щодо організації торгівлі антикварними речами в роздрібній торговельній мережі та на аукціонах і спрямовані на забезпечення належного рівня торговельного обслуговування та збереження культурних цінностей.

Правила поширюються на всіх суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності на території України, які здійснюють торгівлю антикварними речами.

Суб'єкти підприємницької діяльності керуються Законами України "Про підприємництво", "Про захист прав споживачів", "Про музеї та музейну справу", "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про Національний архівний фонд і архівні установи", "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108, іншими законами та нормативними документами, що регламентують торговельну діяльність, цими Правилами.

1.2. У цих Правилах нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

антикварні речі - культурні цінності як об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні і створені понад 50 років тому, у тому числі:

а) предмети і документи, що пов'язані з розвитком суспільства та держави, історією науки, мистецтва і техніки, а також з життям і діяльністю видатних осіб, державних, політичних і громадських діячів;

б) художні твори, у тому числі:

оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, картини та малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі та з будь-яких матеріалів;

оригінальні художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів;

гравюри, естампи, літографії та їх оригінальні друковані форми, твори декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі вироби традиційних народних промислів та інші художні вироби зі скла, кераміки, дерева, металу, кістки, тканини та інших матеріалів;

в) складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;

г) рідкісні рукописи, друковані видання і документальні пам'ятки, у тому числі інкунабули та інші видання, що являють собою історичну, художню, наукову та культурну цінність;

ґ) архівні документи, уключаючи кіно-, фото-, фонодокументи;

д) унікальні та рідкісні музичні інструменти;

е) старовинні монети та інші предмети колекціонування.

Забороняється приймати на комісію та продавати через спеціалізовані комісійні магазини, а також на аукціонах предмети та їх фрагменти, що одержані в результаті археологічних розкопок, ордени, медалі, печатки, різноманітні види зброї;

атрибуція - установлення авторства виробу чи твору, часу, місця його створення, стилю, матеріалу, техніки виконання з фіксацією розмірів (ваги), розпізнавальних особливостей, стану збереження тощо;

аукціон - продаж антикварних речей, згідно з яким їх власником стає учасник аукціону, який під час торгів запропонував максимальну ціну за антикварні речі, визначені цими Правилами;

аукціонне майно - антикварні речі, які власники пропонують для продажу на аукціоні;

крок аукціону - величина, на яку здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни оголошеного ліцитатором лота. Його розмір установлюється організатором аукціону на кожний лот;

ліцитатор - ведучий аукціону;

лот - антикварна річ, що пропонується для продажу на аукціоні, або декілька антикварних речей, що пропонуються для продажу на аукціоні як одне ціле;

організатор аукціону - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює реалізацію антикварних речей на аукціоні;

продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на аукціоні;

розрахунковий документ - документ установленої форми та змісту, що підтверджує факт продажу антикварних речей;

стартова ціна лота - початкова ціна лота, установлена суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює продаж антикварних речей на аукціоні.

1.3. Роздрібний продаж антикварних речей здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, у тому числі через спеціалізовані комісійні магазини, спеціалізовані відділи (секції) комісійних магазинів, спеціалізовані комісійні відділи (секції) магазинів з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, а також на аукціонах.

1.4. Торговельні (демонстраційні) приміщення повинні бути оснащені спеціальним торговельно-технологічним обладнанням і торговельним інвентарем, що забезпечують необхідні умови для зберігання, підготовки для продажу, демонстрації антикварних речей.

1.5. Працівники суб'єктів підприємницької діяльності, які обслуговують покупців, повинні знати асортимент антикварних речей, що виставлені для продажу, надавати покупцю кваліфіковану допомогу при виборі покупки, а власнику речей інформацію про їх цінність, знати способи показу й упакування речей, установлений порядок розрахунку з покупцями тощо.

1.6. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний при продажу антикварних речей забезпечити надання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації покупцю, яка повинна містити дані відповідно до терміна "атрибуція" цих Правил.

Атрибуцію здійснює комісія, до складу якої мають увійти бухгалтер, товарознавець, касир, юрист, архівіст, експерти-мистецтвознавці, інші фахівці з окремих груп антикварних речей згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами). Висновки комісії заносяться до графи "Характеристика товару" товарного ярлика.

1.7. У підприємствах торгівлі продаж антикварних речей здійснюється за методом індивідуального обслуговування покупців.

1.8. Суб'єкти підприємницької діяльності повинні забезпечити позначення роздрібних (у підприємствах торгівлі) і стартових цін (на аукціонах) на виставлених для продажу антикварних речах за допомогою ярликів цін (цінників) та інформаційних карток.

Ціна на ціннику в підприємствах торгівлі повинна відповідати ціні реалізації, зазначеній в товарному ярлику.

1.9. Розрахунки за придбані антикварні речі здійснюються покупцями в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків тощо), а також в іншому порядку, установленому законодавством України, у національній валюті.

Після оплати вартості антикварної речі суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний видати покупцю товарний ярлик і товарний чек з позначкою "сплачено".

Придбані покупцем на комісійних засадах антикварні речі поверненню не підлягають.

1.10. При здійсненні роздрібної торгівлі антикварними речами або проведенні аукціону суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані:

передавати на реалізацію, у тому числі на аукціон, антикварні речі тільки після перевірки їх в облікових матеріалах утрачених та викрадених предметів, що ведуться органами внутрішніх справ, Міністерством культури і мистецтв та Державним комітетом архівів;

вести реєстр антикварних речей, що виставлені на продаж (додаток 1), один із примірників якого передається до відповідних музеїв, визначених для вирішення зазначених питань місцевими органами культури;

надавати державним музеям, архівам, бібліотекам першочергову можливість для ознайомлення і придбання окремих антикварних речей (до їх передачі на реалізацію) згідно із законодавством;

за зверненням територіальних підрозділів органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки, Міністерства культури і мистецтв України, Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, Державного комітету архівів України надавати необхідну інформацію про антикварні речі, що надходять на реалізацію.

1.11. У торговельному (демонстраційному) залі на видному та доступному для покупців (учасників аукціону) місці необхідно обладнати куточок покупця, де розміщуються Книга відгуків та пропозицій, ці Правила та інша необхідна інформація.

2. Продаж через підприємства торгівлі

Суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють приймання, оцінку, продаж антикварних речей через підприємства торгівлі та документальне їх оформлення відповідно до Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом МЗЕЗ від 13.03.95 N 37 та зареєстрованих у Мін'юсті 22.03.95 за N 79/615 (зі змінами і доповненнями, унесеними наказами МЗЕЗторгу від 08.04.98 N 194, від 08.07.97 N 342 та зареєстрованими в Мін'юсті відповідно 24.04.98 за N 263/2703 і 18.08.97 за N 319/2123), та Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженої наказом МЗЕЗторгу від 08.07.97 N 343 і зареєстрованої в Мін'юсті 19.08.97 за N 324/2128.

3. Продаж на аукціонах

3.1. Організатор аукціону повинен мати власне або орендоване приміщення для проведення аукціону та забезпечити охорону аукціонного майна.

3.2. Для організації та проведення аукціону створюється аукціонна комісія на чолі з представником організатора аукціону. До її складу мають увійти бухгалтер, товарознавець, касир, юрист, архівіст, експерти-мистецтвознавці, інші фахівці з окремих груп антикварних речей згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами).

3.3. Між організатором аукціону і власником антикварних речей (фізичною чи юридичною особою) укладається угода, згідно з якою власник доручає йому продаж цих речей за винагороду, розмір якої визначається за погодженням сторін у відсотках від продажної ціни і не суперечить законодавству.

Угодою сторін також визначається розмір плати власником антикварних речей на користь організатора аукціону за їх зберігання у разі, якщо такі речі не будуть реалізовані на аукціоні.

3.4. Аукціонна комісія встановлює за висновком експертів та за згодою власника антикварних речей стартові ціни, складає акт приймання аукціонного майна (додаток 2) та надає акт голові аукціонної комісії для затвердження.

Акт приймання аукціонного майна складається у двох примірниках, один з яких залишається в організатора аукціону, а другий передається власнику антикварних речей.

На підставі акта приймання аукціонного майна складається інформаційна картка на кожний лот (додаток 3).

3.5. Аукціонне майно передається під звіт матеріально відповідальній особі організатора аукціону в установленому порядку.

3.6. Організатор аукціону визначає дату і час проведення аукціону і не пізніше як за 30 днів до цієї дати публічно оголошує через засоби масової інформації перелік аукціонного майна, відомості про стартові ціни, кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні, дату, час та місце ознайомлення з аукціонним майном та проведення аукціону, а також адресу, номери телефонів та час роботи аукціонної комісії, іншу інформацію.

3.7. Не пізніше як за 10 днів до проведення аукціону організатор аукціону надає змогу попередньо ознайомитися з аукціонним майном усім фізичним і юридичним особам, які бажають брати участь в аукціоні (далі - учасники аукціону).

Аукціонне майно з інформаційними картками виставляється у спеціально відведеному місці для демонстрації покупцям.

3.8. Учасник аукціону сплачує реєстраційний внесок, розмір якого встановлюється організатором аукціону, не може перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і зараховується при остаточних розрахунках за придбані антикварні речі, та подає:

заяву про участь в аукціоні (додаток 4);

документ, що засвідчує фізичну особу або представника юридичної особи (її повноваження);

документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.

Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації, яка ведеться і зберігається організатором аукціону протягом трьох років.

3.9. Під час проведення реєстрації учасники аукціону отримують виготовлені друкарським способом вхідні квитки із зазначенням на них аукціонних номерів (відповідно до реєстрації), під якими вони беруть участь в аукціоні.

Приймання заяв про участь в аукціоні закінчується за день до початку його проведення.

Організатор аукціону зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації про власника речі та покупця, крім випадків, зазначених в абзаці п'ятому пункту 1.10.

Відомості про учасників аукціону, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця торгів.

3.10. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором порядку його проведення. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.

3.11. Кожен лот, що виставляється на аукціон, має номер, зазначений в інформаційній картці, назву, коротку характеристику аукціонного майна, стартову ціну і крок аукціону, про що оголошує ліцитатор.

3.12. Лот виставляється на аукціон за наявності не менш як двох покупців.

Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни немає бажаючих придбати запропонований ліцитатором лот, то він знімається з торгів і аукціон з цього лота не проводиться.

3.13. Під час торгу учасники аукціону повідомляють про готовність придбати виставлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи вхідний квиток з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають квиток з номером і пропонують свою ціну.

Запропонована учасником аукціону ціна має бути більшою за ціну, оголошену ліцитатором.

3.14. Якщо ціна, запропонована учасником аукціону, який перший підняв вхідний квиток з номером, є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає аукціонний номер учасника і запропоновану ним ціну.

3.15. Мовчання учасника аукціону, який першим підняв вхідний квиток з номером, приймається ліцитатором як згода його з оголошеною ціною. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціону.

3.16. Ліцитатор веде торг до тих пір, доки після триразового повторення чергової ціни не залишиться єдиний претендент, що запропонував найвищу ціну.

3.17. Після закінчення торгу з цього лота ліцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й аукціонний номер переможця.

3.18. Переможець торгу з цього лота стає його власником і зобов'язаний протягом десяти хвилин пред'явити особі, визначеній організатором аукціону, свій вхідний квиток на право оплати.

3.19. Учасники аукціону, які в процесі торгу запропонували найвищу ціну на виставлений лот і відмовилися від його придбання, за рішенням аукціонної комісії позбавляються права на подальшу участь в аукціоні. За умови достатньої кількості покупців торги з цього лота відновлюються.

3.20. Під час аукціону членами аукціонної комісії ведеться протокол, до якого заносяться такі дані:

стартова ціна та продажна ціна аукціонного майна;

пропозиції покупців і відомості про покупця, який запропонував під час аукціону найвищу ціну (переможець лота).

Протокол підписується ліцитатором, візується учасником (переможцем) конкретного лота і передається аукціонній комісії.

Голова аукціонної комісії зазначає у протоколі відповідні суми та в разі сплати в безготівковому порядку номери поточних рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за придбане аукціонне майно, та затверджує протокол у день проведення аукціону. Копія затвердженого протоколу видається переможцю лота.

3.21. Відповідальність за зберігання аукціонного майна з дня його приймання на аукціон до відпуску оплаченого майна несе організатор аукціону.

3.22. Придбані покупцем на аукціоні антикварні речі поверненню організатору аукціону не підлягають.

3.23. На підставі копії затвердженого протоколу переможці аукціону здійснюють розрахунки за придбані на аукціоні антикварні речі готівкою в той самий день, у безготівковому порядку - протягом трьох днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи цього дня, вихідних і святкових днів.

Після оплати покупцю антикварної речі видається розрахунковий документ, а також товарний чек, у якому зазначаються найменування суб'єкта підприємницької діяльності - організатора аукціону, назва антикварної речі, стисла її характеристика, продажна ціна, дата продажу, прізвище продавця.

3.24. У разі несвоєчасної оплати за виторгувані на аукціоні антикварні речі результат аукціону з цього лота анулюється.

Результати аукціону анулюються також, якщо надалі з'ясується, що продані речі викрадені або були об'єктами інших злочинів. Такі предмети аукціонного продажу підлягають поверненню законному власникові в порядку, визначеному чинним законодавством.

Організатор аукціону несе відповідальність за придбання покупцями підробок предметів старовини, якщо аукціонною комісією була визначена оригінальність таких предметів.

3.25. За результатами проведення аукціону аукціонною комісією складається аукціонна відомість (додаток 5).

3.26. Після закінчення аукціону всі документи передаються аукціонною комісією бухгалтерії організатора аукціону, де вони зберігаються протягом трьох років.

3.27. Кошти, одержані від реалізації аукціонного майна, за вирахуванням винагороди, обумовленої угодою, протягом трьох днів з дня одержання коштів від покупця (не враховуючи дня надходження коштів, вихідних і святкових днів) перераховуються організатором аукціону на поточний рахунок власника проданих речей у банку або видаються йому готівкою з додержанням установленого порядку розрахунків за готівку відповідно до законодавства.

3.28. Не реалізовані на аукціоні антикварні речі організатор аукціону повертає власнику.

4. Контроль за дотриманням Правил торгівлі антикварними речами

Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством.

 

Заступник начальника управління
розробки, удосконалення та
впровадження нормативних актів
у сфері торгівлі 

 
 
 
А. Юрченко 

 

 

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3 4 5 6
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.