Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій » Строки здавання готівкової виручки до банків та розрахунку ліміту каси

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 21.03.2011 Чи можуть вважатися понадлімітними готівкові кошти в день їх надходження і та готівкові кошти, які надійшли до кас підприємства у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує ліміт каси до обслуговуючого банку наступного д

25.08.2011

Такі кошти вважаються понадлімітними. Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку.

Читати далі »

Діє до 21.03.2011 В який термін повинні бути здані понадлімітні готівкові кошти до обслуговуючого банку, якщо банк знаходиться в іншому населеному пункті та строк здавання готівкової виручки встановлений один раз на 5 робочих днів?

25.08.2011

Відповідно до пункту 5.11 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320 із змінами і доповненн...

Читати далі »

Які вимоги до підприємств (ЮО), що здійснюють страхову діяльність щодо строків здавання готівкової виручки для її зарахування на рахунки в банках?

25.08.2011

Відповідно до п. 5.1 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637, підприємства (юридичні особи), які здійснюють страхову діяльність та діяльність з випуску і проведення лотерей, установлюють с...

Читати далі »

Діє до 21.03.2011 Чи може граничний розмір, встановленого ліміту каси, перевищувати розмір середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси?

25.08.2011

Граничний розмір не повинен перевищувати встановленого ліміту каси. Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, то він уважається встановленим на рівні зазначених граничних розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень уважається понадлімітною.

Читати далі »

Діє до 21.03.2011 Як розраховується ліміт каси на підприємствах грального бізнесу?

25.08.2011

Відповідно до п.5.6 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637, із змінами та доповненнями, ліміт каси підприємства сфери грального бізнесу, уключаючи гральні будинки, казино, ігрові автомат...

Читати далі »

Які суб’єкти господарювання мають право не встановлювати ліміт залишку готівки в касі?

25.08.2011

Відповідно до п.2.7 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №40/10320 із змінами і доповненнями...

Читати далі »

Діє до 21.03.2011 Чи може відокремлений підрозділ підприємства затвердити ліміт каси більший ніж головне підприємство?

25.08.2011

Для кожного відокремленого підрозділу юридичної особи складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі, який встановлюється і доводиться до його відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства - юридичної особи. Згідно із п. 5.3 ст. 5 положення №637 ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Читати далі »

Діє до 21.03.2011 Чи може підприємство переглянути (перезатвердити) вже встановлений ліміт каси?

25.08.2011

Відповідно до п. 5.12 ст. 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. №637 установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у зв'язку із змінами законодавства України ...

Читати далі »

Як розрахувати ліміт каси для підприємства, якщо середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює нулю?

25.08.2011

Відповідно до абзацу п`ятого пункту 5.4 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/10320 із зміна...

Читати далі »

Який мінімальний ліміт каси може використовувати в роботі новостворене підприємство торгівлі?

25.08.2011

Обмежень щодо мінімального ліміту каси для новостворених підприємств законодавством не передбачено.

Читати далі »

Який порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі підприємств, які працюють за договорами комісії?

25.08.2011

Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку відповідного середньоденного показника надходжень готівки до каси або її видачі з каси. У разі встановлення підприємством ліміту каси на підставі показника середньоденного надходження готівки до каси в основу розрахунку включаються обсяги готівкової виручки, що є сумою фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційних надходжень, до складу яких відносяться надходження від операцій, що безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) Таким чином, якщо готівка від покупців за реалізовані товари (що належать комітенту), яка надійшла до каси підприємства, та включатися до ліміту каси, розрахованого на підставі показника середньоденного надходження готівки до каси підприємства.

Читати далі »

Чи має право підприємство зберігати в касі кошти передбачені для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок виручки, понад три робочі дні?

25.08.2011

Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. При цьому, підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях.

Читати далі »

Чи обов`язково здавати в установлені строки готівку до обслуговуючого відділення банку,якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси?

25.08.2011

Відповідно до абзацу п`ятого п.5.1 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637, якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то таке підприємство може в ці дні не здавати в у...

Читати далі »

Який порядок розрахунку ліміту каси?

25.08.2011

Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства - юридичної особи. Підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов'язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності.

Читати далі »

Який установити ліміт каси підприємству на період переробки продукції сільськогосподарської продукції?

25.08.2011

Згідно з п.5.5 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року №637, підприємства, що виробляють та перероблюють сільськогосподарську продукцію, різних організаційно-правових форм (акціонерні товариств...

Читати далі »

Діє до 21.03.2011 Який ліміт каси та строки здавання готівки встановлюють релігійні організації?

25.08.2011

Згідно з п.5.7 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637, релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), ду...

Читати далі »

Який порядок розрахунку ліміту каси та строки здавання готівки небанківськими фінансовими установи та операторами поштового зв`язку?

25.08.2011

Згідно з абзацом шостим п.5.4 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку самостійно визначають порядок розрахунку ліміту каси ...

Читати далі »

Який порядок розрахунку ліміту каси для підприємств, які мають різні строки здавання готівкової виручки в банк?

25.08.2011

Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси визначено глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637 (далі Положення). Згідно з абзацем другим п.5....

Читати далі »

Банк знаходиться в іншому населеному пункті ніж магазин. Який порядок розрахунку ліміту каси, якщо строк здавання готівкової виручки не рідше ніж один раз на 5 робочих днів?

25.08.2011

Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси визначено глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637 (далі Положення). Згідно з абзацем другим п.5....

Читати далі »

Чи дозволяється структурним підрозділам підприємства здавати виручку до банку безпосередньо, минаючи касу головного підприємства?

25.08.2011

Відповідно до п. 2.8 ст. 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637, відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юриди...

Читати далі »

Який порядок здавання підприємством готівкової виручки, що надійшла у вихідні та святкові дні?

25.08.2011

Підприємства, які працюють у вихідні дні та святкові дні і не мають змоги, через відсутність відповідної домовленості з банком на інкасацію, здати одержану ними за ці дні готівкову виручку (готівку), мають здавати її до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку.

Читати далі »

Діє до 21.03.2011 Яким чином підприємство проводить відлік перших трьох місяців роботи при визначенні ліміту каси, якщо перша розрахункова операція проведена у середині місяця?

25.08.2011

Враховуючи, що ліміт каси це граничний розмір суми готівки, яка може залишатися в касі в позаробочий час для забезпечення роботи підприємства на початку наступного робочого дня, то підприємства мають вести відлік перших трьох місяців своєї роботи з дня проведення ними першої розрахункової операції.

Читати далі »

Який порядок здавання готівкової виручки (готівки) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити

25.08.2011

Відповідно до пп. б п. 5.1 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 із змінами та доповнення...

Читати далі »

Яка процедура розрахунку ліміту залишку готівки в касі та які дні враховуються для його розрахунку (робочі дні підприємства чи господарської одиниці) ?

25.08.2011

Відповідно до пунктів 5.2 - 5.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №40/10320 (далі - Положення) і...

Читати далі »

Діє до 22.10.2010 Який порядок оприбуткування готівкової виручки (готівки) для підприємства , у якого час закінчення робочого дня (зміни) не співпадає з роботою бухгалтерії та не дає змогу забезпечити своєчасне здавання її до каси підприємства (тобто

25.08.2011

Відповідно до пункту 4.3 глави 4 Положення № 637, якщо бухгалтерія та касир підприємства (юридичної особи) не працюють у вихідні та святкові дні, а його відокремлений підрозділ, який використовує під час розрахунків РРО (РК), у ці дні працює, але не веде касової книги, то записи в касовій книзі юридичної особи здійснюються наступного робочого дня підприємства юридичної особи. За роз`ясненням НБ України (лист від 16.04.10 № 11-110/2010-6116), якщо готівка проведена через РРО і у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків, однак у день одержання готівкових коштів не проведена по касовій книзі, то така готівка оприбуткована в касі підприємства несвоєчасно. У випадку, коли готівка проведена через РРО, зроблений відповідний запис у касовій книзі у день надходження готівки, однак не проведена у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків, то такий випадок може кваліфікуватися, як неповне оприбуткування.

Читати далі »

Чи має право відокремлений підрозділ здавати отриману готівку одразу до банку, для зарахування її на розрахунковий рахунок підприємства, без проведення її у касі підприємства, відповідно до п. 2.8 Положення про ведення касових операцій у національній валю

25.08.2011

Згідно з пунктом 2.8 Положення №637, відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб.

Читати далі »

Який порядок оприбуткування та здавання готівкової виручки для суб’єктів господарювання, які розташовані в населених пунктах, де немає банків?

25.08.2011

Відповідно до п. 5.1 глави 5 Положення № 637 строки здавання підприємствами що розташовані в населених пунктах, де немає банків, готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках визначаються підприємством і встановлюються за погодженням з відповідним банком ( у якому відкрито рахунок підприємства, на який зараховуються кошти) та складають: не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи встановлюється ліміт залишків іноземної валюти в касі суб’єкта господарювання та чи включаються до розрахунку такого ліміту кошти, що призначаються для виплат на відрядження працівників за кордон?

25.08.2011

Уповноважений банк установлює ліміт залишків іноземної валюти в касі суб'єктів підприємницької діяльності, яким дозволяється використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу, якщо залишки іноземної валюти залишаються в неробочі часи доби в касі, при цьому, готівкова іноземна валюта, яка знаходиться в касі підприємства для виплат на відрядження працівників за кордон не включаються до розрахунку такого ліміту каси в іноземній валюті.

Читати далі »

Чи може граничний розмір встановленого ліміту каси перевищувати розмір середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси?

25.08.2011

Граничний розмір не повинен перевищувати встановленого ліміту каси. Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, то він уважається встановленим на рівні зазначених граничних розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень уважається понадлімітною.

Читати далі »

Чи може підприємство переглянути (перезатвердити) вже встановлений ліміт каси?

25.08.2011

. Відповідно до пункту 5.11 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 із змінами та доповненнями, установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (г...

Читати далі »

Яким чином підприємство проводить відлік перших трьох місяців роботи при визначенні ліміту каси, якщо перша розрахункова операція проведена у середині місяця?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 07, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної інф...

Читати далі »

В який термін повинні бути здані понадлімітні готівкові кошти до обслуговуючого банку, якщо банк знаходиться в іншому населеному пункті та строк здавання готівкової виручки встановлений один раз на 5 робочих днів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 07, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної інф...

Читати далі »