Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки органів державної податкової служби » Інші питання

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуНа які збори (плату, внески) поширюється норма п.2 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Збори (плата, внески), на які поширюється норма п.2 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, це: 1. Частина чистого прибутку (доходу); 2. Плата за використання інших природних ресурсів; 3. Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження; 4. Кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що імітуються державою, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки; 5. Державне мито.

Читати далі »

Якщо норми законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування, яка використовується сума?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу ІV Податкового кодексу України для відповідного року.

Читати далі »

У який термін платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані надати пояснення та документальні підтвердження на письмовий запит органу ДПС?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу ДПС, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, за винятком тих платники податків які зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу ДПС, та її документальне підтвердження протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту з таких обставин: якщо за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної.

Читати далі »

В якому порядку та форматі мають надавати для перевірки документи в електронному вигляді великі платники податків (85.2)?

25.08.2011

Питання щодо порядку та формату надання великими платниками податків при проведенні перевірки в електронному вигляді копій документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єкта оподаткування, первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової з...

Читати далі »

Хто та яким чином визначає, чи мають документи, які передаються в ході перевірки, комерційну таємницю або є конфіденційними (85.3)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Фізична або юридична особа – власник інформації, що знаходиться в ії володінні, користуванні або розпорядженні на законних підставах, має право на власний розсуд віднести зазначену інформацію до конфіденційної або комерційної таємниці та встановити режим її використання, поширення.

Читати далі »

І Який порядок направлення вручення податкових повідомлень - рішень та за якою адресою вони направляються суб’єкту господарюванню?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Податкові повідомлення - рішення, адресовані органом ДПС платнику податків надсилаються за: •податковою адресою платника податків - фізичної особи - місцем її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі ДПС; •податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) - місцезнаходженням такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Читати далі »

ІІ Який порядок направлення вручення податкових повідомлень - рішень та за якою адресою вони направляються суб’єкту господарюванню?

25.08.2011

Повна: Згідно із ст. 45 ПКУ, податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходж...

Читати далі »

І Який порядок направлення запиту про подання інформації органам ДПС та який термін надання відповіді на такий запит (п.73.3)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Органи ДПС мають право звернутися до суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи ДПС функцій, завдань, та документального підтвердження такої інформації. В окремих випадках зазначений запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису органу ДПС. У запиті зазначаються посилання на норми закону, відповідно до яких орган ДПС має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують. Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу ДПС, та її документальне підтвердження протягом 1 місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом) У разі коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, платник податків зобов'язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу ДПС протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту. Відповіді на запити щодо надання податкової інформації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування надаються протягом 1 місяця, якщо інше не передбачено законом.

Читати далі »

ІІ Який порядок направлення запиту про подання інформації органам ДПС та який термін надання відповіді на такий запит (п.73.3)?

25.08.2011

Повна: ... Порядок періодичного подання інформації органам ДПС та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року №1245 (далі – Порядок). Відповідно до п.1 Порядку, податкова інформація - сукупність відомостей і...

Читати далі »

Яка передбачена відповідальність до посадових осіб органів ДПС у разі виявлення порушень за результатами службового розслідування, щодо неправомірних дій по проведенню арешту майна (п.94.11)?

25.08.2011

За матеріалами службового розслідування особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, у разі доведення її вини, може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності згідно Закону України „Про державну службу", законодавства про працю України та кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним законодавством України.

Читати далі »

І Яка передбачена відповідальність до посадових осіб органів ДПС якщо після отримання заяви про відмову у прийнятті звітності, та за результатами службового розслідування було виявлено що у СГ без наявних на то підстав не прийнято податкову звітність (ст.

25.08.2011

Платник податків, зокрема, має право оскаржити рішення працівників органу ДПС про відмову у прийнятті звітності у адміністративному або судовому порядку. У разі якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено факт неправомірної відмови органом ДПС (посадовою особою) у прийнятті податкової звітності, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання органом ДПС. За невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює застосовуються заходи дисциплінарного стягнення (впливу).

Читати далі »

ІІ Яка передбачена відповідальність до посадових осіб органів ДПС якщо після отримання заяви про відмову у прийнятті звітності, та за результатами службового розслідування було виявлено що у СГ без наявних на то підстав не прийнято податкову звітність (ст

25.08.2011

Повна: До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу: попередження про неповну службову відповідність; затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу по...

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 Які документи мають перевіряти працівники органів ДПС під час проведення перевірок (в т.ч. сертифікати якості, ліценції, дозвільні документи тощо)?

25.08.2011

При проведенні перевірок платників податків, працівники органів ДПС мають право перевіряти свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності; ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону; торгові патенти; дозвільні документи; сертифікати якості на товар; документи щодо реєстрації торговельного знака або торговельної марки на товари, що реалізуються; накладні; документи бухгалтерського обліку, первинні документи тощо.

Читати далі »

Чи переносяться терміни проведення документальної планової, позапланової та фактичної перевірки у зв’язку із хворобою, відпусткою або відрядженням посадових осіб СГ?

25.08.2011

Ні, не переносяться.

Читати далі »

Який порядок та терміни надання СГ документів до органу ДПС, які були відсутніми під час проведення перевірки, незалежно від причин такого ненадання (п.44.6, п.44.7)?

25.08.2011

Порядок та терміни надання суб’єктом господарювання документів до органу ДПС, які були відсутніми під час проведення перевірки, незалежно від причин такого ненадання, передбачено п.44.6 та п.44.7 ст.44 Податкового кодексу України.

Читати далі »

І. У яких випадках орган ДПС має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ платника

25.08.2011

Орган ДПС зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених Податковим кодексом України або іншим законодавством, якщо: платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію; дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках; згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган; рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків; дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом. При цьому, відповідно до статті 123 Податкового кодексу України застосовуються штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання.

Читати далі »

ІІ. У яких випадках орган ДПС має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ платник

25.08.2011

Повна: (початок див.І) дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб таким...

Читати далі »

Яким документом передбачено порядок та форма запрошення платника податків до органу ДПІ, яка посадова особа ДПІ його повинна підписати?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який порядок проведення позапланових перевірок діяльності СГ у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового (САТ ДПА)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Які підстави для проведення перевірок діяльності СГ у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового (САТ ДПА)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який порядок прийняття рішень за результатами перевірки СГ у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів із використанням спирту етилового (САТ ДПА)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Чи є порушення законодавства про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, порушенням - у розумінні ПКУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який саме термін надання інформації СГ, зазначеної у запиті органу ДПС, та її документального підтвердження (місяць з дня, що настає за днем надходження запиту,це - 30 чи 31 день)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Чи мають право працівники органів ДПС здійснювати перевірки СГ щодо наявності ліцензійного комп’ютерного програмного забезпечення та яка передбачена за це відповідальність?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який порядок (у т.ч. у яких випадках) проведення перевірки або перепровірки СГ контролюючим органом вищого рівня?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який порядок проведення експертизи під час здійснення контролю органами ДПС: за заявою СГ або за рішенням керівника органу ДПС (ст.84)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Чи враховуються в ході проведення перевірки звітні розрахунки (декларації), подані із запізненням, після отримання повідомлення про проведення планової документальної перевірки, але до початку перевірки (або у день початку перевірки)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 030, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »