Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Інструкції »

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Надрукувати документ
29.04.2009

6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам

6.1. Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:

фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи - резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції;

фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;

між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

6.2. Поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками - батьками (усиновлювачами) або опікунами.

Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім'я малолітньої особи її законним представником, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті 6.1 цієї Інструкції, за умови пред'явлення законним представником малолітньої особи документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу та її законного представника, - свідоцтва про народження малолітньої особи та паспорта або документа, що його замінює, законного представника. Опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). Якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними органами державної податкової служби, що засвідчують присвоєння цим особам ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та законного представника малолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

(абзац другий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 від 08.01.2008 р. N 3)

6.3. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку цій особі здійснюється в такому порядку.

Неповнолітня особа має:

пред'явити уповноваженому працівнику банку свідоцтво про народження. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально;

подати документ або копію документа, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу банку визначити місце проживання цієї особи;

заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);

укласти з банком договір банківського рахунку.

Якщо неповнолітня особа подає довідку із зразком свого підпису, що видана навчальним закладом, де вона навчається, то ця особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).

Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням свідоцтва про народження та документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та неповнолітньої особи, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

(абзац дев'ятий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років відкривають поточні рахунки в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї Інструкції.

6.4. Якщо фізична особа (у тому числі неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку здійснюється в такому порядку.

Фізична особа має:

пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює;

заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку.

Між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

6.5. Відкриття поточного рахунку фізичною особою на користь третьої особи здійснюється в такому порядку:

фізична особа, яка відкриває рахунок, пред'являє уповноваженому працівнику банку свій паспорт або документ, що його замінює. Якщо ця фізична особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції;

фізична особа, яка відкриває рахунок, заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);

між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Під час першого звернення до банку фізичної особи, на користь якої відкрито рахунок, з метою використання рахунку вона має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу - власника рахунку і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції. Фізична особа - власник рахунку заповнює картку із зразками підписів (додаток 4).

6.6. Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї Інструкції, за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або документа, що його замінює, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Якщо довірена особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи - резидента і в довіреності не зазначений ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків фізичній особі, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку. Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, та документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

(абзац другий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

Якщо довіреність надана тільки на відкриття поточного рахунку, то картка із зразками підписів під час відкриття рахунку не заповнюється. Під час першого звернення до банку фізичної особи, на ім'я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку), з метою використання рахунку вона має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, який засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).

Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, в порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

6.7. Для здійснення деяких видів виплат на користь фізичних осіб (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) юридичні особи можуть відкривати поточні рахунки фізичним особам, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб. Ці рахунки відкриваються в такому порядку.

Особа, яка від імені юридичної особи відкриває поточні рахунки на користь фізичних осіб, має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документ, що підтверджує її повноваження;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на підставі яких банк може ідентифікувати юридичну особу (визначити її найменування, місцезнаходження, документи про підтвердження державної реєстрації, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер рахунку);

(абзац четвертий пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

подати заяву юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (додаток 6);

подати перелік фізичних осіб із зазначенням інформації, яка дає змогу банку ідентифікувати цих осіб. Цей перелік має бути засвідчений підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.

(абзац шостий пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію юридичної особи.

Між банком і юридичною особою укладається договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Договір про відкриття поточних рахунків фізичним особам, перелік фізичних осіб, поданий юридичною особою, та оригінал заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб разом з документами, що ідентифікують юридичну особу, зберігаються в окремій справі. В оригіналі заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб розділ "Відмітки банку" не заповнюється.

На підставі копій заяви юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб після заповнення в кожній з них розділу "Відмітки банку" уповноважений працівник банку відкриває поточні рахунки фізичним особам за переліком і формує справи з юридичного оформлення рахунків. Порядок копіювання заяви (юридичною особою або банком) у кількості, що дорівнює кількості фізичних осіб, зазначеній у переліку, визначається договором між банком та юридичною особою.

Видаткові операції за цими рахунками здійснюються після звернення фізичних осіб до банку (зокрема, для отримання грошей або платіжної картки), пред'явлення ними документів, які дають змогу банку ідентифікувати цих клієнтів, укладення договору банківського рахунку та у разі потреби - заповнення картки із зразками підписів (додаток 4). Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

6.8. Для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншою фізичною особою - нерезидентом і підлягають оподаткуванню, фізична особа - нерезидент - отримувач доходів відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" відкриває окремий поточний рахунок у порядку, установленому цією главою Інструкції.

У разі відкриття цього окремого поточного рахунку фізичній особі - нерезиденту в договорі банківського рахунку має бути обумовлено:

зарахування на рахунок виключно доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншою фізичною особою - нерезидентом і підлягають оподаткуванню;

подання фізичною особою - нерезидентом (власником рахунку) розрахункових документів на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного доручення на перерахування суми податків (під час подання документів банк здійснює перевірку правильності нарахування суми податку) або визначено, що банк за дорученням власника рахунку самостійно нараховуватиме, утримуватиме та перераховуватиме суми податку під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.

7. Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб

7.1. Видаткові операції за поточними рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

(пункт 7.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236,
 від 23.03.2009 р. N 158)

7.2. Якщо в процесі обслуговування поточного рахунку його власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Довірена особа має заповнити нову картку із зразками підписів (додаток 4) і зазначити зразок свого підпису. Ця картка складається відповідно до глави 18 цієї Інструкції.

(абзац перший пункту 7.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, і документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

7.3. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). Якщо розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

(абзац перший пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, що складений після того, як було зроблене розпорядження, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи - власника рахунку, або якщо заповіт стосується усього майна спадкодавця.

(абзац другий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі відповідного свідоцтва про право на спадщину або дозволу нотаріуса на одержання спадкоємцем частини вкладу спадкодавця, або за рішенням суду.

(пункт 7.3 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 абзац третій пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

7.4. Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після ідентифікації банком цих осіб.

Неповнолітня особа розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім'я іншими особами, за згодою органу опіки та піклування та її батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

(абзац другий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок. Коштами, унесеними будь-якою іншою особою на поточний рахунок неповнолітньої особи, розпоряджаються неповнолітні особи за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.

(абзац третій пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 від 26.06.2006 р. N 236)

7.5. Видаткові операції за поточним рахунком, відкритим на користь третьої особи, здійснюються лише після ідентифікації особи, на ім'я якої відкрито рахунок.

7.6. Видаткові операції за поточним рахунком фізичної особи - нерезидента, відкритим іншою фізичною особою - резидентом або нерезидентом, здійснюються тільки за наявності довіреності фізичної особи - нерезидента, що засвідчена в установленому законодавством України порядку.

7.7. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

7.8. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.

З цих рахунків забороняється перерахування коштів на будь-які рахунки фізичних осіб-нерезидентів, крім рахунків нерезидентів-інвесторів.

(абзац другий пункту 7.8 в редакції постанов
 Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 280,
 від 26.06.2006 р. N 236)

7.9. На окремий поточний рахунок у національній або іноземній валюті фізичної особи - нерезидента, відкритий відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", зараховуються виключно кошти, отримані як доходи з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншою фізичною особою - нерезидентом і підлягають оподаткуванню.

Під час здійснення будь-яких видаткових операцій за окремим поточним рахунком банк нараховує, утримує і сплачує податок до бюджету від імені та за рахунок власника цього рахунку.

7.10. На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб - нерезидентів зараховуються такі кошти:

оплата праці, матеріальна допомога, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, авторські гонорари, премії, призи, одержані від юридичної особи - резидента та представництва юридичної особи - нерезидента (у тому числі готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред'явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору), укладеного відповідно до вимог статті 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права", та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір відповідно до частини п'ятої статті 11 цього Закону, копії яких уповноважений працівник банку має направити в документи дня банку);

(абзац другий пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 від 26.06.2006 р. N 236)

відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;

за реалізоване власне майно, за винятком коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну;

(абзац четвертий пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

одержані в порядку спадкування;

перераховані з інвестиційного рахунку іноземного інвестора - юридичної особи, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі;

(абзац шостий пункту 7.10 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

повернені надлишково сплачені суми податків і зборів (обов'язкових платежів);

відшкодування страхових сум;

за погашені іменні ощадні (депозитні) сертифікати банку, у якому відкритий цей рахунок;

(абзац десятий пункту 7.10 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків;

(абзац одинадцятий пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну;

(пункт 7.10 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий
 уважати відповідно абзацами тринадцятим - вісімнадцятим) 

перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи - нерезидента;

(пункт 7.10 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий
 уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим)

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

(пункт 7.10 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим)

кошти, що були раніше зняті готівкою власником з рахунків і не використані. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;

кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану.

(пункт 7.10 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - сімнадцятий
 уважати відповідно абзацами сімнадцятим - вісімнадцятим)

абзац шістнадцятий пункту 7.10 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий
 уважати відповідно абзацами шістнадцятим та сімнадцятим)

Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).

Ощадний (депозитний) сертифікат і документ банку про видачу фізичній особі - нерезиденту готівкової національної валюти України за переказом у межах України без відкриття поточного рахунку не може бути підтвердженням джерела походження коштів.

(абзац вісімнадцятий пункту 7.10 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

7.11. З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб - нерезидентів за розпорядженням власника або за його дорученням проводяться такі операції:

видача коштів готівкою;

видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

перерахування з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України;

(абзац четвертий пункту 7.11 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

сплата податків і зборів (обов'язкових платежів);

сплата страхових і членських внесків;

здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам;

перерахування на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи;

(абзац восьмий пункту 7.11 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

перерахування на власні поточні (у тому числі інвестиційні) та вкладні (депозитні) рахунки;

(абзац дев'ятий пункту 7.11 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

абзац десятий пункту 7.11 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

абзац одинадцятий пункту 7.11 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий
 уважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим)

перерахування за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її переказу за кордон відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

(абзац десятий пункту 7.11 у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 від 23.03.2009 р. N 158)

перерахування для здійснення розрахунків за іменні ощадні (депозитні) сертифікати цього банку;

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману.

(пункт 7.11 доповнено абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

7.12. На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб - резидентів зараховуються:

готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку;

(абзац другий пункту 7.12 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

перерахована з-за кордону нерезидентами валюта за придбані в резидента - власника рахунку облігації зовнішньої державної позики України;

(пункт 7.12 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзаци третій - двадцять перший
 уважати відповідно абзацами четвертим - двадцять другим)

валюта, перерахована з інвестиційного рахунку нерезидента-інвестора у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

(пункт 7.12 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять четвертий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять п'ятим)

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку відповідно до законодавства України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України (у тому числі отримана від нерезидентів на підставі виданих Національним банком реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, повернута з-за кордону як раніше здійснена інвестиція на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку та доходи, прибутки від цих інвестицій, а також перерахована нерезидентами у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну);

(абзац сьомий пункту 7.12 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи - нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари, відшкодування заподіяної шкоди, страхове відшкодування, аліменти;

(абзац восьмий пункту 7.12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

валюта за платіжними документами, ввезеними із-за кордону власником рахунку і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку;

(абзац десятий пункту 7.12 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи - нерезидента через юридичну особу - резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання фізичними особами - резидентами гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо відповідно до законодавства України;

абзац дванадцятий пункту 7.12 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять шостий
 уважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять п'ятим)

валюта, одержана в порядку спадкування;

валюта, перерахована за рішенням суду;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її за кордон відповідно до нормативно-правового акту Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

(абзац сімнадцятий пункту 7.12 у редакції постанов
  Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 від 21.12.2005 р. N 485)

валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;

валюта, перерахована як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору, за умови отримання у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, реєстраційного свідоцтва Національного банку щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 7.12 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунку для погашення заборгованості за кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги;

(абзац двадцятий пункту 7.12 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

валюта, перерахована адвокатською компанією, яка за дорученням власника рахунку представляє його інтереси за кордоном у вирішенні справ щодо спадщини, пенсії, аліментів, відшкодування заподіяної шкоди, страхового відшкодування;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку;

(абзац двадцять другий пункту 7.12 у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 від 08.01.2008 р. N 3)

валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов'язання за боржника за договором поруки;

(пункт 7.12 доповнено абзацом двадцять третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

валюта, перерахована з рахунку торговця цінними паперами у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

(пункт 7.12 доповнено новим абзацом двадцять четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3,
у зв'язку з цим абзац двадцять шостий уважати абзацом двадцять п'ятим)

валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану.

(пункт 7.12 доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи - резидента або за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України, відповідно до нормативно-правового акту Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

перерахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в Україні або на його рахунок в іноземному банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);

перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи - резидента;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

перерахування коштів для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією або реєстраційним свідоцтвом Національного банку;

перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами;

купівля наперед оплачених платіжних карток міжнародних платіжних систем;

перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка відповідно до законодавства України);

перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов'язань за боржника за договором поруки;

(підпункт "а" пункту 7.13 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий
 уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим)

обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи;

перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за гарантією, договором поруки;

(абзац п'ятнадцятий пункту 7.13 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

(пункт 7.13 із змінами, внесеними згідно з  постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

7.14. На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента зараховуються:

валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

готівкова валюта, яка ввезена в Україну і задекларована митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;

(абзац третій пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 від 08.01.2008 р. N 3,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

валюта за платіжними документами, ввезеними в Україну власником рахунку і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;

(абзац четвертий пункту 7.14 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України (у разі отримання переказів із-за кордону, увезення платіжних карток і чеків емітентів-нерезидентів та інших платіжних документів);

валюта, одержана в Україні як оплата праці, матеріальна допомога, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні за кордоном, авторські гонорари, премії, призи відповідно до законодавства України;

(абзац восьмий пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

валюта, що перерахована в межах України цією або іншою фізичною особою - нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

абзац десятий пункту 7.14 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять шостий
 уважати відповідно абзацами десятим - двадцять п'ятим)

валюта, перерахована за рішенням суду;

повернені суми сплаченого мита, зборів і застави;

успадковані кошти у валюті;

валюта з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків;

(абзац тринадцятий пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну;

(пункт 7.14 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

валюта, перерахована з інвестиційного рахунку іноземного інвестора - юридичної особи, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі;

(пункт 7.14 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять шостий
 уважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять п'ятим)

готівкова валюта, що була раніше знята власником рахунку і не використана. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;

валюта, одержана власником рахунку від погашення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів банку, у якому відкритий рахунок;

(абзац сімнадцятий пункту 7.14 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

валюта, перерахована як кредит, позика відповідно до договору;

(пункт 7.14 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

валюта, одержана власником рахунку від погашення резидентом заборгованості за отриманим кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), поворотною фінансовою допомогою;

(пункт 7.14 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов'язання за боржника за договором поруки;

(пункт 7.14 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;

(пункт 7.14 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять шостий уважати
 відповідно абзацами двадцять другим - двадцять п'ятим)

валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок наявних коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою переказу її за кордон відповідно до нормативно-правового акту Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

(абзац двадцять другий пункту 7.14 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

валюта, що перерахована в межах України фізичною особою - резидентом на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку.

(абзац двадцять четвертий пункту 7.14 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

Копії документів, що підтверджують джерела походження готівкової іноземної валюти у фізичної особи - нерезидента, залишаються в документах дня банку.

7.15. З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням здійснюються такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України і кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України, відповідно до нормативно-правового акту Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);

перерахування на власний поточний (у тому числі інвестиційний) або вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;

(абзац п'ятий підпункту "а" пункту 7.15 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

перерахування в межах України на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи - резидента або нерезидента, крім вкладного (депозитного) рахунку нерезидента-інвестора - фізичної особи;

(абзац шостий підпункту "а" пункту 7.15 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

перерахування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи для подальшого здійснення інвестицій в Україну;

(абзац сьомий підпункту "а" пункту 7.15 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

перерахування власником рахунку для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією Національного банку;

(підпункт "а" пункту 7.15 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим,
 абзац восьмий підпункту "а" пункту 7.15 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як сплата мита, зборів або застави;

перерахування власником рахунку коштів за операціями з іменними ощадними (депозитними) сертифікатами цього банку;

(абзац десятий підпункту "а" пункту 7.15 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

перерахування коштів на рахунок резидента як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;

(підпункт "а" пункту 7.15 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перерахування для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі проценти, комісійні, неустойка);

(підпункт "а" пункту 7.15 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов'язань за боржника за договором поруки;

(підпункт "а" пункту 7.15 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

абзац чотирнадцятий підпункту "а" пункту 7.15 виключено

(підпункт "а" пункту 7.15 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 абзац чотирнадцятий підпункту "а" пункту 7.15 виключено згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцятий
 уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим)

перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за гарантією, договором поруки;

(підпункт "а" пункту 7.15 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим,
 абзац чотирнадцятий підпункту "а" пункту 7.15 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

купівля наперед оплачених платіжних карток міжнародних платіжних систем;

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на поточний рахунок у національній валюті;

(абзац шістнадцятий пункту 7.15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

перерахування коштів для сплати мита, податків та інших обов'язкових платежів (податки нараховуються з доходу, перерахованого в гривні за офіційним курсом Національного банку, що діє на день здійснення банком-резидентом видаткових операцій);

обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на поточний рахунок цієї фізичної особи;

(абзац вісімнадцятий пункту 7.15 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

(підпункт "а" пункту 7.15 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

абзац третій підпункту "б" пункту 7.15 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

абзац четвертий підпункту "б" пункту 7.15 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

7.16. Фізична особа - резидент, яка виїхала на постійне місце проживання за кордон і набула статусу нерезидента, закриває поточні рахунки в національній та іноземних валютах, які були раніше відкриті їй як резиденту, і відкриває рахунки як фізична особа - нерезидент. Залишок коштів з рахунку фізичної особи - резидента перераховується на рахунок цієї фізичної особи, відкритий як нерезиденту.

(главу 7 доповнено пунктом 7.16 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.