Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Архів бланків »

Комплект бухгалтерських бланків (Україна). Комплект бухгалтерских бланков (Украина). The complete set of accounting forms (Ukraine). ARCHIVE of FORMS (.zip)

Надрукувати документ
18.05.2010

Комплект бухгалтерських бланків

(Після назви бланку вказано дату затвердження останніх змін до бланку)

1.     Фінансова звітність

Бланк форми № 1 фінансової звітності "Баланс"  25.09.09

Бланк форми № 2 фінансової звітності "Звіт про фінансові результати" 25.09.09

Бланк форми № 3 фінансової звітності "Звіт про рух грошових коштів" 25.09.09

Бланк форми № 4 фінансової звітності "Звіт про власний капітал" 25.09.09

Бланк форми № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" 25.09.09

Бланк форми № 6 "Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" 25.09.09

Бланк форми фінансової звітності 1-м, 2-м "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" 25.09.09

Бланк форми фінансової звітності 1-м, 2-м "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" з вписуваними рядками 12.11.09

Бланк форми № 1-м (скороченої) "Баланс селянського (фермерського) господарства" 02.07.01

 

2.      Податкова звітність

2.1    Податок на прибуток

Декларація з податку на прибуток підприємства 05.07.07

Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика 03.04.07

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок 05.07.07

2.2    Податок на додану вартість

Податкова декларація з податку на додану вартість (загальна) 28.04.09

Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Додаток 1 до декларації) 28.04.09

Довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість) 28.04.09

Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Додаток 3 до декларації) 28.04.09

Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Додаток 4 до декларації) 28.04.09

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до декларації) 28.04.09

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (Додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість) 28.04.09

Податкова накладна  29.07.05

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2 до податкової накладної)  29.07.05

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних  26.10.09

2.3    Податок з доходів фізичних осіб

Декларація про доходи фізичної особи (Word) 01.03.04

Декларація про доходи фізичної особи (pdf) - форма з полями для заповнення та друку 01.03.04

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) 29.09.03

Книга обліку доходів, одержаних платником податку з доходів фізичних осіб 28.04.2000

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт  19.09.03

2.4     Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)

Податковий  розрахунок податку з реклами 24.12.03

Податковий  розрахунок  комунального податку 20.03.06

Податковий розрахунок ринкового збору 24.12.03

Податковий розрахунок збору за право використання місцевої символіки 24.12.03

Податковий розрахунок збору за проведення гастрольних заходів 24.12.03

2.5     Земельний податок

Податковий розрахунок земельного податку  16.02.04

Відомості про наявність документів на землю (Додаток 1)

Звіт про пільги на земельний податок (Додаток 2)

Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (Додаток 3)

Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку (Додаток 4)

Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку (Додаток 5)

Розрахунок земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (Додаток 6)

2.6     Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів  17.09.01

Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах 17.09.01

2.7    Ресурсні платежі

Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 23.01.02

Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України  25.04.05

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища 03.04.08

Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів 24.12.99

Форми податкових розрахунків:

- збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв  23.12.08

- збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики   23.12.08

- збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових, службово-допоміжного і буксирного флотів) 23.12.08

 

3.    Статистична звітність

Звіт про основні показники діяльності підприємства. Форма № 1-підприємництво (річна) 06.08.09

Звіт про основні показники діяльності підприємства. Форма № 1-підприємництво (коротка) (річна) 06.08.09

Звіт про основні показники діяльності підприємства Форма №1-підприємництво (квартальна)  06.08.09

Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за 200_ рік (Форма N 11-ОЗ (річна))  30.07.09

Звіт про обсяги реалізованих послуг Форма №1-послуги (місячна)  10.07.09

Звіт про обсяги реалізованих послуг Форма №1-послуги (річна)  10.07.09

Звіт з праці Форма N1-ПВ (квартальна) 03.08.09

Звіт з праці Форма N1-ПВ (місячна)  03.08.09

Звіт про товарооборот Форма N1-торг (місячна)  20.07.09

Звіт про діяльність туристичної організації Форма N 1-ТУР(к)  04.03.98

Звіт про діяльність туристичної організації. Форма N 1-ТУР  04.03.98

Звіт про наявність вакансій. Форма № 3-ПН (подається при наявності вакансій)  19.12.05

Звіт про заплановане вивільнення працівників. Форма № 4-ПН (план)  19.12.05

Звіт про фактичне вивільнення працівників. Форма № 4-ПН (факт)  (подається в 10-денний строк після вивільнення працівників)  19.12.05

Звіт про прийнятих працівників Форма N 5-ПН (складається щодекадно)  19.12.05

Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання Форма N6-ПВ (річна)  03.08.09

Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари (Типова форма № 1-ВТ)  07.07.08

Капітальні інвестиції (Форма № 2-інвестиції (квартальна)  30.07.09

Капітальні інвестиції (Форма № 2-інвестиції (річна)   30.07.09

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (Форма № 3-торг (квартальна))   20.07.09 

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (Форма № 31-авто (квартальна)  13.07.09

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (Форма № 51-пас(тижнева)(раз на півроку)   13.07.09

 

4.     Спрощена система оподаткування (єдиний податок)

Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку  16.02.04

Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи) 16.02.04

Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою 20.04.05

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок  20.04.05

Заява про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку (суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи)  12.10.99

 

5.     Первинні документи

Наказ про відрядження

Посвідчення про відрядження (.pdf) (бланк з полями для заповнення, збереження та друку)

Посвідчення про відрядження (.doc)

Журнал реєстрації посвідчень про відрядження

Довіреність

Накладна

Акт про результати інвентаризації наявних коштів

Претензія до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу

Претензія про оплату вартості бракованої продукції (товарів)

Претензія про оплату вартості неякісної продукції (товарів), штрафу та збитків

Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

Платіжне доручення у форматах xls та pdf

Шаблон з формулами для заповнення платіжного доручення даними зі списку (бази даних).

5.1     Первинна облікова документація зі статистики праці

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (Типова форма № П-1)  05.12.08

Наказ (розпорядження) про надання відпустки (Типова форма № П-3)  05.12.08

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)  (Типова форма № П-4) 05.12.08

Табель обліку використання робочого часу (Типова форма № П-5) 05.12.08

Розрахунково-платіжна відомість працівника (Типова форма № П-6) 05.12.08

Розрахунково-платіжна відомість (зведена) (Типова форма № П-7) 05.12.08

Особова картка працівника (Типова форма № П-2)  (Нова!)  25.12.09

 

6.        Звітність до фондів

6.1   Пенсійний фонд

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України. Додаток 4   05.11.2009

Звіт про суми нарахованого доходу застрахових осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України. Додаток 5   05.11.2009

Звіт про суми страхових внесків, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України. Додаток 6   05.11.2009

Звіт про осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, до органів Пенсійного фонду України. Додаток 7    05.11.2009

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно) (Додаток 33)  19.12.03

Розрахунок авансових сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (Додаток 24)  19.12.03

6.2   Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (Ф4-ФСС з ТВП)   19.01.09

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів (Ф14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП))  19.01.09

Журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів (Форма 13-ФСС з ТВП)  25.02.09

Протокол засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого)  23.06.08

6.3   Фонд соціального страхування на випадок безробіття

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  06.02.09

6.4   Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України   12.07.07

Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (річна)   12.07.07

6.5      Фонд соціального захисту інвалідів

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів. Форма N 10-ПІ (річна, поштова)   10.02.07

Список працюючих інвалідів - штатних працівників, які мали інвалідність та були зайняті на підприємстві (зразок)  (форма не затверджена нормативним актом)

 

7.     Валютне регулювання

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами   25.12.95

Довідка про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами    25.12.95

 

8.     Державна реєстрація

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. Форма N 3     20.04.07

Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу. Форма N 6-підтвердження     20.04.07

 

9.     Державний пробірний нагляд

Звіт про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Форма N 1-ДМ-ДК (квартальна)   07.07.2008

 

10.   Аудиторська діяльність

Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги (форма № 1-аудит)   28.01.10

 

 

Завантажити

 

 

 

 


[на головну]

Коментарі (3)

 • Xakerische

  09.04.2011, 11:11

  Спасибо, что остались доступными некоторые старые бланки.

  На файлообменнике доступен Комплект бланков по состоянию на март 2011 года, в котором все вышеуказанные бланки в обновленной, актуальной форме. Кого интересует, можно скачать по следующей ссылке: http://upload.com.ua/get/902503789/ZVITNISTb_2011_240311.rar
  Спешите скачать, так как долго такие файлы в сети не лежат.

 • antres

  09.10.2010, 00:09

  Спасибо огромное! очень пригодилось!

 • ksena_1979

  05.10.2010, 14:25

  Дуже дякую за комплект, допомагає в роботі

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.