Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Зовнішньоекономічна діяльність та валютний контроль » Здійснення операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 На який термін надається відстрочка в сплаті за вексель у зовнішньоекономічних відносинах?

25.08.2011

Державна податкова інспекція може давати дозвіл на відстрочення оплати (погашення) векселя на термін, що не перевищує 90 днів, який у разі подальшої потреби може бути подовжений шляхом видачі суб'єкту господарської діяльності нового дозволу на відстрочення оплати векселя. Відстрочення оплати (погашення) векселя надається в межах одного бюджетного року. Загальний термін відстрочення оплати (погашення) векселя не може перевищувати 270 днів.

Читати далі »

Чи має право податкова інспекція відмовити у прийнятті векселя?

25.08.2011

Податковим органом може бути відмовлено суб'єкту підприємницької діяльності у прийнятті векселю у разі, якщо операція не відповідає визначенню операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, зазначених в абзаці шостому статті 1 Закону. Не приймається вексель (письмове зобов'язання): у якому невірно встановлено термін платежу; що має підчистки або дописки, закреслені слова (цифри), а також заповнений нерозбірливо; у якому не заповнені реквізити, обов'язковість заповнення яких установлена чинними нормативно-правовими актами; текст якого неможливо прочитати внаслідок пошкодження.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок взяття на облік в органах державної податкової служби векселя при ввезенні давальницької сировини на територію України?

25.08.2011

Облік векселів ведеться органом державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця. Взяття векселя на облік провадиться в день його подання до державної податкової інспекції суб’єктом господарської діяльності. При цьому на звороті векселя робиться напис "Узято на облік" із зазначенням дати взяття на облік і облікового номера та засвідченням підписом начальника державної податкової інспекції (заступником начальника) і печаткою державної податкової інспекції.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника?

25.08.2011

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками Єдиного митного тарифу України, податками та зборами, що справляються при ввезені товарів відповідно до законодавства.

Читати далі »

Що є підставою для митного оформлення давальницької сировини, що ввозиться на митну територію України?

25.08.2011

Підставою для митного оформлення давальницької сировини, що ввозиться на митну територію України, є подання українським виконавцем митному органу копії векселя (письмового зобов’язання), авізованого (взятого на облік) органом державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця, та копії зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини.

Читати далі »

Що є підставою для митного оформлення готової продукції, що вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України?

25.08.2011

Підставою для митного оформлення готової продукції, що вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України, і вивозиться з її території, є подання українським виконавцем митному органу копії векселя (письмового зобов'язання) та копії ввізної вантажної митної декларації, а у разі потреби - і висновку Торгово-промислової палати України або регіональних торгово-промислових палат про те, що готова продукція вироблена внаслідок переробки давальницької сировини, вартість якої становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції.

Читати далі »

Що є підставою для погашення векселя при операціях з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах?

25.08.2011

Підставою для погашення векселя (письмового зобов’язання) є подання українським виконавцем органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням копії вивізної вантажної митної декларації з відміткою митниці, яка здійснила митне оформлення готової продукції, про фактичне перетинання готовою продукцією митного кордону України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто може засвідчити факт втрати або повного зіпсування давальницької сировини внаслідок форс-мажорних обставин та які податки при цьому сплачуються?

25.08.2011

У разі втрати або повного зіпсування давальницької сировини або готової продукції внаслідок форс-мажорних обставин, факт настання яких засвідчений Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово - промисловими палатами, вексель (письмове зобов’язання) погашається і ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. У разі потреби рівень зіпсування давальницької сировини або готової продукції та можливість її використання визначаються торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами.

Читати далі »

Яким законом регулюється порядок здійснення операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічних відносин?

25.08.2011

Порядок здійснення операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічних відносин регулюється Законом України ”Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” зі змінами та доповненнями.

Читати далі »

Який порядок закупівлі на митній території України іноземним замовником давальницької сировини?

25.08.2011

Давальницька сировина може закуповуватись іноземним замовником на митній території України у суб’єкта підприємницької діяльності України лише за іноземну валюту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право іноземний замовник реалізувати на митній території України готову продукцію, що вироблена з давальницької сировини закупленої на митній території України?

25.08.2011

Іноземний замовник має право реалізувати на митній території України готову продукцію, що вироблена з давальницької сировини, закупленої на митній території України, лише через зареєстроване ним в Україні постійне представництво, яке сплачує податки і збори, передбачені законом при продажу товарів на митній території України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які податки та збори сплачуються у разі вивезення за межі митної території України готової продукції, яка вироблена з давальницької сировини, закупленої іноземним замовником на митній території України?

25.08.2011

Готова продукція, яка вироблена з давальницької сировини, закупленої іноземним замовником на митній території України, і належить йому, у разі вивезення за межі митної території України не обкладається вивізним (експортним) митом, іншими податками та зборами (крім митних зборів), що справляються відповідно до законів України, а також не підлягає ліцензуванню і квотуванню, за винятком товарів спеціального призначення, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Читати далі »

Який порядок вивезення давальницької сировини, що не обкладається вивізним (експортним) митом, податками та зборами, українського замовника за межі митної території України та повернення в Україну готової продукції?

25.08.2011

Давальницька сировина, що не обкладається вивізним (експортним) митом, податками та зборами, вивозиться з митної території України на підставі подання українським замовником митному органові письмового зобов'язання щодо повернення в Україну готової продукції, виробленої з цієї сировини (або повернення в Україну коштів від реалізації готової продукції за межами України, крім тієї готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини та має заборону на експорт), не пізніше ніж через 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок вивезення давальницької сировини, що підлягає обкладанню вивізним (експортним) митом, податками та зборами, українського замовника за межі митної території України та повернення в Україну готової продукції?

25.08.2011

Якщо давальницька сировина, що вивозиться за межі митної території України українським замовником, підлягає обкладенню вивізним (експортним) митом, податками та зборами, їх сплата (крім митних зборів) провадиться українським замовником шляхом видачі простого авальованого векселя з відстроченням платежу на період здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації.

Читати далі »

Який порядок розрахунків за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини?

25.08.2011

Розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини можуть проводитися в грошовій формі, частиною давальницької сировини чи готової продукції, крім тієї, що заборонена до експорту, або за згодою замовника та виконавця з використанням усіх цих форм. У разі вивезення українським виконавцем частини давальницької сировини або готової продукції, отриманої як оплата виконаної роботи, чи продукції, виробленої із зазначеної сировини, справляються податки і збори (обов'язкові платежі) у встановленому законом порядку. У разі коли розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини провадяться в іноземній валюті, вона підлягає зарахуванню на рахунок українського виконавця в уповноваженому банку України у 90-денний строк починаючи з моменту митного оформлення готової продукції або погашення векселя (письмового зобов'язання) залежно від того, яка з цих операцій була проведена раніше.

Читати далі »

Хто веде облік поточних операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах?

25.08.2011

Органи державної митної служби та органи державної податкової служби України ведуть облік поточних операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах і щомісяця подають оперативну інформацію про це місцевим органам державної статистики.

Читати далі »

Які особливості укладання зовнішньоекономічного договору на переробку давальницької сировини та чи потрібно такі договори реєструвати в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України?

25.08.2011

Відповідно до Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. № 201 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.2001 №833/6024 (далі – Положення), під зовнішньое...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином здійснюється погашення векселя, в разі своєчасного вивезення частково готової продукції та повернення нерезиденту давальницької сировини після закінчення терміну погашення векселя?

25.08.2011

У разі часткового вивезення готової продукції за межі митної території України до заяви про часткове погашення векселя (письмового зобов'язання) додається копія вивізної вантажної митної декларації на частину вивезеної готової продукції. У випадку коли частина давальницької сировини залишається не переробленою, векселедавець після настання терміну погашення векселя зобов’язаний його оплатити у визначені Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" терміни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відстрочення оплати векселя при частковому його погашенні?

25.08.2011

Якщо суб'єктам господарської діяльності до настання 90-денного терміну частково погашено вексель за операціями з давальницькою сировиною, то непогашена частка векселя може бути відстрочена за умови отримання дозволу на відстрочення від органів державної податкової служби.

Читати далі »

Чи прирівнюються операції з ввезення на митну територію України товарів з метою ремонту до операцій, визначених Законом України ”Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”?

25.08.2011

У зовнішньоекономічних відносинах операції з ввезення на митну територію України товарів з метою ремонту прирівнюються до операцій з давальницькою сировиною. При цьому, валютна виручка за ремонт підлягає зарахуванню на валютний рахунок резидента в термін 90 днів.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Яким чином здійснюється погашення векселя в разі викупу давальницької сировини у нерезидента?

25.08.2011

Погашення векселя, виданого у сплату ввізного мита, податків та зборів при ввезені давальницької сировини, здійснюється у випадках, передбачених пунктом 36 Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 25 лютого 2002 року №83.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином здійснюється погашення векселя в разі викупу давальницької сировини у нерезидента?

