Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Порядок обліку платників податків » Взяття на облік: юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Який порядок взяття на облік ЮО в органах ДПС?

25.08.2011

Узяття на облік як платників податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням відповідними органами державної податкової служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або, у випадках, передбачених законодавством, після присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На підставі яких документів здійснюється взяття на облік ЮО в органах ДПС?

25.08.2011

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження від державного реєстратора до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. На бажання платника податків-юридичної особи, у тому числі тієї, стосовно якої не надійшли відомості від державного реєстратора та для якої законом установлені особливості її державної реєстрації та яка набуває статусу юридичної особи до/без включення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (у тому числі професійні спілки) узяття на облік здійснюється органом державної податкової служби на підставі наступних документів: заяви за ф. № 1-ОПП; копії свідоцтва (документа) про державну реєстрацію (легалізацію); копії документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для професійної спілки - за наявності).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок взяття на облік в органах ДПС відокремленого підрозділу ЮО?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи є надходження повідомлення про створення відокремленого підрозділу юридичної особи від державного реєстратора до органу податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. Взяття на об...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок взяття на облік в органах ДПС відокремленого підрозділу ЮО?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Відповідно до ст. 1 Закону України від 15 травня 2003 року №755-ІV „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” із змінами та доповненнями (далі – Закон №755) відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можна отримати інформацію про реєстраційні дані ЮО? Хто її надає?

25.08.2011

Першоджерелом відомостей щодо реєстраційних даних юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, є самі юридичні особи, державний реєстратор або органи державної статистики.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливо СПД здійснювати діяльність із свідоцтвом старого зразка? Яким чином здійснити заміну свідоцтва старого зразка на нове?

25.08.2011

Суб’єкти господарювання здійснюють діяльність на підставі свідоцтва старого зразка до його заміни на нове, яка проводиться тільки після включення відомостей про суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР), а свідоцтво єдиного зразка видається на основі внесених до ЄДР відомостей. Для включення до ЄДР та отримання свідоцтва про реєстрацію єдиного зразка суб'єкт господарювання має подати державному реєстратору відповідну реєстраційну картку - форма № 6-включення - для юридичних осіб, форма № 15 - для фізичних осіб - підприємців, та оригінал старого свідоцтва про державну реєстрацію.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що є адресою господарської одиниці (відокремленого підрозділу) ЮО? Чи співпадає адреса відокремленого підрозділу з адресою (місцезнаходженням) ЮО?

25.08.2011

Місцезнаходження відокремленого підрозділу знаходиться поза місцезнаходженням юридичної особи (тобто не співпадає з її місцезнаходженням), а відомості про цей відокремлений підрозділ залучаються до реєстраційної справи такої юридичної особи та включаються до Єдиного державного реєстру.

Читати далі »

Діє до 30.07.2010 Чи підлягають взяттю на облік в органах ДПС виборчі комісії місцевих виборів?

25.08.2011

Територіальні та окружні виборчі комісії з відповідного виду місцевих виборів є юридичними особами. Взяття на облік та зняття з обліку в органах державної податкової служби таких виборчих комісій місцевих виборів здійснюється у такому самому порядку, як для інших юридичних осіб. Дільничні виборчі комісії місцевих виборів не є юридичними особами та у разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" і не підлягають взяттю на облік в органах державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок взяття на облік органів місцевого самоврядування в органах ДПС?

25.08.2011

Органи місцевого самоврядування є юридичними особами. Узяття на облік як платників податків - юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням відповідними органами державної податкової служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або, у випадках, передбачених законодавством, після присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

Читати далі »

Діє до 22.03.2010 Які СГ, підпадають під визначення терміну "великий платник податків"?

25.08.2011

Великий платник податків - це юридична особа, яка органами державної податкової служби зарахована до категорії великих платників за встановленими критеріями.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок взяття на облік дипломатичних місій?

