Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Порядок обліку платників податків » Взяття на облік: договорів про спільну діяльність та угод про розподіл продукції

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 22.03.2010 Які документи необхідно надати для взяття на облік договору про спільну діяльність без створення ЮО?

25.08.2011

Для взяття на облік договору про спільну діяльність без створення юридичної особи платник податків (резидент), що призначений учасниками договору відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору, за своїм місцем перебування на податковому обліку подає такі документи: заяву за ф. № 1-ОПП; завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність. До цих документів додаються: а) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор; б) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність; в) копії ліцензій на провадження видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких передбачено нормами чинного законодавства.

Читати далі »

Діє до 22.03.2010 Чи повинні перебувати на обліку в органах ДПС договори про спільну діяльність?

25.08.2011

Згідно п.4.12 р. 4 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 №80 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.98 за №172/2612 із змінами та доповненнями на обліку в органах державної податкової служби повинні перебу...

Читати далі »

Діє до 22.03.2010 І Чи підлягають обліку в органах ДПС договори про спільну діяльність між ЮО та ФО?

25.08.2011

Сторонами договору про спільну діяльність можуть виступати фізичні особи, які не обмежені та не позбавлені дієздатності, фізичні особи-підприємці та юридичні особи. В органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, при виконанні яких виникають обов'язки за сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством. Щодо договорів, які укладено між юридичною особою та фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, то відсутні підстави для взяття їх на облік в органах державної податкової служби у зв'язку з відсутністю особливостей оподаткування при виконанні таких договорів про спільну діяльність. Облік фізичних осіб, які не є самозайнятими особами, здійснюється органами державної податкової служби залежно від наявності у фізичних осіб об'єктів оподаткування. Обчислення та сплата (утримання) податку з доходів фізичних осіб, які не є самозайнятими особами, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

Читати далі »

Діє до 22.03.2010 ІІ Чи підлягають обліку в органах ДПС договори про спільну діяльність між ЮО та ФО?

25.08.2011

Діє до 22.03.2010 (початок див. І) Повна: Відповідно до ст. 176 ГК суб'єкти господарювання мають право разом здійснювати господарську діяльність для досягнення спільної мети, без утворення єдиного суб'єкта господарювання, на умовах, визначених договором про спільну діяльність. Облік договорів пр...

Читати далі »

Діє до 22.03.2010 Чи потрібно реєструвати у органі ДПС договір про спільну діяльність без об’єднання вкладів учасників?

25.08.2011

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” не визначає платником податку на прибуток договір про спільну діяльність, якщо її учасники не об’єднують майно для проведення такої діяльності. Доходи (витрати), отримані (понесені) під час здійснення такого договору будуть відображатися учасниками у складі валових доходів (витрат) у загальновстановленому порядку, та тому такий договір не обліковується в органах державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно в органі ДПС реєструвати договори про спільну діяльність укладені між двома ФОП?

25.08.2011

В органах державної податкової служби не обліковуються договори про спільну діяльність, які не відповідають положенням пп.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Оскільки дія цього Закону не поширюється на фізичних осіб – підприємців, то укладені фізичними особами – підприємцями договори про спільну діяльність не обліковуються в органах ДПС та учасники таких договорів перебувають на обліку в органах ДПС за місцем своєї реєстрації та виконують обов’язки платника податків самостійно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які документи необхідно надати для взяття на облік договору про спільну діяльність без створення ЮО?

25.08.2011

Для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа за своїм місцем обліку в органі державної податкової служби подає такі документи: заяву за ф. N 1-ОПП; завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність. До цих документів додаються: а) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор; б) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність; в) копії ліцензій та дозволів на провадження відповідних видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких передбачено нормами чинного законодавства.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні перебувати на обліку в органах ДПС договори про спільну діяльність?

25.08.2011

Взяттю на облік в органах державної податкової служби підлягають договори, оподаткування спільної діяльності яких здійснюється відповідно до пункту 7.7 статті 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”. В органах державної податкової служби не обліковуються договори про спільну діяльність, які не відповідають положенням підпункту 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах державної податкової служби та виконує обов'язки платника податків самостійно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягають обліку в органах ДПС договори про спільну діяльність між ЮО та ФО, яка не є підприємцем?

25.08.2011

Взяттю на облік в органах державної податкової служби підлягають договори, оподаткування спільної діяльності яких здійснюється відповідно до пункту 7.7 статті 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”. Оскільки фізичні особи, які не є підприємцями, не є суб’єктами господарювання, тому положення підпункту 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” не поширюються на договори про спільну діяльність укладені між юридичною особою та фізичної особою, яка не є підприємцем, та такі договори не обліковуються в органах державної податкової служби. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах державної податкової служби та виконує обов'язки платника податків самостійно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно реєструвати у органі ДПС договір про спільну діяльність без об’єднання вкладів учасників?

25.08.2011

В органах державної податкової служби не обліковуються договори про спільну діяльність, які не відповідають положенням пп. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", зокрема договори про спільну діяльність без об’єднання вкладів учасників. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах державної податкової служби та виконує обов'язки платника податків самостійно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як зареєструватись в тимчасовому державному реєстрі ДПАУ?

25.08.2011

Порядок присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 №380.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення заяви 1-ОПП, зокрема, рядку 1 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків", що подається для взяття на облік в органах ДПС договору про спільну діяльність?

25.08.2011

В рядку 1 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків" заяви 1-ОПП органом ДПС самостійно зазначається реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ, що надається уповноваженій особі при взятті на облік в органі ДПС договору про спільну діяльність. При цьому, уповноваженою особою зазначений рядок 1 заяви 1-ОПП не заповнюється, а у всіх інших полях заяви за ф. 1-ОПП зазначаються дані юридичної особи, яка відповідно до договору про спільну діяльність уповноважена вести податковий облік результатів спільної діяльності окремо від обліку результатів іншої господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні перебувати на обліку в органах ДПС угоди про розподіл продукції?

25.08.2011

Угоди про розподіл продукції підлягають взяттю на облік в органах державної податкової служби. При взятті на облік угод про розподіл продукції їм надається реєстраційний (обліковий) номер платників податків з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ), який зазначається в оригіналі та копії довідки про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП.

Читати далі »