25.08.2011

У разі прийняття суб’єктом господарювання рішення щодо зміни зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини на контракт купівлі-продажу цієї сировини в тій самій кількості, загальній фактурній вартості, асортименті, у яких давальницька сировина ввозилася в Україну, вексель погашається у встановлені Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" терміни, за умови подання копії такого контракту, укладеного іноземним замовником із покупцем давальницької сировини, копії вантажної митної декларації, оформленої у митному режимі імпорту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Як погашаються податкові зобов’язання за векселем, який видано СПД, що здійснює операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, та по якому органом державної податкової надано дозвіл на відстрочення оплати (погаш

25.08.2011

У випадку порушення СПД умов, на яких надано дозвіл на відстрочення оплати (погашення) векселя (невнесення щомісячної плати за користування податковим кредитом) дозвіл на відстрочення векселя скасовується і СПД зобов’язаний його оплатити. При цьому на кожний вид мита, податків та зборів виписується окреме платіжне доручення. Якщо податкові зобов’язання за векселем не непогашаються векселедавцем, то векселедержатель (орган державної податкової служби) може опротестувати його в неплатежі згідно із законодавством і протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здійснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселі суму.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Як погашаються податкові зобов’язання за векселем, який видано СПД, що здійснює операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, та по якому органом державної податкової надано дозвіл на відстрочення оплати (пога

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І.). Повна: ... Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселів (письмових зобов'язань) встановлено наказом ДПА Украни від 25.02.02 №83 "Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання...

Читати далі »

Який порядок ввезення готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, яку нерезидент - замовник згідно з додатковою угодою в межах одного договору про переробку давальницької сировини повертає резиденту - виконавцю для дороблення, так як готова

25.08.2011

Якщо готова продукція, яка була вироблена з давальницької сировини, повертається резиденту - переробнику для дороблення, може бути розміщена у митний режим переробки (давальницька сировина) у разі зміни коду по ТН ЗЕД, без зміни коду – режим ремонту. Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України з метою ремонту, здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 №1524 "Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином погашається вексель, якщо давальницька сировина залишається не переробленою та повертається замовнику до настання терміну погашення векселя?

25.08.2011

Вексель, виданий суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на сплату ввізного мита, податків і зборів, погашається у разі прийняття рішення щодо нездійснення операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (з унесенням відповідних змін до контракту) та вивезення (повернення) давальницької сировини за межі України іноземному замовнику в тій самій кількості, загальній фактурній вартості, асортименті, в яких давальницька сировина ввозилася в Україну, у встановлені Законом "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" терміни, за умови подання копії вивізної вантажної митної декларації з відміткою митниці, яка здійснила митне оформлення давальницької сировини, про фактичне перетинання давальницькою сировиною митного кордону України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином погашається вексель, якщо резидент отримавши давальницьку сировину частково виготовив продукцію із наданої сировини та передав її нерезиденту, а частина давальницької сировини залишилася не переробленою та повертається замовн

25.08.2011

Оскільки Законом "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" не передбачено погашення векселя при вивозі (погашенні) давальницької сировини іноземному замовнику не в повному обсязі без справляння ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів), векселедавець зобов’язаний їх сплатити. При цьому на кожний вид мита, податків та зборів виписується окреме платіжне доручення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає відстроченню оплата векселя при здійсненні операції з ввезення на митну територію України товарів з метою ремонту?

25.08.2011

Відповідно до ст.2 Закону України від 15 вересня 1995 року №327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" зі змінами та доповненнями (далі – Закон №327) давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право суб’єкт господарської діяльності при ввезенні давальницької сировини за зовнішньоекономічним контрактом оформити не один вексель на всю суму, а декілька векселів?

25.08.2011

Відповідно до ст.2 Закону України від 15 вересня 1995 року №327/95–ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" зі змінами та доповненнями давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками Є...

Читати далі »

Яким чином анулювати вексель, оформлений при ввезенні на митну територію України товарів з метою ремонту, якщо митницею не здійснено митне оформлення та ці товари повернуто іноземному замовнику?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 06., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Протягом якого строку, після закінчення законодавчо встановлених термінів та термінів відстрочення оплати (погашення) векселя, СПД, що здійснює операції з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД, має право подати заяву щодо часткового погашення такого векселя

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 06., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Чи врахує ОДПС для погашення векселя ВМД щодо часткового вивезення готової продукції, які оформлені в минулому році, якщо СПД надасть заяву та відповідні документи на часткове погашення векселя після закінчення законодавчо встановлених термінів погашення

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 06., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »