Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Права та обов’язки органів державної податкової служби » Інші питання »

ІІ Який порядок направлення запиту про подання інформації органам ДПС та який термін надання відповіді на такий запит (п.73.3)?

Надрукувати документ
25.08.2011

Повна: ... Порядок періодичного подання інформації органам ДПС та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року №1245 (далі – Порядок). Відповідно до п.1 Порядку, податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі діяльності і необхідні для реалізації покладених на органи ДПС завдань і функцій. Згідно із п.2 Порядку, суб'єктами інформаційних відносин, є: фізичні особи (резиденти і нерезиденти України, у тому числі самозайняті особи); юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи; об'єднання громадян; релігійні організації; суб'єкти владних повноважень; Національний банк, банки та інші фінансові установи; міжнародні організації. Згідно із п.9 Порядку органи ДПС мають право звернутися до суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи ДПС функцій, завдань, та документального підтвердження такої інформації. В окремих випадках зазначений запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису органу ДПС. Відповідно до п.10 запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу ДПС та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються посилання на норми закону, відповідно до яких орган ДПС має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують. Згідно із п.11 Порядку перед тим, як направити запит, орган ДПС перевіряє наявність законодавчих підстав для отримання податкової інформації; наявність інформації в системі органів ДПС; відсутність підстав для періодичного подання зазначеної інформації відповідно до цього Порядку. Відповідно до п.13 Порядку, запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі, а в разі направлення в електронному вигляді з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису органу ДПС - у разі надходження сформованого програмним забезпеченням повідомлення про доставку. У разі коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, платник податків зобов'язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу ДПС протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту. Відповіді на запити щодо надання податкової інформації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування надаються протягом 1 місяця, якщо інше не передбачено законом. Згідно із п.15 Порядку, лист суб'єкта інформаційних відносин, що надсилається на запит органу ДПС, повинен містити: номер та дату запиту органу ДПС, на який надається відповідь; інформацію, що запитується органом ДПС.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.