Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій » Порядок оформлення касових операцій та ведення касової книги при здійсненні розрахунків у національній валюті

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи потрібно оприбутковувати готівкові кошти у касі підприємства, якщо вони були отримані ФО - довіреною особою підприємства з карткового рахунку та чи складається звіт про використання коштів?

25.08.2011

Фізичні особи - довірені особи підприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з карткового рахунку із застосуванням корпоративної платіжної картки або особистої платіжної картки, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтверджуючими документами в 3 денний термін,а також документи про одержання готівки з карткового рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки.

Читати далі »

Чи поширюються вимоги Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на суб’єктів підприємницької діяльності: іноземні дипломатичні, консульські та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються і

25.08.2011

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні розроблено відповідно до ст. 33 Закону України від 20 травня 1999 року № 679-ХІV "Про Національний банк України”, визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також о...

Читати далі »

Чи необхідно вести касові книги по торговим об’єктам, які не є відокремленими підрозділами та не проводять операції з приймання готівки за касовими ордерами?

25.08.2011

Торгові об’єкти, які не є відокремленими підрозділами підприємства та не проводять операції з приймання готівки за касовими ордерами, касові книги не ведуть.

Читати далі »

Чи допускаються виправлення у касових документах та чи можна виписувати дублікати при їх втраті?

25.08.2011

Виправлення в касових документах забороняються. Якщо при заповненні цих документів бухгалтер припустився помилки, то слід оформити новий документ. Норми чинного законодавства не передбачають дії щодо відновлення прибуткового касового ордера при його втраті.

Читати далі »

Чи відносяться до готівкових розрахунків готівкові кошти, які перераховані через банківські установи на поточні рахунки підприємств (підприємців) або ФО?

25.08.2011

Відповідно до п.2.5 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №40/10320 із змінами і доповненням...

Читати далі »

Який порядок оформлення приймання готівки в касу підприємства?

25.08.2011

Відповідно до п.3.3 глави 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13січня 2005 року за №40/10320 із змінами і доповненнями, ...

Читати далі »

Чи можна виписувати дублікати прибуткових касових ордерів у разі їх втрати?

25.08.2011

Норми чинного законодавства не передбачають дії щодо відновлення прибуткового касового при його втраті.

Читати далі »

Який порядок видачі готівкових коштів з каси підприємства?

25.08.2011

Відповідно до п.3.4 глави 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13січня 2005 року за №40/10320 із змінами і доповненнями,...

Читати далі »

Чи передбачено складання видаткового касового ордеру у разі видачі готівкових коштів за допомогою платіжного термінала?

25.08.2011

Відповідно до п. 3.5 глави 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320 із змінами та доповнення...

Читати далі »

Чи можна виплатити зарплату з готівки, отриманої в результаті повернення фінансової допомоги?

25.08.2011

Відповідно до п. 2.9 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.05 р. за №40/10320 із змінами та доповненнями, готівкова виручка (готівка) підпр...

Читати далі »

Як оформити факт нестачі (надлишок) готівкових коштів з каси підприємства?

25.08.2011

Факт нестачі (надлишок) готівкових коштів в касі підприємства оформляється актом про результати інвентаризації наявних коштів відповідно до додатку 1 Положення.

Читати далі »

Який порядок оформлення касової книги?

25.08.2011

Відповідно абзаців 5-6 п.4.2 глави 4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320) із змінами і...

Читати далі »

Як правильно провести оприбуткування готівки в касу підприємства при реалізації продукції власного виробництва?

25.08.2011

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Читати далі »

Який порядок оприбуткування готівкових коштів, у разі якщо режим роботи каси підприємства не співпадає з режимом роботи господарської одиниці, що проводить розрахунки із застосуванням РРО?

25.08.2011

Відповідно до пункту 2.6 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Підпунктом 4.3 пункту 4 Положення зазначено, що якщо бухгалтерія та касир підприємства (юридичної особи) не працюють у вихідні та святкові дні, а його відокремлений підрозділ, який використовує під час розрахунків РРО (РК), у ці дні працює, але не веде касової книги, то записи в касовій книзі юридичної особи здійснюються наступного робочого дня підприємства - юридичної особи. Підприємства, що мають відокремлені підрозділи, які проводять касові операції з відображенням їх в касовій книзі і режим роботи яких не збігається з розпорядком функціонування бухгалтерії підприємства - юридичної особи, внутрішнім документом визначають порядок взаємодії відокремлених підрозділів із бухгалтерією підприємства (юридичної особи) відповідно до вимог законодавства України, зокрема визначення часу робочих змін, забезпечення бухгалтерського обліку касових операцій тощо.

Читати далі »

Чи необхідно заповнювати прибутковий касовий ордер від руки?

25.08.2011

Згідно з п.3.10 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.05 р. за №40/10320 із змінами та доповненнями прибуткові кас...

Читати далі »

Чи відображається в касовій книзі приймання одержаної з банку готівки в касу та здавання її до банку?

25.08.2011

Відповідно до п.3.7 глави 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13січня 2005 року за № 40/10320 із змінами та доповненнями...

Читати далі »

Діє до 16.06.2009. Чи потрібно реєструвати журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів у органах ДПС?

25.08.2011

Відповідно до п. 1.2 глави 1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого в Міністерств юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових докум...

Читати далі »

Чи має право підприємство вести касову книгу в електронному вигляді?

25.08.2011

Підприємство можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги ("Вкладний аркуш касової книги" та "Звіт касира"), які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі. Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з касових документів.

Читати далі »

Які передбачені терміни зберігання готівки, яка одержана в банку для виплат заробітної плати а також пенсій, стипендій, дивідендів?

25.08.2011

Відповідно до п.2.10 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/10320 із змінами і доповненнями...

Читати далі »

Які операції виконує касир підприємства (матеріально-відповідальна особа) після виплати заробітної плати?

25.08.2011

Відповідно до пункту 3.9 глави 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/10320 із змінами і доповненн...

Читати далі »

Як проводиться видача готівки здавальникам сільськогосподарської продукції, підприємством заготівником?

25.08.2011

Відповідно до абзацу першого, третього пункту 3.4 глави 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/1032...

Читати далі »

Чи оприбутковується надлишок готівки в касі, виявлений в ході інвентаризації на підприємстві, яка не підтверджена касовими документами?

25.08.2011

Інвентаризація кас проводиться на кожному підприємстві у строки, що встановлені керівником. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком готівки в касі. Надлишок готівки оприбутковується в касі підприємства та зараховується в його дохід.

Читати далі »

Який порядок виплат, пов'язаних з оплатою праці, касиром підприємства?

25.08.2011

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром підприємства або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими відомостями. На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного бухгалтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень - словами, копійок - цифрами). Одноразові видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, окремим особам проводяться, як правило, за видатковими касовими ордерами.

Читати далі »

Чи поширюється Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні на селянсько-фермерські господарства?

25.08.2011

Відповідно до п.1.1 ст.1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/10320 із змінами і доповненнями (дал...

Читати далі »

Чи має право ФОП - платник ЄП виписувати прибуткові касові ордери при розрахунках з покупцями?

25.08.2011

Приватні підприємці - платники єдиного податку, які здійснюють готівкові розрахунки з покупцями, не ведуть касову книгу та не виписують прибуткові-касові ордери. Такі платники податків ведуть Книгу обліку доходів і витрат і на вимогу покупця надають касовий чек, товарний чек, розрахункову квитанцію, що підтверджує факт продажу товарів.

Читати далі »

Який порядок видачі готівкових коштів з каси підприємства ФО, яких немає в штатному розписі підприємства, та який порядок видачі готівкових коштів у разі видачі готівки окремим ФО?

25.08.2011

Відповідно до п. 3.5 глави 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320 із змінами і доповненн...

Читати далі »

Чи має право ЮО прийняти у касу підприємства готівкові кошти, які були надані СПД у вигляді авансу та перераховані на його розрахунковий рахунок?

25.08.2011

У разі розірвання договору про надання послуги, повернення коштів може бути здійснено через касу підприємства з відповідним оформлення прибуткового касового ордеру, підписаного і завіреного печаткою у встановленому порядку.

