Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » Податок на прибуток »

Примірний порядок проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток

Надрукувати документ
29.12.2008

Додаток 1
до Примірного порядку проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток

 

 

 

 

 

Порядок проведення камеральної перевірки податкової декларації з податку на прибуток

1. Перевірка заповнення рядків декларації з податку на прибуток

Дані рядків 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 14, 17 податкових декларацій звіряються з даними інших рядків декларації:

дані рядка 01 декларації повинні становити суму рядків 01.1, 01.2 К1, 01.3 К2, 01.4 К3, 01.5 К1 та 01.6;

дані рядка 02 декларації повинні відповідати сумі рядків 02.1, 02.2 та 02.3 К4.

У рядку 02.1 поряд із сумами компенсації вартості товарів (робіт, послуг) також відображаються зі знаком "-" суми повернутих авансів.

При перевірці рядка 02.2 декларації слід враховувати, що у ньому зазначаються суми помилок минулих податкових періодів, самостійно виявлені платником у звітному періоді зі знаком "+" раніше не враховані у валовому доході; зі знаком "-" завищення валових доходів у минулих періодах.

У випадку виправлення помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку рядок 02.2 декларації не заповнюється. У разі позитивного значення рядка 02 графи 3 декларації перевіряється заповнення рядка 22 декларації.

До рядка 02.3 К4 переноситься значення із рядка 02.3 додатка К4 до декларації, який складають окремо за кожним договором.

дані рядка 03 декларації повинні становити суму рядків 01 та 02;

дані рядка 04 декларації повинні складати суму рядків 04.1, 04.2 К1, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6 Р1, 04.7 К2, 04.8 Р2, 04.9, 04.10 К1, 04.11 Р3, 04.12 К1/1 та 04.13.

При перевірці правильності віднесення до валових витрат виплат на оплату праці необхідно порівняти дані рядка 04.3 з даними стовпчика За "Сума нарахованого доходу" за ознакою доходу "01" Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ), затвердженого наказом ДПА України від 29.09.2003 N 451.

Рядок 04.7 К2 повинні заповнювати підприємства, які відповідно до пункту 7.10 статті 7 Закону N 334 обрали особливий порядок оподаткування результатів за довгостроковими договорами (контрактами), а також для операції з передплати періодичних видань, оперативного лізингу (оренди), оренди землі, жилих приміщень при одержанні передоплати на строк, що перевищує звітний період. Відображають фактично оплачені (нараховані) витрати, пов'язані з виконанням довгострокового договору (контракту).

дані рядка 05 декларації повинні становити суму рядків 05.1, 05.2 та 05.3 К4.

У рядку 05.1 поряд із сумами компенсації вартості товарів (робіт, послуг) також відображаються зі знаком "-" суми повернутих авансів.

У рядку 05.2 зазначаються суми помилок, самостійно виявлені платником податку, що раніше не були враховані у валових витратах, в тому числі і витрати, амортизовані помилково.

У разі від'ємного значення даних рядка 05 графи 3 декларації перевіряється заповнення рядка 22 декларації. При виправленні помилки через подання уточнюючого розрахунку цей рядок декларації не заповнюється.

дані рядка 06 декларації повинні становити суму рядків 04 та 05;

дані рядка 08 декларації повинні розраховуватись: р. 03 - р. 06 - р. 07 К1;

дані рядка 11 декларації повинні розраховуватись: р. 08 - р. 09 - р. 10 К5;

дані рядка 14 декларації повинні розраховуватись: р. 12 - р. 13 К6;

протягом року дані рядка 15 декларації за звітний податковий період порівнюються із даними рядка 14 декларації за попередній податковий період цього року;

дані рядка 16 декларації порівнюються з даними картки особового рахунка платника з податку на прибуток;

дані рядка 17 декларації дорівнюють позитивному значенню різниці даних рядків 14, 15 та 16.

2. Співставлення даних рядків декларації з даними квартальних додатків до рядків декларації

Додаток К1/1

Таблиця 1 додатка К1/1 "Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів"

При заповненні рядків 01.2 К1 та 04.2 К1 декларації перевіряються дані таблиці 1 додатка К1/1 "Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів", в якому суми рядків А1 - А7 граф 3, 4, 5 та 6 дорівнюють рядку А графи 3, 4, 5 та 6 відповідно. Дані графи 6 кожного рядка визначаються за формулою (3 - 4 - 5), де графи 3, 4, 5 цього рядку.

