Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Облік платників податків » Взяття на облік відокремлених підрозділів нерезидентів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуІ Який прядок взяття на облік в органах ДПС відокремлених підрозділів нерезидентів, що відповідають визначенню постійних представництв?

25.08.2011

Взяття на облік постійного представництва нерезидента здійснюється у порядку, визначеному п. 64.5 ст. 64 р. ІІ Податкового кодексу України та р. V Порядку обліку платників податків і зборів.

Читати далі »

ІІ Який прядок взяття на облік в органах ДПС відокремлених підрозділів нерезидентів, що відповідають визначенню постійних представництв?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Взяття на облік постійного представництва нерезидента здійснюється у порядку, визначеному п. 64.5 ст. 64 р. ІІ ПКУ. Відповідно до пп. 3.4.1 п. 3.4 р. III Порядку №979 відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв...

Читати далі »

Яким чином повідомити ОДПС про зміну облікових даних відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва?

25.08.2011

Відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва, у разі виникнення змін у облікових даних зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін подати до органу державної податкової служби уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік, та додаткову реєстраційну заяву за ф. №1-ОПП з позначкою"Перереєстрація" чи "Зміни".

Читати далі »

Який порядок взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента?

25.08.2011

Взяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва відповідно до пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), але відповідно до ПКУ зобов'язаний сплачувати податки і збори, здійснюється на підставі наданих відокремленим підрозділом іноземної компанії, організації документів, визначених п. 4.2 та п. 4.4 р. IV Порядку обліку платників податків і зборів.

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 І Який порядок взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у значенні, наведеному у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України?

25.08.2011

Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у значенні, наведеному у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, у 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням: заяву за ф. N 1-ОПП; копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ; копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію, створення тощо. У разі отримання іноземною компанією або організацією чи дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент за місцезнаходженням відповідного об'єкта подає до органу державної податкової служби для взяття на облік: заяву за ф. N 1-ОПП; копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (крім дипломатичних місій); нотаріально засвідчену копію правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім'я нерезидента уповноваженими органами України.

Читати далі »

Діє до 07.05.2011 ІІ Який порядок взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у значенні, наведеному у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України?

25.08.2011

Діє до 07.05.2011 (початок див.І) Повна: Взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з цим підпунктом не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток у порядку, визначеному розділом V цього Порядку, якщо він розпочинає господарську діяльність та...

Читати далі »

І Чи підлягає взяттю на облік в органах ДПС нерезидент у разі придбання нерухомості на території України?

25.08.2011

Кортка: Підлягає. У разі придбання іноземною компанією (організацією) нерухомості на території України, можна говорити про наявність на території України у такого нерезидента офісу, представництва чи іншого відокремленого підрозділу. Разом із тим із такого правила можуть бути поодинокі виключення...

Читати далі »

ІІ Чи підлягає взяттю на облік в органах ДПС нерезидент у разі придбання нерухомості на території України?

25.08.2011

(початок див.І) Повна: Відповідно до пункту 64.5 статті 64 Податкового кодексу України підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, ле...

Читати далі »

Чи можуть ФО або ФОП, що мають довіреність від нерезидента та підпадають під визначення постійного представництва не обліковуватиь в ОДПС як платник податку на прибуток на підставі п. 160.9 ст. 160 ПКУ?

25.08.2011

Враховуючи те, що норми Податкового кодексу України, зокрема п.64.5 статті 64 та п. 160.9 статті 160, суперечать одна одній, існує проблема щодо обліку в органах ДПС постійних представництв нерезидентів, яка буде вирішена шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України. В подаль...

Читати далі »

Чи підлягає взяттю на облік в органах ДПС іноземні дипломатичні місії (консульство, посольство)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Які документи про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу нерезидента подаються для взяття на облік в орган ДПС та яким органом такі документи видаються?

25.08.2011

Документом про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України є: свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України, на які поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"; свідоцтво про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні, видане Міністерством юстиції України, - для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні; свідоцтво про акредитацію представництва чи філії іноземного банку, видане Національним банком України, - для представництв та філій іноземних банків; документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів.

Читати далі »

Чи повинна ЮО, яка здійснює виплату дивідендів засновнику – нерезиденту (ФО чи ЮО), ставати на облік в органі ДПС як постійне представництво такого нерезидента?

25.08.2011

Якщо нерезидент (фізична особа чи юридична особа) виступає лише засновником юридичної особи – резидента України та не здійснює господарської діяльності на території України, то юридична особа при виплаті дивідендів такому нерезиденту не підлягає взяттю на облік в органах ДПС як постійне представництво нерезидента. При цьому, будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, підлягають оподаткуванню в порядку і за ставками, визначеними ст. 160 р. ІІІ Податкового кодексу України.

Читати далі »

Яким нормативним документом керуватись ЮО-нерезиденту при реєстрації постійного представництва , якщо укладено угоду з ЮО-резидентом терміном більше 6 місяців, якщо в Міжнародній угоді передбачений інший термін для певного виду діяльності (наприклад 12

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Чи має СГ- нерезидент реєструвати постійне представництво , якщо прийняте рішення про підписання договору про спільну діяльність з СГ резидентом (платником податку на прибуток)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Яким чином повідомити органи ДПС про те, що постійне представництво нерезидента яке було зареєстровано платником податку на прибуток хоче залишитися на обліку як відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяль

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Який порядок взяття на облік в органах ДПС нерезидента - виконавця проекту міжнародної технічної допомоги, який акредитований у Міністерстві економіки України (у т.ч. у разі внесення змін)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »