Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки органів державної податкової служби » Права та обов’язки органів дпс

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи передбачена законодавством відповідальність посадових осіб органів ДПС за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків?

25.08.2011

За невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів державної податкової служби своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок приймання вхідної кореспонденції в органах державної податкової служби?

25.08.2011

Уся кореспонденція, що надходить до органів державної податкової служби України поштою, факсом, електронною поштою, кур'єром тощо, приймається централізовано протягом робочого дня діловодною службою, працівники якої перевіряють правильність адреси доставленої кореспонденції, цільність пакета і в разі необхідності розписуються за її одержання, зазначаючи дату і час одержання. Після попереднього розгляду документів вони реєструються з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконання і оперативним використанням наявної в документах інформації. Реєстрація вхідної кореспонденції - це фіксування факту надходження документа до ОДПС шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу і дати надходження з подальшим записом у журналах реєстрації вхідної кореспонденції необхідних відомостей про документ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими нормативно-правовими актами регулюються права та обов'язки органів ДПС?

25.08.2011

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, зокрема, Законом України „Про державну податкову службу в Україні” та Законом України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, а також іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право працівники органів ДПС проводити обстеження та інвентаризацію складських приміщень СГ?

25.08.2011

Відповідно до п.15 ст. 11 Закону України від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні” із змінами та доповненнями органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право, зокрема, вимагати від керівни...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право посадові особи органів ДПС без проведення перевірки вимагати від СГ документи про наявність банківських рахунків та рух коштів на них?

25.08.2011

Органи державної податкової служби мають право одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України та комерційних банків довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Працівники податкових органів ДПС є посадовими чи службовими особами?

25.08.2011

Працівники податкових органів у залежності від наданих їм повноважень та виконуваної роботи належать до посадових або службових осіб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи поширюються на здійснення функції органів ДПС норми Закону України "Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності?

25.08.2011

Сфера дії Закону №877 не поширюється на здійснення органами державної податкової служби податкового контролю, а також за дотриманням вимог іншого (крім податкового) законодавства, контроль за виконанням якого діючим законодавством покладено на податкову службу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи поширюються на здійснення функції органів ДПС норми Закону України "Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. 03.01.23) Повна: Статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності визначає Закон України від 04.12.1990р. №509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні" (далі – Закон №509). Відповідно до Закону №509 завданнями органів держ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може інформація стосовно платників податків ФО або ЮО надаватися працівниками органів ДПС третім особам?

25.08.2011

Органи державної податкової служби згідно з чинним законодавством можуть надавати інформацію про платників податків третім особам лише у межах та у спосіб передбачений законом.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Чи входить до функцій органів ДПС виявлення фактів приховування виплат заробітної плати?

25.08.2011

Однією із функцій державних податкових інспекції є проведення перевірки фактів приховування і заниження сум податків та зборів (обов’язкових платежів) у порядку, встановленому Законом України "Про державну податкову службу в Україні" та іншими законами України. Приховування виплат заробітної плати ("зарплата в конвертах") призводить до зменшення перерахування суми податку з доходів фізичних осіб в бюджет, тому воно знаходиться під контролем органів ДПС.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оформлення запиту працівниками органів ДПС до СГ (на якому бланку, чи повинен він бути скріплений печаткою тощо)?

25.08.2011

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 „Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” та наказу ДПА України в...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Відповідно до яких нормативних-правових актів здійснюється перевірка органами ДПС по виявленню безхазяйного майна і взяття його на облік та які дії органів ДПС у разі виявлення безхазяйного майна в ході планової перевірки платника податк

25.08.2011

Перевірка по виявленню безхазяйного майна та взяття його на облік здійснюється відповідно до норм ст. 335 Цивільного кодексу України, ст. 10 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним", Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, затвердженими наказом ДПА України від 21.07.08 N 482. У разі виявлення в ході планової перевірки платника податків безхазяйного майна, орган ДПС повинен провести перевірку щодо підтвердження наявності цього майна, скласти акт опису та попередню оцінку майна.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюється дія постанови КМУ від 21.05.09 №502 на складання приписів органами ДПС про усунення виявлених порушень?

25.08.2011

Чинні законодавчі акти України та розроблені на їх підставі нормативно-правові акти Державної податкової адміністрації України не передбачають складання за результатами перевірок приписів або інших документів про усунення виявлених порушень, а також будь-яких виключень щодо незастосування до платників податків штрафних (фінансових) санкцій у разі їх усунення після перевірки. Відповідно до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженого наказом ДПА України від 21.06.01 № 253 із змінами та доповненнями, органи державної податкової служби України направляють платникам податків податкові повідомлення та рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Читати далі »

Діє з 01.07.2009 до 09.09.2009 Чи зобов’язані органи ДПС та суб’єкти господарювання – платники ПДВ виконувати вимоги розпоряджень Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. N 757-р "Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежі

25.08.2011

Згідно із частиною 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до ст. 3 Закону України від 4 грудня 1990 р...

Читати далі »

Діє до 22.03.2010 Який порядок внесення змін до АРМ „Облік платників" відомостей про зміну стану платника на 23 та інші та якими нормативно-правовими документами це передбачено?

25.08.2011

Порядок внесення змін до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб регламентується Порядком обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), який затверджено наказом ДПА України від 19.02.98 №80 та зареєстровано в Мінюсті України 16.03.98 за N 172/2612. Відповідно до п.п.11.4 п.11 підрозділи з обліку платників податків або інші підрозділи органу державної податкової служби готують та передають підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за формою, що затверджується центральним органом державної податкової служби. Про результати роботи із встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків підрозділи податкової міліції надають інформацію підрозділам з обліку платників податків для внесення відповідної інформації до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Згідно яких законодавчих та нормативних актів мають право працівники органів ДПС застосовувати непрямі методи для визначення податкових зобов’язань платників ЮО та ФОП, у тому числі ПДФО?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Для відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 І Чи мають право працівники органів ДПС (крім податкової міліції) запрошувати ФО (громадянина) для надання пояснень стосовно джерел придбання майна за попередні роки (в т.ч. автомобіля для власних потреб)?

25.08.2011

Податкові органи не запрошують фізичних осіб (громадянина) для надання пояснень стосовно джерел придбання майна за попередні роки (в т.ч. автомобіля для власних потреб) крім підрозділів податкової міліції.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 ІІ Чи мають право працівники органів ДПС (крім податкової міліції) запрошувати ФО (громадянина) для надання пояснень стосовно джерел придбання майна за попередні роки (в т.ч. автомобіля для власних потреб)?

25.08.2011

Діє до 16.06.2010 Продовження Повна: 7) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків та зборів (обов'язкових платежів) та інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти...

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 ІІІ Чи мають право працівники органів ДПС (крім податкової міліції) запрошувати ФО (громадянина) для надання пояснень стосовно джерел придбання майна за попередні роки (в т.ч. автомобіля для власних потреб)?

25.08.2011

Діє до 16.06.2010 Продовження Повна: 16) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів іншим органам державної влади та органам Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають працівники органів ДПС підстави для стягнення до бюджету доходів, що отримані СПД від здійснення діяльності без відповідної ліцензії (дозволу) на проведення такого виду діяльності?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Відповідь на дане запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. За роз’ясненнями Ви можете в письмовому вигляді звернутись до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Відповідно до яких нормативно-правових актів органи ДПС мають право нараховувати податкові зобов’язання ФО, які не є СПД?

25.08.2011

Податкові органи мають право самостійно визначати податкові зобов’язання платників податків на підставі норм законів України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями, "Про плату за землю" із змінами і доповненнями, Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" із змінами та доповненнями та Декрету Кабінету Міністрів України „Про податок на промисел”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок діловодства в органах ДПС звернень громадян?

25.08.2011

Під час реєстрації звернення громадянина, надісланого поштою чи переданого під час особистого прийому, йому надається реєстраційний індекс. Реєстраційний індекс звернення складається з початкової літери прізвища заявника, порядкового номера пропозиції, заяви, скарги, що надійшла, наприклад Д-401. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання пропозицій, заяв і скарг.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок діловодства в органах ДПС звернень громадян?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Попередній розгляд звернень здійснюється керівником структурного підрозділу органу ДПС, до функціональних обов'язків якого входить ведення діловодства за зверненнями громадян, або іншою, уповноваженою на це посадовою особою відповідно до розподілу обов'язків між працівник...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право податковий орган відмовити СГ в прийнятті письмового звернення (листа) або листа (про надання відповіді на запит) на якому відсутня поставлена печатка?

25.08.2011

Підстав для відмови суб’єкту господарювання у прийнятті письмового звернення (за винятком оскарження рішень органів ДПС платниками в адміністративному порядку) або листа (про надання відповіді на запит органу ДПС) на якому відсутня печатка податковий орган не має.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зобов’язанні працівники органів ДПС інформувати платників податків про зміни в законодавстві щодо оподаткування або порядку подання звітності?

25.08.2011

ДПА України надає та оприлюднює письмові роз’яснення норм законодавства, які стосуються усіх аспектів оподаткування окремим податком, збором (обов’язковим платежем) у спосіб, доступний для ознайомлення з ними більшості їх платників. При введені нового податку, збору (обов’язкового платежу) або прийнятті змін до порядку справляння існуючих ДПА України зобов’язана роз’яснити платникам особливості такого справляння, використовуючи засоби масової інформації або інші доступні для таких платників способи доступу до зазначеної інформації.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування доказової бази по руйнуванню схем ухилення від оподаткування, припинення протиправної діяльності суб'єктів, які сформували податковий кредит і не задекларували податкових зобов'язань?

25.08.2011

Формування доказової бази повинно здійснюватися певними засобами доказування з урахуванням індивідуальних обставин кожної справи, наявність комплексу доказів, посилання на які містяться в акті перевірки, що буде підставою для встановлення факту нікчемності (удаваності) правочину та звернення до суду.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен СГ письмово повідомляти про відмову в наданні пояснень та документів (або їх завірених копій) на письмовий запит органу ДПС, стосовно діяльності за певний період?

25.08.2011

У разі отримання письмового запиту органу ДПС щодо надання пояснень та їх документального підтвердження суб’єкт господарювання повинен надати органу ДПС зазначені пояснення та документи або письмову відповідь з зазначенням причини відмови протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту. При цьому, якщо суб’єкт господарювання не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту, податковим органом буде проведена позапланова виїзна перевірка даного суб’єкта господарювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії працівників органу ДПС відносно СГ, за яким виявлено відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) – стан 23?

25.08.2011

Порядок дій підрозділів органів ДПС відносно суб’єктів господарювання, за якими виявлена відсутність їх за місцезнаходженням (місцем проживання) визначений Порядком обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), який затверджено наказом ДПА України від 19.02.98 № 80.

Читати далі »

Діє до 09.08.10 Чи мають право працівники податкових органів здійснювати планову (позапланову) перевірку СГ в неробочий час або вихідні?

25.08.2011

Податкові органи мають право здійснювати планові (позапланові) перевірки протягом терміну, який визначений у направленні, у будь – який час (в тому числі в неробочий час або вихідні), але в межах режиму роботи суб’єкта господарювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оформлення відповіді органами ДПС на звернення (запит) ФО або СГ (на бланку, печатка тощо)?

25.08.2011

. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 „Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” та п.2.1.7.8 Типової ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В який термін надається податкове роз'яснення на письмовий запит платника податку (ЮО або ФОП)?

25.08.2011

Податкові роз'яснення на запит платників податків надаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок взаємодії митних і податкових органів при здійсненні контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності?

25.08.2011

Порядок взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, затверджений наказом ДПА України від 12.07.04 №512/387 "Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які передбачено стани платника та яке їх значення, і яке числове відображення відповідного стану?

25.08.2011

Методику обліку платників податків в органах державної податкової служби встановлено Порядком обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) (далі - Порядок обліку), який затверджено наказом ДПА України від 19.02.98 №80 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.03.98 за № 172/...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи входить до функцій органів ДПС виявлення фактів приховування виплат заробітної плати та які правові наслідки цього?

25.08.2011

Органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право, зокрема, здійснювати контроль за додержанням з метою перевірки дотримання податкового законодавства про працю суб'єктами господарювання незалежно від форми власності. Керівник відповідного податкового органу має право прийняти рішення про проведення позачергової податкової перевірки платника податку без його попереднього попередження при отриманні органом податкової міліції інформації про ухилення платника податку або найманої особи від оподаткування при нарахуванні (виплаті, отриманні) заробітної плати, інших виплат та відшкодувань, які підлягають оподаткуванню, у тому числі у вигляді додаткових благ, збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі внаслідок неукладення такою особою трудових договорів з найманою особою згідно із Кодексом законів про працю України, провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації, а також пасивних доходів. Рішення податкового органу має бути оформлене у письмовому вигляді, скріплено підписом керівника, печаткою та вручене платнику податку перед початком проведення такої перевірки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оформлення результатів відповідей СГ (довідка/акт), при проведенні перевірок контрагентів з питань підтвердження відомостей (крім ПДВ), на запит органу ДПС?

25.08.2011

За результатами проведеної документальної невиїзної перевірки з питань підтвердження відомостей на підставі пояснень суб’єкта господарювання та їх документального підтвердження складається Довідка про результати документальної невиїзної перевірки щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків та підписується посадовими особами органу ДПС та посадовими особами контрагента.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Кому може бути передане на відповідальне зберігання безхазяйне майно, яке вилучене органами державної податкової служби?

25.08.2011

Безхазяйне майно, поставлене податковим органом на облік, передається на відповідальне зберігання суб’єкту господарювання, включеному до Єдиного реєстру торговельних підприємств, яким надається право реалізації та зберігання безхазяйного та іншого майна, що переходить у власність держави, або залишається на відповідальному зберіганні в органах державної податкової служби Взяте на облік майно відображається на позабалансовому рахунку „Активи на відповідальному зберіганні” відповідного суб’єкта господарювання або органу державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок перерахування коштів (до якого бюджету) від реалізації конфіскованого, безхазяйного та іншого майна, контроль за якими покладено на органи ДПС?

25.08.2011

Розпорядження конфіскованим майном та зарахування до бюджету коштів від його реалізації належить до компетенції державної виконавчої служби. Кошти, одержані від реалізації майна, перераховуються до відповідного бюджету (державного чи місцевого) в термін не пізніше семи банківських днів від дня продажу. У разі несвоєчасного перерахування до бюджету належних сум за продані товари торгівельні підприємства, з якими укладено угоду, сплачують пеню у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення з належної до сплати суми.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право орган ДПС проводити роботу по реалізації нерухомого безхазяйного майна, яке за рішенням суду передано в комунальну власність?

25.08.2011

Податкові органи не мають право проводити роботу по реалізації нерухомого безхазяйного майна, яке за рішенням суду передано в комунальну власність, оскільки ними проводиться робота, пов'язана з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право органи ДПС оприлюднювати в засобах масової інформації (ЗМІ) інформацію щодо сплати конкретними СГ сум податків і зборів до місцевих та Державного бюджетів?

25.08.2011

Органи державної податкової служби не мають права оприлюднювати інформацію в засобах масової інформації щодо сплати конкретними суб’єктами господарювання сум податків і зборів до місцевих та Державного бюджетів, оскільки органи ДПС зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи мають право працівники органів ДПС за зверненнями платників податків, надати оригінали (копії) податкових повідомлень або податкових вимог, які були розміщені на дошці податкових оголошень?

25.08.2011

Працівники органів ДПС за зверненнями платників податків можуть надати копії податкових повідомлень або податкових вимог, які були розміщені на дошці податкових оголошень та підшиті до справи платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії працівників органів ДПС при опрацюванні звітності СГ, яка надіслана поштою з порушенням вимог порядку оформлення поштових відправлень, згідно Постанови КМУ №799?

25.08.2011

Один із способів подання податкової звітності до органів ДПС - це надсилання звітності поштовими відправленнями, порядок оформлення яких затверджено Постановою КМУ від 28.07.97 №799. Відповідно до п. 3.1.3. Типової інструкції з діловодства в органах ДПС, затвердженої наказом ДПА України від 01.07...

Читати далі »