Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Порядок обліку платників податків » Порядок зняття з обліку платників податків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи потрібно повідомляти органи ДПС за місцем взяття на облік ЮО про зняття з обліку відокремленого підрозділу?

25.08.2011

У разі закриття відокремленого підрозділу - платника податків другий примірник довідки за формою №12-ОПП або за формою №22-ОПП органом державної податкової служби де перебуває на обліку відокремлений підрозділ надсилається до органу державної податкової служби, де перебуває на обліку юридична особа.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи має право для зняття з обліку платника податку до органів ДПС подати документи довірена особа такого платника?

25.08.2011

Оскільки Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) не містить вимог щодо обов’язкового подання документів для зняття з обліку платника податку саме головою комісії з припинення платника податку або відповідальною особою за проведення процедур припинення, або безпосередньо платником, то такі документи до органів державної податкової служби можуть бути подані довіреною особою платника податків. При цьому, зазначені документи повинні бути підписані виключно або головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії), або ліквідатором, або платником податків (фізичною особою), або іншою особою, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків та скріплені його (її) печаткою (для фізичних осіб - за наявності).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право для зняття з обліку платника податку до органів ДПС подати документи довірена особа такого платника?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див І) Повна: Відповідно до п. 8.9 р. 8 Порядку зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника податків здійснюється в порядку, відповідному для платників податків - юридичних осіб. Особливістю є лише те, що фізична особа після прийняття рішення про внесення д...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок зняття з обліку ЮО, їх філій, відокремлених підрозділів в органах ДПС у разі ліквідації таких платників?

25.08.2011

Порядок зняття з обліку платників податків – юридичних осіб в органах державної податкової служби у разі ліквідації визначено в п. 8.1 – 8.7 р. 8 Порядку обліку платників податків.

Читати далі »

Діє до 10.12.2010 Який порядок зняття з обліку ФОП у разі припинення підприємницької діяльності та самозайнятих осіб в органах ДПС?

25.08.2011

Порядок зняття з обліку фізичних осіб-підприємців в органах державної податкової служби у разі припинення підприємницької діяльності визначено п.8.9 р. 8 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За умови виконання яких вимог орган ДПС складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за ф. №22-ОПП та передає її до підрозділу обліку платників податків для направлення платнику податків?

25.08.2011

Наявність повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи. У разі припинення платника податків, поточний рахунок якого відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник податків надає довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх задоволення; повернення до органу державної податкової служби оригіналів документів, що видані платнику податків та його відокремленим підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки за ф. №4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчені копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби; надання до органу державної податкової служби копії ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У яких випадках за рішенням керівника органу ДПС при ліквідації платника податків не проводиться перевірка?

25.08.2011

Відповідно до пп. 8.2.2 п. 8.2 р. 8 Порядку обліку платників податків, зборів (обов`язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 №80 із змінами та доповненнями за рішенням керівника органу державної податкової служби перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового б...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливо тимчасово припинити підприємницьку діяльність (наприклад хвороба, виїзд за кордон та ін.)?

25.08.2011

Ні, неможливо. Тимчасове припинення підприємницької діяльності чинним законодавством не передбачено.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи обов’язково підтверджувати факт відсутності податкового боргу при знятті з податкового обліку ЮО, їх відокремлених підрозділів та ФОП?

25.08.2011

Зняття з обліку платника податків у органі державної податкової служби здійснюється за умови встановлення факту відсутності заборгованості платника перед Держбюджетом України та місцевими бюджетами з податків, зборів (обов’язкових платежів), які контролюються органами державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи правомірні вимоги органів ДПС до ЮО щодо подання податкової звітності, у разі прийняття ЮО рішення про припинення господарської діяльності, внаслідок чого було призначено ліквідаційну комісію та здано печатку і повернуто до органів ДП

25.08.2011

Вимоги органів державної податкової служби до платника податків, що ліквідується, щодо надання податкової звітності є цілком правомірними.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В який термін та за яких умов проводиться перевірка в зв’язку з проведенням реорганізації чи ліквідації ЮО?

