Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Облік платників податків » Підстави та порядок зняття з обліку платників податків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуІ Який порядок зняття з обліку в органах ДПС самозайнятих осіб у разі припинення діяльності?

25.08.2011

Зняття з обліку в органах ДПС фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до р. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979.

Читати далі »

ІІ Який порядок зняття з обліку в органах ДПС самозайнятих осіб у разі припинення діяльності?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Згідно із п. 11.5 р. ХІ Порядку №979 якщо платником податків подавалась заява за ф. №8-ОПП, то після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань такого платника податкі...

Читати далі »

І Який порядок зняття з обліку в органах ДПС ЮО та їх відокремлених підрозділів в разі державної реєстрації їх припинення?

25.08.2011

Порядок зняття з обліку платників податків – юридичних осіб та відокремлених підрозділів в органах ДПС у разі державної реєстрації припинення визначено в р. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів.

Читати далі »

ІІ Який порядок зняття з обліку в органах ДПС ЮО та їх відокремлених підрозділів в разі державної реєстрації їх припинення?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Відповідно до ст. 36 Закону довідка органу ДПС про відсутність заборгованості по податках, зборах є одним із обов’язкових документів, необхідних для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. Відповідно до п. 67.1 ст. 67 ПКУ та п. 11.11 р. ХІ Порядку №979 ...

Читати далі »

І В яких випадках органи ДПС мають право виступати ініціатором припинення ЮО та підприємницької діяльності ФОП, що не пов’язане з банкрутством?

25.08.2011

Відповідно до пп. 20.1.12 п. 20.1 ст. 20 р. І Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями органи державної податкової служби мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фі...

Читати далі »

ІІ В яких випадках органи ДПС мають право виступати ініціатором припинення ЮО та підприємницької діяльності ФОП, що не пов’язане з банкрутством?

25.08.2011

Пунктом 2 ст. 46 Закону №755 встановлено, що підставами для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, зокрема, є: провадження нею підприємницької діяльності, що заборонена законом; неподання протягом року органам державної податкової слу...

Читати далі »

До якого часу діє наказ ДПА України від 19.02.98 №80 та з якого часу набирає чинності наказ ДПА України від 22.12.10 №979?

25.08.2011

Згідно із п. 4 наказу ДПА України від 22.12.10 №979 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України" (далі – Наказ №979), цей наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування, а саме...

Читати далі »

В які терміни в 2011 році здійснюється переведення платника податків до спеціалізованого органу ДПС, щодо якого розпочато і не закінчено документальну планову перевірку та одночасно прийнято рішення про включення його до Реєстру великих платників податків

25.08.2011

Відповідно до п. 64.7 ст. 64 р. ІІ ПКУ, п. 10.2 р. Х Порядку обліку платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979 (далі – Порядок №979) після включення платника податків до Реєстру великих платників податків та отримання повідомлення центрального органу ДПС про таке вклю...

Читати далі »

І Який порядок зняття з обліку платника податку при реорганізації?

25.08.2011

Порядок зняття з обліку платника податку в органах ДПС при його реорганізації здійснюється відповідно до розд. XI Порядку обліку платників податків і зборів.

Читати далі »

ІІ Який порядок зняття з обліку платника податку при реорганізації?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Видача органом ДПС документа про узгодження плану реорганізації платника податків, який має податковий борг, здійснюється у такому порядку: Платник податків, який реорганізовується та має грошові зобов'язання та/або податковий борг, після розміщення у визначених законодавс...

Читати далі »

Які дії органів ДПС у разі відсутності платника податків за вказаним місцезнаходженням?

25.08.2011

Встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків органами ДПС здійснюється відповідно до р. ХІІ Порядку обліку платників податків і зборів.

Читати далі »

Чи має можливість СГ, щодо якого проводиться процедура зняття з обліку як платника податку, при прийнятті рішення про поновлення господарської діяльності знову отримати оригінали документів (свідоцтва, патенти, довідки за ф. №4-ОПП, інші довідки тощо), що

25.08.2011

У разі надходження до органу державної податкової служби відомостей державного реєстратора про внесення до ЄДР запису про прийняття засновниками рішення про відміну попереднього рішення про припинення юридичної особи платник податків вважається таким що не перебуває в процедурі припинення. Такому платнику можуть бути видана нова довідка про взяття на облік за ф.№ 4-ОПП у порядку встановленому, п.9.4 р. ІХ порядку №979. Інші документи (свідоцтво про сплату єдиного податку, Свідоцтво платника ПДВ, патенти, тощо) можуть бути видані лише у разі наявності підстав та відповідно до норм чинного законодавства.

Читати далі »

Чи має право платник податків надіслати поштою документи для зняття з обліку в органах ДПС?

25.08.2011

Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби визначений ст. 67 р. ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями та р. ХІ Порядку обліку платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979 (далі – П...

Читати далі »

Який порядок зняття з обліку в органах ДПС відокремлених підрозділів нерезидентів, що відповідають визначенню постійних представництв?

25.08.2011

Відповідно до п. 5.5 р. V Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979 (далі – Порядок №979) у разі прийняття рішення про припинення господарської діяльності через постійне представництво такий нерезидент (постійне представництво нерезидента) под...

Читати далі »

І Який порядок зняття з обліку в органах ДПС ФОП у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання ФОП безвісно відсутньою?

25.08.2011

У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи. Не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів державний реєстратор зобов'язаний заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою, внести до ЄДР запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою та у той же надіслати відповідне повідомлення органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України. Зазначене повідомлення є підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному органі державної податкової служби. При цьому слід зазначити, що згідно з пунктом 97.3 статті 97 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV грошові зобов'язання або податковий борг, що залишаються непогашеними фізичною особою – платником податків, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою чи визнана недієздатною вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, крім випадків, коли з'являються інші особи, що вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав.

Читати далі »

ІІ Який порядок зняття з обліку в органах ДПС ФОП у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання ФОП безвісно відсутньою?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання фізичної осо...

Читати далі »

Яким чином здійснюється зняття з обліку в органах ДПС договору про спільну діяльність без створення ЮО та чи призначається при цьому перевірка?

25.08.2011

Зняття з обліку в органах ДПС договору про спільну діяльність, здійснюється одночасно із зняттям з обліку додатково взятого на облік учасника як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору. При цьому, якщо при припиненні договору сам учасник не припиняється, то він продовжує перебувати на обліку як платник податків при здійсненні власної діяльності. Відповідно до пп.78.1.7 п.78.1 ст.78 ПКУ, а також п.11.3 р. ХІ Порядку №979, у разі припинення договору та отримання від відповідального учасника відповідної заяви за ф. №8-ОПП органом ДПС може бути призначена та проведена документальна позапланова перевірка відповідального учасника в частині утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Читати далі »

І В який термін та за яких умов проводиться перевірка у зв’язку з проведенням реорганізації чи ліквідації ЮО та/або відокремлених підрозділів?

25.08.2011

У разі отримання документів, визначених п.11.2 Порядку обліку платників податків і зборів та/або якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення) або припинення юридичної особи органом державної податкової служби приймається рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі. Перевірку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання того документа, що надійшов до органу державної податкової служби першим. Разом з цим, у визначених Порядком обліку платників податків і зборів випадках документальна позапланова перевірка може не проводитись. Тривалість документальної позапланової перевірки не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, інших платників податків – 10 робочих днів. Продовження строків проведення перевірок можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – не більш як на 5 робочих днів. При цьому згідно п.82.4 ст.82 проведення такої перевірки великого платника податків може бути зупинено на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.

Читати далі »

ІІ В який термін та за яких умов проводиться перевірка у зв’язку з проведенням реорганізації чи ліквідації ЮО та/або відокремлених підрозділів?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Відповідно до п.п.11.3.1 п.11.3 р. XI Порядку №979 у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи призначається та одночасно проводиться документальна позапланова перевірка юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі прийняття рішенн...

