Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Зовнішньоекономічна діяльність та валютний контроль » Відповідальність

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 27.12.2008 З якого періоду розпочинається відлік законодавчо встановленого строку при імпортних операціях та з якої дати нараховується пеня?

25.08.2011

Відлік законодавчо встановленого строку розрахунків починається з наступного календарного дня після здійснення авансового платежу. При цьому, у разі порушення законодавчо встановленого строку надходження товару за імпортним договором, нарахування пені розпочинається з першого дня після закінчення встановленого законодавством строку.

Читати далі »

З якого періоду розпочинається відлік законодавчо встановленого строку при імпортних операціях та з якої дати нараховується пеня?

25.08.2011

Відлік законодавчо встановленого строку розрахунків починається з наступного календарного дня після здійснення авансового платежу. При цьому, у разі порушення законодавчо встановленого строку надходження товару за імпортним договором, нарахування пені розпочинається з першого дня після закінчення встановленого законодавством строку.

Читати далі »

Діє з 24.11.2009 до 01.01.2010 З якого періоду розпочинається відлік законодавчо встановленого строку при імпортних операціях та з якої дати нараховується пеня?

25.08.2011

Відлік законодавчо встановленого строку розрахунків починається з наступного календарного дня після здійснення авансового платежу. При цьому, у разі порушення законодавчо встановленого строку надходження товару за імпортним договором, нарахування пені розпочинається з першого дня після закінчення встановленого законодавством строку.

Читати далі »

Діє до 27.12.2008 Чи нараховується пеня за несвоєчасне повернення валютної виручки на суму недостачі та/або браку експортованих товарно-матеріальних цінностей, якщо суму недостачі та/або браку документально підтверджено Торгово-промисловою палатою країни

25.08.2011

Якщо згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору, Торгово-промислова палата уповноважена розглядати спори або засвідчувати невідповідність кількісних та/або якісних характеристик умовам договору та у разі підтвердження її рішенням, зменшення суми валютної виручки на суму недопоставлених та/або неякісних товарів у зв’язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору, відповідальність передбачена статтею 4 Закону не застосовується.

Читати далі »

Чи нараховується пеня за несвоєчасне повернення валютної виручки на суму недостачі та/або браку експортованих товарно-матеріальних цінностей, якщо суму недостачі та/або браку документально підтверджено Торгово-промисловою палатою країни покупця-нерезидент

25.08.2011

Якщо згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору, Торгово-промислова палата уповноважена розглядати спори або засвідчувати невідповідність кількісних та/або якісних характеристик умовам договору та у разі підтвердження її рішенням, зменшення суми валютної виручки на суму недопоставлених та/або неякісних товарів у зв’язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору, відповідальність передбачена статтею 4 Закону не застосовується.

Читати далі »

Які штрафні санкції передбачені за неподання або несвоєчасне подання до органів ДПС інформації про факт здійснення експорту або імпорту робіт, послуг за бартерним договором?

25.08.2011

Неподання або несвоєчасне подання інформації про факт здійснення експорту або імпорту робіт, послуг за бартерним договором тягне за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).

Читати далі »

Які штрафні санкції застосовуються до резидентів за перерахування коштів на рахунок, який відкритий за межами України відповідно до ліцензії НБУ, яка була видана із зазначенням типу рахунку "розрахунковий", але фактично перерахування здійснювалися на "деп

25.08.2011

У разі порушення умов ліцензії або виявлення в документах, які були подані власником ліцензії Департаменту валютного контролю та ліцензування і на підставі яких йому була видана ліцензія, недостовірної інформації Національний банк має право анулювати ліцензію.

Читати далі »

Яка відповідальність передбачена за невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами?

25.08.2011

Невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою таку відповідальність: - порушення строків декларування - накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний звітний період; - порушення порядку декларування - накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Який порядок та терміни подання звіту про рух валютних цінностей за рахунком відкритим за межами України на підставі ліцензії НБУ та яка відповідальність передбачена за його неподання?

25.08.2011

Звіт про рух валютних цінностей за рахунком (рахунками) власник ліцензії надає управлінню Національного банку України та податковому органу, у якому він зареєстрований як платник податків, щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (першим звітним місяцем є місяць видачі ліцензії), крім фізичних осіб, що не є підприємцями, які надають такий звіт раз в півріччя. За несвоєчасне подання Звіту про рух валютних цінностей за рахунком (рахунками) накладається штраф в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Яка відповідальність передбачена за здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України без одержання індивідуальної ліцензії НБУ?

25.08.2011

За здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України без одержання індивідуальної ліцензії НБУ банку, до резидентів та нерезидентів застосовується штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких розрахунків.

Читати далі »

Яка відповідальність передбачена за здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку?

25.08.2011

За здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку до резидентів, нерезидентів застосовується штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких розрахунків

Читати далі »

Чи застосовуються штрафні санкції, передбачені ст.16 Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" до резидентів за здійснення експорту, імпорту товарів, які підлягають ліцензуванню без отримання ліцензії?

25.08.2011

Ні, не застосовуються

Читати далі »

Хто несе відповідальність за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД при виконанні договору комісії?

25.08.2011

Відповідальність, передбачена за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД, при виконанні договорів комісії покладається на сторону договору, яка набуває права і стає зобов’язаною за зовнішньоекономічним договором, укладеним з третьою особою, тобто комісіонером.

Читати далі »

Діє з 24.11.2009 до 01.01.2010 Хто несе відповідальність за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД при виконанні договору комісії?

25.08.2011

Відповідальність, передбачена за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД, при виконанні договорів комісії покладається на сторону договору, яка набуває права і стає зобов’язаною за зовнішньоекономічним договором, укладеним з третьою особою, тобто комісіонером.

Читати далі »

Який порядок нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД, якщо нарахування пені розпочинається до 01.01.2008р. та закінчується в 2008 році?

25.08.2011

У зв'язку з тим, що обмеження нарахування пені запроваджується з 01.01.2008р., тому необхідно за період з моменту виникнення порушення до 01.01.2008р. нарахування пені проводити за весь термін прострочення. У випадку, коли розмір пені, нарахованої за період з моменту виникнення порушення до 01.01.2008р., дорівнює сумі дебіторської заборгованості або перевищує її, подальше нарахування пені не провадиться.

Читати далі »

В якому випадку зупиняється нарахування пені за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД?

25.08.2011

У разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується. У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено. У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.

Читати далі »

Яка відповідальність передбачена за порушення вимог ст.5 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"?

25.08.2011

Резиденти у разі порушення строку, протягом якого куплена на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов’язань перед нерезидентом не використана за призначенням, позитивну курсову різницю, що може виникнути за такою операцією, щоквартально направляють до Державного бюджету України, а негативну курсову різницю відносять на результати господарської діяльності. Крім того, банки за порушення порядку та умов торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України несуть відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Читати далі »

Як здійснюється нарахування пені за порушення термінів у сфері ЗЕД: на дату проведення планової перевірки, чи на кінцеву дату перевіряємого періоду, вказаного в направлені на планову перевірку?

25.08.2011

Нарахування пені за порушення термінів у сфері зовнішньоекономічної діяльності здійснюється на дату проведення планової перевірки.

Читати далі »

Чи розповсюджується дія статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 250 Господарського кодексу на порядок застосування штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства?

25.08.2011

Норми частини першої ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення не застосовуються до відповідальності за порушення валютного законодавства. Ст. 250 Господарського кодексу, яка регламентує строки застосування адміністративно-господарських санкцій, на нарахування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства, в тому числі на нарахування пені за порушення резидентами термінів розрахунків в іноземній валюті у сфері ЗЕД, не поширюється.

Читати далі »

Який порядок направлення до Державного бюджету України позитивної курсової різниці, яка виникає при продажу валюти уповноваженими банками на міжбанківському валютному ринку України відповідно до вимог ст.5 Закону України "Про порядок здійснення розраху

25.08.2011

Позитивна курсова різниця, яка виникає при продажу валюти уповноваженими банками на міжбанківському валютному ринку, повинна перераховуватись резидентами на код бюджетної класифікації 21081000 "Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства". За порушення вимог, передбачених статтею 5 Закону №185, до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності можуть бути застосовані санкції, передбачені статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є штрафні санкції (пеня) за порушення у сфері ЗЕД податковим зобов’язанням та чи буде визнано податковим боргом їх несплата у встановлені терміни? Який порядок стягнення цих штрафних санкцій?

25.08.2011

Норми Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" розповсюджуються на порядок нарахування, стягнення та апеляційного узгодження сум пені та штрафних санкцій за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Чи нараховується за експортними (імпортними) операціями пеня та до якої дати, якщо 90-денний термін розрахунків завершився до 01.01.08 року, при цьому в 2008 році Міністерством економіки продовжено термін розрахунків від дати закінчення

25.08.2011

В цьому випадку стягнення пені буде здійснюватись за кожний день прострочення від дати закінчення 90-денного терміну в 2007 році до дати з якої розпочинається подовження строків розрахунків згідно з висновком Мінекономіки.

Читати далі »

Чи може при порушені строків проведення товарообмінних операцій загальний розмір пені перевищувати розмір заборгованості?

25.08.2011

Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру заборгованості.

Читати далі »

Хто має право застосовувати до суб'єктів господарювання за порушення валютного законодавства фінансові санкції, передбачені ст.16 Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"?

25.08.2011

Штрафні (фінансові) санкції, передбачені пунктом 2 ст. 16 Декрету, застосовуються органами державної податкової служби до резидентів і нерезидентів України за винятком банків та інших фінансово-кредитних установ.

Читати далі »

Чи може представництво нерезидента, що не має статусу постійного, сплатити штрафні санкції, які виставлені до нерезидента за невиконання зобов’язань за зовнішньоекономічним договором?

25.08.2011

Вичерпаний перелік операцій, на які представництвом юридичної особи – нерезидента згідно з кошторисом, можуть бути використані наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" визначено пунктом 11.10 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492.

Читати далі »

Чи буде нараховуватись пеня, якщо нерезидент повернув авансовий платіж по імпортному контракту на рахунок резидента відкритий у країні нерезидента?

25.08.2011

Штрафні санкції передбачені ст.4 Закону "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", не застосовується лише у разі повернення резиденту у законодавчо встановлені строки коштів, що були перераховані на адресу нерезидента за імпортним договором, на рахунок відкритий в уповноваженому банку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується термін позовної давності (1095 днів) для нарахування пені за порушення резидентами строків розрахунків у сфері ЗЕД?

25.08.2011

У випадку якщо податковий орган виявив порушення порядку здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності за період, який на час перевірки перевищує 1095 днів з дня виникнення порушення, то нарахування пені та штрафних санкцій здійснюється відповідно до норм чинного валютного законодавства.

Читати далі »

Чи порушують суб’єкти господарювання вимоги статті 7 Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" у разі проведення розрахунків в готівковій іноземній валюті на території України з посольствами за видачу необхідних документів?

25.08.2011

Чинним законодавством передбачена можливість отримання від резидентів платежів в готівковій іноземній валюті на користь дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав лише за видачу дозволів на в'їзд (віз) до цих країн фізичним особам із подальшим зарахуванням одержаної іноземної валюти на відкритий в банку поточний рахунок в іноземній валюті дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави в Україні.

Читати далі »

Яка відповідальність передбачена за порушення строків розрахунків за бартерними договорами?

25.08.2011

Порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості неодержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором.

Читати далі »

Чи має змогу суб'єкт ЗЕД, яким здійснено експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, виправити помилку у невірно наданій ним інформації органу ДПС про факт здійснення даної операції та яка відповідальність передбачена в цьому випадку?

25.08.2011

Виправлення помилок в повідомленні про експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором нормами чинного законодавства не передбачено. До відповідальності притягуються суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності у разі неподання або несвоєчасного подання інформації про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг) за бартерним договором до органів державної податкової служби України. Зокрема, неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення.

Читати далі »

Чи поширюються вимоги статті 7 Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" на операції з придбання ФО - громадянами, резидентами України, за готівкову іноземну валюту, товарів (транспортних засобів) на території країни - н

25.08.2011

Вимоги ст.7 Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" на розрахунки фізичних осіб - громадян за операціями з придбання за власну готівкову іноземну валюту товарів (транспортних засобів) для власних потреб на території країни - нерезидента, які будуть ввезені на територію України, не поширюються.

Читати далі »

Чи буде застосовуватися пеня у сфері ЗЕД за ненадходження валютної виручки у разі безоплатного надання товарів нерезиденту?

25.08.2011

Операція з безоплатного надання товарів нерезиденту не підпадає під визначення експорту і до неї не можуть бути застосовані норми Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”.

Читати далі »

Чи призупиняється нарахування пені за порушення резидентами законодавчо встановлених термінів розрахунків в іноземній валюті (ненадходження валютної виручки чи товару по імпорту), якщо нерезидента - боржника визнано банкрутом?

25.08.2011

Визнання нерезидента банкрутом , не є підставою для припинення нарахування пені за порушення резидентом встановлених термінів розрахунків в іноземній валюті.

Читати далі »

Яка передбачена відповідальність у разі надання СГ для перевірки додержання валютного законодавства копій зовнішньоекономічних контрактів (оригінали відсутні)?

25.08.2011

Законодавчі та нормативні документи, які встановлюють відповідальність за порушення вимог валютного законодавства, не передбачають відповідальність за надання суб’єктом господарювання до перевірки копій зовнішньоекономічних контрактів (оригінали відсутні).

Читати далі »

Чи потрібно виставляти претензії нерезиденту для погашення сум нарахованої пені за неповернення валютної виручки?

25.08.2011

Порядок вирішення спорів, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, має бути визначено зовнішньоекономічним договором з урахуванням положень процесуального законодавства України.

Читати далі »

І. Чи нараховуються штрафні санкції за отримання кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента, якщо на дату зарахування коштів на розподільчий рахунок суб’єкт господарювання не отримав реєстраційне свідоцтво НБУ?

25.08.2011

І. Коротка: Суб’єкт господарювання - позичальник повинен отримати реєстраційне свідоцтво та надати його до уповноваженого банку до надходження коштів, перерахованих з-за кордону нерезидентом у формі кредиту (позики), на поточний рахунок такого позичальника в іноземній валюті. У разі одержання рез...

Читати далі »

ІІ. Чи нараховуються штрафні санкції за отримання кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента, якщо на дату зарахування коштів на розподільчий рахунок суб’єкт господарювання не отримав реєстраційне свідоцтво НБУ?

25.08.2011

ІІ. (початок див.І) Повна: Пунктом 1.9 Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.06.04 № 270, (далі – Положення) ...

Читати далі »

До якої дати підлягає нарахуванню пеня за порушення строків розрахунків за експортним контрактом, якщо складено додаткову угоду щодо зменшення ціни товарів, а пізніше отримано рішення Торгово-промислової палати про невідповідність їх кількісних та/або які

25.08.2011

Перегляд ціни товарів у зв’язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору повинен відбуватися протягом виконання зобов’язань за цим договором, але не більш ніж законодавчо встановлені. В іншому випадку застосовується відповідальність у порядку та розмірі, передбаченому у порядку та розмірі, передбаченому статтею 4 Закону.

Читати далі »

В який термін необхідно сплатити штрафні санкції (пеню) щодо порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платник податків зобов’язаний сплатити нараховані штрафні санкції (пеню) щодо порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Читати далі »

На підставі яких документів валютна операція може бути знята з валютного контролю, якщо товари конфісковано митними органами?

25.08.2011

Якщо протягом виконання зобов'язань за зовнішньоекономічним договором товари, які відповідно до умов договору належать резиденту, конфісковано митними органами, то сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена на суму їх вартості на підставі рішення суду про конфіскацію товарів та виконавчих документів, виданих на підставі рішення суду, за якими фактично здійснювалась конфіскація товарів.

Читати далі »

І. Хто несе відповідальність за ненадходження валютної виручки, якщо експорт продукції здійснено комісіонером-резидентом на підставі договору комісії з комітентом-резидентом та валютна виручка надходить на рахунок комісіонера та хто в даному випадку здій

25.08.2011

На підставі даних реєстру увізних або вивізних вантажних митних декларацій, на підставі яких продукція, що експортується (імпортується), перетнула митний кордон України банк, у якому суб’єктом підприємницької діяльності – комісіонером відкрито поточний рахунок в іноземній валюті, бере на контроль експортну операцію і знімає її з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок. При цьому відповідальність, за порушення термінів розрахунків, при виконанні договорів комісії покладається на комісіонера. Якщо комітент має за межами України валюті цінності (експортований товар), за які валютні кошти не надійшли у законодавчо встановлені строки розрахунків, то зазначені цінності відображаються ним у п.5 розділу ІІІ Декларації. Підставою для такого декларування є повідомлення комісіонера про порушення нерезидентом умов договору комісії, укладеного з комісіонером. При цьому у розділі V Декларації комітентом відображається вартість експортованих товарів зростаючим підсумком з початку року. Цей розділ носить інформаційний характер. Суб’єкт підприємницької діяльності – комісіонер не проводить декларування вартості експортованих товарів за договором комісії.

Читати далі »

ІІ. Хто несе відповідальність за ненадходження валютної виручки, якщо експорт продукції здійснено комісіонером-резидентом на підставі договору комісії з комітентом-резидентом та валютна виручка надходить на рахунок комісіонера та хто в даному випадку зді

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: Пунктом 5.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.03 за N 492 зі змінами та доповненнями (далі - Інструкція), визначено, що поточний р...

Читати далі »

Чи застосовується штраф відповідно до п. 2.6 Положення про валютний контроль (Постанова НБУ від 08.02.2000р. № 49) за здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку до суб’єкта господа

25.08.2011

Придбання працівниками суб’єкта господарювання, що здійснює міжнародні перевезення, за готівкову іноземну валюту у нерезидента за межами України товарів (робіт, послуг), необхідних для обслуговування вантажних автомобілів, не підпадає під режим ліцензування відповідно до ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". Штраф, передбачений пунктом 2.6 Положення про валютний контроль (Постанова НБУ від 08.02.2000 №49) за здійснення таких розрахунків, не застосовується.

Читати далі »

Чи застосовується термін позовної давності (1095 днів) для нарахування пені за порушення резидентами строків розрахунків у сфері ЗЕД?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Орган податкової служби має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань (у т.ч. штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності) платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом.

Читати далі »

Чи має право орган ДПС відповідно до норм ПКУ вийти на перевірку з питань дотримання вимог валютного законодавства та нарахувати пеню за порушення резидентами строків розрахунків у сфері ЗЕД, якщо таке порушення відбулося 1095 днів і більше тому?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 06., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Який порядок та терміни застосування штрафних санкції після повідомлення НБУ щодо отримання резидентом кредиту в іноземної валюті без реєстрації договору?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 06., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »