Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Облік платників податків » Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯкі ЮО є великими платниками податків відповідно до норм ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 р. I Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року великий платник податків - юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн. грн. або загальна ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок обліку в органах ДПС великих платників податків?

25.08.2011

Центральний орган державної податкової служби визначає порядок обліку платників податків в органах державної податкової служби та порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік. Після включення платника податків до Реєстру великих платників податків та отримання повідомлення центрального органу державної податкової служби про таке включення платник податків зобов'язаний стати на облік у спеціалізованому органі державної податкової служби, що здійснює податкове супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр.

Читати далі »

Яким чином орган ДПС повідомляє платника податків про включення/не включення його до Реєстру великих платників податків?

25.08.2011

Структурний підрозділ центрального органу державної податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків направляє кожному платнику податків, якого включено до Реєстру ВПП, повідомлення про включення до Реєстру ВПП за ф. №1-ВПП (поштою, з повідомленням про вручення). Після формування і затвердження Реєстру ВПП на наступний рік тим платникам податків, які включені до Реєстру ВПП на поточний рік і яким було направлено повідомлення про включення до Реєстру ВПП на поточний рік, але не включених до Реєстру ВПП на наступний рік, направляється повідомлення про не включення таких платників податків до Реєстру ВПП за ф. №1-ВПП (поштою, з повідомленням про вручення).

Читати далі »

Що вважається відокремленим підрозділом?

25.08.2011

Відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 І Який порядок взяття на облік в органах ДПС за основним місцем обліку ЮО та їх відокремлених підрозділів?

25.08.2011

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до ст. 64 р. ІІ Податкового кодексу України та Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979.

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 ІІ Який порядок взяття на облік в органах ДПС за основним місцем обліку ЮО та їх відокремлених підрозділів?

25.08.2011

Діє до 07.05.2011 (початок див. І) Повна: Відповідно до п. 4.2 р. IV Порядку №979 для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної особи подає до органу ДПС за своїм місцезнаходженням: - заяву за ф. №1-ОПП; - копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ; - копію витягу з Єдиного...

Читати далі »

Що є податковим номером платника податку і в яких документах він зазначається?

25.08.2011

Відповідно до п. 63.6 ст. 63 р. ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI та р. II Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979 (далі Порядок №979) облік платників податків в органах ДПС ведеться за податковими номерами. Пода...

Читати далі »

Чи має право уповноважена особа отримати в органі ДПС довідку за ф. №4-ОПП на підставі довіреності від імені ЮО, та чи повинна довіреність бути завірена нотаріально?

25.08.2011

Уповноважена особа має можливість отримати в органі державної податкової служби довідку за ф. №4-ОПП на підставі нотаріальної довіреності від юридичної особи або на підставі довіреності, яка видана органом юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, зокрема, довіреності підписаної посадовими особами (керівником та головним бухгалтером), відомості про яких вносяться у р.9 заяви за ф. №1-ОПП, та скріпленої гербовою печаткою такої юридичної особи.

Читати далі »

Який податковий номер слід зазначати в частині "Інформація про засновників (для ЮО)" заяви за ф. №1-ОПП, якщо засновником є ЮО - нерезидент?

25.08.2011

Якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент, то в частині "Інформація про засновників (для юридичних осіб)" заяви за ф. №1-ОПП податковий номер не зазначається.

Читати далі »

І Який порядок взяття на облік в органах ДПС за основним місцем обліку ЮО та їх відокремлених підрозділів?

25.08.2011

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до ст. 64 р. ІІ Податкового кодексу України та Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979.

Читати далі »

ІІ Який порядок взяття на облік в органах ДПС за основним місцем обліку ЮО та їх відокремлених підрозділів?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Тому, починаючи з 07.05.11 слід керуватися нормами Закону №3205-VI і Закону № 755. Тобто, замість копії свідоцтва про державну реєстрацію подається копія чинної виписки із Єдиного державного реєстру платниками податків, державну реєстрацію яких проведено після 07.05.2011 а...

Читати далі »

В якому органі ДПС має перебувати на обліку ЮО, якщо її місцезнаходження зареєстровано в одному адміністративному районі, а офіс і виробництво (фактичне місце) розташовані в інших районах?

25.08.2011

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місце розташування офісу є місцезнаходженням юридичної особи. Платник податків, який зареєстрований в одному адміністративному районі, а офіс і виробництво розташовані в інших районах, повинен забезпечити достовірні дані про своє місцезнаходження у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР) та внести до ЄДР місцезнаходження, яке відповідає місцю розташування офісу. Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України платники податків підлягають взяттю на облік в органах ДПС за місцезнаходженням юридичних осіб (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Читати далі »

В яких випадках орган державної податкової служби повертає форму № 1-ОПП платнику податків для виправлення (із зазначенням підстав неприйняття документів?

25.08.2011

Орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня від дня отримання заяви за ф. №1-ОПП повертає документи платнику податків для виправлення (із зазначенням підстав неприйняття документів) у разі, якщо в заяві за ф. № 1-ОПП не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою платника податків, не підписано відповідальною особою платника податку чи особою, яка має документально підтверджене повноваження від платника податку щодо підпису заяви за ф.№1-ОПП, документи подані не у повному обсязі або не пред'явлені оригінали відповідних документів.

Читати далі »

Який порядок заповнення заяви за ф. №1-ОПП, якщо у ЮО значна кількість засновників?

25.08.2011

Заявою за ф. №1-ОПП передбачено, що інформація про засновників (фізичних осіб) не подається, якщо вони є членами трудового колективу, а якщо інформація про засновників не може бути розміщена на одному аркуші, то така інформація може продовжуватись на наступних аркушах.

Читати далі »

Які відомості зазначаються в полі 6 "код і найменування органу управляння" заяви ф. 1-ОПП для підприємств державної та недержавної (ТОВ, унітарні підприємства, акціонерні товариства) форм власності?

25.08.2011

В полі 6 "код і найменування органу управляння" заяви ф. 1-ОПП, яка подається до органу державної податкової служби для взяття на облік, платником податків – юридичною особою зазначаються органи управління юридичної особи згідно зі статутом, в тому числі: вищий орган управління: загальні збори, конференція, ін.; виконавчий орган: правління (голова та члени правління), дирекція (голова та члени дирекції), директор, генеральний директор, ін.; наглядові органи: наглядова рада, спостережна рада, ін.

Читати далі »

Скільки знаків 4 чи 8 має налічувати код, що зазначається в полі "найменування та код органу державної податкової служби" форми № 4-ОПП?

25.08.2011

Код, що зазначається у полі "найменування та код органу державної податкової служби" ф. № 4-ОПП налічує 4 знаки (символи).

Читати далі »

До якого підрозділу ОДПС подаються заяви згідно з Порядком № 979 (ф. 1-ОПП, ф. 5-ОПП та інші)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Чи мають право працівники органу ДПС відмовити у видачі довідки за ф. №4-ОПП, вимагаючи укладання договору оренди в іншому приміщенні, у зв’язку з тим, що у свідоцтві про державну реєстрацію ЮО вказано місцезнаходження квартира або приватний будинок?

25.08.2011

Довідка про взяття на облік платника податків за ф. №4-ОПП надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Читати далі »

Де можна отримати інформацію про реєстраційні дані ЮО, відокремлених підрозділів ЮО?

25.08.2011

Першоджерелом відомостей про реєстраційні дані юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб є відомості, включені до Єдиного державного реєстру.

Читати далі »

Чи підлягає взяттю на облік в ОДПС представництво (відокремлений підрозділ) ЮО резидента, яке зареєстроване за межами митної території України?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »