Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки органів державної податкової служби » Умови допуску до перевірок

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуІ Які строки проведення виїзних (невиїзних) планових та позапланових перевірок?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Тривалість документальної планової перевірки, не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - 10 робочих днів, інших платників податків - 20 робочих днів. Продовження строків проведення документальної планової перевірки, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків – не більш як на 10 робочих днів. Тривалість документальної позапланової перевірки (крім перевірок відшкодування ПДВ понад 100 тис.грн), не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, інших платників податків – 10 робочих днів. Продовження строків проведення документальної позапланової перевірки, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – не більш як на 5 робочих днів.

Читати далі »

ІІ Які строки проведення виїзних (невиїзних) планових та позапланових перевірок?

25.08.2011

Повна: Отже, тривалість документальної планової перевірки, не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - 10 робочих днів, інших платників податків - 20 робочих днів. Продовження строків проведення документальної планової перевірки,...

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 Які перевірки мають право проводити органи ДПС?

25.08.2011

Органи ДПС мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Читати далі »

І.Які умови та порядок допуску посадових осіб органів ДПС до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Посадові особи органу ДПС вправі приступити до проведення документальної виїзної перевірки за наявності підстав для її проведення, визначених Податковим кодексом України та за умови пред'явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу ДПС, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Непред’явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам направлення на проведення перевірки або пред’явлення направлення, оформленого з порушенням є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу ДПС до проведення документальної виїзної перевірки.

Читати далі »

ІІ.Які умови та порядок допуску посадових осіб органів ДПС до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок?

25.08.2011

Повна: (Початок див.І) У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників) у допуску посадових (службових) осіб органу ДПС до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови (п.81.2 ст.82 ПКУ). Згідно із п.81.3 ст.83 ПКУ під...

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 Чи передбачено ПКУ обмеження або мораторій на проведення перевірок?

25.08.2011

Застосування мораторію на проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VII не передбачено. Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.

Читати далі »

Який порядок, підстави та терміни продовження та зупинення розпочатої перевірки працівниками органів ДПС?

25.08.2011

Продовження строків проведення перевірок та зупинення розпочатої перевірки працівниками органів ДПС здійснюється за рішенням керівника податкового органу. Терміни продовження перевірки залежать від виду перевірки та категорії платника податків, встановленої ст.82 Податкового кодексу України.

Читати далі »

I Який порядок та підстави проведення зустрічних звірок (п.73.5)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Зустрічні звірки проводяться в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1232 "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок". У разі якщо під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань, то зазначені обставини є підставою для проведення зустрічної звірки.

Читати далі »

II Який порядок та підстави проведення зустрічних звірок (п.73.5)?

25.08.2011

Повна: За результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка, яка підписується суб'єктом господарювання (законним чи уповноваженим представником) і посадовими особами органу державної податкової служби та особисто вручається суб'єкту господарювання або його законному чи уповноваженому...

Читати далі »

Як визначається періодичність включення до плану – графіка та проведення документальних планових перевірок платників податків (ЮО та ФОП)?

25.08.2011

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік. Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом ДПС. При цьому, юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ст.154 Податкового кодексу України, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей. 45, 49, 50, 51, 57 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Чи мають право працівники органів ДПС в ході перевірки платника податків (ЮО або ФОП), вимагати проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (у т. ч. зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки)?

25.08.2011

Працівники органів ДПС мають право вимагати від посадових осіб платників податків (юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців), що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки в присутності посадових осіб податкового органу.

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 І. Які перевірки органів ДПС повинні реєструватися у журналі реєстрації перевірок, який ведеться суб'єктами підприємницької діяльності?

25.08.2011

В Журналі реєстрації перевірок, який ведеться суб'єктами підприємницької діяльності, реєструються перевірки, які проводяться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності та перевірки, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника (документальні планові, позапланові виїзні перевірки та фактичні перевірки).

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 ІІ. Які перевірки органів ДПС повинні реєструватися у журналі реєстрації перевірок, який ведеться суб'єктами підприємницької діяльності?

25.08.2011

Діє до 07.05.2011 Повна: (початок див.І) Форма та порядок ведення журналу встановлена наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 10.08.98 №18 „Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими орга...

Читати далі »

Чи повинні працівники органу ДПС при проведенні інвентаризації під час перевірки: мати направлення на проведення інвентаризації, проводити її самостійно у присутності осіб, надавати СГ копію інвентаризаційної відомості тощо?

25.08.2011

Органи ДПС при проведенні інвентаризації не повинні мати направлення на проведення інвентаризації, оскільки інвентаризація проводиться в ході перевірки. Приписи Податкового кодексу України та Інструкції не містять вимоги щодо включення працівника органу ДПС до складу інвентаризаційних комісій, однак Державна податкова служба України вважає, що інвентаризація, яка проводиться за ініціативою уповноваженого представника органу ДПС, має проводитися у присутності осіб, що ініціювали інвентаризацію. Відповідно органи ДПС не можуть надавати копію інвентаризаційної відомості, оскільки вони не проводять інвентаризацію.

Читати далі »

Яка призначається перевірка працівниками органів ДПС та який її порядок проведення, у разі несвоєчасної сплати податкових (грошових) зобов’язань СГ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

І Чи передбачено ПКУ обмеження або мораторій на проведення перевірок?

25.08.2011

Застосування мораторію на проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок Податковим кодексом України не передбачено. Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.

Читати далі »

ІІ Чи передбачено ПКУ обмеження або мораторій на проведення перевірок?

25.08.2011

Повна: Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами (п.77....

Читати далі »

І. При проведенні яких видів перевірок органом ДПС надаються платнику податків письмові повідомлення із зазначенням дати початку проведення перевірки?

25.08.2011

Податковим кодексом України передбачено надання платнику податків письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення перевірки лише у разі проведення документальної планової перевірки (виїзної або невиїзної) та документальної позапланової невиїзної перевірки. Також у письмовому повідомленні зазначається місце проведення документальної позапланової невиїзної перевірки. Письмові повідомлення про проведення документальної планової перевірки орган ДПС надає платнику податків не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення документальної планової перевірки із врученням під розписку або надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Письмове повідомлення про проведення документальної невиїзної перевірки орган ДПС надсилає платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручає йому чи його уповноваженому представнику під розписку.

Читати далі »

ІІ. При проведенні яких видів перевірок органом ДПС надаються платнику податків письмові повідомлення із зазначенням дати початку проведення перевірки?

25.08.2011

Повна: (Початок див.І) Враховуючи вищенаведене, ПКУ передбачено надання платнику податків письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення перевірки лише у разі проведення документальної планової перевірки (виїзної або невиїзної) та документальної позапланової невиїзної перевірки....

Читати далі »

Які перевірки мають право проводити органи ДПС?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Який порядок виписки та ознайомлення платника податків із направленням на проведення документальних виїзних (планових, позапланових) та фактичних перевірок?

25.08.2011

Направлення на проведення документальної виїзної перевірки або фактичної перевірки підписується керівником органу ДПС або його заступником та скріплюється печаткою органу ДПС. У направленні на проведення документальної виїзної або фактичної перевірки зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Посадовою особою органу ДПС, яка проводитиме перевірку перед початком перевірки пред'являється направлення для ознайомлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) і такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

Читати далі »

ІІ. Який порядок виписки та ознайомлення платника податків із направленням на проведення документальних виїзних (планових, позапланових) та фактичних перевірок?

25.08.2011

Повна: (Початок див.І) Згідно із п.81.3 ст.81 ПКУ під час проведення перевірок посадові (службові) особи органів державної служби повинні діяти у межах повноважень, визначених цим Кодексом. Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи - платники податків під час перевірк...

Читати далі »

Які перевірки органів ДПС повинні реєструватися у журналі реєстрації перевірок СГ такий порядок його ведення?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »