Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки органів державної податкової служби » Умови допуску до перевірок

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Яка тривалість перевірки, що буде проведена після 16.06.2010 року (після набрання чинності Закону №2275), у разі якщо повідомлення на перевірку отримано до зазначеної дати з термінами її тривалості, без урахування змін?

25.08.2011

Тривалість перевірки суб’єкта господарювання, яка розпочинається після 16 червня 2010 року, не повинна перевищувати терміни, встановлені Законом України від 4 грудня 1990 року № 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", з урахуванням змін, внесених Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", незважаючи на те, що повідомлення на перевірку було направлено платнику податку до зазначеної дати з термінами її тривалості, без урахування змін.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок та терміни продовження перевірок та які документи надаються СГ при цьому?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна та коротка ідентичні: Тривалість перевірок суб’єктів господарської діяльності визначена ст. 11? Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" із змінами та доповненнями (далі – Закон №509), а саме: 1) Тривалість планової виїзної...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які підстави для зупинення розпочатої планової або позапланової виїзної перевірки працівниками органів ДПС та на який термін вона може бути зупинена?

25.08.2011

Проведення планової або позапланової виїзної перевірки може бути зупинено на термін не більше 30 робочих днів за рішенням керівника податкового органу. Підстави з яких проводиться зупинення проведення планової або позапланової виїзної перевірки зазначаються в наказі органу ДПС.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 II Яка тривалість проведення позачергової податкової перевірки при отриманні інформації про ухилення від оподаткування?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Верховний Суд України у своїй постанові від 18.12.09 N14 зазначив, що у разі, якщо спірні правовідносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із загальних засад зак...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 I Яка тривалість проведення позачергової податкової перевірки при отриманні інформації про ухилення від оподаткування?

25.08.2011

До позачергової податкової перевірки можливо застосовувати терміни проведення, які визначені для позапланової виїзної перевірки, а саме: тривалість проведення позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати 15 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів. Подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 10 робочих днів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може органом ДПС декілька раз зупинятися розпочата планова або позапланова виїзна перевірка на термін не більше 30 робочих днів?

25.08.2011

Обмежень в кількості наказів органу ДПС щодо зупинення розпочатої планової або позапланової виїзної перевірки чинним законодавством не передбачено, якщо загальний термін зупинень перевірок не перевищує встановлений законодавством термін.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які перевірки органів ДПС повинні реєструватися у журналі реєстрації перевірок, який ведеться суб'єктами підприємницької діяльності?

25.08.2011

В Журналі реєстрації перевірок, який ведеться суб'єктами підприємницької діяльності реєструються лише документальні планові та позапланові виїзні перевірки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 I Який порядок оформлення, вручення платникам податків направлення на перевірку та які дати у ньому зазначаються?

25.08.2011

Для проведення виїзної планової та позапланової перевірки платника податків виписується направлення на перевірку. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва органу ДПС, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки у робочих днях, посади (із зазначенням органу ДПС), звання, прізвища та ініціали посадових осіб органу ДПС, які проводитимуть перевірку. Перший примірник направлення (при проведенні позапланових виїзних перевірок - разом з копією наказу) вручається платнику податків під розписку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 II Який порядок оформлення, вручення платникам податків направлення на перевірку та які дати у ньому зазначаються?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Отже, для проведення виїзної планової та позапланової перевірки платника податків виписується направлення на перевірку. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва органу ДПС, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість пе...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи складається повідомлення-рішення (яка форма) до СГ,якщо в акті планової перевірки платника зазначена сума пені по ПДФО, за несвоєчасне перерахування податку до бюджету?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 PV2 Відповідь на дане запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. За роз’ясненнями Ви можете в письмовому вигляді звернутись до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 04/03/2010 Чи можуть працівники органів ДПС при проведенні перевірки пред’являти посвідчення, затверджене розпорядженням ДПА України від 20.05.97 №89-р?

25.08.2011

На даний час розпорядження Державної податкової адміністрації України від 20.05.97 №89-р „Про посвідчення на перевірку” не діє.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Чи можуть працівники органів ДПС при проведенні перевірки пред’являти посвідчення, затверджене розпорядженням ДПА України від 20.05.97 №89-р?

25.08.2011

На сьогодні працівники органів ДПС при проведенні перевірки зобов’язані надати платнику податків під розписку направлення на перевірку, зразок якого встановлено наказом ДПА України №355.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податків відмовити в допуску до перевірки підприємства, якщо посвідчення працівника ОДПС відсутнє або термін дії якого закінчився?

25.08.2011

Працівники органів державної податкової служби без наявності службового посвідчення не мають права брати участь у перевірках суб'єктів підприємницької діяльності. Посвідчення, термін дії якого закінчився є недійсним.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є дійсним направлення на перевірку СГ, на якому зазначено не підпис керівника органу ДПС, а його факсимільна копія підпису?

