Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » ПДВ »

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

Надрукувати документ
03.12.2009

Про затвердження Інструкції
з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України
від 1 липня 1997 року N 141 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 серпня 1997 р. за N 284/2088 

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 17 жовтня 1997 року N 218,
 від 19 лютого 1998 року N 37,
 від 6 листопада 1998 року N 230,
 від 24 грудня 2004 року N 818,
 від 10 червня 2005 року N 460,
 від 20 жовтня 2005 року N 717,
 від 24 січня 2009 року N 41,
 від 18 травня 2009 року N 675

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 р. N 147, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (додається).

 

 

Заступник Міністра

А. В. Литвин 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 1 липня 1997 р. N 141
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 24 грудня 2004 р. N 818)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 серпня 1997 р. за N 284/2088

 
ІНСТРУКЦІЯ

з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

1. Суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість відображаються платниками цього податку за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з дебетом:

1.1. Рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи" (далі - рахунки обліку доходів) у випадках: поставки готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, в оплату за які кошти (інші активи) від покупця на дату поставки (передачі, виконання) підприємство не одержало; збільшення після поставки суми компенсації за поставку готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів; одержання готівкових коштів за товари, роботи та послуги; передачі об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу); поставки комісіонером товарів (окрім вживаних товарів, що придбані в осіб, не зареєстрованих платниками податку), отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів (далі - комісійні товари); визнання комісіонером комісійної винагороди.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

1.2. Субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" у випадках: отримання підприємством коштів від покупців (замовників) в оплату продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів і комісійних товарів, що підлягають поставці (передачі, виконанню); отримання комітентом коштів або інших видів компенсації вартості товарів від комісіонера. Після поставки попередньо оплаченої продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, а також комісійних товарів рахунки обліку доходів дебетуються у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

1.3. Рахунків обліку витрат діяльності - у випадках: втрат і витрат матеріальних цінностей та інших ресурсів понад встановлені норми; ліквідації основних фондів за рішенням платника податку у випадках, передбачених законодавством; безоплатної поставки матеріальних цінностей (у тому числі основних фондів), робіт і послуг; невиробничого використання матеріальних цінностей (окрім основних фондів), робіт і послуг.

1.4. Рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" - у випадку переведення основних фондів до складу основних невиробничих фондів.

2. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання з податку на додану вартість звітного періоду згідно із законодавством (далі - податковий кредит з податку на додану вартість), за наявності митних декларацій або податкових накладних відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом:

2.1. Рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" і 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" (далі - рахунки обліку зобов'язань) - у випадках: придбання (до оплати або передачі інших активів) матеріальних цінностей, робіт і послуг, основних фондів, за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів), нематеріальних активів, які придбані з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; збільшення після поставки зазначених цінностей суми компенсації їх вартості на користь платника податку - постачальника; фактичного отримання об'єкта фінансової оренди (фінансового лізингу) орендарем (лізингоотримувачем).

(підпункт 2.1 пункту 2 в редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

2.2. Субрахунку 644 "Податковий кредит" - у випадках: перерахування комісіонером коштів на користь комітента або поставки останньому інших видів компенсації вартості комісійних товарів; здійснення попередньої оплати (до придбання) матеріальних цінностей, робіт і послуг, основних фондів, за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів), нематеріальних активів, які придбані з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Після отримання попередньо сплачених матеріальних цінностей, нематеріальних активів, виконання робіт і послуг, вартість яких попередньо сплачена, на суму податку на додану вартість дебетується субрахунок 644 "Податковий кредит" у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань.

(підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

3. Суми податкового кредиту з податку на додану вартість, зазначені в:

належним чином оформлених товарних чеках (інших платіжних чи розрахункових документах), що підтверджують прийняття платежу постачальником від отримувача таких товарів, послуг з визначенням загальної суми такого платежу та податкового номера постачальника при поставці товарів, послуг за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками в межах граничної суми, установленої Національним банком України для готівкових розрахунків;

транспортних квитках, документах з оплати готельних послуг, послуг зв'язку, інших послуг, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу та податковий номер продавця;

касових чеках, які містять суму поставлених товарів, послуг (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника) на загальну суму поставки товарів (робіт, послуг) не більше двохсот гривень за день (без урахування податку на додану вартість),

відображаються за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунків 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

(пункт 3 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

4. При перерахуванні повіреним коштів (у разі поставки в управління цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу) на користь продавця товарів (робіт, послуг) або поставки інших видів компенсацій вартості таких товарів (робіт, послуг) сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит". При отриманні довірителем товарів (робіт, послуг) сума податкових зобов'язань з податку на додану вартість відображається повіреним за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" і дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит".

Довірителем при отриманні ним товарів (робіт, послуг), придбаних повіреним за його дорученням, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" і кредитом рахунків обліку зобов'язань.

4.1. При імпортуванні робіт і послуг (крім супутніх послуг) на дату сплати їх вартості або на дату оформлення документа (за першою подією), що засвідчує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом, сума податкових зобов'язань з податку на додану вартість відображається за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит".

Сума податкового кредиту з отриманих від нерезидента робіт і послуг відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит".

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.10.2005 р. N 717)

5. При застосуванні підприємством - платником податку касового методу податкового обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість:

5.1. Суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість на дату одержання від покупців коштів або на дату отримання інших видів компенсацій вартості готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, робіт і послуг) відображаються за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання". Сума податку на додану вартість з вартості відвантаженої готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, виконаних робіт і послуг) відображається за кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" у кореспонденції з дебетом рахунків обліку доходів.

5.2. Якщо готова продукція, товари, інші матеріальні і нематеріальні активи, роботи і послуги залишаються неоплаченими у повній сумі (з урахуванням цього податку) протягом трьох податкових місяців, наступних за місяцем, у якому відбулася їх поставка платником податку (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, для платників податку, що вибрали квартальний податковий період), та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості відповідно до податкового законодавства, то сума податку на додану вартість за наслідками наступного податкового періоду відображається за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

5.3. На дату перерахування коштів або на дату надання інших видів компенсацій вартості одержаних (або тих, що підлягають одержанню) сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, основних фондів, за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів), нематеріальних активів, які придбаваються з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності покупця, сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається покупцем за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит". На дату отримання покупцем сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, основних фондів, за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів), нематеріальних активів, які придбаваються з метою їх подальшого використання у виробництві для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності покупця, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит" у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань.

5.4. Дебетове сальдо субрахунків 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит" наводиться в статті "Інші оборотні активи", а кредитове сальдо субрахунків 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит" наводиться в статті "Інші поточні зобов'язання" Балансу.

(пункт 5 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

6. Видача органам митного контролю податкового векселя на суму податку на додану вартість, що справляється при ввезенні (пересиланні) основних фондів, нематеріальних активів, сировини, матеріалів на митну територію України, відображається за кредитом рахунків 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані" у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

У місяці, в якому податковий вексель вважається погашеним, вексельна сума відображається за дебетом рахунків 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 62 "Короткострокові векселі видані" у кореспонденції з кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". У наступному звітному (податковому) періоді сума, що була зазначена в податковому векселі, відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

У місяці дострокового погашення (оплати) податкового векселя вексельна сума відображається за дебетом рахунків 51 "Довгострокові векселі видані", 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 62 "Короткострокові векселі видані" і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках". Одночасно зазначена сума коштів відображається записами за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

7. При поверненні покупцем - платником податку на додану вартість раніше поставленої йому готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів), при зменшенні після поставки покупцю - платнику податку на додану вартість суми компенсації за поставку готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, робіт і послуг) продавець (постачальник) суму надмірно нарахованого податкового зобов'язання з податку на додану вартість відображає способом сторно за дебетом рахунків обліку доходів і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Такою самою кореспонденцією відображається сума податку на додану вартість: при поверненні постачальнику (продавцю) готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів) покупцем, який не був платником податку на додану вартість на дату поставки цих цінностей, за умови надання такому покупцю повної грошової компенсації їх вартості; при перегляді цін, пов'язаних із гарантійними замінами готової продукції (товарів, інших матеріальних активів).

Покупець, якщо він є платником податку на додану вартість на дату здійснення зазначених в абзаці першому цього пункту операцій та якщо він збільшив податковий кредит при отриманні готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, робіт і послуг), суму податкового кредиту з операцій, зазначених в абзаці першому цього пункту, відображає способом сторно за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом рахунків обліку зобов'язань.

(пункт 7 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

8. При неотриманні від продавця (постачальника) податкової накладної на отримані сировину, матеріали, товари, основні фонди та нематеріальні активи, на виконані роботи і послуги, які придбаваються з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, або при порушенні постачальником порядку її заповнення, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит" у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань. При отриманні податкової накладної або поданні покупцем до органу державної податкової служби заяви, оформленої відповідно до податкового законодавства, зазначена в них сума податкового кредиту відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит".

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

9. Сума податку на додану вартість, що справляється при придбанні сировини, матеріалів і товарів, основних фондів і нематеріальних активів, при отриманні виконаних робіт і послуг, які не призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, зараховується до первісної вартості виробничих запасів, товарів, основних засобів і нематеріальних активів, до витрат діяльності в кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань.

(абзац перший пункту 9 в редакції наказу
 Міністерства  фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

Сума податку на додану вартість, що справляється при придбанні за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань матеріальних цінностей і нематеріальних активів, робіт і послуг, відображається, у випадку її невключення до податкового кредиту, за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" і кредитом рахунків обліку зобов'язань.

10. У разі здійснення підприємством операцій, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість або не є об'єктом такого оподаткування, та в разі експорту готової продукції, товарів, робіт, послуг шляхом бартерних (товарообмінних) операцій суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у зв'язку із придбанням сировини, матеріалів, товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, виконанням робіт і послуг, зараховуються до первісної вартості виробничих запасів, товарів, основних засобів і нематеріальних активів, до витрат діяльності в кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань.

(пункт 10 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

11. Суми податку на додану вартість, перераховані до бюджету, відображаються за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках". Відшкодування платнику податку з бюджету сум податкового кредиту шляхом зарахування коштів на рахунок в установах банків відображається зворотним записом.

12. Одержання облігацій внутрішньої державної позики у рахунок погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість відображається за номінальною вартістю за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Щорічне одержання частини основної суми боргу відображається за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" і кредитом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Щорічне одержання доходів за облігаціями відображається за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" і кредитом рахунку 73 "Інші фінансові доходи".

13. Підприємствами сільського і лісового господарства та рибальства, якими відповідно до законодавства обрано спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість (далі - сільськогосподарське підприємство), а також переробними підприємствами, що сплачують дотації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені молоко та м'ясо в живій вазі (далі - переробне підприємство), бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість здійснюється з урахуванням особливостей, наведених у цьому пункті.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2009 р. N 675)

13.1. Для аналітичного обліку зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість за операціями, що оподатковуються за спеціальним режимом оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, використовується аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість за операціями із спеціальним режимом оподаткування" (далі - аналітичний рахунок) субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

13.2. Перевищення суми податкового зобов'язання з податку на додану вартість над сумою податкового кредиту з податку на додану вартість, що визначається сільськогосподарським підприємством за операціями із спеціальним режимом оподаткування, яке залишилось відповідно до законодавства у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства, відображається у звітному періоді за дебетом аналітичного рахунку субрахунку 641 "Розрахунки за податками" і кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації".

13.3. Перевищення суми податкового кредиту з податку на додану вартість над сумою податкового зобов'язання з податку на додану вартість, що визначається сільськогосподарським підприємством за операціями із спеціальним режимом оподаткування, відображається у звітному періоді за дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" і кредитом аналітичного рахунку субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

13.4. У разі вивезення (експорту) сільськогосподарської продукції (послуг) за межі митної території України сума податку на додану вартість, на яку сільськогосподарське підприємство має право на бюджетне відшкодування, відображається у звітному періоді за дебетом аналітичного рахунку субрахунку 641 "Розрахунки за податками" і кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації".

(пункт 13 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 24.01.2009 р. N 41)

13.5. Для аналітичного обліку зобов'язань з податку на додану вартість за операціями з поставки покупцям молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів і податкового кредиту з податку на додану вартість за операціями з одержання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), пов'язаних із переробкою молока та м'яса в живій вазі, переробним підприємством використовується аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість за операціями із заготівлі та реалізації молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів" субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

Переробне підприємство належну сільськогосподарським товаровиробникам дотацію з операцій поставки молока та м'яса в живій вазі відображає за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість за операціями із заготівлі та реалізації молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів" і кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" із зазначенням у регістрі бухгалтерського обліку окремою графою "Дотація".

Податок на додану вартість, що підлягає стягненню у разі його нецільового використання, відображається за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

(пункт 13 доповнено підпунктом 13.5 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.05.2009 р. N 675)

14. При передачі готової продукції, товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів як внеску до статутного фонду юридичної особи в обмін на емітовані нею корпоративні права сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість відображається засновниками (учасниками) за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і дебетом рахунків обліку доходів.

При отриманні сировини, матеріалів, товарів, основних фондів, за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів), нематеріальних активів, які внесені платником податку до статутного фонду та призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається платником податку за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з кредитом рахунку 46 "Неоплачений капітал".

(пункт 14 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

15. Сума податку на додану вартість, зазначена у простому або простому авальованому векселі, який видається податковому органу при здійсненні операцій з давальницькою сировиною нерезидента, що ввозиться на митну територію України, відображається збільшенням залишку на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані". При вивезенні готової продукції, виготовленої на території України з давальницької сировини нерезидента, за межі митної території України погашення зазначених векселів відображається зменшенням залишку на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані".

16. Для складання податкової декларації з податку на додану вартість використовуються дані субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Платники податку на додану вартість запроваджують ведення аналітичного обліку з іншою потрібною деталізацією для забезпечення узагальнення інформації для складання податкової декларації з податку на додану вартість та оперативного контролю розрахунків за податком на додану вартість.

У регістрах бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, записи в яких здійснюються на підставі первинних документів (накладних, платіжно-розрахункових документів, податкових накладних, митних декларацій тощо), суми податку на додану вартість виділяються в окремі графи (дебет субрахунків 641 і 644).

У регістрах бухгалтерського обліку грошових коштів (у випадках поставки товарів за готівку), розрахунків з покупцями та замовниками сума податкового зобов'язання виділяється в окрему графу "у тому числі сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість".

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.10.97 р. N 218,
від 19.02.98 р. N 37,
 від 06.11.98 р. N 230,
 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 24.12.2004 р. N 818)

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.