Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податковий борг, розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань (податкового боргу) платників податків » Звільнення окремих видів активів з податкової застави »

Діє до 01.01.2011 Які активи не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу?

Надрукувати документ
25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Не можуть бути використані:а)майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам, якщо така застава була належним чином зареєстрована; б)активи, які належать на правах власності іншим особам та перебувають у тимчасовому розпорядженні або користуванні платника податків, в)майнові і немайнові права інших осіб, надані платнику податків у тимчасове користування або розпорядження; г)кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти платника, що використовуються для виплат заробітної плати; д)кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою; е)майно, що включається до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств (казенних), які не підлягають приватизації; є)активи, чий вільний обіг заборонено або обмежено згідно із законодавством; ж)кошти, які знаходяться на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до ЗУ "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"; з)основні фонди, земельні ділянки та інше майно позашкільного навчального закладу. Повна: Відповідно до пп 7.3.1 і 7.3.2 п. 7.3 ст. 7 ЗУ „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000№2181-Ш, зі змінами та доповненнями, не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків за його самостійним рішенням або за рішенням органу стягнення: а)майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам, якщо така застава була належним чином зареєстрована у державних реєстрах застав рухомого (нерухомого) майна відповідно до закону, до моменту виникнення права податкової застави; б)активи, які належать на правах власності іншим особам та перебувають у тимчасовому розпорядженні або користуванні платника податків, у тому числі, але не виключно: майно, передане платнику податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на комісію (консигнацію); давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що надається платнику як оплата за такі послуги, а також активи інших осіб, прийняті платником у заставу чи заклад, довірче та інші види агентського управління; в)майнові і немайнові права інших осіб, надані платнику податків у тимчасове користування або розпорядження, у тому числі права інтелектуальної (промислової) власності, передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження; г)кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати, у розмірах та порядку, що встановлюються КМУ; д)кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих на користь такого платника податків, а також суми акредитивів, виставлених на ім'я платника податків, але не відкритих, до моменту такого відкриття; е)майно, що включається до складу цілісних майнових комплексів держпідприємств (казенних), які не підлягають приватизації. Порядок віднесення майна до складу ЦМК держпідприємства, встановлюється Фондом держмайна; є)активи, чий вільний обіг заборонено або обмежено згідно із законодавством. У разі коли підприємницька діяльність з активами, що продаються, підлягає ліцензуванню, то покупцями таких активів можуть бути лише особи, які отримали відповідну ліцензію; ж)кошти, які знаходяться на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до ЗУ"Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"; з)основні фонди, земельні ділянки та інше майно позашкільного навчального закладу, які належать платнику податків. Посадові особи, у тому числі державні виконавці, які прийняли рішення про використання зазначених активів, як джерела погашення податкової заборгованості, притягаються до відповідальності згідно із законодавством.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.