Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валовий дохід оподаткування фінансової допомоги

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Як правильно нарахувати умовні відсотки за користування поворотною фінансовою допомогою та відобразити їх у декларації з податку на прибуток підприємства?

25.08.2011

Суму неповерненої на кінець звітного періоду поворотної фінансової допомоги помножити на кількість днів користування та на облікову ставку Нацбанку України і поділити на 365 днів. Нараховані суми відсотків відображаються у рядку 01.6 декларації з податку на прибуток підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку?

25.08.2011

Включаються

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої від особи, яка не є платником податку на прибуток (у тому числі нерезидента) або особи, яка має пільги з цього податку?

25.08.2011

Сума поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від особи, яка не є платником податку на прибуток (у тому числі нерезидента) або має пільги з цього податку, включається до складу валового доходу. У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму валових витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковується поворотна фінансова допомога, отримана підприємством у грошовому вигляді від підприємства, яке є платником податку на загальних підставах?

25.08.2011

Cума такої поворотної фінансової допомоги, не включається до складу валового доходу підприємства. У разі, якщо платник податку не повернув суму поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду особі, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, він має включити до валових доходів звітного періоду суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, в розмірі облікової ставки Нацбанку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковується поворотна фінансова допомога, отримана до 01.01.2003 р. від платника та неплатника податку на прибуток та не повернута станом на 01.01.2004 р.?

25.08.2011

Платник податку повинен розраховувати умовні відсотки на кінець такого звітного (податкового) періоду та включати їх до складу валового доходу у разі, якщо допомогу отримано від особи, яка є платником податку на прибуток підприємств і не має пільг щодо сплати цього податку, або включити до складу валового доходу неповернуту станом на 01.01.2004 р. суму поворотної фінансової допомоги у разі, якщо допомогу отримано від особи, яка не є платником податку на прибуток підприємств або сплачує податок за ставками іншими, ніж визначені п. 7.2 ст. 7 або ст. 10 Закону, або має пільги щодо сплати цього податку.

Читати далі »

Діє до 12.06.2009 Чи вважається операція з передання товарно-матеріальних цінностей підприємству працівником операцією з надання фінансової допомоги такому підприємству з боку працівника?

25.08.2011

Ні, фінансовою допомогою така передача не вважається. Однак, вартість безоплатно отриманих товарів включається підприємством до складу валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з отримання поворотної фінансової допомоги від страхової організації, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду?

25.08.2011

У разі отримання поворотної фінансової допомоги від страхової організації, що сплачує податок на прибуток згідно з п. 7.2 ст. 7 ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств”, до валового доходу включається сума відсотків, умовно нарахованих на суму такої допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожний день її фактичного використання.

Читати далі »

Діє до 13.07.2010 Чи включається до ВД отримана від платника податку на прибуток сума поворотної фінансової допомоги, якщо термін дії договору закінчився, а суму такої допомоги не повернуто?

25.08.2011

У разі якщо термін дії договору не було подовжено, то після закінчення строку позовної давності (3 роки) від дати закінчення договору сума неповерненої фінансової допомоги набуває статусу безповоротної та підлягає включенню до валових доходів платника податку на підставі пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону №334. При цьому платник податку припиняє нарахування умовних відсотків на суму поворотної фінансової допомоги на день закінчення дії договору.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображаються операції з безоплатного надання вугілля для побутових потреб вуглепереробним підприємством своїм працівникам в межах, визначених законодавством?

25.08.2011

Витрати, пов'язані з безоплатним наданням працівникам вуглепереробних підприємств вугілля на побутові потреби у розмірах, що передбачені колективним договором, включаються до складу валових витрат такого підприємства, але не більш як 5,9 тонни на домогосподарство. При цьому валового доходу у підприємства, що здійснює таке безоплатне надання вугілля, не виникає .

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ.Як у податковому обліку відображаються операції з безоплатного надання вугілля для побутових потреб вуглепереробним підприємством своїм працівникам в межах, визначених законодавством?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Щодо валових доходів зазначаємо, що відповідно до пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону № 334 валовий доход, зокрема, включає загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг). З урахуванням п. 1.31 ст. 1 Закону № 334 операція з безоплатного надання вуг...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Платник податку отримав поворотну фінансову допомогу від нерезидента в іноземній валюті. Як визначається сума ВД платника податку, якщо сума поворотної фінансової допомоги залишається неповерненою на кінець звітного періоду, та як в пода

25.08.2011

Платник податку, який отримав від нерезидента поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті, буде включати до складу валових доходів суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, яка визначається шляхом перерахунку за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на останній день такого звітного періоду. У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податку повертає суму поворотної фінансової допомоги (її частину) нерезиденту, до складу валових витрат такого платника буде включено суму такого повернення. При цьому валові витрати будуть розраховуватись за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату повернення суми поворотної фінансової допомоги (її частини) нерезиденту.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку відображається повернення поворотної фінансової допомоги, що була ним отримана під час перебування на ЄП?

25.08.2011

Повернення поворотної фінансової допомоги, що здійснюється після переходу на звичайну систему оподаткування, не відображається в податковому обліку платника податку, оскільки ця операція вже була врахована при визначенні суми єдиного податку під час отримання такої допомоги. Отже, платник податку - позичальник при поверненні поворотної фінансової допомоги не збільшує валові витрати на суму такого повернення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку - боржника відображається взаємозалік неповерненої суми поворотної фінансової допомоги та дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок відвантаження позикодавцю товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

Якщо за домовленістю сторін буде проведено зарахування однорідних вимог, а саме залік неповерненої суми поворотної фінансової допомоги та дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок відвантаження позикодавцю товарів (робіт, послуг), то на дату такого заліку поворотна фінансова допомога вважається поверненою, а відвантажені товари (роботи, послуги) оплаченими. При цьому якщо сума поворотної фінансової допомоги була отримана у особи, що не є платником податку на прибуток, та відображалась у складі валового доходу платника податку – позичальника, то на дату проведення заліку такий платник податку може віднести суму поворотної фінансової допомоги до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з придбання працівником підприємства за власні кошти товарів (робіт, послуг) для потреб підприємства з подальшим звітуванням (поданням авансового звіту) за витрачені кошти згідно з чинним з

25.08.2011

У разі якщо фізична особа для виконання цивільно-правової дії за дорученням замовника (підприємства) використовує власні кошти, то при поданні звіту за наявності підтвердних документів такий замовник має відшкодувати цій особі понесені витрати. Заборгованість підприємства із розрахунків з працівником - підзвітною особою не включається до валового доходу такого підприємства. До складу валових витрат вартість придбаних товарів (робіт, послуг) платник податку має включити в податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку; або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи зміниться податковий облік позичальника за отриманою поворотною фінансовою допомогою від позикодавця – платника податку, якщо такий позикодавець перейде на спеціальний режим оподаткування (ЄП та ФСП)?

25.08.2011

Порядок відображення платником податку отриманої поворотної фінансової допомоги залежить від статусу особи, яка надає таку допомогу. При цьому податковий облік сум поворотної фінансової допомоги у позичальника не змінюється, у випадку зміни статусу особи, яка надала таку допомогу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку відображається надання безповоротної фінансової допомоги особі, що не має статусу неприбуткової організації?

25.08.2011

Надання безповоротної фінансової допомоги не впливає на розмір валових доходів та валових витрат особи, що надає таку допомогу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування повернення поворотної фінансової допомоги ОФ або ТМЦ?

25.08.2011

Якщо умови договору передбачають повернення фінансової допомоги (позики) основними фондами або товарно–матеріальними цінностями (ТМЦ), такий договір не буде вважатись договором про надання поворотної фінансової допомоги з метою оподаткування податком на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається сума поворотної фінансової допомоги, якщо термін дії договору закінчився, а суму такої допомоги не повернуто?

25.08.2011

Якщо поворотна фінансова допомога отримана від особи, що є платником податку на загальних підставах, і термін дії договору не було подовжено, то після закінчення строку позовної давності (3 роки) від дати закінчення договору сума неповерненої фінансової допомоги набуває статусу безповоротної та підлягає включенню до валових доходів платника податку на підставі пп.4.1.6 п.4.1 ст.4 Закону. При цьому такий платник податку припиняє нарахування умовних відсотків на суму поворотної фінансової допомоги на день закінчення дії договору. Якщо платником податку не повернуто поворотну фінансову допомогу, отриману від особи, яка не є платником податку на прибуток (у тому числі нерезидента) або має пільги з цього податку, то відповідно платник податку не має права на збільшення валових витрат. При цьому, у разі якщо платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) після закінчення строку позовної давності (3 роки) від дати закінчення договору, то така сума також не включається до складу валових витрат платника податку.

Читати далі »