Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » Податок на прибуток »

Примірний порядок проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток

Надрукувати документ
29.12.2008

4. Особливості заповнення окремих рядків декларації з податку на прибуток

Рядки 02.1 та 05.1 "Зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)"

При заповненні рядка 02.1 декларації зі знаком "-", тобто у разі зменшення валових доходів, та рядка 05.1 декларації зі знаком "+", тобто у разі збільшення валових витрат, з метою недопущення втрат бюджету при проведенні камеральних перевірок необхідно направляти платникам податку запити стосовно надання копій документів, згідно з якими здійснено коригування валових доходів (витрат), посилаючись на пункт 3 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

Для платників податку на додану вартість при заповненні рядків 02.1 та 05.1 декларації доцільно з'ясувати, чи було зроблено відповідне коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту відповідно до вимог пункту 4.5 статті 4 Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість".

Рядки 02.2 та 05.2 "Самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів"

При заповненні рядка 02.2 декларації зі знаком "+" та рядка 05.2 декларації зі знаком "-", тобто у разі заниження податкового зобов'язання, платник податку зобов'язаний нарахувати суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181 та відобразити такий штраф у рядку 22 декларації.

Для платників податку на додану вартість при заповненні рядків 02.2 та 05.2 декларації доцільно з'ясувати, чи було зроблено відповідне коригування податкового зобов'язання (рядок 8.1 декларації з податку на додану вартість) та податкового кредиту (рядок 16.1 декларації з податку на додану вартість).

Рядок 04.9 "Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року"

Рядок 04.9 декларації у звітному періоді поточного року повинен дорівнювати від'ємному значенню об'єкта оподаткування, відображеному у рядку 08 річної декларації за попередній рік.

Рядок 04.9 декларації при перевірці податковим інспектором узгоджується зданими звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги) за кодом пільги 11020044. У разі якщо від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток попереднього року (повністю або частково) враховано при визначені об'єкта оподаткування звітного року, то сума пільги дорівнює 25 відсотків від врахованої суми.

При перевірці даних рядка 04.9 декларації слід керуватись листом ДПА України від 11.04.2008 N 7618/7/15-0217.

Рядок 04.13 "Інші витрати"

При заповненні рядка 04.13 необхідно ретельно проаналізувати дані декларації з податку на прибуток. У разі якщо значення рядка "інші витрати" (дані рядка 04.13) значно перевищує рядок 01.6 або коли інші витрати складають значну питому вагу у складі валових витрат, з метою недопущення втрат бюджету при проведенні камеральних перевірок необхідно направляти платникам податку запити стосовно надання пояснень щодо структури інших витрат та документального підтвердження достовірності даних, відображених у декларації, посилаючись на п. 3 ст. 11 Закону N 509.

Рядок 11.2 "Прибуток, що підлягає оподаткуванню за пільговою ставкою" та рядок 12.2 "Нарахована сума податку за пільговою ставкою"

При заповненні рядка 11.2 декларації у ході камеральної перевірки необхідно перевірити правомірність застосування платником податку пільги з податку на прибуток. У декларації з податку на прибуток пільгова ставка платником податку зазначається самостійно. Рядок 12.2 визначається як добуток рядка 11.2 та розміру пільгової ставки податку.

Рядок 11.2 та 12.2 декларації при перевірці податковим інспектором узгоджується зданими звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги).

Рядок 15 "Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року"

У рядку 15 декларації відображається сума нарахованого податку за попередній звітний період поточного року. Рядок 15 звітного періоду повинен дорівнювати рядку 14 попереднього звітного періоду поточного року з урахуванням уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за попередні звітні періоди. У декларації за I квартал поточного року рядок 15 не заповнюється.

Рядок 19 "Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків)"

Дані рядка 19 декларації повинні становити суму рядків 19.1 К7, 19,2 та 19,3.

При цьому дані рядків 19.2 "з нерезидентів (крім 19.3)" та 19.3 "з фрахту" порівнюються зданими звіту про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, затвердженого наказом ДПА України від 16.01.98 N 28. Звіти подаються окремо про кожного нерезидента, якому виплачено дохід.

Дані рядка 19.3 декларації порівнюються з даними рядка 7 колонки 4 Звіту.

Дані рядка 19.2 декларації порівнюється з даними рядка 12 колонки 4 Звіту за винятком рядка 7 колонки 4.

Механізм застосування положень міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування визначено Порядком звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N 470. Відповідно до пункту 4 цього Порядку підставою для використання переваг такого договору є подання нерезидентом особі, яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором. Довідка видається компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, за формою згідно з додатком 1 до Порядку або згідно із законодавством такої країни.

Таким чином, особа, яка при виплаті доходу нерезидентові утримує та вносить до бюджету податок на доходи нерезидентів із врахуванням пільгових ставок оподаткування, передбачених міжнародними договорами, зобов'язана разом із такими звітами надавати довідку, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

Рядок 21 "Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами"

У рядку 21 декларації відображаються суми нарахованих дивідендів та частини прибутку (доходу), що сплачують до бюджету державні, казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства.

5. Рекомендації щодо документальних невиїзних перевірок уточнених розрахунків податкових зобов'язань у зв'язку із виправленням самостійно виявлених помилок

Уточнений розрахунок подається за звітний податковий період, у якому виявлено помилки. Так, наприклад, якщо помилки виявлені у I кварталі, то уточнений розрахунок подається за I квартал, якщо помилки виявлені у II кварталі, то за півріччя, якщо у III, то за 3 квартали, якщо у IV, то за рік.

Рядок 1 уточненого розрахунку заповнюється у разі виявлення помилок при обчисленні валового доходу. При цьому платником податку самостійно вписуються коди рядків декларації з податку на прибуток із сумами виявлених помилок зі знаком "+" при заниженні валового доходу, зі знаком "-" при завищенні валового доходу. Загальна сума рядка 1 повинна дорівнювати сумі виправлених рядків.

Рядок 2 уточненого розрахунку заповнюється у разі виявлення помилок при обчисленні валових витрат. При цьому платником податку самостійно вписуються коди рядків декларації з податку на прибуток із сумами виявлених помилок зі знаком "+" при заниженні валових витрат, зі знаком "-" при завищенні валових витрат. Загальна сума рядка 2 повинна дорівнювати сумі виправлених рядків.

Рядок 3 уточненого розрахунку заповнюється у разі виявлення помилок при обчисленні амортизаційних відрахувань зі знаком "+" при заниженні амортизації, зі знаком "-" при її завищенні.

Рядок 4 уточненого розрахунку дорівнює рядок 1 - рядок 2 - рядок 3 зі знаком "+" при заниженні об'єкта оподаткування, зі знаком "-" при його завищенні.

У рядку 5 уточненого розрахунку вказується ставка податку на прибуток, що діяла на момент допущення помилки.

Рядок 6 уточненого розрахунку заповнюється у разі виявлення помилок, при зменшенні податкових зобов'язань (рядок 13 декларації). При цьому платником податку самостійно вписуються коди рядків додатка К6 до декларації з податку на прибуток із сумами виявлених помилок зі знаком "+" при заниженні рядку 13 декларації, зі знаком "-" при завищенні рядка 13. Загальна сума рядка 6 повинна дорівнювати сумі виправлених рядків додатка К6 до декларації.

Рядок 7 уточненого розрахунку дорівнює: рядок 4 х рядок 5 - рядок 6 або рядок 7.2 - рядок 7.1 у разі, якщо податкове зобов'язання періоду, у якому виявлено помилки, збільшується або зменшується.

У випадку коли результат арифметичних дій за формулою: рядок 4 х рядок 5 - рядок 6 відмінний від нуля, але це не впливає на податкові зобов'язання у зв'язку з від'ємним значенням об'єкта оподаткування у податковому періоді, у якому виявлені помилки, рядки 7, 7.1, 7.2 повинні дорівнювати нулю.

У випадку коли результат дій за формулою: рядок 4 х рядок 5 - рядок 6 дорівнює нулю, рядок 7.1 повинен дорівнювати рядку 7.2, тобто податкове зобов'язання періоду, у якому виявлено помилки, не змінюється при виправленні помилки.

Якщо рядок 7 уточненого розрахунку має позитивне значення, обов'язково заповнюється рядок 8 "Сума штрафу, нарахована платником у зв'язку з виправленням помилки", який дорівнює рядку 7 х 0,05.

У рядку 9 уточненого розрахунку виправляються помилки, допущені при заповненні рядків 19 - 23 декларації.

При камеральній перевірці уточненого розрахунку податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок в обов'язковому порядку використовуються дані декларації, показники якої виправляються.

6. Співставлення окремих показників податкової звітності, відхилення яких можуть свідчить про заниження об'єкта оподаткування податком на прибуток

При перевірці правильності відображення у податковій звітності отриманих доходів від продажу товарів (робіт, наданих послуг) необхідно порівняти рядок 01.1 декларації з податку на прибуток з сумарними даними рядка 5 (колонка А) декларацій з податку на додану вартість за відповідний період.

При перевірці правильності відображення у податковій звітності понесених витрат необхідно порівняти рядок 04.1 декларації з податку на прибуток з сумарними даними рядків 10 (10.1 + 10.2), 11 (11.1 + 11.2), 12 (12.1 + 12.3), 13 (13.1 + 13.2), 6 та 7 (колонка А) декларацій з податку на додану вартість за відповідний період.

В обов'язковому порядку слід з'ясувати причину розбіжностей.

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.