Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Порядок обліку платників податків » Взяття на облік: відокремлених підрозділів нерезидентів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи повинні стати на облік як платники податків в органах ДПС постійні представництва нерезидента, які здійснюють господарську діяльність на території України?

25.08.2011

Постійне представництво нерезидента до початку своєї господарської діяльності стає на облік як платник податку на прибуток в податковому органі за своїм місцезнаходженням

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На підставі яких документів проводиться реєстрація постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток?

25.08.2011

Реєстрація постійного представництва нерезидента як платника податку здійснюється на підставі подання таких документів: - заяви про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток, - витягу з торговельного (банківського) реєстру країни за місцезнаходженням офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) нерезидента; - довідки від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок нерезидента; - довіреності на здійснення представницьких функцій в Україні, оформленої згідно із законами країни, де офіційно зареєстровано контору нерезидента. Постійне представництво нерезидента в Україні, яке має свідоцтво, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, протягом 10 днів від дати реєстрації, зазначеної у такому свідоцтві, замість цих документів, подає до органу державної податкової служби для реєстрації як платника податку на прибуток такі документи: заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за формою, що додається (додаток 1); копію свідоцтва про реєстрацію представництва; копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок взяття на облік в органах ДПС представництв нерезидентів, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів?

25.08.2011

Для взяття на облік в органах державної податкової служби відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які не здійснюють господарської діяльності в Україні, подають такі документи: заяву за ф. N1-ОПП; копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням відомостей про відокремлений підрозділ, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку включаються до Єдиного державного реєстру; копію документа (свідоцтва) про реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення тощо та копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку не включаються до Єдиного державного реєстру.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає реєстрації в органах ДПС нерезидент у разі придбання нерухомості на території України?

25.08.2011

Купівля нерухомості, її обслуговування та утримання у належному стані передбачає перебування на території України представника чи представництва нерезидента, наділеного правами діяти від імені та в інтересах нерезидента щодо такої нерухомості, як то укладення на користь нерезидента договорів купівлі-продажу нерухомості, сплати коштів за поточне утримання нерухомості у належному стані (комунальні платежі, охорона, ремонт тощо). Представництва чи інші відокремлені підрозділи нерезидента підлягають реєстрації або акредитації на території України в порядку, встановленому законом. Після взяття на облік в органах державної податкової служби представництву чи іншому відокремленому підрозділу нерезидента, за його письмовим зверненням, може бути видана довідка про взяття на облік платника податків за формою №4-ОПП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок взяття на облік в органах ДПС нерезидента - виконавця проекту міжнародної технічної допомоги, який акредитований у Міністерстві економіки України?

25.08.2011

Нерезидент - виконавець проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, акредитований Міністерством економіки України, для взяття на облік подає до відповідного органу державної податкової служби за адресою виконавця в Україні: лист-звернення, у якому зазначаються найменування, місцезнаходження в Україні, телефон виконавця, прізвище, ім'я, за наявності - по батькові та номер ДРФО, посада уповноваженої особи; копію свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи передбачено застосування штрафних санкцій до представництва нерезидента за порушення термінів реєстрації в органі ДПС?

25.08.2011

Законодавством не передбачено застосування штрафних санкцій до представництва нерезидента, яке до початку здійснення своєї діяльності у встановлені терміни не подає документи для взяття на облік в органах державної податкової служби. При цьому слід зазначити, що представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування. В даному випадку представництво буде нести відповідальність за неподання звітності та несплату податків відповідно до чинного законодавства України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На підставі яких нормативно-правових актів здійснюється реєстрація або акредитація представництва нерезидента, яке планує здійснювати діяльність на території України?

25.08.2011

Реєстрація або акредитація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні здійснюється відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року №959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність” із змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.93 №631 „Про представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні” із змінами і доповненнями, Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.96 №30 із змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином представництво нерезидента, яке ще не отримало печатку, має право подати до органів ДПС заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток?

25.08.2011

Якщо у новоствореного представництва нерезидента тимчасово немає печатки, то замість засвідчення підпису на заяві печаткою, керівництво може надати пояснення щодо тимчасової відсутності печатки, за результатами розгляду яких, може бути прийнято рішення про прийняття заяви без засвідчення підпису печаткою. У тому випадку, коли керівництво новоствореного представництва не надає пояснень щодо тимчасової відсутності печатки, підпис на заяві повинен бути засвідчений нотаріально.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Протягом якого терміну здійснюється реєстрація представництва нерезидента як платника податку на прибуток та який порядок присвоєння йому Реєстраційного номеру?

25.08.2011

Одержані податковим органом документи на реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток у 5-денний термін від дня їх одержання перевіряються на відповідність вимогам, встановленим законодавством. За результатами перевірки документів органом державної податкової служби приймається рішення про реєстрацію постійного представництва як платника податку на прибуток або документи повертаються для виправлення зауважень. Не пізніше 20-денного терміну від дня прийняття рішення про реєстрацію постійному представництву присвоюється Реєстраційний номер та факт його реєстрації в органах державної податкової служби платником податку на прибуток підтверджується свідоцтвом.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає взяттю на облік в ОДПС представництво ЮО, яке зареєстроване за межами митної території України?

25.08.2011

Представництво юридичної особи, яке зареєстроване за межами митної території України не підлягає взяттю на облік в органах державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може заява за ф. №1-ОПП, у разі тимчасової відсутності керівника представництва нерезидента, бути підписана іншою особою?

25.08.2011

В період тимчасової відсутності керівника заяви (в тому числі заява за ф. 1-ОПП), документи представництва нерезидента, що подаються до органу ДПС, можуть бути підписані: - особою, якій передоручено право підпису, якщо таке право передоручення надано нерезидентом керівнику представництва; - особою, яка, як і керівник, має довіреність від нерезидента на підпис заяв, документів, що подаються до органів ДПС; - заступником керівника представництва або особою, на яку покладено обов’язки керівника згідно із положенням або наказом. При цьому, слід зазначити, що якщо заяви, документи, які подаються до органу ДПС, підписані не керівником представництва нерезидента, то до органу ДПС повинні бути надані підтвердні документи про право такої особи на підпис документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може постійне представництво нерезидента, у разі прийняття рішення нерезидентом про припинення господарської діяльності через таке представництво, знятися з обліку як платник податку на прибуток без виключення його з ЄДРПОУ?

25.08.2011

Якщо нерезидент приймає рішення про припинення господарської діяльності через постійне представництво про що повідомляє відповідний орган ДПС, то орган ДПС виключає таке постійне представництво з Реєстру та видає йому довідку за ф. №12-ОПП. Умовою остаточного зняття з обліку постійного представництва в органах ДПС є виконання вимог щодо виключення органом державної статистики такого представництва з ЄДРПОУ.

Читати далі »