Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валовий дохід інші питання щодо валового доходу

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з безоплатного отримання товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

На суму безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) підприємство повинно збільшити валовий дохід.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування операцій з безоплатної передачі товарів?

25.08.2011

У підприємства, що подарувало товари, вартість безоплатно переданих товарів відображається у складі валових доходів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД суми коштів, що вносяться на розрахунковий рахунок підприємства, як власні гроші з призначенням платежу "поповнення обігових коштів" без оформлення будь-яких договорів?

25.08.2011

Внесені грошові кошти, що не передбачають отримання корпоративних прав, включаючи внески на поповнення обігових коштів підприємства, підлягають оподаткуванню

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку відображається сума поверненого авансу, що був перерахований таким платником під час перебування на ЄП?

25.08.2011

Отримання платником податку коштів, що були перераховані таким платником під час перебування на спрощеній системі як попередня оплата за товари (роботи, послуги), після переходу на звичайну систему оподаткування, не призводить до збільшення валових доходів, оскільки таким платником фактично отримано власні кошти, тому зазначена операція не відображається в податковому обліку платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку на загальній системі оподаткування відображається повернення попередньої оплати (авансу), отриманої під час застосування ЄП?

25.08.2011

При отриманні попередньої оплати під час перебування на спрощеній системі оподаткування суб’єкт господарювання не формував валові доходи та валові витрати як платник податку на прибуток, а враховував ці кошти при визначенні суми єдиного податку. У випадку повернення такої попередньої оплати (авансу) після переходу на загальну систему оподаткування у платника податку відсутні підстави для перерахунку валових доходів та валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи збільшується ВД підприємства при безкоштовному розповсюдженні рекламної продукції?

25.08.2011

У випадку безоплатної роздачі підприємством рекламної продукції неплатникам податку на прибуток або пов’язаним з таким підприємством особам, до валового доходу включається вартість такої рекламної продукції у розмірі звичайної ціни.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються операції щодо надання суб’єктам господарювання права використовувати винахід запатентований підприємством?

25.08.2011

Незалежно від того, належать зазначені платежі до роялті чи ні, їх оподаткування податком на прибуток відбувається на загальних підставах, тобто вони включаються до складу валового доходу підприємства - отримувача платежів на підставі пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону про податок на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 В яких випадках вартість безоплатно отриманих ОФ не включається до складу ВД?

25.08.2011

Вартість безоплатно отриманих основних фондів не включається до складу валового доходу: якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади; у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень; у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9 пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або внаслідок задоволення претензій у порядку, встановленому законодавством як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платни

25.08.2011

Платник податку може не включати до складу валового доходу суму відшкодування збитків за умови, якщо суму таких збитків не було попередньо віднесено до складу валових витрат платника податку або відшкодовано за рахунок страхових резервів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з безоплатного отримання ОФ?

25.08.2011

Вартість безоплатно одержаних основних фондів відображається у складі валових доходів у повному обсязі.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковуються суми премій (бонусів) отриманих на розрахунковий рахунок підприємства згідно умов контракту?

25.08.2011

Кошти у вигляді винагороди, які надходять на розрахунковий рахунок є доходом та включаються до складу валового доходу у повному обсязі.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як правильно формувати ВД від продажу товарів (робіт, послуг) по фактурній чи митній вартості?

25.08.2011

У валових доходах підприємства при реалізації товарів на експорт відображається вартість товарів по купівельній (фактурній) вартості відповідно до укладених контрактів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД платника податку, кошти або майно, які надійшли у вигляді міжнародної технічної допомоги?

25.08.2011

Кошти, які класифікуються як міжнародна технічна допомога, не включаються до складу валових доходів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з надання товарів (робіт, послуг) між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу ЮО.

25.08.2011

При передачі товарів (робіт, послуг) між головним підприємством - платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, валового доходу не виникає.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД суми грошових коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства за рішенням суду в погашення заборгованості дебітора за виконані роботи, що обліковуються на балансі структурного підрозділу підприємства, який

25.08.2011

Суми грошових коштів, які надійшли головному підприємству за рішенням суду в погашення заборгованості за виконані роботи, що обліковуються на балансі структурного підрозділу підприємства, який в свою чергу є самостійним платником податку не повинні враховуватися у складі валового доходу такого головного підприємства.

Читати далі »

Діє до 19.03.2010 Які наслідки ведення податкового обліку з податку на прибуток виникають при здійсненні операції з ліквідації структурного підрозділу підприємства?

25.08.2011

При здійсненні ліквідації структурного підрозділу податкових наслідків за такою операцією у головного підприємства не виникає.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД доходи, не враховані в попередніх податкових періодах?

25.08.2011

Так, включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається за рішенням суду?

25.08.2011

Так, включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД суми акцизного збору, сплачені (нараховані) покупцями підакцизних товарів, суми рентних платежів, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію?

25.08.2011

Так, включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД доходи від продажу електричної енергії (включаючи реактивну)?

25.08.2011

Так, включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД отримані (нараховані) суми ПДВ?

25.08.2011

Не включаються, якщо підприємство - продавець є платником податку на додану вартість.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів?

25.08.2011

Якщо такі суми не були включені до складу валових витрат – не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих ЮО, після повної і кінцевої ліквідації такої ЮО-емітента, або після закінчення договору про спільну діяльність?

25.08.2011

Якщо сума коштів або вартість майна, що повертаються, не перевищує номінальної вартості акцій (часток, паїв), то такі кошти або майно не включаються до валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування операцій з надання товарів (робіт, послуг) ФО?

25.08.2011

Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) фізичній особі включаються до складу валового доходу виходячи із договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД суми одержаного платником податку емісійного доходу?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Як у податковому обліку відображаються проценти, отримані платником податку за розміщення грошових коштів на рахунках?

25.08.2011

Суми процентів від розміщення грошових коштів на рахунках платника податку включаються до складу валового доходу по даті нарахування процентів (комісійних). В Декларації з податку на прибуток підприємства такі проценти відображаються в рядку 01.6 у відповідних податкових періодах.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Як у податковому обліку відображаються проценти, отримані платником податку за розміщення грошових коштів на рахунках?

25.08.2011

Суми процентів від розміщення грошових коштів на рахунках платника податку включаються до складу валового доходу на дату нарахування процентів (комісійних). В декларації з податку на прибуток підприємства такі проценти відображаються в рядку 01.6 у відповідних податкових періодах.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємство займається реалізацією товарів. Для вивчення попиту іноземний партнер передає невеликі партії зразків товарів на безоплатній основі, які в подальшому підприємство безоплатно роздає покупцям з метою визначення їх споживчих я

25.08.2011

На суму безоплатно отриманих товарів підприємство повинно збільшити валовий доход. Витрати по розмитненню та доставці товарів не включаються до складу валових витрат підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як формується ВД у філії при реалізації товарів (робіт, послуг), отриманих від головного підприємства в рамках однієї ЮО?

25.08.2011

При передачі товарів (робіт, послуг) від головного підприємства до філії та перерахуванні до головного підприємства сум коштів від реалізації товарів (робіт, послуг) валового доходу як у головного підприємства, так і у філії не виникає. Проте при реалізації товарів (робіт, послуг) філія має збільшити валовий дохід на суму отриманої виручки відповідно до пп.4.1.1 п.4.1 Закону №334.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Чи включаються до ВД платника податку суми дивідендів, отриманих від ІСІ або інших платників, які не справляють авансовий внесок при виплаті таких дивідендів?

25.08.2011

У разі отримання дивідендів від інститутів спільного інвестування та платників, які відповідно до пп.7.8.5 п. 7.8 ст.7 Закону №334 не справляють авансовий внесок у разі виплати дивідендів, платники податку включають суми таких дивідендів до складу валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД платника податку суми дивідендів, отриманих від ІСІ або інших платників, які не справляють авансовий внесок при виплаті таких дивідендів?

25.08.2011

У разі отримання дивідендів від інститутів спільного інвестування та платників, які не справляють авансовий внесок у разі виплати дивідендів, платники податку включають суми таких дивідендів до складу валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягають оподаткуванню операції з розподілу активів згідно розподільчого балансу між новоствореними підприємствами внаслідок реорганізації шляхом виділення?

25.08.2011

Реорганізація шляхом виділення не може розглядатися як операція з купівлі-продажу підприємства або як безоплатне отримання активів підприємства, оскільки реорганізація полягає у переході за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнових прав і обов'язків до правонаступника.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД засновника третейського суду суми, отримані як третейський збір, як плата за реєстрацію позовної заяви позивача та на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом?

25.08.2011

Не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з відвантаження товарів (робіт, послуг), якщо оплата за ці товари (роботи, послуги) надійшла під час перебування на ЄП?

25.08.2011

Відвантаження товарів (робіт, послуг), що здійснюється підприємством після переходу на звичайну систему оподаткування, та за якими отримана попередня оплата під час перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування, не включається до складу валових доходів підприємства, оскільки ця операція вже була врахована при визначенні суми єдиного податку під час надходження попередньої оплати. При цьому витрати, пов’язані з придбанням (виробництвом) таких товарів (робіт, послуг), не включаються до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображається отримання та повернення помилково зарахованих коштів на поточний рахунок за умови що: - зарахування та повернення коштів відбулось в одному звітному періоду; - зарахув

25.08.2011

Якщо зарахування та повернення коштів, які помилково надійшли на поточний рахунок платника податку, відбулося в одному звітному періоді, зазначена операція не відображається в податковому обліку. У разі якщо повернення помилково зарахованих коштів на поточний рахунок відбулося в наступному звітному періоді, такий платник податку повинен включити їх до валового доходу у звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів на розрахунковий рахунок, та здійснити в подальшому коригування валового доходу у звітному періоді, в якому відбулось повернення помилково зарахованих коштів, шляхом заповнення рядка 02.1 "Коригування валових доходів, у тому числі: зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)" декларації з податку на прибуток підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВД платника податку – житлово–експлуатаційної контори (ЖЕК) вартість багатоквартирного житлового будинку, який передається на баланс такого платника за рішенням власників квартир для утримання та управління?

25.08.2011

При отриманні житлово-експлуатаційною конторою багатоповерхового житлового будинку його вартість не включається до валового доходу такого платника податку – балансоутримувача, якщо укладений між платником податку - балансоутримувачем та власниками багатоповерхового житлового будинку житла договір є договором доручення або довірчого управління.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у податковому обліку відображається отримання коштів за товари (роботи, послуги), що були відвантажені під час перебування на спеціальному режимі оподаткування (ФСП або ЄП), та чи враховуються у складі ВВ витрати, пов’язані з отрима

25.08.2011

Отримана після переходу на загальну систему оподаткування оплата за товари (роботи, послуги), що відвантажувались (надавались) під час перебування на спеціальному режимі оподаткування, включається до складу валових доходів. Витрати, пов'язані з отриманням такої оплати, включаються до складу валових витрат у податковому періоді, в якому збільшено суму валового доходу на відповідну суму.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Як у податковому обліку відображається отримання коштів за товари (роботи, послуги), що були відвантажені під час перебування на спеціальному режимі оподаткування (ФСП або ЄП), та чи враховуються у складі ВВ витрати, пов’язані з отрим

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 І. Коротка: Отримана після переходу на загальну систему оподаткування оплата за товари (роботи, послуги), що відвантажувались (надавались) під час перебування на спеціальному режимі оподаткування, включається до складу валових доходів. Що стосується врахування у складі валових ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображається отримання коштів за товари (роботи, послуги), що були відвантажені під час перебування на спеціальному режимі оподаткування (ФСП або ЄП), та чи враховуються у складі ВВ витрати, пов’язані з отри

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: Відповідно до пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами та доповненнями (далі – Закон №334) до валового доходу включаються загальні доходи від продажу товарів (робіт, по...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи виникає ВД у платника податку при безоплатному наданні працівникам форменого одягу?

25.08.2011

Оскільки при здійсненні операцій з безоплатного надання форменого одягу працівникам, збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу, не відбувається, то такі операції не призводять до отримання валового доходу у підприємства, що здійснює таке безоплатне надання одягу.

Читати далі »