25.08.2011

У зв'язку з проведенням реорганізації чи ліквідації юридичної особи органом державної податкової служби приймається рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника податків, яку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання хоча б одного з документів визначених п. 8.2 р. 8 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів).

Читати далі »

Діє до 22.03.2010 Які дії органів ДПС у разі відсутності ЮО за вказаним її місцезнаходженням?

25.08.2011

Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено відсутність за місцезнаходженням юридичної особи, яка включена до Єдиного державного реєстру, то підрозділи з обліку платників податків до відповідного державного реєстратора (органу державної реєстрації) надсилають повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. №18-ОПП. Наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням є підставою для постановлення судового рішення щодо припинення такої юридичної особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок зняття з обліку постійного представництва нерезидента?

25.08.2011

Нерезидент, у разі прийняття рішення про зупинення господарської діяльності через постійне представництво, письмово у довільній формі повідомляє про це податковий орган, де зареєстроване його постійне представництво як платник податку, із зазначенням дати зупинення такої діяльності та повертає свідоцтво про таку реєстрацію. Податковий орган за місцезнаходженням постійного представництва приймає рішення про виключення з Реєстру такого постійного представництва у 10-денний термін після подання декларації про прибуток разом з розрахунком нарахованого податку на прибуток та повного розрахунку з бюджетом. Після виключення з Реєстру постійного представництва нерезидента орган державної податкової служби видає довідку про зняття з обліку платника податків за ф. №12- ОПП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно для зняття з обліку в органах ДПС ФОП подавати відомості про смерть ФО, рішення про оголошення ФО померлою або визнання ФО безвісно відсутньою?

25.08.2011

У разі смерті фізичної особи - підприємця третій особі, зокрема спадкоємцю, потрібно подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом) нотаріально посвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або нотаріально посвідчену копію довідки органу реєстрації актів громадянського стану про смерть фізичної особи. До органу державної податкової служби також бажано надати один із зазначених документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках органи ДПС мають право виступати ініціатором припинення ЮО?

25.08.2011

Керівник органу державної податкової служби приймає рішення стосовно платника податків (якщо платник не має заборгованості перед бюджетом) про звернення до суду із позовною заявою про припинення особи шляхом скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності у разі: неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів податкової звітності; якщо установчі документи суперечать чинному законодавству; провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству, наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням; наявності в органу державної податкової служби передбачених законами України інших підстав для постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В який термін та за яких умов проводиться перевірка в зв’язку з ліквідацією ФОП?

25.08.2011

У зв’язку з проведенням ліквідації фізичної особи – суб’єкта господарювання органами ДПС призначається перевірка, яку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання визначених документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок зняття з обліку відокремленого підрозділу ЮО, що перебуває на обліку в іншому органі ДПС, ніж платник податків?

25.08.2011

Порядок зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб в органах державної податкової служби у разі ліквідації визначено в п. 8.1 – 8.7 розділу 8 Порядку обліку платників податків, зборів (обов`язкових платежів).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках органи ДПС мають право виступати ініціатором припинення підприємницької діяльності ФОП?

25.08.2011

Органи державної податкової служби мають право звертатися до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності у разі: визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, провадження нею підприємницької діяльності, що заборонена законом, неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Читати далі »

Діє до 22.03.2010 Який порядок зняття з обліку в органах ДПС договору про спільну діяльність?

25.08.2011

Зняття з податкового обліку договорів про спільну діяльність здійснюється після їх припинення, розірвання, закінчення їх строку чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок зняття з обліку в органах ДПС представництва нерезидента, яке не здійснює господарську діяльність?

25.08.2011

Підставою для початку проведення заходів, пов’язаних з припиненням платника податків, є одержання податковим органом про закриття представництва. До податкового органу подається: заява за формою №8-ОПП; повідомлення органу державної реєстрації про закриття підрозділу нерезидента. Органом державної податкової служби може бути призначено та проведено позапланову перевірку. Після проведення відповідних заходів, пов’язаних з припиненням платника податків, повернення до органу державної податкової служби документів, що були видані платнику і підлягають поверненню до органу державної податкової служби; наявності повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, представництву нерезидента видається довідка про зняття з обліку за ф. №12-ОПП, яка подається цим платником до органу державної статистики для виключення відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи з Реєстру (ЄДРПОУ).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином видається повторна довідка за ф. №22-ОПП або за ф. №12-ОПП у разі завершення строку їх дії?

25.08.2011

Після завершення строку дії довідки за ф. №12-ОПП або за ф. №22-ОПП повторна довідка видається органом державної податкової служби протягом місяця від дня отримання звернення платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередня довідка. У разі звернення платника податків щодо видачі повторної довідки за рішенням керівника органу державної податкової служби може бути призначена позапланова перевірка за період, що пройшов від дати закінчення попередньої перевірки.

Читати далі »

Діє до 22.03.2010 Чи потрібно знімати з обліку як платника податків філію ЮО (банку), яка є безбалансовим відділенням?

25.08.2011

Зняття з обліку як платників податків філій юридичної особи, які є безбалансовими відділеннями, здійснюється у разі їх закриття на підставі рішення юридичної особи про закриття філії, а зняття з обліку як платників податків філій банків – у разі внесення до Єдиного державного реєстру та до Державного реєстру банків запису про ліквідацію філії або банку.

Читати далі »

Діє до 22.03.2010 Чи проводиться органом ДПС документальна перевірка СПД-учасників договору про спільну діяльність при його знятті з обліку?

25.08.2011

Нормативно – правовими актами ДПА України визначено, що для платників податків, для яких законом визначені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, підставою для початку проведення підрозділами (органами) ДПС відповідних заходів у зв'язку з їх припиненням є одержання від таких платників податків заяви за ф. N 8-ОПП. При цьому, протягом місяця після одержання документа, що надійшов до органу ДПС першим (заяви за ф. N 8-ОПП або відомостей про прийняття рішення про припинення), підрозділи податкового контролю призначають та розпочинають позапланову виїзну перевірку платника податків. Отже, при припиненні, розірванні, закінченні строку дії договорів про спільну діяльність (чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку) нормативно-правовими актами ДПА України передбачено проведення позапланової перевірки особи, яка уповноважена іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність вести облік результатів спільної діяльності з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при виконанні договору.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок зняття з обліку ФО– підприємця, який помер та чи повинні спадкоємці сплачувати податкову заборгованість, яка рахується за підприємцем ?

25.08.2011

Порядок проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою встановлюється ст. 48 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV "Про державну ре...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Ким заповнюються реєстраційний індекс та дата, зазначені в верхньому лівому куті заяви за ф. №8-ОПП?

25.08.2011

Працівниками підрозділу реєстрації та обліку платників податків за ф. №8-ОПП реєструється у журналі за ф. №6-ОПП "Журнал реєстрації заяв, повідомлень, інших документів про припинення чи зняття з обліку платників податків" та в лівому верхньому куті заяви заповнюється реєстраційний індекс та дата надходження такої заяви до органу державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно надавати до органів ДПС при проведенні ліквідації платника податків копії ліквідаційного балансу підтверджені аудитором?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання надає до органу державної податкової служби копії ліквідаційного балансу підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право працівники органів ДПС відмовити у підписанні обхідного листа при знятті з обліку ЮО як платника податків, якщо посадовою особою даної ЮО не сплачено штраф про адміністративне порушення (у т.ч. знаходиться на розгляді у су

25.08.2011

Якщо у структурних підрозділів органу державної податкової служби виникають зауваження, то ними готується висновок з причинами не підписання обхідного листа. Тільки після вирішення всіх причин зазначених у висновку відповідного підрозділу даний обхідний лист може бути підписано відповідним структурним підрозділом органу державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І На підставі яких даних органи ДПС вносять відомості до облікових даних платника податку у разі призначення ліквідатора при визнанні боржника банкрутом?

25.08.2011

З моменту визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури всі права керівника юридичної особи переходять ліквідатору. У разі призначення ліквідатора при визнанні боржника банкрутом орган державної податкової служби вносить зміни до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб на підставі: - інформації органів державної реєстрації; - інформації з судових рішень; - документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків (заяви, декларації тощо); - інформації із офіційно опублікованих оголошень про визнання боржника банкрутом.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ На підставі яких даних органи ДПС вносять відомості до облікових даних платника податку у разі призначення ліквідатора при визнанні боржника банкрутом?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Відповідно до п.7.9 р.7 Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 № 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за № 172/2612, із змінами та доповненнями (далі – Поряд...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок зняття з обліку платника податку при реорганізації та який порядок погашення податкових зобов'язань або податкового боргу такого платника податку?

25.08.2011

Порядок погашення податкових зобов'язань або податкового боргу при реорганізації платника податків визначений у ст. 13 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Порядок зняття з обліку платника податку в органах ДПС при його реорганізації здійснюється відповідно до п. 8.7 р. 8 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок зняття з обліку платника податку при реорганізації та який порядок погашення податкових зобов'язань або податкового боргу такого платника податку?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Пунктом 13.2 ст. 13 Закону №2181 визначено, що платник податків, активи якого передані у податкову заставу, або той, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, зобов'язаний завчасно повідомити податковий орган про прийняття рішення щодо пр...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІІ Який порядок зняття з обліку платника податку при реорганізації та який порядок погашення податкових зобов'язань або податкового боргу такого платника податку?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І, ІІ) Повна: Підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань органу ДПС за місцезнаходженням платника податків у взаємодії з іншими підрозділами та органами ДПС за місцем обліку правонаступників як платників податків розглядає отримані документи у місячний...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 До якого часу ФОП, що ліквідується, повинна звітувати до органів ДПС?

25.08.2011

Фізична особа - підприємець, що ліквідується, припиняє звітування до податкових органів з податкового періоду (місяця), в якому припинено державну реєстрацію підприємницької діяльності такої фізичної особи - підприємця.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок зняття з обліку ЮО та її відокремлених підрозділів, у разі якщо судом прийнято рішення про ліквідацію ЮО - банкрута?

25.08.2011

Зняття з обліку ліквідованого банкрута здійснюється на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, після вирішення питання погашення (списання) податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків та закриття карток особових рахунків. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої картки особових рахунків платника податків. Зняття з обліку відокремлених підрозділів ліквідованого банкрута здійснюється у такому самому порядку, як і юридичної особи – банкрута, на підставі отриманої інформації про припинення юридичної особи - банкрута від державних реєстраторів або від органу державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи – банкрута.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії органів ДПС у разі відсутності ЮО за вказаним її місцезнаходженням?

25.08.2011

Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби приймає рішення про направлення до відповідного державного реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою №18-ОПП для вжиття заходів, передбачених частиною восьмою статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням є підставою для постановлення судового рішення щодо припинення такої юридичної особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок зняття з обліку в органах ДПС договору про спільну діяльність?

25.08.2011

Зняття з податкового обліку договорів про спільну діяльність здійснюється після їх припинення, розірвання, закінчення їх строку чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно знімати з обліку як платника податку безбалансове відділення банку?

25.08.2011

Зняття з обліку як платників податків відокремлених підрозділів юридичної особи (у т.ч. безбалансових відділень банків) здійснюється у разі їх закриття на підставі рішення юридичної особи про закриття відокремленого підрозділу, внесення до Єдиного державного реєстру або до Державного реєстру банків запису про закриття відокремленого підрозділу банку або згідно з пунктом 8.15 Порядку обліку для підрозділів, що розміщені на території тієї територіальної громади, що і юридична особа.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування та підписання обхідного листа при знятті з обліку платників податків (ЮО або ФОП)?

