Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податковий борг, розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань (податкового боргу) платників податків » Розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань (податкового боргу) платників податків »

Діє до 01.01.2011 Що є підставою для відмови в наданні органом ДПС рішення про розстрочення податкових зобов’язань (боргу) платника податків?

Надрукувати документ
25.08.2011

Процедуру прийняття рішень про розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань викладено в Порядку розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платників податків, затвердженому наказом ДПА України від 18.09.2001р. № 378 (далі – Порядок). Згідно з п.3.1 розділу третього Порядку для розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань платник податків звертається до підрозділу стягнення податкового боргу органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації або за місцем обліку такого податкового зобов’язання з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків, зборів, інших платежів, сплату яких просить розстрочити (відстрочити), а також термін розстрочення (відстрочення). При цьому, окремо вказуються суми, термін сплати яких ще не настав, а також термін сплати яких вже минув. До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з: - аналізу фінансового стану; - графіку погашення розстрочених (відстрочених) сум; - розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення. Підставою для розстрочення податкових зобов’язань платника податків є надання ним достатніх доказів щодо існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу. Достатнім доказом для прийняття рішення про розстрочення або відстрочення податкових зобов’язань вважається наявність аналізу фінансового стану платника податків за попередній звітний період, розрахунків прогнозних доходів такого платника, які свідчать про можливість погашення податкових зобов’язань та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення або розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом. Відповідно до п.3.2 розділу третього Порядку за результатами розгляду наданих доказів керівник (його заступник) органу державної податкової служби в місячний термін від дати подання заяви приймає рішення про розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або відмовляє платнику в розстроченні (відстроченні) в письмовій формі з викладенням причин відмови. Таким чином, підставою для відмови в наданні податковим органом рішення про розстрочення податкових зобов’язань платника податків може бути невиконання платником податків вимог п.3.1 розділу третього Порядку щодо оформлення заяви про відстрочення податкових зобов’язань, недостатність доказів щодо існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу, інш.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.