Графа 3 будь-якого звітного періоду поточного року повинна дорівнювати графі 5 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації за минулий рік.

У платників, що перейшли у поточному році із спрощеної системи оподаткування або фіксованого сільськогосподарського податку, графа 3 заповнюється з урахуванням листа ДПА України від 06.02.2007 N 2169/7/15-0217.

Позитивне значення рядка А графи 6 (убуток) переноситься до рядка 04.2 К1 декларації, від'ємне значення рядка А графи 6 (приріст) переноситься до рядка 01.2 К1 декларації.

Для платників податку на додану вартість при заповненні графи 4 "Запаси, використані не в господарської діяльності" доцільно з'ясувати, чи було зроблено коригування податкового кредиту відповідно до вимог підпункту 7.4.4 пункту 7.4 статті 7 Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість".

При заповненні таблиці 1 додатка К1/1 платник податку обов'язково повинен позначити, який метод (методи) оцінки убутку запасів застосовується на підприємстві.

У разі незаповнення таблиці 1 додатка К1/1 необхідно з'ясувати, який вид діяльності здійснює підприємство та чому платник податку не відображає у податковому обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів.

Таблиця 2 додатка К1/1 "Розрахунок амортизаційних відрахувань"

При заповненні рядка 07 К1 декларації перевіряються дані таблиці 2 додатка К1/1 "Розрахунок амортизаційних відрахувань", в якому рядки Б1 - Б8 та В графи 4 дорівнюють амортизаційним відрахуванням розрахункового кварталу, розраховані таким чином:

амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку у зв'язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних фондів груп 1, 2 і 3 до 01.04.2004, здійснюється за нормами амортизації, що діяли до 01.01.2004, а саме: група 1 - 1,25 %; група 2 - 6,25 %; група 3 - 3,75 %;

амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку у зв'язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних фондів груп 1, 2 і 3 після 01.04.2004, здійснюється за нормами амортизації згідно з підпунктом 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 Закону N 334, а саме: група 1 - 2 %; група 2 -10 %; група 3 - 6 %;

згідно із Законом України від 24 грудня 2002 року N 349-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" окремі основні фонди виділені у 4 групу, до них застосовуються норми амортизації у розмірі 15 % (до основних фондів групи 4 належать основні фонди, придбані платником податку після 1 січня 2003 року).

Платник може визначити інші норми амортизації, але не більше за норми, визначені пунктом 8.6 ст. 8 Закону N 334.

Амортизаційні відрахування за звітний період розраховані наростаючим підсумком з початку року (графа 5 декларації звітного періоду рядків з Б1 до Б8 та В) повинні дорівнювати сумі амортизаційних відрахувань розрахункового кварталу (графа 4 декларації звітного періоду рядків з Б1 до Б8 та В) та амортизаційних відрахувань за попередній звітний період поточного року (графа 5 декларації попереднього звітного періоду рядків з Б1 до Б8 та В).

Загальна сума рядків Б1 - Б8 та В графи 5 переноситься до рядка 07 К1 декларації.

Правильність нарахування амортизаційних відрахувань у новостворених платників проводиться з урахуванням листа ДПА України від 04.07.2008 N 13412/7/15-0217.

Таблиця 3 додатка К1/1 "Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат"

При заповненні рядка 04.10 К1 декларації перевіряються дані таблиці 3 додатка К1/1 "Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат".

При цьому дані графи 3 таблиці 3 "Сукупна балансова вартість на початок року" повинні дорівнювати сумі даних графи 3 таблиці 2 додатка К1/1 за I квартал поточного року "Балансова вартість основних фондів на початок розрахункового кварталу".

Сума поліпшень, що переноситься у рядок 04.10 К1 декларації за відповідний період, може дорівнювати даним граф 5, 6, 7 та 8 таблиці 3, але не більше значення даних графи 4 таблиці 3 додатка К1/1.

Таблиця 4 додатка К1/1 "Прибуток від продажу землі" Рядок 01.5 К1 декларації може бути лише позитивним відповідно до вимог пункту 8.9 статті 8 Закону N 334.

Таблиця 5 додатка К1/1 "Витрати зі страхування"

Рядок 04.12 таблиці 5 додатка К1/1 дорівнює сумі рядків 04.12.1 та 04.12.2.

При цьому, відповідно до вимог підпункту 5.4.6 пункту 5.6 статті 5 Закону N 334 рядок 04.12.2 розраховується за формулою, наведеною у таблиці 5 додатка К1/1.

У разі значних сум витрат зі страхування, відображених у рядку 04.12 К1/1 декларації, з метою запобігання втрат бюджету доцільно запросити від платника податків пояснення та документальне підтвердження витрат із страхування.

Додаток К1/2

Додаток К1/2 надається до рядків 04.10 К1 та 07 К1 декларації у разі наявності у платника податків родовищ, кар'єрів, шахт, свердловин, у тому числі нафтогазових свердловин.

Рядок 1 графи 4 таблиці 1 дорівнює сумі значень рядків від 1 до n-ного, розрахованих за алгоритмом: дані граф (3 х 4 : 5) таблиці 3. У таблиці 3 не вказуються нафтогазові свердловини.

Значення графи 3 у таблиці 2 визначаються для кожної нафтогазової свердловини шляхом множення відповідного значення графи 3 таблиці 1 на 0,1 (10 відсотків). Сума поліпшень по кожній нафтогазовій свердловині, що переноситься у рядок 4.10 К1 декларації за відповідний період, може дорівнювати даним граф 4, 5, 6 та 7 таблиці 2, але не більше відповідних даних графи 3 таблиці 3 додатка К1/2.

У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у рядок 04.10 К1 декларації переносяться дані рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період, а у рядок 07 К1 декларації - сума даних рядка 07 таблиці 2 додатка К1/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2.

Додаток К2

Таблиця 1 додатка К2 "Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів"

При заповненні рядків 01.3 К2 та 04.7 К2 декларації перевіряються дані таблиці 1 додатка К2 "Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів".

Рядок 01.3 граф 3, 4, 5 та 6 дорівнює сумі рядків 01.3.1 та 01.3.2 граф 3, 4, 5 та 6 відповідно. Дані рядка 01.3 таблиці 1 додатка К2 переносяться до рядка 01.3 декларації відповідного податкового періоду (I квартал, півріччя, 3 квартали, рік).

Дані рядка 04.7 таблиці 1 додатка К2 переносяться до рядка 04.7 К2 декларації відповідного податкового періоду (I квартал, півріччя, 3 квартали, рік).

Додаток К3

Рядок 01.4 додатка К3 дорівнює сумі позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цього додатка. Дані рядка 01.4 додатка К3 переносяться до рядка 01.4 К3 декларації. Рядок 01.4 К3 декларації не може мати від'ємне значення.

Дані рядків 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 та 7.3 (від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року) при перевірці податковим інспектором узгоджуються з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги) за кодом пільги 11020045.

Додаток К4

Додаток К4 складається до кожного договору, за яким не виконуються зобов'язання з оплати вартості відвантажених товарів, за умови, що підстави для коригування відповідають п. 12.1 ст. 12 Закону N 334 із зазначенням контрагента та його місцезнаходження.

У разі якщо платником податку здійснено збільшення валових витрат на підставі пп. 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закону N 334, орган державної податкової служби, в якому знаходиться на обліку такий платник податку, повинен направити до органу податкової служби за місцезнаходженням контрагента платника податку повідомлення про збільшення валових витрат разом із копією додатка К4.

Зазначене повідомлення в обов'язковому порядку підлягає врахуванню при проведенні камеральної перевірки такого контрагента.

Платник податку - продавець, що скористався нормами пп. 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закону N 334 і згодом збільшує валовий дохідна підставі пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 цього Закону, зобов'язаний нарахувати пеню. Сума пені відображається у додатку К4 і рядку 23 К4 самої декларації з податку на прибуток. Пеня нараховується у розмірах, визначених законом для несвоєчасного погашення податкового зобов'язання, на суму додаткового податкового зобов'язання, розрахованого в результаті такого збільшення.

При застосуванні норм п. 12.1 ст. 12 Закону N 334 необхідно керуватись Узагальнюючим податковим роз'ясненням, затвердженим наказом ДПА України від 11.07.2003 N 346, а також листом ДПА України від 18.05.2006 N 9425/7/15-0317.

Додаток К5

Таблиця 1 "Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування"

Якщо підприємство згідно з Законом N 334 має пільги, то воно повинно вести щодо кожного виду пільги окремий облік доходів, витрат, амортизаційних відрахувань, матеріальних запасів, які відносяться до пільгової діяльності.

Рядок 10 таблиці 1 дорівнює сумі рядків 10.1, 10.2 і т. д. Значення рядка 10 таблиці 1 може бути як додатним, так і від'ємним.

У випадку отримання збитків від пільгової діяльності значення рядка 10 із додатка К5 переноситься до рядка 10 декларації зі знаком "-".

При заповненні додатка К5 в обов'язковому порядку заповнюється таблиця 2 "Підстави для застосування пільги". У ході камеральної перевірки необхідно перевірити правомірність застосування платником податку пільги з податку на прибуток, а також з'ясувати, чи узгоджується дані рядка 10 декларації зданими звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги).

Додаток К6

Таблиця 1 "Зменшення нарахованої суми податку"

Рядок 13.1 таблиці 1 додатка К6 дорівнює сумі даних рядків А, Б, В і Г (кожна буква відповідає окремому виду патентування) таблиці 3 додатка К6, кожний з яких дорівнює рядку А6, Б6, В6 і Г6 відповідно, але не більше значення рядка А5, Б5, В5 і Г5 відповідно. Кожний з рядків А5, Б5, В5 і Г5 розраховується як добуток позитивного значення рядку відповідного рядка А4, Б4, В4 і Г4 та 0,25 (25 відсотків).

Слід звертати увагу, що рядки А2.2, Б2.2, В2.2 і Г2.2 вперше можуть бути заповнені у таблиці 3 додатка К6, який подається разом з декларацією за І квартал 2006 року, та відображають від'ємне значення об'єкта оподаткування 2005 року.

Таким чином, у зменшення податкових зобов'язань платника від усіх видів діяльності враховується вартість придбаних торгових патентів у сумі, яка не перевищує суму податку на прибуток, обчислену окремо щодо діяльності, на здійснення якої придбано такі патенти.

Умовний приклад:

Рядки

Приклад 1

Приклад 2

Приклад 3

Рядок 13.1

0

4

3

Рядок А4

-50

20

12

Рядок А5

0

5

3

Рядок А6

4

4

4

Рядок А

0

4

3

 

Дані про вартість торгових патентів та сплату за відповідний звітний період обліковуються у картці особового рахунка платника.

При проведенні камеральних перевірок відображення вартості торгових патентів у декларації з податку на прибуток підприємства необхідно керуватись листом ДПА України від 05.08.2005 N 15614/7/11-1117.

Дані рядка 13.5 таблиці 1 додатка К6 дорівнюють даним рядка 20 декларації.

Таблиця 2 "Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій"

Таблиця 2 додатка К6 заповнюється лише платниками, які прийняли рішення про сплату консолідованого податку згідно з пп. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2 Закону N 334.

Вибір порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим підпунктом, здійснюється платником податку самостійно до 1 липня року, що передує звітному, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів). Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється.

У рядку 12 графи 7 таблиці 2 додатка К6 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1 - 13.3 та 13.5.1 таблиці 1 цього додатка.

Рядок 13.4 граф 3, 4, 5 та 7 таблиці 2 додатка К6 дорівнює сумі рядків 13.4.1 - 13.4.n граф 3, 4, 5 та 7 відповідно.

Рядок 13.4 графи 7 відображається у рядку 13.4 таблиці 1 цього додатка.

При здійсненні консолідованої сплати податку на прибуток філії (відокремлені підрозділи) подають податковому органу за своїм місцезнаходженням Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА України від 10.02.2003 N 68.

Для перевірки достовірності відображення платником податку даних таблиці 2 додатка К6 проводиться співставлення з даними, зазначеними у Розрахунку.

Додаток К7

Таблиця 1 "Розрахунок податку з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів"

Заповнюється платниками податку на прибуток, що нараховують (сплачують) на користь фізичної особи доходи у вигляді відсотків відповідно до вимог пп. 9.2.2 ст. 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"

Таблиця 2 "Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї"

Заповнюється оператором державної лотереї відповідно до вимог пп. 10.2.3 п. 10.2 ст. 10 Закону N 334.

3. Співставлення даних рядків декларації з даними річних додатків до рядків декларації

Додаток Р1 "Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат"

Дані рядка 4.6 додатка Р1 дорівнюють сумі рядків з 4.6.1 до 4.6.28 включно. Дані рядка 4.6 додатка Р1 переносяться до рядка 04.6 Р1 декларації.

Необхідно врахувати, що рядок 04.6 Р1 у деклараціях за I квартал, півріччя і три квартали заповнюється платником без заповнення додатка Р1, а річній - з оформленням додатка Р1. У додатку Р1 платник повинен відображати внесені (нараховані) податки, збори (обов'язкові платежі), зобов'язання щодо сплати яких згідно із законодавством покладено саме на цього платника.

Дані рядка 4.6.1 співставляються зданими графи 15 Розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПА України від 19.03.2001 N 111.

Дані рядка 4.6.2 співставляються з даними АС "Аудит" (режим: контроль за зовнішньоекономічною діяльністю).

Дані рядка 4.6.4 співставляються з даними:

рядка 4 Податкового розрахунку земельного податку, затвердженого наказом ДПА України від 26.10.2001 N 434;

рядка 1 Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, затвердженої наказом ДПА України від 20.12.2005 N 588.

Рядок 4.6.4 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання із земельного податку або зміни орендної плати.

Дані рядка 4.6.5 співставляються з даними:

розділу I графи 6 Податкового розрахунку рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат, затвердженого наказом ДПА України від 28.12.2005 N 610;

рядка 1 графи 7 Розрахунку рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами, затвердженого наказом ДПА України від 25.06.2003 N 311;

рядка 1 графи 8 Розрахунку рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, затвердженого наказом ДПА України від 25.06.2003 N 311;

рядка 1 графи 6 Розрахунку рентної плати за транзитне транспортування природного газу територією України, затвердженого наказом ДПА України від 25.06.2003 N 311.

Рядок 4.6.5 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати рентних платежів.

Дані рядка 4.6.6 співставляються з даними рядка 11 Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, затвердженого наказом ДПА України від 17.09.2001 N 373. Рядок 4.6.6 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього податку.

Дані рядка 4.6.7 співставляються з даними рядка 06 (для електричної енергії, що продається на оптовому ринку електричної енергії) та рядка 08 (для електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії та теплової енергії) Розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, затвердженого наказом ДПА України від 10.02.2004 N 84. Рядок 4.6.7 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.8 співставляються з даними рядка 8 графи 7 Розрахунку суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2005 року N 442. Рядок 4.6.8 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.9 співставляються з даними рядка 21 графи "Всього" Розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затвердженого наказом ДПА України від 23.06.99 N 105/309. Рядок 4.6.9 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.10 співставляються з даними:

рядка 08 графи 6 Розрахунку плати за користування надрами у цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженого спільним наказом Міністерства екології та природних ресурсів, Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів, Міністерства праці та соціальної політики України від 08.02.2001 N 37/45/73/44;

рядка 11 Розрахунку плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), титанової та титано-цирконієвої руди, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерства праці та соціальної політики, Державної податкової адміністрації, Державного комітету України по геології і використанню надр від 30.12.97 N 207/472/51/157 (далі - спільний наказ N 207/472/51/157);

рядка 12 Розрахунку плати за користування надрами для видобування вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини, затвердженого спільним наказом N 207/472/51/157;

рядка 13 Розрахунку плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів, затвердженого спільним наказом N 207/472/51/157;

рядка 07 Розрахунку плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води, затвердженого спільним наказом N 207/472/51/157;

рядка 16 графи 3 Розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затвердженого спільним наказом Державного комітету лісового господарства, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державної податкової адміністрації України від 15.10.99 N 91/241/129/236/565;

рядка 10 графи 7 Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, Міністерства економіки, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 01.10.99 N 231/539/118/219 (далі - спільний наказ N 231/539/118/219);

рядка 13 графи 7 Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики, затвердженого спільним наказом N 231/539/118/219;

рядка 3 графи 6 Розрахунку збору за користування водами для потреб водного транспорту, затвердженого спільним наказом N 231/539/118/219;

рядка "разом" графи 5 Розрахунку платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженого спільним наказом Державного комітету рибного господарства, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки та Державної податкової адміністрації України від 24.12.99 N 167/156/299/300/650.

Рядок 4.6.10 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цих платежів.

Дані рядка 4.6.11 співставляються з даними рядка 5 Податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженого наказом ДПА України від 01.04.2005 N 111. Рядок 4.6.11 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.12 співставляються з даними рядка 2 Звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПА України від 28.03.2002 N 133. Рядок 4.6.12 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.14 співставляються зданими рядка 2.1 Податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України, затвердженої наказом ДПА України від 24.01.2003 N 24.

Дані рядка 4.6.20 співставляються з даними рядка 03 Податкового розрахунку збору за проведення гастрольних заходів, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 N 620. Рядок 4.6.20 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.22 співставляються з даними рядка 01 Податкового розрахунку податку з реклами, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 N 624. (Податковий розрахунок подається згідно з рішенням органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у гривнях). Рядок 4.6.22 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього податку.

Дані рядка 4.6.23 співставляються з даними рядка 05 Податкового розрахунку комунального податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 N 625. (Податковий розрахунок подається згідно з рішенням органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у гривнях). Рядок 4.6.23 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього податку.

Дані рядка 4.6.24 співставляються з даними рядка 01 Податкового розрахунку ринкового збору, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 N 627. (Податковий розрахунок подається згідно з рішенням органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у гривнях). Рядок 4.6.24 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.25 співставляються з даними рядка 03 Податкового розрахунку збору за право використання місцевої символіки, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 N 622. (Податковий розрахунок подається згідно з рішенням органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у гривнях). Рядок 4.6.25 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов'язання зі сплати цього збору.

Додаток Р2 "Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)"

З метою недопущення втрат бюджету при перевірці рядка 04.8 Р2 декларації необхідно, посилаючись на пункт 3 статті 11 Закону N 509-III, направляти платнику податку запит щодо надання копій документів, які підтверджують правомірність віднесення зазначених у рядку 04.8 сум до валових витрат. Також необхідно з'ясувати, чи включена організація, якій платник податку перерахував кошти, до реєстру неприбуткових організацій, тобто запросити копію довідки про включення такої організації до реєстру.

Для перевірки правомірності віднесення до валових витрат суми добровільно перерахованих коштів та/або вартості переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відображених у рядку 1, необхідно звірити дані рядка А додатка Р2 звітного року та дані рядка 11 декларації за попередній рік. Рядок В повинен дорівнювати сумі рядків В1 та В2. До рядка 1 додатка Р2 переноситься частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує 2 відс., але не більше 5 відс. від значення рядка А.

Дані рядка 2 заповнюються тільки підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (пп. 5.2.3 п. 5.2 ст. 5 Закону N 334). Дані рядка 2 не повинні бути більше 10 відсотків від значення рядка 11 декларації за попередній звітний рік.

Дані рядка 3 заповнюються тільки підприємствами вугільної промисловості (пп. 5.2.11 п. 5.2 ст. 5 Закону N 334). Для визначення сум витрат, пов'язаних з безоплатним наданням вугілля на побутові послуги, необхідно керуватись листом ДПА України від 15.09.2006 N 4903/А/15-1114.

Дані рядка 4 не повинні бути більше 0,2 % від значення, наведеного у рядку Б цього додатка (пп. 5.2.17 п. 5.2 ст. 5 Закону N 334). При цьому дані у рядку Б додатка Р2 звітного року повинні дорівнювати даними рядка 04.3 декларації за звітний рік. Зазначені у рядку 4 суми внесків вважаються правомірно віднесеними до валових витрат у разі, якщо організація роботодавців, якій здійснено перерахування коштів або передачу майна, відповідає вимогам Закону України "Про організації роботодавців".

У рядку 5 зазначаються суми коштів та/або вартості майна, добровільно перераховані з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону N 334). При цьому у рядку 5 цього додатка вказується повна сума (або її частина) зазначення рядка Г, що перевищує 2 відсотки, але не більше 10 відсотків даних рядка А додатка Р2 звітного року (або рядка 11 декларації за попередній рік). Зазначені у рядку 5 суми внесків вважаються правомірно віднесеними до валових витрат за умови, що організації, якій здійснено перерахування коштів або передано майно, є закладом науки, освіти, культури, заповідником чи музеєм - заповідником.

Дані рядка 04.8 Р2 декларації повинні узгоджуватись зданими звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги) за кодами пільг 11020033 (рядок 1 додатка Р2), 11020034 (рядок 2 додатка Р2), 11020155 (рядок 3 додатка Р2), 11020162 (рядок 5 додатка Р2), 11020184 (рядок 4 додатка Р2).

Додаток Р3 "Розрахунок валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус"

Дані рядка 04.11 додатка Р3 переносяться до рядка 04.11 декларації.

Рядок 04.11 Р3 декларації дорівнює сумі рядків 1 - n графи 4 додатка Р3. Дані графи 4 дорівнюють 85 відсоткам від даних графи 3.

Для перевірки достовірності відображення платником податку даних рядка 04.11 додатка Р3 (у частині придбання товарів) проводиться співставлення з даними АС "Аудит" (режим: контроль за зовнішньоекономічною діяльністю, ВМД за імпортними операціями). На даний час діє Перелік офшорних зон, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 77-р, із змінами і доповненнями.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3 4
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.