Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Інструкції »

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Надрукувати документ
29.04.2009

11. Порядок відкриття поточних рахунків типу "Н" у національній валюті та використання коштів за цими рахунками

11.1. Поточний рахунок типу "Н" у національній валюті відкривається уповноваженим банком таким іноземним представництвам:

офіційним представництвам;

представництвам юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю (далі в цій главі - представництва юридичних осіб - нерезидентів);

представництвам іноземних банків;

організаціям і установам (групам управління програмами або проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги;

військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, які одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.

11.2. Відкриття поточного рахунку типу "Н" у національній валюті іноземному представництву здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) згідно з переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком типу "Н" у національній валюті.

Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

11.3. Для відкриття офіційному представництву поточного рахунку типу "Н" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява офіційного представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

Якщо офіційне представництво використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію офіційного представництва у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію офіційного представництва у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Інформацію про те, що офіційне представництво не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

11.4. Для відкриття представництву юридичної особи - нерезидента поточного рахунку типу "Н" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва юридичної особи - нерезидента про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчена нотаріально;

копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.

Якщо представництво юридичної особи - нерезидента використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію представництва юридичної особи - нерезидента у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію представництва юридичної особи - нерезидента у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Представництво юридичної особи-нерезидента, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку.

(пункт 11.4 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236,
 у зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим)

Інформацію про те, що представництво юридичної особи-нерезидента не використовує найману працю і не є платником страхових внесків та/або не є платником податків і зборів (обов'язкових платежів), клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

(абзац одинадцятий пункту 11.4 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

11.5. Для відкриття представництву іноземного банку поточного рахунку типу "Н" до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально;

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

копію свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку в Національному банку України, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.

Якщо представництво іноземного банку використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копії документів, що підтверджують реєстрацію представництва іноземного банку у відповідних органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчені органами, що їх видали, нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку.

Представництво іноземного банку, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку.

(пункт 11.5 доповнено новим абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236,
 у зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим)

Інформацію про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником страхових внесків та/або не є платником податків і зборів (обов'язкових платежів), клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

(абзац дев'ятий пункту 11.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

11.6. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги організація або установа (група управління) до уповноваженого банку подає такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

лист-клопотання організації або установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчену нотаріально;

картку із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально;

а також засвідчені уповноваженим органом державної влади України копію реєстраційної картки програми або проекту та копію свідоцтва про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту.

11.7. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги організація або установа (група управління) відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні до уповноваженого банку подає такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

картку із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально;

лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально;

а також засвідчені визначеним в угоді органом копію документа про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, та копію програми або проекту міжнародної допомоги.

11.8. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України та одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації (юридичної особи - нерезидента), до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту;

дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту;

картка із зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунком, і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.

11.9. На поточний рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням офіційного представництва, представництва юридичної особи - нерезидента, представництва іноземного банку, для виконання організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) статутної діяльності юридичної особи - нерезидента, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, для провадження програм та проектів міжнародної технічної і міжнародної допомоги, а також для проведення доброчинних акцій в Україні можуть бути зараховані такі кошти:

(абзац перший пункту 11.9 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави або юридичної особи - нерезидента;

отримані посольством, консульством за надані консульські послуги, у тому числі і в готівковій формі;

отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків, а також витрат, пов'язаних із страхуванням працівників представництва;

(абзац четвертий пункту 11.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

від нарахованих процентів за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором банківського рахунку);

від продажу на території України майна, що належить представництву (транспортні засоби, комп'ютерна та інша техніка, меблі тощо);

відшкодування суми податку на додану вартість від купівлі представництвом на території України майна для власних потреб у національній валюті;

у сумі невикористаного залишку готівкової національної валюти, що була раніше видана для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі, фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

отримані представництвом банку-нерезидента в Україні з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в національній валюті, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами);

раніше помилково (надмірно) перераховані представництвом з цього рахунку, повернуті суб'єктами господарювання у зв'язку з невиконанням або частковим виконанням ними своїх зобов'язань за договорами, укладеними представництвом щодо оплати видатків, пов'язаних з його утриманням, від юридичних осіб - резидентів, що були раніше перераховані представництвом з цього рахунку на їх користь як благодійні внески. Зазначені кошти зараховуються на рахунок представництва в сумі, що не перевищує раніше перераховану;

(пункт 11.9 доповнено абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перераховані в межах України з власного вкладного (депозитного) рахунку;

(пункт 11.9 доповнено абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

нараховані проценти за залишками коштів на власному вкладному (депозитному) рахунку;

(пункт 11.9 доповнено абзацом тринадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

отримані як благодійна допомога на проведення доброчинних акцій в Україні.

(пункт 11.9 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

11.10. Наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи - нерезидента, представництвом іноземного банку, організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) згідно з кошторисом для:

здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням представництва, організації або установи (у тому числі на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівлі чи приміщення представництва, установи тощо), а також виконання представницьких функцій;

(абзац другий пункту 11.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва, а також життя і здоров'я його працівників;

перерахування офіційним представництвом, представництвом юридичної особи - нерезидента та представництвом банка-нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб - резидентів відповідно до законодавства України;

перерахування коштів на потреби, передбачені статутом міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, та статутом представництва юридичної особи - нерезидента (покриття витрат на території України іммігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях та харчування тощо);

впровадження організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) програм і проектів міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги;

виплати готівкових коштів фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі;

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

(пункт 11.10 доповнено новим абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок.

(пункт 11.10 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий
 уважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим)

Кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи - нерезидента, представництвом іноземного банку, організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) для проведення доброчинних акцій в Україні.

(пункт 11.10 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3,
 у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим)

Офіційні представництва, представництва юридичних осіб - нерезидентів, представництва іноземних банків також можуть використовувати наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою з метою її перерахування на:

(абзац одинадцятий пункту 11.10 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

рахунок відповідного органу іноземної держави або рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якого представляє на території України це представництво (перерахування здійснюються також у разі припинення діяльності представництва на території України, що підтверджується відповідними документами);

власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів на оплату праці працівників-нерезидентів, на відрядження згідно з кошторисом.

11.11. На поточний рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, можуть бути зараховані такі кошти:

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з рахунку в іноземній валюті;

отримані від відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

від нарахованих процентів за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором банківського рахунку);

від продажу на території України майна, що належить військовій частині;

раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;

(пункт 11.11 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перераховані в межах України з власного вкладного (депозитного) рахунку;

(пункт 11.11 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

нараховані проценти за залишками коштів на власному вкладному (депозитному) рахунку.

(пункт 11.11 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

11.12. Наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, згідно з кошторисом для:

здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (у тому числі на оплату праці, витрат на відрядження, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівель та приміщень військової частини);

страхування в Україні майна та транспортних засобів військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, а також життя і здоров'я військовослужбовців;

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок.

(пункт 11.12 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

У разі помилкового (надмірного) зарахування на цей рахунок коштів вони повертаються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману.

(пункт 11.12 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом шостим)

Наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" також можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, для купівлі на міжбанківському валютному ринку України російських рублів з метою їх перерахування на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з яких було здійснено фінансування військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами).

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.