25.08.2011

Направлення на проведення планової виїзної перевірки підписується керівником органу ДПС, який очолює проведення планової виїзної перевірки, а направлення на проведення позапланової виїзної перевірки підписується керівником органу ДПС, який прийняв рішення (наказ) про проведення такої позапланової перевірки. Направлення на перевірку з "факсимільним підписом" є недійсним.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні працівники органів ДПС, повідомляти платника податків, про проведення позапланової перевірки?

25.08.2011

Чинним законодавством не передбачено повідомляти платника податку про проведення позапланової виїзної перевірки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування планів-графіків планових перевірок платників податків контролюючими органами?

25.08.2011

"Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів)”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2005 р. № 619. План – графік складається щокварталу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можуть вноситись зміни до плану-графіку перевірок?

25.08.2011

Заміна об’єктів у планах – графіках та зміни термінів перевірок забороняються, крім наявності об’єктивних обставин.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок ведення журналу реєстрації перевірок СГ контролюючими органами?

25.08.2011

Наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. N18 затверджена форма Журналу реєстрації перевірок та порядок його заповнення.

Читати далі »

Діє до 09.08.10 Який порядок вручення направлення для проведення планової виїзної перевірки СГ?

25.08.2011

Порядок вручення направлення для проведення планової виїзної перевірки суб’єкту господарювання здійснюється на підставі Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 27.05.08 №355.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Чи мають право працівники органу ДПС виходити на перевірку СПД без направлення та проводити обстеження підприємства?

25.08.2011

Ненадання направлення на перевірку платнику податків є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Який порядок вручення платникам податків повідомлення про перевірку та направлення на перевірку?

25.08.2011

Форма повідомлення про перевірку та направлення на перевірку затверджені наказом ДПА України від 27.05.08 №355 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюється дія постанови КМУ від 21.05.09 №502 на обмеження планових та позапланових перевірок органів ДПС?

25.08.2011

Мораторій на проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 502 „Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року”, не поширюється на планові перевірки за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів). При організації позапланових виїзних перевірок органи державної податкової служби зобов’язані суворо дотримуватись вимог діючого законодавства в частині їх проведення лише за наявності підстав визначених законами України, спеціальними законами з питань діяльності податкових органів та оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок залучення інших підрозділів ДПС до проведення планової виїзної перевірки СГ?

25.08.2011

Порядок залучення інших підрозділів ДПС до проведення планової виїзної перевірки суб’єкта господарювання здійснюється у відповідності до пп.1.4. п.1 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 27.05.08 N355

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії працівників органів ДПС, якщо під час проведення перевірки перевіряючий захворів або звільнився?

25.08.2011

Відповідно п.1.18 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 27.05.2008р. №355, у разі тривалої хвороби або звільнення працівника орга...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок взаємодії структурних підрозділів органів ДПС при проведенні планової перевірки платника податків, який має філії (відокремлені підрозділи), у тому числи при сплаті консолідованого податку?

25.08.2011

Порядок взаємодії структурних підрозділів органів ДПС при проведенні планової перевірки платника податків, який має філії (відокремлені підрозділи), у тому числі при сплаті консолідованого податку передбачено Методичними рекомендаціями щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затвердженими наказом ДПА України від 27.05.08 N355.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Які контролюючі органи мають право на проведення планової виїзної перевірки СГ?

25.08.2011

Право на проведення планової виїзної перевірки платника податків надається лише у тому випадку, коли платнику не пізніше ніж за десять до днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення. Проведення планових виїзних перевірок здійснюється органами державної податкової служби одночасно з іншими органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів). Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової виїзної перевірки за наявності підстав для її проведення, та за умови надання платнику податків під розписку: направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова ), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою органу державної податкової служби

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках та яким чином відбувається перенесення термінів проведення перевірок?

25.08.2011

Заміна у планах-графіках планових виїзних ревізій і перевірок суб'єкта господарювання, діяльність якого підлягає перевірці, та зміна строків їх проведення забороняється, крім випадків виникнення об'єктивних обставин (ліквідація, банкрутство суб'єкта господарювання, припинення його діяльності на тривалий час, обставини непереборної сили тощо).

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Який порядок продовження терміну проведення перевірок та які документи надаються СГ при цьому?

25.08.2011

1)Планова перевірка: Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 20 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів. Подовження термінів проведення планової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 10 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів. 2)Позапланова перевірка: Тривалість позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів. Подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 5 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні. Після прийняття рішення (наказу) про продовження термінів проведення перевірки виписується нове направлення на перевірку. Продовження термінів проведення перевірки розпочинається в перший робочий день за останнім робочим днем, зазначеним у направленні на перевірку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії працівників органів ДПС у разі недопущення їх платником податків до проведення планової або позапланової виїзної перевірки?

25.08.2011

У разі якщо платник податків відмовляється від проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності визначених законами України підстав для їх проведення, посадовими особами органу ДПС складається акт про відмову від допуску до перевірки. При недопуску до перевірки, умисному створенні неналежних умов для проведення перевірки, ігнорування законних вимог працівників органів ДПС, які здійснюють перевірку, працівником підрозділу, який здійснює (очолює) перевірку, у той же день складається протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 163? Кодексу України про адміністративні правопорушення (при проведенні перевірки платника податків - юридичної особи). Одночасно підрозділ органу ДПС, який здійснює (очолює) перевірку, забезпечує вжиття заходів для забезпечення проведення перевірки та не пізніше наступного робочого дня надає до підрозділу податкової міліції письмове повідомлення про вищевикладені факти, а також відповідні матеріали для підготовки таким підрозділом відповідного подання для прийняття керівником (його заступником) рішення про застосування адміністративного арешту активів такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок перенесення термінів проведення перевірок у зв’язку із хворобою, відпусткою або відрядженням посадових осіб СГ?

25.08.2011

Згідно обставин визначених у підпункті 1.17 пункту 1 Методичних рекомендацій затверджених наказом ДПА України від 27.05.2008 №355 дозволяється перенесення терміну початку проведення перевірки з дотриманням тривалості її проведення, визначеної відповідно до плану-графіка або наказу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні працівники органів ДПС до початку планової перевірки надати платнику податків план перевірки із переліком податків (зборів), які мають бути перевірені?

25.08.2011

Податкові органи не надають до початку планової перевірки підприємству план перевірки із переліком податків (зборів), обов’язкових платежів які мають бути перевірені.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Чи підлягає перевірці платник ФСП у період збирання врожаю?

25.08.2011

Законодавчими та нормативно-правовими актами не передбачено особливостей щодо проведення перевірок платників податків, що перебувають на сплаті фіксованого сільськогосподарського податку. Основні положення порядку проведення перевірок органами державної податкової служби встановлено Законом України №509 „Про державну податкову службу в Україні”

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок прийняття та повернення документів ФОП, при проведенні перевірки, працівниками органів ДПС?

25.08.2011

Перед початком проведення документальної перевірки платника податків за місцезнаходженням податкового органу посадова особа, відповідальна за проведення перевірки, зобов'язана прийняти надані платником документи, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності за період, що перевіряється. Зазначені документи приймаються за описом, складеним платником податків за власним бажанням. Після закінчення перевірки посадова особа, відповідальна за проведення перевірки, повертає платнику податків документи за описом. Платник податків на першому примірнику опису, що додається до акта перевірки, вчиняє запис: "Документи після завершення проведення перевірки отримав у повному обсязі", зазначає дату їх отримання та ставить особистий підпис.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Яким нормативно-правовими актами керуються органи ДПС при перевірки наявності дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та державної реєстрації при здійсненні торгівлі ФОП (з лотка, кіоску, магазину) ?

25.08.2011

При перевірці наявності свідоцтва про державну реєстрацію податкові органи керуються Законом України від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ “Про державну податкову службу в Україні”. Податкові органи не здійснюють контроль за наявністю дозволу на розміщення об’єкту торгівлі у платників податків.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Чи повинні працівники органів ДПС при проведенні перевірки платника мати направлення на обов’язкове проведення інвентаризації?

25.08.2011

Податковим органам для здійснення перевірки платника достатньо мати направлення на перевірку, а інвентаризація проводиться посадовими особами платника податків в присутності посадових осіб податкового органу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюється дія Закону України від 15.12.09 №1759-VI на обмеження планових та позапланових перевірок органів ДПС?

25.08.2011

Застосування мораторію згідно Закону України від 15.12.09 №1759-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні" поширюється на проведення перевірок згідно з пунктами 4 і 8 частини шостої статті 11? Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право працівники органу ДПС виходити на перевірку суб’єктів підприємницької діяльності без направлення та проводити обстеження підприємства?

25.08.2011

Працівники органів ДПС не мають право виходити на перевірку суб’єктів підприємницької діяльності без направлення. Ненадання направлення на перевірку платнику податків є підставою для недопущення посадових осіб органу ДПС до проведення планової або позапланової виїзної перевірки. Що стосується проведення обстежень, то платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Читати далі »

Діє до 09.08.10 Який порядок вручення платникам податків повідомлення про перевірку та направлення на перевірку?

25.08.2011

Форма повідомлення про перевірку та направлення на перевірку затверджені наказом ДПА України від 27.05.08 №355 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків". В направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою органу державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Чи мають право органи ДПС проводити виїзні позапланові перевірки?

25.08.2011

Органи державної податкової служби мають право проводити позапланові перевірки в межах компетенції та у порядку відповідно до чинного законодавства.

Читати далі »