Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Облік платників податків » Реєстрація фізичних осіб в державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЩо таке "реєстраційний номер облікової картки платника податків" та чи підлягають заміні "ідентифікаційні номери"?

25.08.2011

Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається в документі, що видається платнику податків органом державної податкової служби та засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. Обліковим карткам фізичних осіб, зареєстрованих в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів до 01.01.2011, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів із зазначенням ідентифікаційних номерів вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, і не підлягають обов’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Читати далі »

Який порядок отримання іноземцем картки платника податків?

25.08.2011

Отримання іноземцем картки платника податків здійснюється відповідно до р. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 17.12.10 №954.

Читати далі »

Які ФО підлягають реєстрації в Державному реєстрі ФО - платників податків та повинні отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків?

25.08.2011

До Державного реєстру фізичних осіб – платників податків вноситься інформація про осіб, які є: громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України. Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки. За зверненням фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі та в якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

Читати далі »

Який порядок отримання неповнолітніми особами документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі ФО – платників податків?

25.08.2011

Відповідно до ст. 70 р. ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями та р. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 17.12.10 №954, фізична особа - платник ...

Читати далі »

Який порядок отримання ФО документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі ФО – платників податків, в разі його втрати (зіпсуття)?

25.08.2011

В разі втрати (зіпсуття) документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, фізичній особі з метою отримання такого документа необхідно звернутися до органу державної податкової служби за місцем проживання та пред'явити паспортний документ, який містить прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце народження, місце проживання (країна, область, район, населений пункт).

Читати далі »

Чи має право відмовитися від реєстраційного номеру облікової картки платника податків ФО у разі отримання іншого громадянства чи зміни громадянства?

25.08.2011

Законодавчо не передбачено внесення відміток до паспортів іноземців про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта. Отже такі платники податків реєструються у Державному реєстрі у загальному порядку, визначеному р. VII Положення №954, після чого за зверненням фізичної особи – іноземця орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Читати далі »

Чи підлягає зміні реєстраційний номер облікової картки платника податку при внесенні змін до даних (прізвища ФО, місця проживання тощо), що вносяться до Державного реєстру ФО – платників податків, або у разі виявлення їх неточностей?

25.08.2011

При внесенні змін до даних (прізвища фізичної особи, місця проживання або у разі виявлення їх неточностей тощо), що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки фізичної особи – платника податків за ф. №1ДР та/або Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за ф. №5ДР, реєстраційний номер облікової картки особи, яку зареєстровано в Державному реєстрі, не змінюється.

Читати далі »

Яким чином ФО повідомляє орган ДПС про зміну до даних (прізвища ФО, місця проживання тощо), що вносяться до Державного реєстру ФО – платників податків, або у разі виявлення їх неточностей?

25.08.2011

Відповідно до п. 70.7 ст. 70 р. ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями та р. ІХ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 17.12.10 №954, фізичні особи зоб...

Читати далі »

В якому податковому органі можливо ФО - резиденту, яка тимчасово проживає не за основним місцем проживання, отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі ФО – платників податків?

25.08.2011

Фізична особа - резидент, яка тимчасово проживає не за основним місцем проживання, з метою отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, повинна звернутися до органу державної податкової служби за місцем проживання, яке міститься в документі, що посвідчує особу.

Читати далі »

Яким чином і в який термін підлягають виправленню реєстраційні дані про ФО, які зазначені з помилкою у Державному реєстрі ФО, а в обліковій картці ФО - платника податків зазначені вірно?

25.08.2011

У разі виявлення розбіжностей у даних прізвища фізичної особи або інших реєстраційних даних, які занесені до Державного реєстру, зміни до відповідних реєстраційних даних фізичної особи без зміни реєстраційного номера облікової картки платника податків вносяться за умови подання фізичною особою Заяви про необхідність коригування реєстраційних даних до органів державної податкової служби за місцем її постійного проживання.

Читати далі »

Які документи потрібно подати ФО для отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків?

25.08.2011

Відповідно до р. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 17.12.10 №954, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 р. за №1388/18683, фізична особа незалежно від віку (як резидент, ...

Читати далі »

Яким чином одному з батьків отримати облікову картку для неповнолітньої дитини, якщо місце реєстрації дитини не співпадає з місцем проживання батьків, внесеним до паспорту або паспортного документа?

25.08.2011

У таких виняткових ситуаціях коли місце реєстрації дитини не співпадає з місцем проживання одного з батьків, з метою отримання картки для неповнолітньої особи достатньо одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) звернутися до органу державної податкової служби за місцем проживання дитини з наданням свідоцтва про народження дитини і свого паспортного документа, а також документа, що підтверджує місце проживання дитини.

Читати далі »

І Протягом якого часу є дійсним реєстраційний номер облікової картки платника податків?

25.08.2011

Реєстраційні номери, що надаються фізичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) зберігаються за ними протягом усього їх життя та у разі отримання такими особами іншого громадянства чи зміни громадянства не підлягають скасуванню та заміні, за винятком якщо після видачі облікової картки платника податків встановлені порушення чи неточності при формуванні реєстраційних номерів.

Читати далі »

ІІ Протягом якого часу є дійсним реєстраційний номер облікової картки платника податків?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Фізична особа несе відповідальність згідно із законом за достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному реєстрі. Згідно з п. 13 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого нак...

Читати далі »

Чи можлива реєстрація у Державному реєстрі ФО - платників податків іноземців та осіб без громадянства після подання облікової картки ФО через законного представника чи уповноважену особу на проведення реєстрації ФО без виконання вимог Правил в'їзду інозем

25.08.2011

Якщо іноземець або особа без громадянства перебувають в Україні, то реєстрація таких осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків здійснюється після виконання ними вимог Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074. Якщо іноземець або особа без громадянства не перебувають в Україні, то при необхідності реєстрація такої особи у Державному реєстрі може бути здійснена через законного представника чи уповноважену особу.

Читати далі »

Який порядок засвідчення перекладу українською мовою документа, що посвідчує особу (нерезидента), та який подається до органів ДПС з метою отримання картки платника податку?

25.08.2011

Переклад на українську мову документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, здійснюється та засвідчується нотаріусом або установою, яка має право надавати послуги з перекладу.

Читати далі »

Чи можливо отримання за довіреністю документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі ФО – платників податків, у разі його втрати (зіпсуття)?

25.08.2011

Кортка: Якщо відомості про фізичну особу вже включено до Державного реєстру, але документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі було втрачено (зіпсовано), то дублікат Картки платника податків орган державної податкової служби може видати законному представнику або уповноваженій особ...

Читати далі »

До якого органу ДПС необхідно звернутися довіреній особі для отримання замість іноземця документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі ФО – платників податків?

25.08.2011

Для отримання замість іноземця документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, довіреній особі необхідно звернутися до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за місцем отримання доходів таким іноземцем чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування у іноземця.

Читати далі »

Чи друкується слово "дублікат" на бланку Картки платника податку при повторній її видачі (втрата, зіпсуття, пошкодження тощо)?

25.08.2011

Ні. На Картці платника податків, яка видається замість втраченої (зіпсованої, пошкодженої тощо), слово "Дублікат" не друкується.

Читати далі »

В який термін видається документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків у разі його втрати (зіпсуття)?

25.08.2011

У разі втрати (зіпсуття) документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб, фізична особа може звернутися до органу ДПС за місцем проживання (у разі зміни місця проживання - за новим місцем проживання) і отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі повторно. У разі необхідності внесення змін до даних, що вносяться до облікової картки, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі видається протягом 10 робочих днів.

Читати далі »

Чи має право громадянин України, який знаходиться за її межами і не може особисто прибути, надіслати поштою документи для реєстрації в Державному реєстрі (які саме потрібно документи і на адресу якого органу ДПС вони надсилаються) і яким чином отримуєть

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Які дії МВС України, ДПА України та ФО, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у разі виявлення недостовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків фо (ідентифікаційного номера)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Який порядок присвоєння реєстраційного номеру особі, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Який порядок оформлення і видачі документа, що засвідчує реєстрацію ФО у Державному реєстрі ФО - платників податків, якщо від імені ФО - резидента виступає уповноважена особа?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Чи потрібно ФО повідомляти органи ДПС за ф. №5ДР про зміну місця роботи (рядки 21, 22), зміну телефону (рядки 23,24), зміну паспортного документа при його втраті (рядки 25-28) ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »

Як неповнолітній дитині яка є сиротою, чи має статус біженця, отримати документ що засвідчує реєстрацію у ЄДРПОУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 040, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальн...

Читати далі »