Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Ліцензування виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів » Ліцензування виробництва спирту

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯким CГ видаються ліцензії на виробництво спирту?

25.08.2011

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового видаються суб'єктам підприємницької діяльності, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб'єкт підприємницької діяльності.

Читати далі »

В який термін видається ліцензія на виробництво спирту або рішення про відмову у видачі ліцензії?

25.08.2011

Відповідно до ст. 3 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів " із змінами та доповненнями ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику орг...

Читати далі »

Які документи необхідно надати для отримання ліцензіїї на виробництво спирту?

25.08.2011

Перелік документів, що надаються для отримання ліцензії на виробництво спирту визначений у ст. 3 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Читати далі »

Які відомості містить додаток до ліцензії на виробництво спирту?

25.08.2011

Одночасно з видачею ліцензії орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, видає суб'єкту господарювання додаток до ліцензії, який містить перелік видів спиртів, які вправі виробляти суб'єкт господарювання.

Читати далі »

В якому випадку призупиняється дія ліцензії на виробництво спирту?

25.08.2011

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості. Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом господарювання відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.

Читати далі »

Коли анулюється ліцензія на виробництво спирту?

25.08.2011

Відповідно до ст. 3 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" із змінами та доповненнями ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, ві...

Читати далі »

В якому порядку видається нова ліцензія на виробництво спирту у разі зміни відомостей, зазначених у виданій СГ ліцензії?

25.08.2011

Відповідно до ст. 3 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" із змінами та доповненнями у разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарюванн...

Читати далі »

Чи видається дублікат ліцензії на виробництво спирту у разі втрати або пошкодження раніше виданої ліцензії?

25.08.2011

Відповідно до ст. 3 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів " із змінами та доповненнями у разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, ...

Читати далі »

Яку кількість ліцензій на виробництво різних видів спиртів необхідно отримувати СГ?

25.08.2011

Відповідно до ст. 3 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" із змінами та доповненнями на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етил...

Читати далі »

Які розміри та терміни сплати за ліцензії на виробництво спирту?

25.08.2011

Встановлено річну плату за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та для підприємств первинного виноробства в розмірі 780 гривень. Ліцензії видаються терміном на п'ять років, а плата за них справляється щорічно.

Читати далі »

Який розмір плати за дублікат ліцензії на виробництво спирту?

25.08.2011

Відповідно до ст. 4 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" із змінами та доповненнями за видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 780 гривен...

Читати далі »

В який термін необхідно здійснити черговий платіж за ліцензію на виробництво спирту етилового, коньячного тощо, якщо сплата за весь період дії ліцензії не дозволяється? Наведіть приклад.

25.08.2011

Ліцензії видаються терміном на п'ять років, а плата за них справляється щорічно. Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених Законом України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензії.

Читати далі »

Діє до 10.05.2011 За якою формою необхідно подавати заяву на отримання ліцензії на виробництво спирту (алкогольних напоїв або тютюнових виробів)?

25.08.2011

Порядок подання заяви на видачу ліцензій на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначений ст.3 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробі...

Читати далі »