Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Зовнішньоекономічна діяльність та валютний контроль » Порядок декларування суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами україни

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи потрібно подавати Декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, якщо кошти й товари знаходяться за межами України, а законодавчо встановлені терміни розрахунків в сфері ЗЕД не порушено?

25.08.2011

Суб’єкту підприємницької діяльності потрібно подавати Декларацію з відображенням у неї валютних коштів, майна, що знаходяться за межами України, якщо порушено встановлені законодавством в сфері ЗЕД терміни розрахунків. У разі якщо розрахунки з суб’єктом підприємницької діяльності здійснюються у встановлені законодавством строки та при умові відсутності інших валютних цінностей за межами України, суб’єкт може не подавати Декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходяться за її межами.

Читати далі »

Чи потрібно подавати Декларацію про валютні цінності та майно якщо ЗЕД не здійснювалась?

25.08.2011

Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності не подають Декларацію про валютні цінності доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, якщо у них фактично відсутні валютні цінності та майно за межами митної території України.

Читати далі »

Який порядок подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України?

25.08.2011

Валютні цінності, доходи та майно резидента України, що знаходиться за межами митної території України, підлягають обов’язковому декларуванню. Порядок подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України, визначений у спільному листі НБУ та ДПАУ від 17.04.2003 № 28-311/1929-2823, № 3368/5/23-5316.

Читати далі »

Який термін дії довідки про відсутність валютних цінностей за кордоном та довідки про декларування валютних цінностей?

25.08.2011

Термін дії довідки становить І квартал.

Читати далі »

В які терміни подається довідка про декларування валютних цінностей?

25.08.2011

Після отримання від суб'єкта підприємницької діяльності Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами територіальне управління Національного банку України видає довідку про проведення декларування, яка засвідчується підписом начальника (заступника начальника) територіального управління Національного банку України та відбитком печатки відповідного територіального управління. Зазначену довідку суб'єкт підприємницької діяльності подає державній податковій адміністрації (інспекції), до якої попередньо була подана Декларація, для засвідчення підписом голови (начальника) відповідної державної податкової адміністрації (інспекції) або його заступника та відбитком печатки.

Читати далі »

В які терміни органи ДПС реєструють довідки про відсутність валютних цінностей та майна за межами України та довідки про декларування валютних цінностей?

25.08.2011

Документи, звернення підприємств i організацій розглядаються в термін до 30 календарних днів, а такі, що не потребують перевірки затребування додаткових матеріалів або вжиття інших заходів, – у термін до 15 календарних днів. Виходячи з викладеного, суб'єкти підприємницької діяльності повинні заздалегідь звертатися до податкової інспекції за своїм місцезнаходженням за реєстрацією цієї довідки. У разі, коли валютних цінностей та майна за межами України немає і підприємство не планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність Довідка про відсутність валютних цінностей не подається.

Читати далі »

Де реєструється Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами України у суб'єкта підприємницької діяльності?

25.08.2011

Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами України у суб'єкта підприємницької діяльності реєструється податковими органами на вимогу суб'єктів, які планують здійснення зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від строків подання бухгалтерської звітності.

Читати далі »

Який термін подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами?

25.08.2011

Валютну декларацію необхідно подавати: спільним підприємствам з іноземними інвестиціями – щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, і не пізніше 20 лютого для річного звіту; - усім іншим суб’єктам господарювання – щокварталу не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, і не пізніше 20 лютого для річного звіту.

Читати далі »

Що необхідно відображати в Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами?

25.08.2011

У валютній декларації відображаються валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами.

Читати далі »

Які дані відображаються в V розділі "Інформаційні відомості" Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами?

