Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податковий борг, розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань (податкового боргу) платників податків » Списання безнадійного податкового боргу

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи можна розстрочувати суми пені та штрафних санкцій, нарахованих за порушення термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності?

25.08.2011

Платник податків може звернутися до органу державної податкової служби з відповідною заявою про розстрочення пені та штрафних санкцій, нарахованих за порушення термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може реалізація дебіторської заборгованості належати до основних джерел погашення податкового боргу?

25.08.2011

Дебіторська заборгованість належить не до основних джерел погашення податкового боргу, а до додаткових.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право органи податкової служби звернути стягнення на активи приватного підприємця, який має податковий борг?

25.08.2011

В органах податкової служби є всі законодавчі підстави для здійснення заходів з погашення податкового боргу за рахунок активів приватного підприємця на підставі рішення податкового органу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можуть податкові органи самостійно перерозподіляти сплачені поточні платежі в рахунок погашення податкового боргу минулих років, у випадках, якщо платник податків у платіжному дорученні з метою спрямування платежу визначив сплату плат

25.08.2011

У разі наявності у платника податків податкового боргу, незалежно від визначення ним порядку зарахування сплаченого платежу, така сплата буде направлена на погашення податкового боргу, а потім податкових зобов’язань, у порядку календарної черговості їх виникнення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може ЮО отримати від органів ДПС довідку про відсутність податкового боргу та в який термін видається зазначений документ?

25.08.2011

Органи державної податкової служби за місцем реєстрації платника податків у термін до 15 календарних днів надають такому платнику вищезазначену довідку у випадку відсутності заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає списанню орендна плата за користування земельними ділянками, як безнадійний податковий борг, у разі виникнення форс-мажорних обставин?

25.08.2011

Оскільки зобов’язання платника податків зі сплати орендної плати за користування земельними ділянками за договором з приватними особами не є податковим боргом, до нього не можна застосувати законодавство з питання списання безнадійного податкового боргу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які особи відповідають за погашення податкових зобов’язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків?

25.08.2011

Особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків, є: а) стосовно платника податків, який ліквідується, - ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію згідно з законодавством; б) стосовно філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, які ліквідуються, - такий платник податків; в) стосовно фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - така фізична особа; г) стосовно кооперативів, кредитних спілок, товариств співвласників житла або інших колективних господарств - їх члени (пайовики) солідарно; д) стосовно інвестиційних фондів - інвестиційна компанія, яка здійснює управління таким інвестиційним фондом.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи проводиться залік надміру сплачених або невідшкодованих податкових платежів платника податків, що ліквідується?

25.08.2011

У разі коли платник податків, що ліквідується, має суми надміру сплачених або невідшкодованих податків, зборів (обов'язкових платежів) з відповідного бюджету, такі суми підлягають заліку в рахунок його податкових зобов'язань або податкового боргу перед таким бюджетом.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що є ліквідацією платника податків з метою оподаткування? Чи вважається податковий борг, який залишається непогашеним після ліквідації платника податків, безнадійним?

25.08.2011

З метою оподаткування ліквідацією платника податків є ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення реєстрації фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності. У разі коли внаслідок ліквідації платника податків частина його податкових зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв'язку з недостатністю його активів, така частина погашається за рахунок активів засновників або учасників такого платника. В інших випадках податкові зобов'язання або податковий борг, що залишаються непогашеними після ліквідації платника податків, вважаються безнадійним боргом.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи погашається за рахунок засновників частина податкових зобов’язань платника податків, яка залишилась непогашеною в зв’язку з недостатністю його активів?

25.08.2011

У разі коли внаслідок ліквідації платника податків або скасування реєстрації фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності частина його податкових зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв'язку з недостатністю його активів, така частина погашається за рахунок активів засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків згідно із законодавством, у межах повної або додаткової відповідальності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За яких умов податковий борг вважається безнадійним?