Читати далі »

Який порядок видачі готівки (виплат, пов'язаних з оплатою праці) за довіреністю ?

25.08.2011

Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, бухгалтер зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис "За довіреністю". Довіреність залишається у касира і додається до видаткового касового ордера або видаткової відомості.

Читати далі »

Що таке касова книга підприємства?

25.08.2011

Відповідно до п. 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.05 за №40/10320 із змінами та доповненнями, касова книга ...

Читати далі »

Що повинен ставити у прибутковому касовому ордері суб’єкт господарювання при отриманні готівки в касу підприємства, печатку або штамп?

25.08.2011

Оскільки форма прибуткового касового ордеру передбачає місце печатки, то суб’єкт господарювання при оформленні касового ордеру повинен ставити печатку підприємства, а на додатках до нього штамп або напис „Оплачено” із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Читати далі »

Чи можна використовувати готівкову виручку підприємств (підприємців), безпосередньо не здаючи її до обслуговуючого банку, для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами)?

25.08.2011

Відповідно до підпункту 2.9 пункту 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320 (зі змінами ...

Читати далі »

Чи необхідно виписувати прибутковий касовий ордер до копії супровідної відомості, що засвідчує здавання готівкової виручки до банку через інкасатора?

25.08.2011

Відповідно до підпункту 3.7 пункту 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №40/10320 (зі змінами та...

Читати далі »

Чи допускаються виправлення у касовій книзі?

25.08.2011

Відповідно до підпункту 4.2 пункту 4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320, (зі змінами...

Читати далі »

Чи можна використовувати готівкову виручку підприємств (підприємців) для забезпечення їх потреб (розрахунки з постачальниками за придбані товари, транспортні послуги, розрахунки по комунальних платежах, за телефонні послуги, за договорами лізингу, за ремо

25.08.2011

Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами). Поряд з тим, встановлено граничну суму готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень.

Читати далі »

Чи необхідно банку або ФОП вести касову книгу та встановлювати ліміт каси?

25.08.2011

Фізичні особи-підприємці та банки мають право не встановлювати ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки). При цьому, ФОП має право не вести касову книжку.

Читати далі »

Яким чином здійснюються розрахунки при закупівлі у населення металобрухту спеціалізованими підприємствами?

25.08.2011

Операція з оплати закупленого у населення металобрухту, яка здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про металобрухт”, через каси спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів, не підпадає під визначення „розрахункова операція”. Отже, при проведенні розрахунків у касах спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств слід дотримуватись вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Читати далі »

Чи має право підприємство використати готівку, яка отримана в касу на господарські потреби (в т.ч. під звіт) не здаючи її до банку?

25.08.2011

Відповідно до підпункту 2.9 пункту 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №40/10320 (зі змінами та...

Читати далі »

Чи вважається фінансова допомога (поворотна або безповоротна) у вигляді готівкових коштів готівковою виручкою підприємств (підприємців)?

25.08.2011

Фінансова допомога (поворотна або безповоротна) у вигляді готівкових коштів відноситься до позареалізаційних надходжень та вважається готівковою виручкою підприємств (підприємців).

Читати далі »

Як правильно організувати роботу з готівкою на підприємстві?

25.08.2011

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації роботи з готівкою визначається Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України в...

Читати далі »

Чи має право підприємство роздруковувати та реєструвати касові ордери і видаткові відомості за допомогою комп'ютерних засобів?

25.08.2011

Відповідно до підпункту 3.10 пункту 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №40/10320 (зі змінами і...

Читати далі »

Чи має право підприємство (підприємець) надавати держателям платіжних карток послуги з видачі готівки за допомогою платіжного термінала?

25.08.2011

Якщо підприємство (підприємець) відповідно до законодавства України приймає до обслуговування спеціальні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг і оснащене платіжним терміналом (у тому числі з'єднаним чи поєднаним з реєстратором розрахункових операцій), то таке підприємство (підприємець) може за рахунок готівкової виручки або коштів, отриманих із банку, надавати держателю спеціального платіжного засобу Національної системи масових електронних платежів та інших платіжних систем (якщо така послуга передбачена їх правилами) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа) та відображенням таких операцій у відповідній книзі обліку. Крім того, якщо підприємство (підприємець) надає держателям спеціальних платіжних засобів послуги з видачі готівки за допомогою платіжного термінала (імпринтера), то на підставі квитанцій платіжного термінала (сліпів) таким підприємством складається видатковий касовий ордер на загальну суму проведених операцій за день та здійснюється відповідний запис у касовій книзі.

Читати далі »

Чи передбачено щоденно підсумовувати операції за день у касовій книзі?

25.08.2011

Касир щоденно в кінці робочого дня підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі.

Читати далі »

Діє до 19.07.2010 І Чи має право підприємство зняти з карткового рахунку (з корпоративної платіжної картки) готівку та виплатити заробітну плату своїм працівникам по видатковій відомості (тобто готівкою)?

25.08.2011

Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням вимог, встановлених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Читати далі »

Діє до 19.07.2010 ІІ Чи має право підприємство зняти з карткового рахунку (з корпоративної платіжної картки) готівку та виплатити заробітну плату своїм працівникам по видатковій відомості (тобто готівкою)?

25.08.2011

Діє до 19.07.2010 (Початок див. І) Згідно з підпунктом 3.11 пункту 3 Положення корпоративні платіжні картки не застосовуються для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами). Правилами платі...

Читати далі »

Чи можна перевести кошти на відрядження (інші витрати на господарські потреби) на особисту (зарплатну, кредитну) картку працівника?

25.08.2011

Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням вимог, встановлених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України. Якщо довірені особи юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців не мають корпоративних платіжних карток, то грошові аванси на відрядження їм можуть видаватися через особисті платіжні картки. Кошти, які зараховані на особистий картрахунок працівника, вважаються виданими йому під звіт. Контроль за діяльністю платіжних систем, що функціонують у межах України, здійснюється Національним банком України.

Читати далі »

Чи має право суб’єкт господарювання змінювати назву колонок в касовій книзі попередньої форми та не заводити нову?

25.08.2011

Починаючи з 16 червня 2009 року підприємства повинні використовувати для оформлення касових операцій касові документи, які відповідають вимогам типових форм відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Тобто, внесення змін до касової книги попереднього зразка та не заведення нової книги чинним законодавством не передбачено.

Читати далі »

Чи необхідно вести книгу обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей у разі якщо на підприємстві тільки один касир?

25.08.2011

У разі якщо на підприємстві тільки один касир, то облік прийнятої та виданої готівки у випадках видачі з каси підприємства готівкових коштів довіреній особі та повернення нею наявної готівки і касових документів веде цей касир.

Читати далі »

Чи потрібно реєструвати в органах ДПС журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касову книгу та книгу обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей?

25.08.2011

Реєстрація в органах ДПС журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги та книги обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей чинним законодавством не передбачена.

Читати далі »

Чи потрібно реєструвати на кожний відокремлений підрозділ касові книги?

25.08.2011

Відповідно до п. 4.2 глави 4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, (далі – Положення) відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу. Разом з тим, Положення не містить норми стосовно реєстрації підприємством (юридичною особою) касових книг для відокремлених підрозділів, що входять до його складу.

Читати далі »

Який порядок заповнення нової форми видаткового касового ордеру?

25.08.2011

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації роботи з готівкою визначається Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України ві...

Читати далі »

Чи мають право суб’єкти господарювання використовувати касові документи попереднього зразку в зв’язку із внесеними змінами до Положення про ведення касових операції у національній валюті в Україні?

25.08.2011

Постановою Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 року № 252 „Про затвердження змін до положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” затвердженні нові типові форми касових документів, а саме: - прибуткові та видаткові касові ордери; - відомість на виплату грошей; - журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; - касова книга; - книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей. Дана постанова набрала чинності з 16 червня 2009 року. Таким чином, починаючи з 16 червня 2009 року підприємства повинні використовувати для оформлення касових операцій касові документи, які відповідають вимогам типових форм відповідно до Положення. При цьому, прибуткові та видаткові касові ордери не є бланками суворої звітності.

