Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки органів державної податкової служби » Права та обов’язки органів дпс

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуІ. У яких випадках органи ДПС мають право звернутися до платника податків із письмовим запитом (за якою адресою) про подання інформації та яке визначення податкової адреси платника податків?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; 3) в інших випадках, визначених Податковим Кодексом України. Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Податковою адресою підприємства, переданого у довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника.

Читати далі »

ІІ. У яких випадках органи ДПС мають право звернутися до платника податків із письмовим запитом (за якою адресою) про подання інформації та яке визначення податкової адреси платника податків?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України. Згідно із п.45.1 ст.45 ПКУ платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків...

Читати далі »

Чи мають право органи ДПС запрошувати платників податків для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків і зборів та надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Органи державної податкової служби мають право: запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів.

Читати далі »

Які є контролюючі органи та органи стягнення?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Контролюючими органами є: органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 пункту 41 Податкового кодексу України, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби; митні органи - щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони. Органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень.

Читати далі »

Які обов’язки посадових осіб контролюючих органів?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Посадові особи контролюючих органів зобов’язані: дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з ПКУ та іншими законами України, іншими нормативними актами; забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій; забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень; не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій; коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм ПКУ та інших законів, не принижувати їх честі та гідності; не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи; надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

Читати далі »

В який термін і у який спосіб орган ДПС має повідомити СГ про зміну чи скасування раніше наданої податкової консультації ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Податковим кодексом України не передбачено повноважень органів державної податкової служби щодо повідомлення платника податків про зміну чи скасування раніше наданої податкової консультації.

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 І. Які права мають посадові особи органів ДПС?

25.08.2011

Права посадових осіб органів державної податкової служби визначено підпунктами 20.1.1-20.1.11, 20.1.23-20.1.26, 20.1.29-20.1.31 статті 20 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 ІІ. Які права мають посадові особи органів ДПС?

25.08.2011

Діє до 07.05.2011 Повна: (посаток див.І) під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій первинних документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою), які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дот...

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 ІІІ. Які права мають посадові особи органів ДПС?

25.08.2011

Діє до 07.05.2011 Повна: (початок див.І-ІІ) одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків від платників податків, а також Національного банку України та його установ...

Читати далі »

І. Які права мають голови ДПА і начальники ДПІ та їх заступники?

25.08.2011

Права голів державних податкових адміністрацій і начальників державних податкових інспекцій та їх заступників визначено підпунктами 20.1.12-20.1.22, 20.1.27-20.1.28, 20.1.32-20.1.40 статті 20 Податкового кодексу України надаються.

Читати далі »

ІІ. Які права мають голови ДПА і начальники ДПІ та їх заступники?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу в порядку, передбаченому законом (пп.20.1.32 ст.20 ПКУ); застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним органам державн...

Читати далі »

Чи може інформація стосовно платників податків ФО або ЮО надаватися працівниками органів ДПС третім особам?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Органи державної податкової служби згідно з чинним законодавством можуть надавати інформацію про платників податків третім особам лише у межах та у спосіб, передбачений Законом України "Про інформацію".

Читати далі »

Чи правомірне доведення посадовою особою органу ДПС до платників податку показників податкового навантаження при прийнятті податкових декларацій (розрахунків)?

25.08.2011

Посадовим особам органу ДПС забороняється висувати до платників податків будь-які вимоги щодо зміни показників податкових декларацій (розрахунків), зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо.

Читати далі »

Чи має право орган ДПС зменшити витрати СГ якщо при проведенні перевірки були виявлені документи про взаємовідносини одного СГ з іншим СГ, який має ознаки фіктивності, здійснення сумнівних фінансово-господарських операцій та укладання нікчемних правочинів

25.08.2011

Для отримання вмотивованої відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України

Читати далі »

Чи мають право працівники органів ДПС за письмовим зверненням СГ надати оригінали (копії) податкових повідомлень-рішень або податкових вимог, актів камеральних перевірок, листів або інших документів, які були надіслані СГ та вважаються врученими (42.2, 58

25.08.2011

Органи ДПС за письмовим зверненням суб’єкта господарювання мають право надати копії податкових повідомлень-рішень або податкових вимог, актів камеральних перевірок, листів або інших документів, які були надіслані суб’єкту господарювання та вважаються врученими. Оригінали раніше вручених платнику податків документів не надаються.

Читати далі »

Чи мають право працівники органів ДПС при проведенні перевірки, вимагати від ФОП або ЮО, надати від установ банків інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, яка надається банками за відповідну плату?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І Які права мають посадові особи органів ДПС?

25.08.2011

Права посадових осіб органів державної податкової служби визначено підпунктами 20.1.1-20.1.11, 20.1.23-20.1.26, 20.1.29-20.1.31 статті 20 Податкового кодексу України.

Читати далі »

ІІ Які права мають посадові особи органів ДПС?

25.08.2011

Повна: під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій первинних документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою), які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи...

Читати далі »

ІІІ Які права мають посадові особи органів ДПС?

25.08.2011

Повна: одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків від платників податків, а також Національного банку України та його установ - про суми доходів, виплачених фізич...

Читати далі »

Чи мають право працівники органів ДПС одночасно здійснювати декілька видів перевірок СГ(планова виїзна та позапланова виїзна тощо)?

25.08.2011

Так, мають.

Читати далі »