25.08.2011

Під терміном "безнадійний" слід розуміти: а) податковий борг платника податків, визнаного у встановленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв'язку з недостатністю активів банкрута; б) податковий борг фізичної особи, яка: визнана у судовому порядку безвісно відсутньою або померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути направлено стягнення згідно із законодавством; померла, у разі недостатності майна, на яке може бути направлено стягнення згідно із законодавством; понад 720 днів перебуває у розшуку; в) податковий борг юридичних та фізичних осіб, стосовно якого минув строк позовної давності, встановлений цим Законом; д) податковий борг юридичних осіб, визнаних фіктивними відповідно до закону. е) пені, штрафні та фінансові санкції, нараховані відповідно до законодавства України на суми податкових зобов'язань, що входять до складу заборгованості, встановленої у процесі підтвердження заборгованості згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який термін дії довідки, виданої державними податковими органами, про відсутність заборгованості у суб’єкта підприємницької діяльності, у випадку коли кінцевий термін дії довідки припадає на вихідний день?

25.08.2011

Термін дії довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) становить 10 днів з дня її видачі. Нормативно-правовими актами не передбачено перенесення терміну її дії.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає списанню по закінченню строку давності ПДФО, який нарахований на доходи працівників, але не перерахований до бюджету?

25.08.2011

У органу державної податкової служби відсутні підстави для списання зобов’язань по податку з доходів фізичних осіб, які не пройшли процедуру узгодження і не вважаються податковим боргом та не обліковуються у картці особового рахунку платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен податковий орган приймати рішення про списання заборгованості, як безнадійної, зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі визнання підприємства банкрутом, вимоги, щодо якого не були задовол

25.08.2011

У разі прийняття господарським судом ухвали у справі про визнання боржника банкрутом, рішення про списання заборгованості по сплаті внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування приймає орган державної податкової служби, один екземпляр якого надається органу фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, на обліку у якому перебуває такий платник податків, для проведення списання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими нормативними актами передбачено надання податковим органом довідки про відсутність заборгованості?

25.08.2011

Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) регулюється листом ДПА України від 16.02.04 №2461/7/19-2117/116 із змінами та доповненнями, внесеними листом ДПА України від 04.09.07 №17491/7/19-0117.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає списанню податковий борг з податку на додану вартість, нарахований за спец деклараціями?

25.08.2011

Ні, не підлягає.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи видається СГ довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів при наявності боргу по штрафних санкціях за порушення застосування РРО та ведення касових операцій?

25.08.2011

Якщо суб’єкт господарювання має заборгованість по штрафних санкціях за порушення застосування РРО і за порушення ведення касових операцій і у нього за даними податкового обліку відсутній податковий борг, такому суб’єкту господарювання може бути видана довідка про відсутність заборгованості.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливо здійснити списання податкового боргу, якщо справа щодо сплати задекларованих податкових зобов'язань розглядалася в суді, проте виконавчий лист на стягнення боргу на користь ДПІ надійшов після закінчення строку давності 1095 д

25.08.2011

Діє до 01.01.2011Для отримання відповіді на зазначене запитання пропонуємо звернутися письмово до ДПА України з копіями документів, які засвідчують обставини справи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Для пред'явлення яким установам, організаціям і на підставі яких нормативних документів податкові органи видають платникам податків довідку про відсутність податкового боргу та які підставі у відмові видачі даної довідки?

25.08.2011

Відповідно до наказу ДПА України від 14.08.09 №443 „Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг органами державної податкової служби України” (далі - наказ №443) встановлено Стандарт надання адміністративної послуги з видачі довідки про наявність (відсутність) податкової заборгова...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Для пред'явлення яким установам, організаціям і на підставі яких нормативних документів податкові органи видають платникам податків довідку про відсутність податкового боргу та які підставі у відмові видачі даної довідки?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Закінчення. Початок див. І. Також, вимогами додатку 16 до наказу №443 передбачено, що для отримання Довідки платнику податків необхідно письмово звернутися до податкового органу. Довідка видається у строк до 15 днів, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами. При д...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок стягнення податкового боргу з податків, зборів (обов’язкових платежів), у тому числі пені, нарахованої на такий податковий борг, а також штрафних санкцій, з платника податків - ФО у разі його смерті?

25.08.2011

Якщо платник податку помирає або визнається судом померлим чи безвісно відсутнім, то податковий борг з податків, зборів (обов’язкових платежів) справляється з активів такого платника податку при відкритті спадщини, з урахуванням обмежень, встановлених законом. У разі смерті боржника – фізичної особи та відсутності активів немає підстав для стягнення податкового боргу з податків, зборів (обов’язкових платежів) такого платника податків та податковий борг підлягає списанню як безнадійний. У разі наявності активів та відсутності спадкоємців, активи такого платника податків стягуються в бюджет як безхазяйне майно.

Читати далі »