Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податковий борг, розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань (податкового боргу) платників податків » Продаж активів, що перебувають у податковій заставі

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи може підприємство, майно якого перебуває у податковій заставі, проводити розрахунки за придбану продукцію із застосуванням власного векселя?

25.08.2011

Використання власного векселя для розрахунків підприємства-боржника за отримані товари (роботи, послуги) не підлягає письмовому узгодженню з органами державної податкової служби України. Однак, операції купівлі підлягає узгодженню з податковим органом на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право податковий орган здійснити заходи щодо продажу активів платника податків, який перебуває у державній або комунальній власності та не погашає суму податкового боргу у встановлені строки?

25.08.2011

У разі коли платник податків, який перебуває у державній або комунальній власності, не погашає суму податкового боргу у строки, встановлені цим Законом, податковий орган здійснює заходи щодо продажу активів такого платника податків, які не входять до складу цілісного майнового комплексу, що забезпечує здійснення основної діяльності платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право податковий орган здійснювати заходи щодо продажу активів у разі коли податковим боржником визнається платник податків, який не підлягає приватизації?

25.08.2011

У разі коли податковим боржником визнається платник податків, який не підлягає приватизації, податковий орган здійснює заходи щодо продажу його активів, які не входять до складу цілісного майнового комплексу, що забезпечує ведення його основної діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На який строк може бути відкладене рішення щодо розірвання трудового договору з керівником державного підприємства у разі визнання державного або комунального підприємства таким, що має податковий борг?

25.08.2011

Рішення щодо розірвання трудового договору (контракту) з керівником державного (комунального) підприємства може бути відкладене на строк проведення апеляційної процедури.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які зобов’язання мають містити договори про передання акцій (інших корпоративних прав), що перебувають у державній або комунальній власності, в управління третім особам?

25.08.2011

Такі договори мають містити зобов'язання таких третіх осіб щодо недопущення виникнення податкового боргу після передання, а також право відповідно держави або територіальної громади на одностороннє (позасудове) розірвання таких договорів при виникненні податкового боргу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюються вимоги Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000р. №2181- ІІІ щодо погашення податкового боргу банкрутів?

25.08.2011

Відповідно до п. 7.8 ст. 7 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000р. №2181-Ш зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2181) з моменту прийняття ухвали судом про порушення провадження у справі про банкру...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які заходи з погашення податкового боргу здійснює податковий орган за платника податків на користь держави ?

25.08.2011

У разі коли заходи передбаченні Законом України від 21.12.2000 року №2181 „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” зі змінами та доповненнями з погашення податкового боргу не дали позитивного результату, податковий орган здійснює за платника податків та на користь держави заходи щодо залучення додаткових джерел погашення суми податкового боргу шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а за їх недостатності - шляхом продажу інших активів такого платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто організовує продаж активів платника податків?

25.08.2011

Організація продажу активів платника податків здійснюється податковим керуючим такого платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оцінки вартості активу, що підлягає продажу, для визначення початкової вартості?

25.08.2011

Платник податків має право самостійно визначити суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання. У разі коли платник податків самостійно не визначає такого суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання протягом установлених центральним податковим органом строків, таке визначення здійснюється податковим органом, який укладає договір про проведення оцінки активу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок продажу активів платника податків на товарних біржах?

25.08.2011

При продажу активів на товарних біржах податковий орган укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого активу за дорученням податкового органу на умовах найкращої цінової пропозиції. При продажу активів на позабіржовому аукціоні безпосереднім продавцем, а в разі продажу через організації роздрібної торгівлі - комітентом виступає податковий орган, при цьому участь будь-яких посередників або агентів для організації такого продажу не дозволяється.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оприлюднення інформації про склад активів платників податків, призначених для продажу?

25.08.2011

Інформація про склад активів платників податків, призначених для продажу, оприлюднюється центральним податковим органом. Інформація про час та умови проведення прилюдних торгів активами платників податків оприлюднюється: при продажу активів на біржовому ринку - відповідною товарною біржею; при продажу активів на позабіржовому аукціоні та через організації роздрібної торгівлі - відповідним податковим органом. Центральний податковий орган щомісячно оприлюднює інформацію про наслідки кожного продажу активів платника податків відповідно до цієї статті, якщо розмір продажу перевищує один мільйон гривень, із зазначенням загального опису таких активів, ціни їх продажу. Склад зазначеної інформації та порядок її оприлюднення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок скасування рішення про продаж активів платника податку, які перебувають у податковій заставі ?

25.08.2011

Якщо платник податків у будь-який момент до укладення договору купівлі-продажу його активів повністю погашає суму податкової заборгованості, податковий орган приймає рішення щодо звільнення його активів з-під податкової застави та скасовує рішення про проведення їх продажу. За операції з продажу активів, визначених у цій статті, на біржовому ринку державне мито та місцеві податки (збори) не справляються. Такі операції не підлягають нотаріальному посвідченню.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто є відповідальним за погашення залишкового податкового боргу платника податків після закінчення процедури продажу його активів?

25.08.2011

Якщо сума податкового боргу не була погашена після закінчення процедури продажу активів платника податків, податковий орган може визначити відповідальною за погашення залишкового податкового боргу такого платника податків третю особу, яка протягом одного року до останнього дня граничного строку погашення суми податкового зобов'язання такого платника податків придбала від нього активи за цінами, меншими ніж звичайні, або отримала їх у власність на безоплатній основі чи як безповоротну фінансову допомогу (крім благодійних внесків або пожертв неприбутковим організаціям або іншим набувачам благодійної допомоги відповідно до законодавства).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок продажу активів платника податків на публічних торгах у разі коли продажу підлягає цілісний майновий комплекс підприємства?

25.08.2011

У разі коли продажу підлягає цілісний майновий комплекс підприємства, активи якого перебувають у державній або комунальній власності, чи коли згідно із законодавством з питань приватизації для відчуження активів підприємства потрібна попередня згода органу приватизації або іншого державного органу, уповноваженого здійснювати управління корпоративними правами , продаж активів такого підприємства організовується за поданням відповідного податкового органу регіональним органом приватизації із дотриманням норм законодавства з питань приватизації. При цьому інші способи приватизації, крім грошової, не дозволяються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким шляхом покривається різниця податкової заборгованості, якщо сума коштів за наслідками продажу активів платника податків, є недостатньою для погашення його податкової заборгованості ?

25.08.2011

У разі коли сума коштів, отримана за наслідками продажу частини активів платника податків, є недостатньою для погашення його податкової заборгованості, різниця покривається шляхом додаткового продажу його активів, що організується не раніше тридцяти календарних днів, наступних за днем проведення попереднього продажу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На чиї рахунки направляється різниця коштів від продажу майна, якщо сума коштів за наслідками продажу активів платника податків, перевищує суму його податкової заборгованості?

25.08.2011

У разі коли сума коштів, отримана за наслідками продажу активів платника податків, перевищує суму його податкової заборгованості, різниця направляється на рахунки такого платника податків або його правонаступників і використовується у встановленому ними порядку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За чий рахунок покриваються витрати пов'язані з організацією та проведенням публічних торгів платника податків?

25.08.2011

Витрати, пов'язані з організацією та проведенням публічних торгів активами платника податків, покриваються у першу чергу за рахунок сум, одержаних від їх продажу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Де можна ознайомитись з інформацією щодо проведення публічних торгів з реалізації майна?

25.08.2011

Оголошення щодо проведення публічних торгів з реалізації майна, яке перебуває у податковій заставі, розміщуються уповноваженими товарними біржами у друкованих засобах масової інформації та на WEB сайтах цих бірж. Попередня інформація щодо наявності майна в податковій заставі та переліки переданог...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може діяти рішення органів державної податкової служби про продаж активів, які віднесені до додаткових джерел погашення податкового боргу, у разі якщо платник податків відмовився підписати договір переведення права на отримання суми з

25.08.2011

Рішення про продаж активів, які віднесені до додаткових джерел погашення податкового боргу, діє незалежно від підписання договору переведення права на отримання суми заборгованості інших осіб перед платником податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок погашення податкового боргу комунального підприємства у разі коли сума коштів, отримана від продажу активів такого платника податків, які не входять до складу цілісного майнового комплексу, не покриває податкового боргу, при

25.08.2011

Згідно з п.11.1 ст.11 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-Ш „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (далі - Закон) у разі коли платник податків, який перебуває у державній або комунальній власності, не погашає суму податко...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який граничний термін проведення повторного аукціону з продажу активів платника податків, які перебувають у податковій заставі?

25.08.2011

Згідно з нормами чинного законодавства повторний продаж активів може бути організований не раніше тридцяти календарних днів, наступних за днем проведення попереднього продажу. При цьому кінцевий термін щодо організації такого продажу не визначено, однак він повинен бути організований з урахуванням строку давності, визначеного п.п.15.2.1 п.15.2 ст.15 Закону №2181.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право податковий орган здійснити продаж майна підприємства, яке знаходиться у податковій заставі, якщо підприємство ліквідується та має заборгованість по виплаті заробітної плати та відрахуваннях до Пенсійного фонду України?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Враховуючи те, що законодавством України передбачаються різні види процедури ліквідації суб’єктів господарювання (ліквідація платника податків власником, ліквідаційною комісією або іншим органом, що проводить ліквідацію згідно із законодавством, ліквідація у процедурі банкрутств...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовуються штрафні санкції згідно з пп. 17.1.8 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III та в якому розмірі, якщо платником безоплатно відчужено заставне майно без згоди податкового органу?

25.08.2011

Якщо платником податків безоплатно реалізовано заставне майно без згоди податкового органу до нього будуть застосовані фінансові санкції згідно з п.п. 17.1.8 п.17.1 ст.17 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" у розмірі суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами на підставі статистичної оцінки рівня цін на внутрішньому ринку України.

Читати далі »