Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Порядок обліку платників податків » Надання повідомлень фінансовими установами про відкриття/закриття рахунків до органів державної податкової служби

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Який порядок повідомлення органів ДПС про відкриття або закриття рахунків платників податків?

25.08.2011

Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою формою подається повідомлення про відкриття рахунку до органу ДПС?

25.08.2011

НБУ, банки подають відомості про проведення операції відкриття/закриття рахунків Платників податків в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ на адресу ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з використанням засобів захисту інформації НБУ. Відомості подаються у вигляді інформації щодо Опису структури файлів. Іншими фінансовими установами Повідомлення про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі подається у паперовому вигляді особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення за ф. №П1 на адресу органу державної податкової служби, у якому обліковується Платник податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно платнику податків подавати до ДПІ інформацію про відкриття рахунків у банку?

25.08.2011

Ні, не потрібно. Повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків до органу державної податкової служби зобов'язані надіслати фінансові установи у триденний строк з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття). З метою створення сприятливих умов для платників податків (зокрема, для фізичних осіб, які відмовилися від прийняття ідентифікаційного номеру, тощо) на рівні з цим діє порядок, яким визначено, що повідомлення подається суб'єктом господарювання - платником податків особисто або надсилається поштою на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовуються штрафні санкції до платників податків, які не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках?

25.08.2011

На сьогодні законодавчими актами не передбачено терміни, на протязі яких повинні бути надані Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках. Тому фінансові санкції до платників податків, термін яких, визначений тільки нормативними актами, та які не повідомили відповідні органи державної податкової служби про відкриття або закриття рахунків в установах банків, не застосовуються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Протягом якого часу відбувається взяття рахунку на облік в органах ДПС? З якого часу платник має право почати видаткові операції за рахунком?

25.08.2011

Орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання від фінансової установи Повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) надсилає до неї файл-відповідь в електронному вигляді або корінець Повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік в органі державної податкової служби. Датою початку видаткових операцій за рахунком Платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою: отримання фінансовою установою файлу - відповіді або реєстрації отримання фінансовою установою корінця Повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік в органі державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Що є підставою для відмови органом ДПС в узятті на облік рахунку, який відкрито ліквідатором (ліквідаційною комісією, комісією з припинення)?

25.08.2011

Підстави для відмови в узятті органом державної податкової служби рахунку на облік визначені у п.11 Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету. Оскільки для проведення ліквідаційної процедури використовується один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується, то у випадку якщо юридична особа, що ліквідується, має банківський рахунок (банківські рахунки), у комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) немає підстав для відкриття нових банківських рахунків. У випадку якщо юридична особа, що ліквідується, немає банківського рахунку, то комісія з припинення (ліквідатор, ліквідаційна комісія тощо) для проведення ліквідаційної процедури може відкрити один банківський рахунок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Що є підставою для відмови органом ДПС в узятті на облік рахунку, який відкрито ліквідатором (ліквідаційною комісією, комісією з припинення)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Відповідно до абзацу 1 п. 20.4 гл. 20 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, із змінами та доповненнями у разі припинення юридичної...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена за неподання установами банків в установлений законом строк органам ДПС повідомлень про закриття рахунків платників податків або здійснення ними видаткових операцій за рахунком платника податків до отрима

25.08.2011

Органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право застосовувати до установ банків, що не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, фінансові (штрафні) санкції у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок повідомлення органам ДПС про відкриття резидентом рахунку за межами України?

25.08.2011

Розміщення резидентом валютних цінностей на рахунку (рахунках), відкритому (відкритих) за межами України передбачає наявність індивідуальної ліцензії, виданої Національним банком. Копії першого примірника ліцензії надсилаються територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента і податковому органу, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків. Про факт відкриття рахунку резидент (крім тих, які розміщують валютні цінності без ліцензії) у триденний строк зобов'язаний повідомити територіальне управління Національного банку за своїм місцезнаходженням/місцем проживання. Про факт відкриття/закриття рахунку суб’єкти господарювання повідомляють державний податковий орган, де вони взяті на податковий облік.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок надання органами ДПС фінансовим установам інформації про прийняття або неприйняття Повідомлення про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі?

25.08.2011

Орган ДПС протягом трьох робочих днів з дня отримання електронного Повідомлення надсилає в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту інформації НБУ до фінансової установи файл-відповідь щодо взяття рахунку на облік, структура якого визначається згідно із додатком 1 до Порядку №301. У разі надходження від фінансової установи Повідомлення у паперовому вигляді (згідно із додатком 2 до Порядку №301), орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення надсилає до фінансової установи, в якій відкрито рахунок Платнику податків, корінець Повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік. Додатками 1 та 3 до Порядку № 301 визначено структуру файлів типів F, K та R для електронного обміну інформацією між фінансовими установами та органами ДПС, а також файлів-квитанцій типів I та S з інформацією щодо прийняття або неприйняття відповідними установами вищезазначених файлів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що є підставою для відмови в узятті на облік органом ДПС рахунку, який відкрито платником податків?

25.08.2011

Підстави для відмови в узятті органом державної податкової служби рахунку на облік визначені п.11 Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, затвердженого наказом ДПА України від 01.07.02 №301 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.09.02 за №735/7023, та п.9 Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в фінансових установах, затвердженого наказом ДПА України від 01.08.01 №306 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.01 за №923/6114.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно при проведенні реорганізації банку надсилати до органів ДПС інформацію про зміну рахунків не за ініціативою клієнта для забезпечення взяття таких рахунків на облік, якщо номери рахунків не змінюються?

25.08.2011

У разі, якщо при проведенні реорганізації банку номери рахунків клієнтів не змінюються, для забезпечення взяття органами державної податкової служби таких рахунків на облік інформація про зміну рахунку не за ініціативою клієнта, а саме: про закриття рахунку (тип операції - 5) та відкриття нового рахунку з тим же номером (тип операції - 6) має надсилатися в одному файлі.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи потрібно небанківській фінансовій установі повідомляти орган ДПС про відкриття рахунків для здійснення розрахунків за угодами щодо цінних паперів відповідно до правил внутрішньодержавної небанківської платіжної системи "Розрахункова

25.08.2011

Якщо небанківська фінансова установа має дозвіл Національного банку України на здійснення розрахунків за угодами щодо цінних паперів відповідно до правил внутрішньодержавної небанківської платіжної системи "Розрахункова фондова система" та не має окремої ліцензії Національного банку України на надання послуг щодо відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів - платників податків, то така установа не має підстав для надання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи потрібно небанківській фінансовій установі повідомляти орган ДПС про відкриття рахунків для здійснення розрахунків за угодами щодо цінних паперів відповідно до правил внутрішньодержавної небанківської платіжної системи "Розрахунков

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Щодо банківських операцій, які мають право здійснювати небанківські фінансові установи, то слід зазначити, що відповідно до п. 2.1 Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам, затвер...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою формою та в якому порядку органами ДПС надаються відомості органам праці та соціального захисту населення про доходи ФО, які звернулися за призначенням соціальної допомоги?

25.08.2011

Відповідь на запит органу праці та соціального захисту населення надається підрозділами державних податкових інспекцій, які займаються веденням Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО), у вигляді файла даних на магнітних носіях за визначеною структурою разом з актом про передачу інформації у 15-денний термін за наявності у ДРФО інформації за той період, який перевіряється. Акт про передачу інформації підписується начальником державної податкової інспекції (або його заступником) та особою, відповідальною за підготовку відповіді на запит. Відповідь на запит містить відомості з ДРФО про доходи фізичних осіб у звітному кварталі та відомості щодо системи оподаткування, якщо фізична особа є підприємцем.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен перебувати на обліку в ОДПС кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України і чи потрібно повідомляти про його відкриття органи ДПС?

25.08.2011

Кореспондентські рахунки банку-нерезидента, відкриті в уповноваженому банку України, не підлягають взяттю на облік в органах державної податкової служби та повідомлення щодо їх відкриття до органу державної податкової служби не надається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може бути повторно взятий на облік в органах ДПС рахунок платника податку, якщо фінансовою установою помилково його закрито, про що надіслано повідомлення до органу ДПС, а потім відновлено?

25.08.2011

Рахунок платника податку, який на підставі повідомлення про закриття рахунку від фінансової установи знятий з обліку в органах ДПС не може бути повторно взятий на облік в органах ДПС. Для вирішення ситуації фінансовій установі необхідно закрити поточний рахунок платника податку, щодо якого до органу ДПС надійшла інформація про закриття, та відкрити новий рахунок відповідно до вимог чинного законодавства.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи може бути взятий на облік в органі ДПС рахунок платника податку, що знаходиться у стані припинення, якщо такий рахунок був закритий не за ініціативою клієнта при проведенні реорганізації банку?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Зміною рахунків клієнтів вважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів не за їх ініціативою, зокрема, у результаті проведення реорганізації в межах одного банку; проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, под...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи може бути взятий на облік в органі ДПС рахунок платника податку, що знаходиться у стані припинення, якщо такий рахунок був закритий не за ініціативою клієнта при проведенні реорганізації банку?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, із змінами та доповненнями (далі – Інструкція №492) зміною рахунків клієнтів вва...

Читати далі »