Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » ПДВ »

Щодо Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Надрукувати документ
24.11.2008

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.10.2008 р. N 21855/7/29-1017

Щодо Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Державна податкова адміністрація України (ДПА України) інформує про Зміни, що були внесені до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість згідно із наказом ДПА України від 01.09.2008 N 560 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.10.2008 за N 949/15640.

Наказом урегульовуються і вдосконалюються окремі питання реєстрації (анулювання реєстрації) платників ПДВ.

1. Визначено порядок реєстрації платником ПДВ особи у разі переходу її на спрощену систему оподаткування із сплатою ПДВ та у разі відмови від застосування такої системи і переходу до загальної системи оподаткування, у тому числі визначено випадки, коли особа зобов'язана бути зареєстрованою як платник ПДВ у разі такого переходу та встановлені строки подання реєстраційної заяви (не пізніше, ніж за 15 днів до початку звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід).

2. Для осіб, які реєструються платниками ПДВ добровільно або до початку здійснення оподатковуваних операцій та подають реєстраційну заяву із дотриманням строків, запроваджено бажаний день реєстрації (як і у загальному випадку, реєстрація платником ПДВ здійснюється протягом 10 днів, але при такій реєстрації за бажанням платника може бути визначена бажана дата реєстрації, що настає після спливу 20 днів після подання реєстраційної заяви. Якщо визначення бажаного дня реєстрації, зроблене платником, не відповідає підпункту 13.1 пункту 13 Положення, то бажання не задовольняється та реєстрація проводиться за загальними правилами - протягом 10 днів).

3. У разі анулювання реєстрації платників ПДВ за ініціативою податкового органу з причини подання платником податків декларації, що свідчать про відсутність оподатковуваних операцій протягом дванадцяти послідовних податкових місяців, після набрання Змінами чинності замість довідки (акта) про результати камеральної перевірки платника ПДВ до рішення про анулювання реєстрації додається реєстр (перелік) податкових декларацій.

4. Унормовано питання реєстрації платників ПДВ у разі їх реорганізації та особливості реєстрації платників ПДВ у разі перетворення (якщо внаслідок перетворення юридичної особи у свідоцтві про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи датою її державної реєстрації буде визначена дата державної реєстрації попередника, то така особа перереєстровується як платник ПДВ, і дата реєстрації її платником ПДВ буде відповідати даті такої реєстрації попередника. Якщо датою державної реєстрації новоутвореної юридичної особи є нова дата, то одночасно проводиться анулювання реєстрації як платника ПДВ попередника та реєстрація платником ПДВ правонаступника з новою датою реєстрації платником ПДВ).

5. Удосконалено форми документів: у свідоцтві про реєстрацію платників ПДВ замість дати видачі свідоцтва буде вказуватись дата початку дії свідоцтва. У реєстраційній заяві додано позиції, що стосуються реєстрації платниками ПДВ осіб, які переходять на/із спрощеної системи оподаткування, даних щодо загальної суми оподатковуваних операцій та бажаної дати реєстрації. В акті про анулювання реєстрації надане право затверджувати його заступнику керівника ДПІ та передбачено, що підписи членів комісії з анулювання реєстрації будуть проставлятись лише на примірнику акта, який залишається в ДПІ.

6. Надана можливість платникам ПДВ на період перереєстрації та заміни свідоцтва при оформленні податкових накладних використовувати реквізити старого свідоцтва до моменту видачі нового свідоцтва (датою початку дії нового свідоцтва та датою анулювання старого свідоцтва є дата спливу 10-денного строку від дати подання заяви до ДПІ).

7. Збільшено частоту оприлюднення на офіційному web-сайті ДПА України даних про видані та анульовані свідоцтва із Реєстру платників ПДВ - замість щомісячного оприлюднення запроваджено щодекадне.

8. Деталізовано окремі питання ведення Реєстру платників ПДВ - визначено централізоване ведення реєстру та порядок використання даних.

9. Установлено порядок відміни анулювання реєстрації, якщо за результатами адміністративного чи судового оскарження такого анулювання, проведеного за ініціативою податкового органу, рішення приймається на користь платника ПДВ (підставою для внесення до Реєстру запису про відміну анулювання реєстрації, що відбулась за ініціативою органу державної податкової служби, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення органу державної податкової служби про відміну анулювання реєстрації та скасування акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, яке набирає чинності після розгляду його ДПА України та внесення змін до Реєстру).

10. Доповнено Положення нормою, яка визначає, що право доступу є забезпеченим та інформація про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу є доведеною до відома заінтересованих осіб, якщо відомості про таке анулювання оприлюднені на сайті ДПА України. Це може бути використане на користь органів державної податкової служби у судових справах при доведенні того, що особа знала або могла знати про таке анулювання.

11. Визначені правила обчислення строків у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість з причини недосягнення обсягів, неподання декларацій або подання декларацій, що свідчать про відсутність оподатковуваних поставок.

12. Із Положення виключені норми та Повідомлення про видачу Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за формою N 4-Р. А отже після внесення змін до Положення такі повідомлення не повинні направлятись від органів державної податкової служби за новим місцезнаходженням платників ПДВ до органів державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням платників ПДВ.

13. Конкретизовано питання сфери правового регулювання Положення, виходячи із прав центрального органу державної податкової служби, визначених статтею 9 Закону України "Про податок на додану вартість".

У теперішній час здійснено доробку програмного забезпечення ведення Реєстру платників ПДВ центрального рівня щодо визначення дати перереєстрації та контролю дотримання строків при анулюванні реєстрації платників ПДВ. Внесення інших змін до програмного забезпечення ведення Реєстру платників ПДВ щодо реєстрації платників ПДВ планується завершити до 10.11.2008.

 

Заступник Голови 

В. В. Регурецький 

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.