Читати далі »

Який порядок заповнення нової форми прибуткового касового ордеру?

25.08.2011

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації роботи з готівкою визначається Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України ві...

Читати далі »

Чи передбачено вести журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів в електронному вигляді?

25.08.2011

Реєстрація касових ордерів і видаткових відомостей може здійснюватися за допомогою комп'ютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування потрібних касових документів. Водночас у документі "Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів", який формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів.

Читати далі »

Скільки потрібно вести журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання одночасно веде один журнал реєстрації прибуткових і видаткових операцій, в якому реєструє прибуткові та видаткові касові ордери. По завершенні журналу заводиться новий журнал відповідно до вимог чинного законодавства.

Читати далі »

Чи має право суб'єкт господарювання (ЮО або ФОП) перерахувати суму позики на особисту (зарплатну) картку найманого працівника?

25.08.2011

Обмежень щодо перерахування суми позики, яка надається суб’єктом господарювання своєму працівнику чинним законодавством не передбачено.

Читати далі »

Яким чином закривається касова книга (форма КО-4) після закінчення календарного року, яка велась з початку року на паперових носіях?

25.08.2011

Після закінчення календарного року касова книга, яка велась на паперових носіях, зберігається на підприємстві протягом 36 календарних місяців. При цьому, якщо у касовій книзі залишились незаповненні сторінки (пусті), то на таких сторінках проставляються прочерки або на першій пустій сторінці ставиться дата закінчення книги та засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства (юридичної особи).

Читати далі »

Який порядок заповнення книги обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей?

25.08.2011

Форма книги обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей затверджена постановою Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 року № 252 „Про затвердження змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України”. Порядок заповнення книги здійснюється наступни...

Читати далі »

І Чи має право суб’єкт господарювання зареєструвати нову касову книгу, книгу обліку розрахункових операцій та інші касові документи і здійснювати діяльність, якщо правоохоронними органами (не податковою міліцією) були вилучені всі касові документи?

25.08.2011

Коротка: При здійсненні господарської діяльності суб'єкт господарювання повинен забезпечити, відповідно до чинного законодавства, послідовне та безперервне ведення бухгалтерського обліку із застосуванням відповідних касових книг, оформлених та зареєстрованих відповідно до порядку, встановленого...

Читати далі »

ІІ Чи має право суб’єкт господарювання зареєструвати нову касову книгу, книгу обліку розрахункових операцій та інші касові документи і здійснювати діяльність, якщо правоохоронними органами (не податковою міліцією) були вилучені всі касові документи?

25.08.2011

Початок див. І Повна: Відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із змінами та доповненнями, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється за принципами послідовності відповідно до прийнятої облі...

Читати далі »

Чи має право керівник виконувати функції касира та підписувати касові документі окремо як касир та як керівник підприємства?

25.08.2011

Норми чинного законодавства не містять заборони щодо виконання функцій касира керівником підприємства. При цьому, при оформленні касових документів керівник має право підписувати касові документи окремо як касир, та як керівник підприємства.

Читати далі »

Чи можна використовувати факсиміле для підпису прибуткових і видаткових касових ордерів (інших касових документів)?

25.08.2011

Використовувати факсиміле для підпису прибуткових і видаткових касових ордерів (інших касових документів) чиним законодавстом не передбачено.

Читати далі »

Чи має право суб’єкт господарювання - резидент здійснити розрахункову операцію на території України з іншим резидентом в іноземній валюті, якщо діяльність не відноситься до сфери зовнішньоекономічної діяльності?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання – резидент має право здійснити розрахунки з іншим резидентом в іноземній валюті лише при наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Читати далі »

Чи потрібно зазначати в касовій книзі, що використовується для операцій з іноземною валютою, суму коштів еквівалентну іноземній валюті в гривнях?

25.08.2011

Вимогами Постанови Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 року № 252 „Про затвердження змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” та Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління На...

Читати далі »

Як проводити розрахунок відповідальними особами надлишка готівки, яка виявлена в інкасаторських сумках?

25.08.2011

Якщо відповідальними особами при прийманні готівки до каси підприємства виявлено надлишок готівки в інкасаторських сумках, то така операція оформляються прибутковими касовими ордерами у встановленому порядку, при цьому суму надлишку готівки можна зазначити окремо в прибутковому касовому ордері за кодом цільового призначення - позареалізаційні надходження.

Читати далі »

Чи передбачено повернення фінансової допомоги (позареалізаційних надходжень) через касу підприємства, якщо кошти перераховані шляхом унесення готівки на розрахунковий рахунок ЮО?

25.08.2011

Повернення фізичній особі фінансової допомоги (позареалізаційних надходжень), яка згідно відповідного договору про надання фінансової допомоги була отримана шляхом внесення готівкових коштів на розрахунковий рахунок підприємства, може здійснюватися через касу підприємства шляхом одержання коштів з установи банку, оприбуткування їх у касі підприємства та видачею готівки фізичній особі у той самий день з оформленням видаткового касового ордеру або шляхом безготівкових розрахунків через установи банків.

Читати далі »

Чи необхідно здійснювати оприбуткування готівки в касі підприємства у разі, якщо виручка отримана на торговій точці, яка не має статусу відокремленого підрозділу, та використовує РРО, або дозволено здати дану виручку одразу до банку через інкасаторів (без

25.08.2011

Враховуючи те, що торгова точка не має статусу відокремленого підрозділу, то уся готівкова виручка повинна бути належним чином оприбуткована у касі підприємства та здаватися до банку під час інкасації відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Читати далі »

Чи має право керівник підприємства ставити підпис у графі "головний бухгалтер" касових документів, якщо бухгалтерський облік на підприємстві здійснює: - централізована бухгалтерія; - аудиторська фірма; - спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований

25.08.2011

Відповідно до вимог глави 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні прибуткові касові ордери має підписувати головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником підприємства. Документи на видачу готівки (видаткові касові ордери або видаткові відомості) мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником.

Читати далі »

І Який порядок та терміни зберігання касової книги в електронному вигляді?

25.08.2011

Термін зберігання касових документів, у тому числі касової книги в електронному вигляді, становить три роки за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства.

Читати далі »

ІІ Який порядок та терміни зберігання касової книги в електронному вигляді?

25.08.2011

Закінчення. Початок див. І. Основними нормативними актами, що регулюють питання зберігання бухгалтерських документів, є: Закон України від 16.07.99 р. N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі – Закон №996), Перелік типових документів, що створюються в діяльності ор...

Читати далі »

Чи поширюється обмеження граничної суми готівкового розрахунку 10 тис. грн. на розрахунки, які здійснюються платниками податків шляхом внесення готівки до каси банку для подальшого її перерахування на рахунок отримувача та яка передбачена відповідальність

25.08.2011

Відповідно до п. 2.3 ст. 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.05 за № 40/10320, гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (п...

Читати далі »

Чи вважаються понадлімітними готівкові кошти в день їх надходження і ті готівкові кошти, які надійшли до кас підприємства у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує ліміт каси, до обслуговуючого банку наступного робочого дня?

25.08.2011

Відповідно до п. 5.9 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320 із змінами і доповненнями...

Читати далі »

Чи необхідно оприбутковувати готівкові кошти у касі підприємства, якщо вони були отримані ФО - довіреною особою підприємства з застосуванням корпоративного спеціального платіжного засобу або особистого спеціального платіжного засобу та чи складається звіт

25.08.2011

Фізичні особи - довірені особи підприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративного спеціального платіжного засобу або особистого спеціального платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки.

Читати далі »

Чи необхідно реєструвати нову касову книгу в зв’язку з внесеними змінами до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні?

25.08.2011

Форму касової книги та порядок її ведення передбачено нормами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637. Постановою правління Національного банку України від 29 квітня 2009 р...

Читати далі »

Який порядок зберігання касових документів ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 07, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної інф...

Читати далі »

Чи необхідно встановлювати ліміт каси та строки здавання готівкової виручки релігійним організаціям? Чи прирівнюється невстановлений ліміт каси релігійної організації до нульового?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 07, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної...

Читати далі »