Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валовий дохід внески до статутного фонду, корпоративні права

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД суми коштів або вартість майна, що надходять у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спіл

25.08.2011

Ні, не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в декларації з податку на прибуток підприємства відображається операція із внесення платником податку ТМЦ до статутного фонду іншого суб’єкта?

25.08.2011

Вартість товарно-матеріальних цінностей, внесених платником податку до статутного фонду іншого підприємства, вказується в графі 4 таблиці 1 додатку К1/1 "Запаси, використані не в господарської діяльності".

Читати далі »

Діє до 15.05.2010 Як у податковому обліку відображається внесок до статутного фонду, отриманий на інвестиційний рахунок уповноваженого банку в іноземній валюті та на поточний рахунок підприємства – у гривнях?

25.08.2011

Оскільки перерахування коштів з інвестиційних рахунків з метою здійснення іноземних інвестицій в Україну дозволяється виключно в гривнях, то іноземна валюта з інвестиційного рахунку, відкритого іноземним інвестором в уповноваженому банку, підлягає обов’язковому продажу і на поточний рахунок платника податку – резидента кошти у якості внеску до статутного фонду буде зараховано у гривні. З урахуванням зазначеного, у платника податку відсутні підстави для проведення перерахунку балансової вартості іноземної валюти за такою операцією.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються права на користування майном, внесені до статутного фонду платника податку, та їх подальший продаж?

25.08.2011

Внесені до статутного фонду платника податку права користування майном не можуть бути визнані нематеріальними активами для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств і не підлягають амортизації. При відчуженні платником податку таких прав доходи від здійснення такої операції включаються до складу валових доходів, а валові витрати у платника податку не виникають, оскільки ним не було понесені витрати на придбання права користування майном.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право платник податку нараховувати амортизацію на ОФ, які отримані як внесок до статутного фонду?

25.08.2011

Так, платник податку - отримувач основних фондів має право на амортизацію таких основних фондів за вартістю.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи будуть оподатковуватися податком на прибуток іноземні інвестиції, внесені до статутного фонду товариства в грошових коштах, та які не пройшли державної реєстрації відповідно до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестува

25.08.2011

Так. Якщо товариство не зареєструвало в Єдиному державному реєстрі збільшення статутного фонду, то отримані грошові кошти від нерезидента вважатимуться для нього безповоротною фінансовою допомогою та включаються у валовий дохід товариства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку акціонерного товариства відображається зменшення статутного фонду шляхом зменшення номінальної вартості акцій?

25.08.2011

У випадку відмови акціонерів від відшкодування збитків у разі зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій, а також у випадку придбання акцій товариством у акціонерів за ціною, нижчою від номінальної, з метою їх анулювання у товариства виникає валовий дохід.

Читати далі »

Діє до 10.12.2008 І. Як відображається в податковому обліку інвестора операція з внесення матеріальних цінностей (майна) або цінних паперів (корпоративних прав) до статутного фонду?

25.08.2011

Оскільки, операція із внесення ТМЦ до статутного фонду платника податку не є продажем таких ТМЦ, тому вони не враховуються при розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів та відображаються у колонці 4 "Запаси, використані не у господарській діяльності" таблиці 1 "Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів" додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства. Разом з цим в окремому фінансовому обліку платник податку має відобразити витрати, пов'язані із придбанням корпоративних прав, в момент здійснення продажу таких корпоративних прав. У разі внесення до статутного фонду цінних паперів, в окремому фінансовому обліку платника податку операція з внесенні цінних паперів не відображається, разом з цим доходи і витрати, пов'язані із придбанням корпоративних прав відображаються в момент здійснення продажу корпоративних прав.

Читати далі »

Діє до 10.12.2008 ІІ. Як відображається в податковому обліку інвестора операція з внесення матеріальних цінностей (майна) або цінних паперів (корпоративних прав) до статутного фонду?

25.08.2011

Діє до 10.12.2008 (відповідно до листа від 10.12.08 №25852/7/15-0217) (Початок див. І.). Повна: ...Відповідно до п. 5.9 ст. 5 Закону № 334 платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, мате...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД кооперативу пайові внески (майно, в тому числі гроші, майнові права, земельної ділянки), що отримані від членів кооперативу?

25.08.2011

Ні, не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок податкового обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), унесених до статутного фонду підприємства?

25.08.2011

Якщо ТМЦ вносяться до статутного фонду підприємства-емітента в обмін на його корпоративні права, таке внесення є прямою інвестицією, сума якої не включається до складу валового доходу цього емітента відповідно до підпункту 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВД комунального підприємства вартість майна, отриманого у господарське відання згідно з рішенням органу місцевого самоврядування на підставі договору?

25.08.2011

Якщо передача майна на праві господарського відання за рішенням органу місцевого самоврядування та на підставі договору не передбачає передачі права власності, то комунальне підприємство при отриманні такого майна не включає його вартість до складу валових доходів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок податкового обліку цінних паперів, унесених до статутного фонду підприємства, у платника податку - емітента?

25.08.2011

Операція з унесення цінних паперів до статутного фонду платника податку є прямою інвестицією, а не придбанням таких цінних паперів, тобто платник податку - емітент, який отримав цінні папери як внесок до статутного фонду, не враховує вартість отриманих цінних паперів в складі витрат на придбання цінних паперів при визначенні фінансового результату від операцій з цінними паперами відповідно до пункту 7.6 ст. 7 Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи виникають у платника податку – емітента (ТОВ) доходи, якщо засновник здійснює внески в іноземній валюті замість гривні і після остаточного перерахунку в гривні виявилось, що внесена сума є більшою, ніж сума внеску, зазначена в установ

25.08.2011

Якщо засновник ТОВ замість внеску в гривні, розмір якого визначено установчими документами здійснює внесок в іноземній валюті і до установчих документів ТОВ не внесені відповідні зміни в частині розміру, складу та порядку внесення вкладу таким засновником, то отримана іноземна валюта не може розглядатись як кошти, що отримані у вигляді прямої інвестиції у корпоративні права, емітовані таким ТОВ, і відповідно включається до складу валового доходу як безповоротна фінансова допомога. При цьому розмір отриманого доходу визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання такої іноземної валюти.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД внески до статутного фонду, які не пройшли державної реєстрації?

25.08.2011

Якщо збільшення статутного фонду не зареєстровано в Єдиному державному реєстрі, то отримані грошові кошти вважатимуться для платника податку безповоротною фінансовою допомогою та відповідно включаються до валового доходу такого платника.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД кооперативу (споживчого товариства) пайові внески (майно, в тому числі гроші, майнові права, земельної ділянки), що отримані від членів кооперативу (споживчого товариства)?

25.08.2011

Ні, не включаються.

Читати далі »

Діє до 15.05.2010 Чи включаються до ВД внески до статутного фонду (в тому числі іноземні інвестиції), які не пройшли державної реєстрації?

25.08.2011

Якщо збільшення статутного фонду не зареєстровано в порядку, встановленому законодавством, то отримані грошові кошти (вартість майна) не вважаються прямою інвестицією і включаються до валового доходу платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) відображаються операції з передачі засновникам коштів, товарно – матеріальних цінностей (ТМЦ), вартість яких враховується у прирості (убутку) балансової вартості за

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Операції із внесення коштів або майна до статутного капіталу підприємства не є об'єктом оподат...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) відображаються операції з передачі засновникам коштів, товарно – матеріальних цінностей (ТМЦ), вартість яких враховується у прирості (убутку) балансової вартості з

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. Повна: Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 145 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. В ч. 5 ст. 144 ЦКУ зазн...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка дата є датою збільшення ВД платника податку – ТОВ у разі невиплати (неповернення) засновникам частини їх внесків у строк, встановлений рішенням загальних зборів учасників товариства про зменшення розміру статутного фонду?

25.08.2011

Якщо платник податку (ТОВ) протягом перебігу позовної давності не виконав зобов’язання по виплаті (поверненню) засновникам частини їх внесків згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ про зменшення розміру статутного фонду, то після закінчення строку позовної давності (3 роки) від граничного строку для такої виплати (повернення) сума (вартість), невиплачених (неповернених) внесків, включається до складу валового доходу як безповоротна фінансова допомога.

Читати далі »