25.08.2011

Протягом двох робочих днів після отримання першого з документів про припинення платників податків підрозділ реєстрації та обліку платників податків формує по кожному платнику податків обхідний лист. Обхідні листи зберігаються у підрозділі реєстрації та обліку платників податків та надаються для підписання відповідним підрозділам у разі завершення ними відповідних заходів у зв'язку з припиненням платника податків. Обхідний лист не підлягає видачі платникам податків.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 І Яка перевірка призначається при ліквідації ФОП і ua0яка її тривалість?

25.08.2011

У зв’язку з проведенням ліквідації фізичної особи – підприємця органами ДПС призначається позапланова перевірка, яку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання визначених документів. Тривалість позапланової виїзної перевірки фізичної особи - підприємця не повинна перевищувати 5 робочих днів та подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 2 робочих дні.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 ІІ Яка перевірка призначається при ліквідації ФОП і ua0яка її тривалість?

25.08.2011

Діє до 16.06.2010 Відповідно до пп. 6.1.7 п. 6.1 р. 6 Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 28.02.07 №110, протягом місяця після одержання документа, що надійшов д...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка перевірка призначається при ліквідації ФОП і яка її тривалість?

25.08.2011

У зв’язку з проведенням ліквідації фізичної особи – підприємця органами ДПС призначається позапланова перевірка, яку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання визначених документів. Тривалість позапланової виїзної перевірки фізичної особи - підприємця не повинна перевищувати 10 робочих днів та подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 10 робочих дні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка перевірка призначається при ліквідації ЮО і яка її тривалість?

25.08.2011

У зв’язку з проведенням ліквідації юридичної особи органами ДПС призначається позапланова перевірка, яку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання відповідних документів. Тривалість позапланової виїзної перевірки юридичної особи не повинна перевищувати 15 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів та подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 10 робочих днів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи встановлені терміни для надання копії ліквідаційного балансу до органу ДПС при ліквідації ЮО?

25.08.2011

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, після завершення розрахунків з кредиторами. Копія такого ліквідаційного балансу повинна бути подана до органів ДПС до отримання довідки за ф. №22-ОПП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи може бути платнику податків відмовлено у видачі довідки за ф. №22-ОПП, у разі якщо обхідний лист не підписаний відповідним структурним підрозділом органу ДПС?

25.08.2011

Обхідний лист не може бути підписаний структурним підрозділом органу ДПС у разі якщо у нього після виконання відповідних заходів щодо припинення платника податків виникають зауваження щодо недотримання платником податків певних вимог, встановлених в даному випадку законодавством. Тільки після усунення всіх недоліків та виконання вимог, що встановлені законодавством та виникають при припиненні платника податків, обхідний лист підписується відповідним структурним підрозділом ДПС, після чого платнику податків і видається довідка за ф. №22-ОПП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи може бути платнику податків відмовлено у видачі довідки за ф. №22-ОПП, у разі якщо обхідний лист не підписаний відповідним структурним підрозділом органу ДПС?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Згідно із п. 8.3 Порядку №80 у разі отримання органом ДПС документів (відомостей), визначених п. 8.2 Порядку №80 підрозділи з обліку платників податків протягом двох робочих днів після їх отримання формують по кожному платнику податків обхідний лист та ін...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок зняття з обліку в органах ДПС самозайнятих осіб та ФОП у разі припинення підприємницької діяльності та за яких умов їм видається довідка за ф. №22-ОПП?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Фізична особа – підприємець після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності подає до органу ДПС, у якому вона зареєстрована як платник податків, заяву про п...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок зняття з обліку в органах ДПС самозайнятих осіб та ФОП у разі припинення підприємницької діяльності та за яких умов їм видається довідка за ф. №22-ОПП?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. ІІ) Повна: Відповідно до п 8.9 р. 8 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 № 80, із змінами та доповненнями (далі – Порядок №80) зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника подат...

Читати далі »