25.08.2011

В розділу V Декларації "Інформаційні відомості" відображаються дані про про експортні операції (вартість експортованих товарів (робіт, послуг), отриману експортну виручку, у тому числі з порушенням законодавчих строків), імпортні операції (суму коштів, перераховану за імпортний товар (роботи, послуги), вартість імпортного товару, у тому числі поставленого з порушенням законодавчих строків), бартерні ЗЕД - операції, давальницькі ЗЕД - операції.

Читати далі »

Чи підлягають декларуванню облігації зовнішньої державної позики України, які придбані резидентом у нерезидента та знаходяться на рахунку іноземного банку? Якщо так, то в якому розділі Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належить резидент

25.08.2011

Так. Облігації зовнішньої державної позики України, які придбані резидентом у нерезидента та знаходяться на рахунку іноземного банку, відображаються у розділі ІІ рядку 14 Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України та знаходиться за її межами.

Читати далі »

Чи підлягає декларуванню в Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, обладнання, яке тимчасово вивозиться за межі митної території України для надання послуг резидентом нерезиденту?

25.08.2011

Так. Обладнання, що тимчасово вивозиться за межі митної території України для надання послуг нерезиденту, підлягає декларуванню у рядку 8 розділу ІІІ Декларації з наданням відповідних пояснень.

Читати далі »

Чи підлягають декларуванню в Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, автотранспортні засоби, які належать резиденту, та які станом на звітну дату перебували за межами України з метою здій

25.08.2011

Автотранспортні засоби, які належать резиденту, та які перебувають за кордоном з метою здійснення міжнародних транспортних перевезень, не підлягають декларуванню суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України.

Читати далі »

Що відображається в декларації про валютні цінності у рядку 5 розділу ІІ "Фінансові вкладення на рахунки філій (представництв) за кордоном": залишок валютних цінностей на кінець звітного періоду чи всі надходження валютних коштів на рахунок філії за звітн

25.08.2011

У рядку 5 розділу ІІ "Фінансові вкладення на рахунки філій (представництв) за кордоном" декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, відображається залишок валютних коштів на рахунку філії на кінець останнього календарного дня звітного періоду.

Читати далі »

Чи підлягає декларуванню в Декларації про валютні цінності обладнання, яке використовується представництвом (філією) суб’єкта господарювання за кордоном для виробництва товарів, якщо придбання такого обладнання здійснювалось як імпортування товарів без ув

25.08.2011

Так, обладнання, придбання якого здійснювалось як імпортування товарів без увезення на територію України, та яке використовується представництвом (філією) суб’єкта господарювання за кордоном для виробництва товарів, підлягає декларуванню у рядку 3 розділу ІІІ Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами.

Читати далі »

Чи може суб’єкт господарювання до закінчення термінів подання Деклараціі про валютні цінності надати нову з уточненими даними? Якщо виправити помилку не можливо, які штрафні санкції будуть застосовані до суб’єкта господарювання?

25.08.2011

Подання нової Декларації про валютні цінності з виправленими даними не передбачено. Невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою таку відповідальність - порушення порядку декларування - накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Чи потрібно CПД відображати в Декларації про валютні цінності інвестиції, внесені до статутного фонду іноземного підприємства щодо якого проводиться процедура банкрутства, та які документи потрібно надати у випадку ліквідації іноземного підприємства?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання – резидент, який одержав ліцензію на здійснення інвестиції за кордон, повинен відображати в розділі ІІІ Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, фінансові та майнові внески до статутних фондів іноземних підприємств протягом строку дії ліцензії. Якщо іноземне підприємство, при проведенні процедури банкрутства буде ліквідоване, то суб’єкт господарювання для відкликання ліцензії повинен подати до Національного банку України відповідні документи, (передбачені законодавством країни нерезидента/України), що підтверджують факт ліквідації іноземного підприємства в ході банкрутства. У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен припинити інвестицію за кордоном та повернути в Україну в строки, визначені Національним банком України, усі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.

Читати далі »

В якій валюті: національній чи іноземній заповнюється V розділ Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, якщо в національній, то за яким курсом?

25.08.2011

Розділ V Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, заповнюється у валюті, в якій мають здійснюються розрахунки відповідно до контракту, а також в національній валюті по курсу НБУ на звітну дату.

Читати далі »

Чи підлягають декларуванню валютні цінності, які знаходяться за межами України, в разі визнання боржника-нерезидента банкрутом?

25.08.2011

Коротка: Валютні цінності та майно, які перебувають за кордоном, зокрема за якими не проведено розрахунки при здійсненні експортних або імпортних операцій через визнання нерезидента банкрутом, підлягають обов'язковому декларуванню суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України.Статтею 9 Декре...

Читати далі »

Чи підлягає перенесенню останній день терміну подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, якщо він припадає на вихідний (святковий) день?

25.08.2011

Якщо дата подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами припадає на вихідні або святкові дні, термін її подання переноситься на перший після вихідних або святкових днів робочий день.

Читати далі »

Чи потрібно в ІV Розділі декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, відображати отриманий дохід за придбаними облігаціями, емітентом яких є нерезидент?

25.08.2011

Якщо суб’єкт господарювання одержує доходи за межами України від придбаних облігацій, емітентом яких є нерезидент, то такий дохід підлягає відображенню у розділі IV Декларації.

Читати далі »

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами заповнюється з копійками чи без копійок?

25.08.2011

Повна та коротка відповіді ідентичні: Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за формою Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, затвердженої наказом Міністерства фінанс...

Читати далі »

Які рядки розділу IV "доходи (дивіденди) в іноземній валюті, одержані за межами України" Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами необхідно заповнювати в разі відображення в декларації дох

25.08.2011

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 25.12.95 №207 "Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами" у розділі IV Декларації відображаються "Доходи (дивіденди) в іноземній валюті, одержані за межа...

Читати далі »

Чи повинна ФО (громадянин, не СПД) подавати валютну декларацію у разі наявності за межами України валютних цінностей, доходів та майна, що їй належать?

25.08.2011

Обов’язковість подання суб’єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, валютної декларації до органів державної податкової служби визначена статтею 1 Указу Президента України від 18.06.1994 року № 319/94 "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей та ...

Читати далі »

Які документи подаються до органу ОДПС для реєстрації довідки про відсутність валютних цінностей та майна за межами України?

25.08.2011

Суб'єкти підприємницької діяльності, які планують здійснення зовнішньоекономічної діяльності та не мають валютних цінностей та майна за межами України, складають довідку про відсутність у них валютних цінностей та майна за межами України у двох примірниках за формою, приведеною у спільному листі Нацбанку України, ДПА України, Держмитслужби України "Щодо подання Декларації про валютні цінності та майно" від 09.01.98 №13-226/53-188, №206/10/22-0117, №11/3-247, та подають її для реєстрації до державної податкової адміністрації за своїм місцезнаходженням. При цьому подання разом з довідкою інших документів до державної податкової адміністрації за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності не передбачено.

Читати далі »

Чи потрібно відображати в декларації про валютні цінності дохід від продажу нерезиденту за межами України корпоративних прав (внесок до статутного фонду іноземного підприємства)?

25.08.2011

Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за формою Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі - Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25....

Читати далі »

Який суб’єкт господарювання (комітент чи комісіонер) повинен при заповненні V розділу Декларації про валютні цінності відображати експорт товару та виручку від експорту товару?

25.08.2011

Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за формою Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25.12.95 №207. Відпові...

Читати далі »

Чи потрібно отримувати нову довідку про відсутність валютних цінностей та майна за межами України та яка процедура її отримання, якщо змінено назву ЮО і в звітному кварталі вже було отримано таку довідку?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 06., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Чи може резидент списати заборгованість нерезидента по зовнішньоекономічному договору та не декларувати її, якщо така заборгованість триває понад 1095 днів та боржника нерезидента в судовому порядку визнано банкрутом?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 06., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »