Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій » Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій зареєстрованої на реєстратор розрахункових операцій

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи передбачені обмеження щодо кількості роздрукування фіскальних звітних чеків (Z-звітів) протягом робочого дня?

25.08.2011

Обмежень щодо кількості роздрукування фіскальних звітних чеків (Z-звітів) не існує. У разі роздрукування на реєстраторі роз-рахункових операцій протягом робочого дня кількох фіс-кальних звітних чеків, усі вони підклеюються у відповідній книзі обліку розрахункових операцій, записи в розділі 2 книги обліку розрахункових операцій робляться за кожним фіскальним звітним чеком окремо.

Читати далі »

Який порядок використання КОРО?

25.08.2011

Відповідно до п.7.5 р. 7 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000р. № 614 зареєстровано, в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 року за №105/5296 із змінами та доповненнями використання книги об...

Читати далі »

Якщо підприємство не працювало в деякі дні робочого тижня, чи потрібно робити записи в КОРО, зареєстровану на РРО?

25.08.2011

Відповідно до п.7.5 розділу 7 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000р. № 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.01 за №106/5297, використання книги обліку розрахункових операцій, ...

Читати далі »

Який термін зберігання КОРО та РК після їх закінчення?

25.08.2011

Відповідно до п. 6 ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95 - ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг”із змінами та доповненнями, суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснють розрахункові операції в готівковій аб...

Читати далі »

Яким чином заповнюється КОРО, яка зареєстрована на РРО, при здійсненні безготівкових розрахунків з використанням POST – терміналу (додаткові графи КОРО)?

25.08.2011

Згідно пункту 7.7 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, суб’єкти господарювання у графах 5 - 8 розділу 2 книги ОРО, зареєстрованої на РРО, може вводити додаткові графи для зазначення сум розрахунків, які отримані (видані) з використанням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо. Крім того, у цьому розділі книги або в книзі за формою додатка 3 до цього наказу може виконувати додаткові записи, де підсумовуються дані за розрахунками за день чи за місяць.

Читати далі »

Як обліковувати в КОРО ремонтні роботи РРО?

25.08.2011

Відповідно до п. 7.10 розділу 7 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 № 614 зареєстрованого в Мінюсті України 5 лютого 2001 року за № 105/5296 із змінами та доповненнями, у розділі 4 книги обліку р...

Читати далі »

Як обліковувати в КОРО розрахункові квитанції, які використовувались під час відключення електроенергії або в період ремонту РРО?

25.08.2011

У розділі 3 книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на РРО, обліковуються розрахункові квитанції, використані під час відключення електроенергії або в період ремонту РРО. Графи 1 – 5 книги ОРО заповнюються до початку використання розрахункової книжки, графи 6 – 8 заповнюються до початку реєстрації розрахункових операцій за допомогою РРО після відновлення постачання електроенергії чи встановлення РРО після ремонту. Якщо початок та закінчення одного циклу використання розрахункової книжки при відключенні електроенергії чи на період ремонту РРО припадають на різні робочі дні, то за кожний робочий день у розділі 3 книги обліку на РРО здійснюються окремі записи, при цьому графи 1 - 2 заповнюються тільки в перший, а графа 8 – тільки в останній день кожного циклу використання розрахункової книжки. Крім того, на підставі даних розрахункових квитанцій щоденно здійснюються записи в розділі 2, до запису за перший день слід включити дані про відповідні суми (графи 3 – 8) за контрольною стрічкою з початку робочого дня до моменту виходу з ладу РРО або відключення електроенергії. У записі за даними фіскального звітного чека, роздрукованого після відновлення роботи на РРО, необхідно зазначити, за які попередні дати підсумовані дані в цьому фіскальному чеку.

Читати далі »

В якому випадку графи 3-4 розділу 2 КОРО не заповнюються?

25.08.2011

Відповідно до п. 7.7 розділу 7 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000р. № 614 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 року за №105/5296 із змінами та доповненнями, якщо фіскальн...

Читати далі »

Який порядок реєстрації першої КОРО на РРО?

25.08.2011

Реєстрація першої КОРО на РРО здійснюється на підставі письмової заяви СПД довільної форми при поданні ним реєстраційного посвідчення на РРО. Реєстраційне посвідчення повертається СПД, посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм і виписує довідку про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій у двох примірниках; один примірник довідки надається СПД, другий - залишається в органі ДПС.

Читати далі »

Який максимальний термін використання КОРО або резервного РРО на період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або відключення електроенергії і в який строк центри сервісного обслуговування повинні забезпечити відновлення роботи РРО?

25.08.2011

Максимальний термін використання книг обліку розрахункових операцій або резервного реєстратора розрахункових операцій на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або відключення електроенергії може бути не більше 72 годин (7робочих днів), а центри сервісного об-слуговування зобов’я-зані відновити роботу реєстратора розрахун-кових операцій протя-гом 72 годин.

Читати далі »

Який порядок розрахунків у разі відключення електроенергії або в період ремонту РРО та ведення КОРО?

25.08.2011

На період виходу з ладу РРО або в разі відключення електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням КОРО та РК зареєстрованої до РРО.

Читати далі »

Під час друкування Z-звіту були виявлено, що сума розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня не відповідає сумі виторгу, яка відображена у Z-звіті. Чи дозволяється робити в ручну виправлення у Z-звіті?

25.08.2011

Якщо суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, не відповідають фактичній сумі виторгу, яка відображена у Z-звіті, то це свідчить про несправність касового апарату. Виправлення у Z-звіті чинним законодавством не передбачено.

Читати далі »

Які дії суб’єкта господарювання перед початком використання Книги обліку розрахункових операцій та її закінченням?

25.08.2011

Перед початком використання книги обліку розрахункових операцій слід зазначити на її титульній сторінці дату початку використання. Записи в книзі слід виконувати кульковою ручкою. По закінченні використання книги обліку розрахунковий операцій на її титульній сторінці необхідно зазначити дату закінчення. У разі відсутності у СПД бухгалтерії на останній сторінці книги обліку розрахункових операцій підклеюються акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку.

Читати далі »

Коли суб’єкт господарювання повинен здійснити першу розрахункову операцію, якщо РРО та КОРО зареєстровані в органах ДПС у різні терміни?

25.08.2011

Згідно чинного законодавства перша розрахункова операція здійснюється після реєстрації книги обліку розрахункових операцій, якій передує реєстрація реєстратора розрахункових операцій.

Читати далі »

Чи мають право посадові особи органів ДПС проводити контрольну розрахункову операцію?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011. Посадові особи органу державної податкової служби мають право здійснювати контрольну розрахункову операцію.

Читати далі »