Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки органів державної податкової служби » Фактичні перевірки

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуI Який порядок оформлення результатів фактичної перевірки (ст.86)?

25.08.2011

Акт (довідка) про результати фактичних перевірок, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів ДПС, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) про результати зазначених перевірок підписується особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності). У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом 5 робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом ДПС протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку ПКУ. Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником органу ДПС (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення. Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом 3 робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Читати далі »

II Який порядок оформлення результатів фактичної перевірки (ст.86)?

25.08.2011

Повна: У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення (акт перевірки) через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення (акт перевірки), незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платн...

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 І Який порядок проведення фактичної перевірки (ст.80)?

25.08.2011

Фактична перевірка здійснюється органом ДПС щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). Перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій, посадовими особами органів ДПС може бути проведена контрольна розрахункова операція. Посадові особи органу ДПС вправі приступити до проведення фактичної перевірки за умови пред'явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу ДПС, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (ПІБ фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу ДПС або його заступника, що скріплений печаткою органу ДПС.

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 ІІ Який порядок проведення фактичної перевірки (ст.80)?

25.08.2011

Діє до 07.05.2011 Повна: Згідно із п.80.5. ст.80 ПКУ, допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення фактичної перевірки здійснюється згідно із ст.81 ПКУ. А саме, посадові особи органу ДПС вправі приступити до проведення фактичної перевірки, яка проводиться з підстав, визначених ци...

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 Які підстави для проведення фактичної перевірки (ст.80)?

25.08.2011

Діє до 07.05.2011 Повна та коротка відповіді ідентичні: Відповідно до пп.75.1.3 ст.75 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ (далі – ПКУ), фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарськ...

Читати далі »

Які встановлено строки проведення фактичної перевірки (ст.82)?

25.08.2011

Повна та коротка відповідь ідентичні: Відповідно до п.82.3 ст.82 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ (далі – ПКУ), тривалість перевірок, визначених статтею 80 ПКУ ( фактичних перевірок), не повинна перевищувати 10 діб. Продовження строку таких перевірок здійснюється за ріш...

Читати далі »

Яким нормативним документом затверджено форму акта фактичної перевірки?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Акт про результати проведення фактичної перевірки повинен відповідати вимогам ст.86 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Чи мають право працівники органів ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, при проведенні фактичної перевірки залучати працівників інших ОДПС?

25.08.2011

До проведення фактичної перевірки, за наявності підстав для її проведення, викладених у пункті 80.2 статті 80 Кодексу, платника податків, який перебуває на обліку в певному органі ДПС, можуть залучатися працівники інших органів ДПС за рішенням відповідного керівника органу ДПС, яке з урахуванням вимог Кодексу оформлюється наказом.

Читати далі »

Який порядок організації фактичної перевірки СГ органами ДПС, який має філії (відокремлені підрозділи) або інші об’єкти, де провадиться діяльність та які розташовані поза межами його державної реєстрації, зазначеної у свідоцтві про державну реєстрацію, та

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

ІЧи мають право контролюючі органи здійснювати перевірку порядку застосування РРО, проведения готівкових розрахунків за період, який був перевірений і застосовувати фінансові санкції за ті самі порушення?

25.08.2011

При здійсненні перевірок з питань порядку застосування РРО, проведення готівкових розрахунків працівники органів ДПС мають право перевіряти періоди, які вже були перевірені за наявності законодавчо визначених підстав для такої перевірки. При цьому, якщо за порушення, які були виявлені працівниками органів ДПС під час проведення перевірок раніше були вже накладені штрафи, то повторне накладання штрафів за таке саме порушення за той період чинним законодавством не передбачено, тобто суб’єкт господарювання не може бути притягнутий до відповідальності за одне і те саме порушення двічі.

Читати далі »

ІІ Чи мають право контролюючі органи здійснювати перевірку порядку застосування РРО, проведения готівкових розрахунків за період, який був перевірений і застосовувати фінансові санкції за ті самі порушення?

25.08.2011

Продовження (початок див. част.І) Згідно з п.80.3 ст.80 ПКУ фактична перевірка, що здійснюється за наявності обставини, визначеної у пункті 80.2.6, може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства з питань, визначених у пункті 75.1.3, одноразово протягом 12 місяців з дати ...

Читати далі »

Які підстави для проведення фактичної перевірки (ст.80)?

25.08.2011

Відповідно до підпункту 75.1.3 пункту 75.1 ст.75 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами (далі – Кодекс), фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів ...

Читати далі »

Який порядок проведення фактичної перевірки (ст.80)?

25.08.2011

Відповідно до підпункту 75.1.3 пункту 75.1 ст.75 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами (далі – Кодекс), фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів ...

Читати далі »