Читати далі »

ІІІ В який термін та за яких умов проводиться перевірка у зв’язку з проведенням реорганізації чи ліквідації ЮО та/або відокремлених підрозділів?

25.08.2011

(початок див. І, ІІ) Повна: Продовження строків проведення перевірок можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – не б...

Читати далі »

Чи можливо тимчасово припинити підприємницьку діяльність (декретна відпустка, хвороба, виїзд за кордон та ін.)?

25.08.2011

Законодавством не передбачено тимчасове припинення підприємницької діяльності.

Читати далі »

І Який порядок зняття з обліку платника податків щодо якого розпочато спрощену процедуру державної реєстрації припинення?

25.08.2011

Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця визначено статтями 381 та 491 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців". Відповідно до п. 11.15 р. ХІ Поряд...

Читати далі »

ІІ Який порядок зняття з обліку платника податків щодо якого розпочато спрощену процедуру державної реєстрації припинення?

25.08.2011

Така довідка або повідомлення формується за результатами документальної позапланової перевірки (якщо вона призначалась), а також проведення інших заходів та висновків за результатами аналізу даних про платника податків відповідних підрозділів органу ДПС за основним місцем обліку та органами ДПС з...

Читати далі »

Який порядок заповнення форми № 8 -ОПП при ліквідації філії СГ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Чи має право уповноважена особа подати документи платника податку (ЮО, самозайнятої особи) для зняття з обліку в органах ДПС?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Який порядок зняття з обліку в органах ДПС ЮО в разі державної реєстрації припинення за судовим рішенням щодо визнання юо банкрутом згідно з ст. 39 ЗУ № 755?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Які документи потрібно подати до органу ДПС ЮО та/або відокремленим підрозділам у разі прийняття рішення про їх припинення?

25.08.2011

Юридичній особі, крім військових частин, у разі прийняття рішення про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи, уповноваженими органами чи судом, голові комісії з припинення (ліквідатору, ліквідаційній комісії тощо) чи особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, слід у 3-денний строк від дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення, подати в орган ДПС, в якому платник податків перебуває на обліку, такі документи: заяву про припинення платника податків за ф. №8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за ф. №6-ОПП; оригінал довідки за ф. №4-ОПП; копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення; копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії). У такому самому порядку мають бути подані документи і в разі прийняття рішення про закриття відокремлених підрозділів юридичної особи. Платниками податків, для яких законом визначені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також відокремленими підрозділами юридичних осіб заява за ф. №8-ОПП має бути подана у 3-денний строк після прийняття рішення про припинення.

Читати далі »

І За умови виконання яких вимог платник податку при ліквідації отримує довідку за ф. №22-ОПП про відсутність заборгованості по податках, зборах?

25.08.2011

Довідка за ф. №22-ОПП видається за умови виконання вимог п. 11.5 р. ХІ Порядку обліку платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 р. за №1439/18734 та інших вимог, визначених пп. 11.15.6 п. 11.15 р. ХІ Порядку №979.

Читати далі »

ІІ За умови виконання яких вимог платник податку при ліквідації отримує довідку за ф. №22-ОПП про відсутність заборгованості по податках, зборах?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Відповідно до пп. 11.15.6 п. 11.15 р. ХІ Порядку №979 причинами заперечення органу ДПС щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця можуть бути...

Читати далі »

Яким чином видається повторна довідка за ф. 22-ОПП або 12-ОПП в разі завершення строку її дії?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Який порядок зняття з обліку відокремленого підрозділу нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента?

25.08.2011

Зняття з обліку відокремленого підрозділу нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва здійснюється у загальновстановленому порядку відповідно до р.ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979.

Читати далі »

Чи зобовязаний СГ при знятті з обліку (ліквідації) самостійно проходити підписання обхідного листа структурними підрозділами ОДПС?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право орган ДПС призначити перевірку в зв’язку з ліквідацією СГ за період апеляційного оскарження рішення ДПС, яке було прийнято за результатами перевірки, що була призначена і проведена у зв’язку з його ліквідацією?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »