Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податковий борг, розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань (податкового боргу) платників податків » Розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань (податкового боргу) платників податків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 У яких випадках податковим органом може бути розірвано достроково договір про розстрочення?

25.08.2011

З ініціативи податкового органу може бути розірвано достроково договір про розстрочення у разі, якщо з’ясовано, що: - інформація, надана платником податків при укладанні договору про розстрочення, виявилася недостовірною, неповною, перекрученною; - платник податків накопичує новий податковий борг, тобто не сплачує поточних платежів до бюджету після укладення договору про розстрочення; - платник податків своєчасно не сплачує чергової частки розстроченої суми та нараховані на неї проценти.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовуються штрафні санкції у період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів?

25.08.2011

У період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів пеня, штраф за порушення строків сплати узгоджених сум податкових зобов’язань та за відчуження активів що перебувають у податковій заставі без згоди податкового органу, передбачені ст.16, п.п.17.1.7 та 17.1.8 ст.17 Закону №2181 до платника податків не застосовуються. Інші штрафні санкції за порушення правил оподаткування, передбачені Законом №2181, у період дії мораторію, застосовуються на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок розгляду декількох заяв про надання розстрочення податкових зобов’язань (боргу) за різними платежами та на яку суму органом ДПС можуть надавати розстрочення за платежами?

25.08.2011

У разі подання платником податків декількох заяв про надання розстрочення податкових зобов’язань за різними платежами на суму, що не перевищує 3 млн. грн. кожна, кожну таку заяву розглядають державні податкові адміністрації в областях як окремий випадок (окрема заява).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можна розстрочувати податкові зобов’язання та штрафні санкції ФО?

25.08.2011

Платники податків — фізичні особи відповідно до норм чинного законодавства можуть отримати дозвіл на розстрочення податкових зобов’язань та штрафних санкцій на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У якій черговості здійснюється погашення нарахованих ЮО штрафних санкцій та пені за невчасне виконання податкових зобов’язань?

25.08.2011

Нараховані пеня і штрафні санкції за невчасне виконання податкових зобов’язань погашаються в порядку календарної черговості після погашення податкового боргу, який виник перед нарахуванням пені й штрафних санкцій.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На який термін надається платнику податків розстрочення сплати податків?

25.08.2011

У межах одного бюджетного року або більше за узгодженням з Міністерством фінансів України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що є підставою для відмови в наданні органом ДПС рішення про розстрочення податкових зобов’язань (боргу) платника податків?

25.08.2011

Підставою для відмови в наданні податковим органом рішення про розстрочення податкових зобов’язань платника податків може бути невиконання платником податків вимог п.3.1 розділу третього Порядку розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платників податків, затвердженому наказом ДПА України від 18.09.2001р. № 378 щодо надання заяви про відстрочення податкових зобов’язань або недостатніх доказів щодо існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як нараховуються проценти за користування розстрочкою?

25.08.2011

Порядок нарахування процентів визначено п.4.2 Наказу ДПАУ від 18.09.01р. № 378 “Про затвердження Порядку розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платників податків”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що таке реструктуризація податкового боргу?

25.08.2011

Відповідно до п.1.14 ст.1 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-Ш „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” із змінами та доповненнями реструктуризація податкового боргу - це відстрочення або розстрочення сплати податкового ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках можливе розстрочення чи відстрочення податкових зобов’язань (боргу)?

25.08.2011

Якщо підприємство має труднощі зі сплатою податків до державного бюджету, то розстрочення податкових зобов’язань такого платника податків можливе за умови надання ним достатніх доказів щодо існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу, а також відповідного економічного обґрунтування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюються норми ст. 14 Закону №2181-Ш на суму податкової заборгованості, які розстрочуються на підставі рішення суду?

25.08.2011

Норми ст.14 Закону №2181-Ш та порядку №378 не регламентують порядок надання розстрочення сплати податкової заборгованості на підставі рішення суду.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Які умови надання розстрочення податкових зобов’язань?

25.08.2011

Розстрочення податкових зобов'язань надається на умовах податкового кредиту, за якими основна сума кредиту та нараховані на неї проценти погашаються рівними частками, починаючи з податкового періоду, наступного за періодом надання такого кредиту. Розстрочення податкових зобов'язань надаються окремо з окремого податку, збору (обов'язкового платежу).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Які умови надання відстрочення податкових зобов’язань? (Призупинено на 2009 рік надання відстрочок)

25.08.2011

Відстрочення податкових зобов'язань надається на умовах, за якими основна сума податкових зобов'язань та нараховані на неї проценти сплачуються рівними частками, починаючи з будь-якого податкового періоду, визначеного відповідним податковим органом чи відповідним органом місцевого самоврядування, який згідно із підпунктом 14.3.3 цього пункту затверджує рішення про розстрочення або відстрочення податкових зобов'язань, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з моменту виникнення такого податкового зобов'язання або одноразово у повному обсязі. Рішення про розстрочення або відстрочення податкових зобов'язань у межах одного бюджетного року приймається у такому порядку: стосовно загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) - керівником податкового органу та має бути затверджене керівником податкового органу (його заступником) вищого рівня; стосовно місцевих податків і зборів - керівником податкового органу (його заступником) та має бути затверджене фінансовим органом місцевого органу виконавчої влади, до бюджету якого зараховуються такі місцеві податки чи збори. Відстрочення податкових зобов'язань надаються окремо з окремого податку, збору (обов'язкового платежу).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Які підстави для дострокового розірвання договорів про розстрочення, відстрочення податкових зобов’язань платника податків?

25.08.2011

Договори про розстрочення, відстрочення можуть бути достроково розірвані: а) за ініціативою платника податків - при достроковому погашенні розстроченої або відстроченої суми податкового зобов'язання, щодо якого була досягнута домовленість про розстрочення, відстрочення; б) за ініціативою податкового органу, у разі якщо: - з'ясовано, що інформація, надана платником податків при укладенні зазначених договорів, виявилася недостовірною, неповною або перекрученою; - платник податків визнається таким, що має податковий борг із податкових зобов'язань, які виникли після укладення зазначених договорів; - платник податків порушує умови погашення розстроченого або відстроченого податкового боргу. Рішення про дострокове розірвання зазначених договорів за ініціативою податкового органу може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством для оскарження рішень податкового органу щодо нарахованої суми податкових зобов'язань.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи зупинено на 2008 рік надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань ?

25.08.2011

У 2008 році заборонено надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи можлива передача податкового зобов’язання або податкового боргу при реорганізації підприємства шляхом об’єднання двох або більшої кількості платників податків?

25.08.2011

Якщо реорганізація здійснюється шляхом об’єднання двох або більшої кількості платників податків в одного платника податків з ліквідацією платників податків, що об’єдналися, такий об’єднаний платник податків набуває усіх прав і обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або податкового боргу всіх платників податків, що об’єдналися.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Що являється податковим боргом?

25.08.2011

Податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи буде видана підприємству податковим органом довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів, якщо підприємство має заборгованість по утриманому, але не перерахованому ПДФО?

25.08.2011

Якщо у податкового агента за даними податкового обліку відсутній податковий борг з податків та обов’язкових платежів, а також заборгованість з інших платежів, які відображаються у картці особового рахунку платника, такому суб’єкту господарювання видається довідка про відсутність заборгованості. Відображення у довідці даних бухгалтерського обліку підприємства, а саме нарахованого до сплати та не перерахованого до бюджету податку з доходів фізичних осіб, не передбачено чинним законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи може борг ЮО по податках погасити інша ЮО? Чи може інша ЮО виступати гарантом повного та своєчасного погашення податкових зобов'язань платника податків, якщо між ЮО та іншою ЮО заключити договір про переуступку боргу?

25.08.2011

Борг платника податку по податках не може погасити інше підприємство.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи нараховуються штрафні санкції за несвоєчасне погашення нарахованих процентів по договору розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань, які надані органами ДПС?

25.08.2011

Штрафні санкції за несвоєчасну сплату процентів згідно з договором розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань законодавством не передбачені.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Як оформлюється дострокове погашення розстроченої суми податкових платежів?

25.08.2011

Для документального оформлення дострокового погашення розстрочених сум платник податків повинен звернутися до органу ДПС, який укладав з ним договір про розстрочення, із заявою про скорочення термінів дії розстрочення внаслідок дострокового виконання зобов'язань з обов'язковим визначенням сум та реквізитів документа про дострокове погашення. Згідно з резолюцією керівника (його заступника) органу ДПС на заяві платника податків спеціалісти підрозділу погашення прострочених податкових зобов’язань вносять відповідні зміни до договору про розстрочення. Внесені зміни відображаються у картці особового рахунку платника, що є підставою для проведення дострокового погашення розстроченої суми податкових платежів за датою їх внесення до договору шляхом: - зменшення суми розстрочення на суму, достроково сплачену; - проведення нарахування на суму, достроково сплачену.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Яким чином нараховуються проценти за користування розстроченням податкових платежів?

25.08.2011

Розстрочення податкових платежів надається під проценти, розраховані за період, що починається від першого дня початку дії розстрочення та першого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати чергової частки розстроченого податкового зобов'язання та закінчується у день прийняття банком (органом державного казначейства), який обслуговує платника податків, платіжного доручення на сплату розстроченої суми податкового зобов'язання, виходячи із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, за кожний календарний день розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань. Платник податків розраховує суму процентів на сплачене розстрочене (відстрочене) податкове зобов'язання (його частку) самостійно та сплачує її одночасно зі сплатою відстроченої або чергової частини розстроченої (відстроченої) суми.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи підлягає перенесенню сплата фіксованого сільськогосподарського податку у разі виникнення форс-мажорних обставин ? ( призупинено на 2004-2009 роки відповідно до законів про бюджет)

25.08.2011

У разі виникнення форс-мажорних обставин по кожному конкретному платнику податку за його клопотанням Радою відповідної територіальної одиниці за погодженням з Мінфіном та Мінагрополітики приймається рішення про реструктуризацію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Порядок проведення реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогоспподатку у випадку виникнення форс-мажорних обставин затверджено наказом ДПА України від 28.09.2004 № 562. Отже, сплата сум фіксованого сільськогосподарського податку може бути перенесена на більш пізній термін шляхом її реструктуризації (відстрочки). Однак, відповідно законів про бюджет протягом 2004-2008 років заборонено надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Якою статтею Закону України “Про Державний бюджет України” заборонено надання відстрочок платежів до бюджету у 2009 році?

25.08.2011

Надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктам господарювання за податками та зборами (обов'язковими платежами) у 2009 році заборонено ст. 62 Закону України від 26 грудня 2008 року №835-VI "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи видає орган ДПС довідку про розмір податкової заборгованості до державного бюджету (у тому числі розстроченої) та розстрочених податкових зобов’язань (у тому числі відсотків за користування кредитом), не сплачених на день видачі довідк

25.08.2011

У разі звернення платника податків щодо видачі довідку про розмір (з урахуванням штрафних санкцій та пені) податкової заборгованості до державного бюджету (у тому числі розстроченої) та розстрочених податкових зобов'язань (у тому числі відсотків за користування податковим кредитом) учасників розрахунків, не сплачених на день видачі довідки (далі – Довідка) органи ДПС за місцем реєстрації платника податків зобов’язані надати дану Довідку. При цьому, в Довідці вказується відповідний нормативний документ, що передбачає надання органом державної податкової служби такої Довідки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи застосовуються штрафні санкції та пеня до боржника в період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі про банкрутство(розпорядження майном боржника, санації боржника, ліквідації банкрута)?

25.08.2011

У період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів пеня, штраф за порушення строків сплати узгоджених сум податкових зобов’язань та за відчуження активів що перебувають у податковій заставі без згоди податкового органу, передбачені ст.16, п.п.17.1.7 та 17.1.8 ст.17 Закону №2181 до платника податків не застосовуються. Інші штрафні санкції за порушення правил оподаткування, передбачені Законом №2181, у період дії мораторію, застосовуються на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи можна розстрочити нарахований і утриманий, але не перерахований до бюджету ПДФО?

25.08.2011

Оскільки, Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" передбачено подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.№1ДФ), який не є податковою декларацією, нарахований, але не перерахований податок з доходів фізичних осіб не може бути розстрочений такому податковому агенту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можна розстрочувати штрафні санкції за порушення вимог Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг”?

25.08.2011

Розстрочення штрафних санкцій за порушення вимог Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг” законодавством не передбачено.

Читати далі »

Чи дозволяється відстрочення сплати податкових зобов’язань стосовно податків і зборів (обов’язкових платежів) у 2010 році?

25.08.2011

Порядок проведення розстрочення чи відстрочення податкових зобов’язань визначено ст.14 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”. Разом з тим, ст.62 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” заборонено надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов’язань суб’єктів господарювання за податками і зборами, яка відповідно до вимог Бюджетного кодексу України продовжує діяти на 2010 рік.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливе зарахування переплати, наявної в особових рахунках платника, (в тому числі підтверджених до відшкодування сум ПДВ) у рахунок погашення належних до сплати сум податкових зобов’язань (в т.ч. реструктурованих та/або відстрочених

25.08.2011

Зарахування наявної в особовому рахунку платника суми переплати з відповідного платежу у рахунок погашення податкових зобов’язань (податкового боргу) з інших податків (в т.ч. реструктурованих та/або відстрочених (розстрочених)), зборів (обов’язкових платежів) здійснюється виключно на підставі заяви платника податків (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб), яка може бути подана не пізніше 1095 дня, наступного за днем виникнення такої переплати. Зарахування підтверджених до відшкодування сум податку на додану вартість в рахунок погашення податкових зобов’язань (податкового боргу) з інших платежів можливе лише в частині реструктурованих та/або відстрочених (розстрочених) сум.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи вважаються розстрочені (відстрочені) суми податкового зобов’язання податковим боргом?

25.08.2011

Розстрочені (відстрочені) суми податкових зобов’язань не вважаються податковим боргом у разі своєчасної їх сплати у терміни, встановлені договором про розстрочення (відстрочення).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ФО - нерезидент звернутися до податкового органу за розстроченням податкового зобов’язання з ПДФО, яке виникло в результаті декларування доходів, отриманих на території України?

25.08.2011

Платники податків – нерезиденти мають право звернутися до податкового органу із заявою про розстрочення податкового зобов’язання з дотриманням вимог діючих нормативно-правових актів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи дозволяється відстрочення сплати податкових зобов’язань стосовно податків і зборів (обов’язкових платежів) у 2010 році?

25.08.2011

Надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктам господарювання за податками та зборами (обов'язковими платежами) у 2010 році заборонено ст. 61 Закону України від 27 квітня 2010 року №2154-VI "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок проведення органами ДПС прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство?

25.08.2011

Порядок проведення органами ДПС прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство визначено Порядком проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) ...

Читати далі »