Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податковий борг, розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань (податкового боргу) платників податків » Податкова застава

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи можуть бути передані в податкову заставу товари підприємства, що має податковий борг?

25.08.2011

Такі активи можуть бути об’єктом податкової застави на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можлива передача майна, що перебуває у податковій заставі, з балансу філії, яка ліквідується, на баланс головного підприємства без погодження з органами державної податкової служби?

25.08.2011

Операції з передачі активів, які перебувають у податковій заставі, з балансу філії, що ліквідується, на баланс головного підприємства підлягають обов’язковому письмовому узгодженню з органами податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках податкова застава може бути застосована до майна ФО, які не є ПП?

25.08.2011

Фізичні особи, які не є приватними підприємцями, належать до категорії платників податків на рівні з юридичними особами та приватними підприємцями, тому для таких платників податків передбачено відповідальність відповідно до Закону №2181-ІІІ у вигляді податкової застави. На активи фізичної особи поширюється право податкової застави на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи звільняються активи боржника з податкової застави у разі погашення податкового боргу сумою бюджетного відшкодування?

25.08.2011

У разі повного погашення податкового боргу (незалежно від способу погашення) платником податку, активи якого перебувають у податковій заставі, припиняються правові підстави податкової застави, та активи, що перебували у податковій заставі підлягають звільненню з застави.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може бути надано дозвіл на відчуження активів, які перебувають у податковій заставі, за відсутності у відповідному зверненні платника податків фінансово-економічних наслідків здійснення таких операцій?

25.08.2011

Дозвіл на відчуження активів платника податків податкові органи можуть надати лише після надання платником податків повного пакета документів для аналізу фінансово-економічних наслідків здійснення таких операцій.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливе отримання дозволу на право переробки описаного в податкову заставу виноматеріалу за умови спрямування коштів від продажу такого продукту переробки (рідини технічного та побутового призначення) в рахунок погашення податкового б

25.08.2011

Для отримання дозволу на самостійну реалізацію продукту переробки платник податків повинен звернутися до податкового керуючого відповідного податкового органу для внесення необхідних змін до акта опису активів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином застосовуються норми Закону України "Про порядок погашення зобов”язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000р. № 2181-III щодо передачі в податкову заставу всіх активів підприємства-боржника

25.08.2011

У разі виникнення права податкової застави таке право може поширюватися на активи платника податків, розмір яких не є меншим двократного розміру суми податкового боргу платника податків на день виникнення права податкової застави, включаючи розстрочені (відстрочені) суми податкового боргу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюється право податкової застави та з якого моменту виникає податкова застава в разі об'єднання двох ЮО в одну, якщо в однієї з них є податковий борг?

25.08.2011

Право податкової застави поширюється на активи новоствореного платника податків, який набув усіх прав і обов'язків щодо погашення податкового боргу ліквідованих комунальних підприємств, починаючи з моменту його реєстрації як новоствореного платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має орган ДПС повноваження щодо реєстрації у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна податкової застави активів платника податків, зареєстрованого як платник податків в іншому податковому органі?

25.08.2011

Повноваження щодо реєстрації податкової застави платника податків, у якого є податковий борг, має лише обтяжувач в особі податкового органу за місцем реєстрації такого платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може бути притягнуто до відповідальності ЮО - орендодавця за неузгодження органом ДПС операції з передачі в оренду майна до моменту виникнення податкового боргу?

25.08.2011

За відсутності у платника податків податкового боргу на момент здійснення операції з надання в оренду приміщень іншій юридичній особі на зазначені активи не поширюється право податкової застави, тому така операція не підлягає узгодженню з податковими органами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Коли виникає право податкової застави?

25.08.2011

Право податкової застави виникає у разі: - несплати у строки, встановлені чинним законодавством, суми податкового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку; - несплати у строки, встановлені чинним законодавством, суми податкового зобов'язання, визначеної контролюючим органом, - з дня, наступного за останнім днем граничного строку такого погашення, визначеного у податковому повідомленні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи передбачена відповідальність за надання в оренду майна, що перебуває у податковій заставі, без узгодження з органом ДПС?

25.08.2011

Оскільки, здійснення платником податків без узгодження з податковим органом передачі в оренду активів, що перебувають у податковій заставі, не є операцією з відчуження активів, то до такого платника податків не застосовується штраф, встановлений пп. 17.1.8 п. 17.1 ст. 17 Закону України від 21 грудня 2001 року №2181-ІІІ „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен платник податків при провадженні у справі про банкрутство узгоджувати з податковим керуючим операції із заставним майном?

25.08.2011

У разі відсутності окремого рішення, прийнятого господарським судом у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства, про звільнення майна із податкової застави, такий платник податків повинен узгоджувати відповідні операції з податковим керуючим. Якщо ж судом прийнято окреме рішення про звільнення активів з податкової застави на період процедури банкрутства, то в такому випадку операції з активами не підлягають узгодженню з органом державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є рішення суду про провадження у справі про банкрутство підставою для звільнення активів з податкової застави?

25.08.2011

Однією з умов звільнення активів платника податків з податкової застави є прийняття господарським судом окремого рішення у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства. Оскільки у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства, судом приймається декілька рішень, тому підставою для зупинення податкової застави може бути лише окреме рішення про звільнення активів з податкової застави, або ухвала про початок провадження у справі про банкрутства, в якій є посилання щодо звільнення активів з податкової застави. Тобто, ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство без посилання на звільнення активів з податкової застави, не є підставою звільнення активів з податкової застави.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яку відповідальність передбачено платнику податків, який узгодив з державною податковою інспекцією операцію з активами, що перебувають у податковій заставі, але виручку від їх реалізації спрямував не на погашення податкового боргу (або п

25.08.2011

Якщо платник податків отримав письмовий дозвіл на реалізацію активів, які перебувають у податковій заставі, але в подальшому виручку спрямував не на погашення податкового боргу або погасив його частково, в такому випадку до платника не може бути застосована норма підпункту 17.1.8 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", оскільки платником податків виконано основну умову Закону - узгоджено операцію з майном, яке перебуває в податковій заставі. Однак, в такому випадку згідно Кримінального кодексу України до посадових осіб платника податків може бути застосовано кримінальну відповідальність.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена для платника податків за відчуження активів, які перебувають в податковій заставі, без згоди податкового органу, у разі направлення виручених коштів від реалізації такого майна повністю або частково на п

25.08.2011

У разі коли платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, відчужив такі активи без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Законом, платник податків додатково сплачує штраф у розмірі суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які штрафні санкції застосовуються до платника податків, який без попередньої згоди з податковим органом ліквідував активи, які знаходяться в податковій заставі?

25.08.2011

У випадку ліквідації активів, що перебувають у податковій заставі, без узгодження з податковим органом, відчуження майна не відбувається, оскільки така операція ліквідації активів не передбачає переходу права власності на такі активи, а тому до такого платника податків не застосовується штраф, встановлений підпунктом 17.1.8 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Однак, уразі якщо платник податків порушує правило відчуження активів, визначені пунктом 8.6 статті 8 Закону № 2181 до платника податків може бути застосовано адміністративний арешт активів платника податків (літера "а" підпункту 9.1.2 статті 9 Закону N 2181) та/або Кримінального кодексу України до посадових осіб платника податків може бути застосовано кримінальну відповідальність.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка передбачена відповідальність за здавання в оренду нерухомого майна, яке перебуває в податковій заставі, без згоди органу ДПС та використання на власні потреби, а не на погашення податкового боргу, виручки від такої оренди?

25.08.2011

За здавання в оренду нерухомого майна, яке перебуває в податковій заставі, без згоди органу ДПС та незалежно від мети подальшого спрямування коштів, отриманих від такої оренди, на погашення податкового боргу або на власні потреби, до платника податків застосовується відповідальність, встановлена законодавством України за ухилення від оподаткування (адміністративна або кримінальна).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право податкові органи, в яких зареєстровані філії ЮО, реєструвати податкову заставу на майно філії, якщо податковий орган за місцем реєстрації головного підприємства вже зареєстрував в Державному реєстрі обтяжень податкову заст

25.08.2011

Якщо у філії юридичної особи обліковується податковий борг, то податкова застава реєструється на активи юридичної особи відповідно до вимог Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається ПДВ на продукцію, описану в податкову заставу та чи використовується при самостійному продажу заставного майна експертна оцінка?

25.08.2011

До акту опису активів, на які поширюється право податкової застави, включається балансова вартість активів за даними бухгалтерського обліку платника податків або вартість за експертною оцінкою. Чинним законодавством не передбачено норми щодо заборони використання експертної оцінки при самостійному продажу майна, яке перебуває в податковій заставі.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена за придбання основних фондів підприємством, активи якого перебувають у податковій заставі, без узгодження з органом ДПС?

25.08.2011

При купівлі нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав підприємством, активи якого перебувають в податковій заставі, без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди є обов'язковим, фінансові санкції згідно з нормами Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” до платників податків не застосовуються. При цьому, посадова особа такого платника податків чи фізична особа, яка прийняла зазначене рішення, несуть відповідальність, встановлену законодавством України за ухилення від оподаткування згідно з Кримінальним кодексом України (ст.212).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може бути здійснена заміна частини майна, яке перебуває у податковій заставі та внесене до державного реєстру заставленого майна, якщо податковий борг не погашено?

25.08.2011

Заміна предмета застави або його частини, внесеного до державного реєстру заставленого майна, може бути здійснена за згодою органу державної податкової служби.

Читати далі »