25.08.2011

З метою забезпечення автоматизованого обліку сум та адміністрування податку з доходів фізичних осіб та ПДВ до районного рівня Єдиного банку юридичних осіб уносяться відомості про дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав та прирівняні до них представництва міжнародних організацій в Україні (дипломатичні місії) у разі: якщо дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб; якщо за заявою дипломатичної місії органом державної податкової служби приймається рішення про відшкодування з бюджету податку на додану вартість. Дипломатична місія за її зверненням включається до Єдиного банку юридичних осіб, та їй присвоюється номер із ТРДПАУ органом ДПС без подання додаткових документів, про що орган державної податкової служби інформує дипломатичну місію не пізніше наступного робочого дня після такого включення. При цьому, звернення дипломатичної місії до органу ДПС про включення її до Єдиного банку юридичних осіб здійснюється у довільній формі та без подання додаткових документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які СГ, підпадають під визначення терміну "великий платник податків"?

25.08.2011

Великий платник податків - це юридична особа, у якої обсяг валового доходу від усіх видів діяльності за звітний рік перевищує сто мільйонів гривень та середньооблікова чисельність працюючих за рік перевищує двісті п'ятдесят осіб або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків по платежах, що контролюються органами державної податкової служби, за рік перевищує двадцять п'ять мільйонів гривень.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яку кількість символів для повної та короткої назви ЮО потрібно відображати у податковій звітності та довідках?

25.08.2011

В податковій звітності та довідках юридична особа – платник податку повинна зазначати повне найменування, що містить не більше ніж 182 символи, або скорочене найменування, що містить не більше ніж 38 символів. При цьому, найменування юридичної особи, яке зазначається нею в податковій звітності та довідках, повинно відповідати найменуванню, що міститься в установчих документах такої юридичної особи та внесене до єдиного державного реєстру.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно реєструвати як платника податків в органах ДПС інститут спільного інвестування (ІСІ - корпоративний інвестиційний фонд, пайовий інвестиційний фонд, венчурний фонд)?

25.08.2011

Якщо ІСІ відповідає поняттю платника податків він підлягає взяттю на облік як платник податків в органах державної податкової служби. Взяття на облік ІСІ, який є юридичною особою (корпоративний інвестиційний фонд) здійснюється органами державної податкової служби на підставі відомостей від державного реєстратора відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року №755-ІV "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців". ІСІ, який не є юридичною особою (пайовий інвестиційний фонд) не підлягає взяттю на облік в органах ДПС. Бухгалтерський та податковий облік операцій та результатів діяльності через пайовий інвестиційний фонд, здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій та результатів діяльності інших пайових інвестиційних фондів, активи яких перебувають в її управлінні. Така компанія з управління активами має перебувати на обліку в органі державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка адреса є адресою місцезнаходження ЮО?

25.08.2011

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-ІV із змінами та доповненнями та ст. 1 Закону України від 15 травня 2003 року №755-ІV "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців" із змінами та доповненнями місцезнаходженням юридичної особи є адрес...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право уповноважена особа отримати в органі ДПС дублікат довідки за ф. 4-ОПП на підставі довіреності від імені ЮО, яка не засвідчена нотаріально?

25.08.2011

Уповноважена особа має можливість отримати в органі державної податкової служби дублікат довідки за ф. 4-ОПП на підставі довіреності від імені юридичної особи, яка не завірена нотаріально, за умови, що така довіреність видана органом юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплена печаткою такої юридичної особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має можливість зареєструватися та стати на облік в органі ДПС ЮО, у якої керівник через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття ідентифікаційного номеру?

25.08.2011

Юридична особа, у якої керівник через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття ідентифікаційного номеру, не має можливості зареєструватися та стати на облік в органі державної податкової служби, оскільки наявність ідентифікаційного номеру у керівника такої юридичної особи є обов’язковою вимогою.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином, а саме друкованими літерами від руки чи друкарським способом, заповнюються реєстраційні заяви, що подаються платником податків до органу ДПС?

25.08.2011

. Форми реєстраційних заяв, що подаються платниками податків до органу ДПС для взяття на облік, перереєстрації, зняття з обліку визначені Порядком обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 №80, із змінами та доповненнями (далі – Поря...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення заяви за ф. №1-ОПП, якщо у ЮО значна кількість засновників?

25.08.2011

Форма заяви за ф. №1-ОПП, що подається платником податку до органів ДПС для взяття на облік, надає можливість платнику податку – юридичній особі, яка має значну кількість засновників, надати інформацію про таких засновників. Зазначеною заявою передбачено, що у разі якщо інформація про засновників не може бути розміщена на одному аркуші, то така інформація може продовжуватись на наступних аркушах.

Читати далі »