Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки органів державної податкової служби » Оформлення результатів перевірок

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуІ.Який порядок надання платниками податків документів (копій) для проведення перевірки?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Надання платниками податків документів визначено ст.85 Податкового кодексу України. Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів ДПС у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов'язані з ним. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки. При проведенні перевірок посадові особи органу ДПС мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Читати далі »

І.Який порядок оформлення результатів документальної невиїзної перевірки (акт, довідка, зауваження, заперечення, повідомлення –рішення)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Результати перевірок оформлюються у формі акта або довідки у двох примірниках, які підписуються посадовими особами органу ДПС та реєструються в органі ДПС протягом 5 робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів). Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом 5 робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом ДПС протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь. Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом 3 робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Читати далі »

Чи має право орган ДПС при проведенні документальної перевірки платника податків та ненаданні ним документів (т.ч. коли документи знаходяться у опечатаному приміщенні на підставі рішення суду), що підтверджують показники, відображені у податковій звітност

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 У разі якщо до закінчення перевірки платник податків не надає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності. Протягом трьох робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні. У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів.

Читати далі »

І. Який порядок оформлення результатів документальної виїзної перевірки (акт, довідка, зауваження, заперечення, повідомлення –рішення)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Результати документальних виїзних перевірок оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу ДПС та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника Акт (довідка) документальної виїзної перевірки, (планової/позапланової), складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу ДПС, які проводили перевірку, та реєструється в органі ДПС протягом 5 робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів). У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом 5 робочих днів з дня отримання акта (довідки). Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом 3 робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Читати далі »

ІІ. Який порядок оформлення результатів документальної виїзної перевірки (акт, довідка, зауваження, заперечення, повідомлення –рішення)?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням та...

Читати далі »

Який порядок подання платником податків заперечень до акту перевірки (камеральної, документальної позапланової, документальної планової), у разі незгоди із висновками чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки (п.86.7)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Порядок подання платником податків заперечень до акту перевірки (камеральної, документальної позапланової, документальної планової), у разі незгоди із висновками чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки передбачено ст.86.7 Податкового кодексу України.

Читати далі »

І.Який порядок оформлення акту документальної (планової, позапланової ) перевірки (у т.ч. чи відображається у його висновку розрахунок фінансових санкцій або пені)?

25.08.2011

Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства затверджено наказом ДПА України від 22.12.2010 №984. В акті документальної перевірки відображаються всі виявлені порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, проте в акті не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій за встановлені порушення та пені.

Читати далі »

ІІ.Який порядок оформлення акту документальної (планової, позапланової ) перевірки (у т.ч. чи відображається у його висновку розрахунок фінансових санкцій або пені)?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) •Інформація про попередню документальну планову перевірку (документальну позапланову перевірку з усіх питань) із зазначенням найменування органу ДПС, що проводив перевірку, дати та номера акта перевірки, періоду перевірки (установлені порушення та вжиті заходи щодо усунення...

Читати далі »

ІІ.Який порядок надання платниками податків документів (копій) для проведення перевірки?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, складеного посадовими (службовими) особами органу ДПС, вручається під підпис платнику податків або його законному представнику. Якщо платник податків або його законний представник відмовляється від засвідчення опи...

Читати далі »

ІІ.Який порядок оформлення результатів документальної невиїзної перевірки (акт, довідка, зауваження, заперечення, повідомлення –рішення)?

25.08.2011

Повна: (початок див.І) Відповідно до п.86.7 ст.86 ПКУ, у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (д...

Читати далі »

І Чи має право орган ДПС –ініціатор, вимагати пояснення та документи (письмово, усно) для проведення зустрічної звірки від СГ, який знаходиться на обліку в іншому органі ДПС?

25.08.2011

Орган ДПС-ініціатор має право звернутися до суб’єкта господарювання, який знаходиться на обліку в іншому органі ДПС, із письмовим запитом про надання інформації та її документального підтвердження для проведення зустрічної звірки даних суб’єкта господарювання щодо платника податків, у разі якщо такий суб’єкт господарювання знаходиться в межах одного населеного пункту із органом ДПС-ініціатором.

Читати далі »

ІІ Чи має право орган ДПС –ініціатор, вимагати пояснення та документи (письмово, усно) для проведення зустрічної звірки від СГ, який знаходиться на обліку в іншому органі ДПС?

25.08.2011

Повна: Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження ві...

Читати далі »

Які дії працівників органу ДПС у випадку, якщо за результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка у якій встановлено порушення(чи призначається перевірка, чи складається повідомлення рішення та яким органом ДПС)?

25.08.2011

Якщо результати зустрічної звірки надходять під час проведення перевірки, то вони долучаються до матеріалів перевірки і в цілому по результатах перевірки приймається рішення керівником органу ДПС. Якщо результати зустрічної звірки надходять після проведення перевірки, то здійснюються заходи щодо проведення документальної позапланової перевірки такого платника податків.

Читати далі »

Чи мають право органи ДПС при проведенні перевірок вилучати у СГ завірені копії первинних документів, як додаток до акту перевірки?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Яким нормативним документом затверджено форму акта документальної перевірки та порядок оформлення результатів перевірки для ЮО та ФОП?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

У яких випадках при перевірці складається та підписується "Довідка з окремих питань", в якій зазначається де яки податки та збори (державне мито, транспортний збір, ПДФО, тощо, а саме чи виплачується зарплата працівникам, який транспорт має СГ, чи своєчас

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який порядок направлення СГ акту (актів) камеральної перевірки поштою (як підписується примірник органу ДПС) пп.86.2?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Яким документом затверджено форму акту документальної перевірки ФОП?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »